România nu se încadrează în obiectivele UE de reducere a ratei de abandon şcolar. CE: trebuie depuse mai mult eforturi

Statele membre trebuie să facă mai multe eforturi dacă doresc să atingă obiectivele educaționale ale Strategiei Europa 2020 de reducere la sub 10% a ratei abandonului școlar timpuriu și de creștere a proporției de tineri absolvenți cu diplomă la cel puțin 40%, conform cifrelor pe 2011 publicate de Eurostat preluate pe site-ul Comisiei Europene. Acestea arată că s-au înregistrat progrese în statele membre, dar că există încă puternice disparități între ele și că nu este nici pe departe sigur că UE va reuși să-și îndeplinească obiectivele pentru 2020: rata celor care abandonează de timpuriu școala este de 13,5% în prezent, față de 14,1% în 2010 și 17,6% în 2000. În 2011, 34,6% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 34 de ani din UE dețineau o diplomă, față de 33,5% în anul anterior și respectiv 22,4% în 2000.

Deși ultimele cifre indică progrese în contextul ambelor obiective, Comisia este îngrijorată că acest lucru nu se datorează reformelor, care produc efecte pe termen lung, ci sunt mai curând rezultatul șomajului în rândul tinerilor, care a făcut ca mulți dintre aceștia să rămână mai multă vreme în sistemul de educație și formare. Un alt motiv de îngrijorare este acela că obiectivele stabilite de statele membre nu sunt suficiente pentru ca UE să-și poată îndeplini țintele globale.

În ceea ce privește abandonul școlar timpuriu, definit ca procentajul de tineri între 18 și 24 de ani care dețin cel mult calificări de nivel gimnazial și nu mai participă la nicio formă de învățământ sau formare, 11 state membre au depășit referința de 10%, printre care şi România cu o rată de 11,3 %. Malta (33,5%), Spania (26,5%) și Portugalia (23,2%) au cele mai mari rate de abandon școlar, dar au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Alte state membre care au reușit să reducă abandonul școlar timpuriu sunt Cipru (11,2%), Letonia (11,8%) și Bulgaria (12,8%).

13 state membre au o rată de absolvire de studii superioare care depășește ținta de 40%. Printre țările cu un nivel redus de absolvire, Slovenia (37,9%), Letonia (35,7%), Ungaria (28,1%), Portugalia (26,1%), Republica Cehă (23,8%) și România (20,4%) au înregistrat toate o creștere anuală de două puncte procentuale a acestui nivel. În schimb, Grecia (28,9%), Austria (23,8%) și Italia (20,3%) au cunoscut creșteri de doar o jumătate de punct procentual sau chiar mai mici, iar Bulgaria (27,3%) și Malta (21,1%) au înregistrat chiar o scădere a ratei de absolvire a învățământului superior. În aceeași perioadă, Polonia (36,9%), Germania (30,7%) și Slovacia (23,4%) au cunoscut ușoare creșteri ale acestor procente.

Mai multe informaţii AICI.

Foto: edu20.ro

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.