Romania, in topul revenirii productiei industriale din UE

eu flag..Deși performanța industrială s-a stabilizat, cota deținută de industrie în PIB-ul Europei a scăzut de la 15,5% cu un an în urmă la 15,1% în vara anului 2013.
Cele două rapoarte referitoare la competitivitatea industrială, publicate de Comisia Europeană, subliniază progresele realizate de statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, exporturilor și durabilității. Cu toate acestea, mai sunt încă multe probleme de rezolvat, arată un comunicat al CE.
Potrivit acestor rapoarte, România este printre puținele state membre UE care au revenit cu succes la nivelul producției industriale de dinainte de criză. Celelalte sunt Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

Stadiul în care se află industria europeană

Există evoluții îngrijorătoare în două domenii esențiale pentru orice economie: productivitatea și ocuparea forței de muncă. Performanțele UE în domeniul productivității sunt din nou mai slabe comparativ cu Statele Unite, în timp ce șomajul continuă să fie o realitate cotidiană pentru 11 % din forța de muncă a Europei. Industria a fost afectată deosebit de grav, având în vedere pierderea a peste 3,8 milioane de locuri de muncă începând din anul 2008.

Principalele rezultate ale celor două rapoarte sunt:

Puncte pozitive:

 • Exporturile au fost motorul principal al activității industriale. UE a înregistrat performanțe mai bune decât SUA și Japonia. În 2012, Europa a realizat un excedent al balanței comerciale de 365 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproximativ un miliard de euro pe zi.
 • Performanța în materie de inovare s-a îmbunătățit din 2008, însă convergența pare să fi stagnat din 2012;
 • Mediul de afaceri s-a îmbunătățit în majoritatea statelor membre, dar același lucru s-a întâmplat și în restul lumii;
 • Majoritatea statelor membre au îmbunătățit baza de competențe a forței lor de muncă.

Puncte slabe:

 • Investițiile continuă să rămână la un nivel scăzut;
 • Prețurile mari la energie reprezintă o problemă semnificativă pentru ramurile industriale;
 • Accesul la finanțare s-a deteriorat în multe state membre;
 • Pentru unele state membre, îmbunătățirea eficienței și a eficacității administrațiilor publice este esențială pentru reluarea creșterii economice.

În mod concret, rapoartele propun următoarele priorități:

 • Întreprinderilor să li se simplifice cât mai mult posibil derularea activității lor zilnice;
 • Reducerea costurilor de producție în Europa, (de exemplu pentru energie și materii prime);
 • Îmbunătățirea accesului la finanțare și piețe de capital pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri;
 • Deschiderea piețelor pentru societățile europene atât în cadrul pieței interne, cât și în țările terțe;
 • Facilitarea investițiilor în noile tehnologii și în inovare, punând accentul în special pe șase domenii prioritare identificate în Comunicarea privind politica industrială din 2012;
 • Asigurarea adaptării competențelor și a disponibilității forței de muncă din Europala necesitățile economiei secolului al XXI-lea.

Mai multe informatii, disponibile AICI.
Foto: freefoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.