FRA: Este necesară o protecţie mai bună împotriva tratamentului inegal în domeniul sănătăţii

Un nou raport al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) identifică obstacolele şi experienţele specifice legate de tratamentul inegal în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală, cu care se pot confrunta persoanele din cauza unei combinaţii de caracteristici (de exemplu, origine etnică, sex, vârstă şi handicap), arată agenția, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

morten kjaerum FRARaportul constată că, în astfel de cazuri, persoanele şi consultanţii lor juridici se confruntă deseori cu dificultăţi în prezentarea în faţa instanţei a unei plângeri privind discriminarea pe criterii „multiple”. Această situaţie apare din cauza înţelegerii necorespunzătoare a discriminării „multiple” sau, deoarece din punct de vedere juridic, abordarea unei plângeri pe un singur criteriu este pur şi simplu mai uşoară.

„Pentru ca toate persoanele să fie tratate în mod egal în ceea ce priveşte accesul la drepturile fundamentale, legislaţia şi sistemele de sănătate trebuie să reflecte complexitatea vieţilor persoanelor”, afirmă directorul FRA, Morten Kjaerum.

De exemplu, „Oamenii nu sunt caracterizaţi numai de sexul lor, ci şi de vârstă, origine etnică sau handicap. Legislaţia antidiscriminare trebuie să fie schimbată pentru a permite victimelor discriminării multiple să se adreseze instanţei. De asemenea, Formarea antidiscriminare a personalului medical este, necesară pentru ca oamenii să fie trataţi conform nevoilor lor, indiferent cine sunt.”

Raportul arată că:

Protecţia neuniformă şi ambiguitatea juridică fac dificilă aducerea în instanţă a cazurilor de discriminare „multiplă”. În ceea ce priveşte asistenţa medicală, legislaţia antidiscriminare a UE protejează împotriva discriminării rasiale şi sexuale, însă nu şi împotriva discriminării pe criterii de vârstă, handicap sau orientare sexuală. În plus, numai 6 din cele 27 de state membre ale UE abordează discriminarea „multiplă” în legislaţia lor naţională, deseori definiţiile fiind neclare. Asigurarea unei protecţii egale în ceea ce priveşte asistenţa medicală împotriva discriminării pe toate criteriile ar reprezenta un prim pas important în direcţia abordării eficace a discriminării „multiple”. Acest aspect este abordat în „directiva orizontală”, un act legislativ aflat în prezent în dezbatere la nivelul UE şi care ar extinde protecţia împotriva discriminării dincolo de ocuparea forţei de muncă, cuprinzând astfel criteriul religiei sau al convingerilor, al handicapului, vârstei şi orientării sexuale.

– Deseori, avocaţii nu depun plângerile în legătură cu asistenţa medicală ca plângeri privind discriminarea deoarece despăgubirile sunt mai mici în comparaţie cu, de exemplu, cazurile de malpraxis. Pentru ca legislaţia antidiscriminare existentă să fie eficace, instanţele trebuie să acorde despăgubiri descurajante şi proporţionale pentru cazurile de discriminare. Astfel, reclamanţii şi avocaţii lor ar fi încurajaţi să aducă în faţa instanţei cazurile de discriminare – inclusiv pe cele de discriminare „multiplă”.

Nivelurile scăzute de conştientizare a modului în care trebuie adresate plângerile, precum şi a locului unde trebuie adresate acestea îngreunează accesul la justiţie. Victimele sunt deseori nesigure unde să solicite asistenţă, la organismele care se ocupă cu plângerile legate de asistenţă medicală, ori la organismele de promovare a egalităţii – discriminare pe diverse criterii – sunt responsabile pentru asigurarea tratamentului egal al tuturor cetăţenilor. În plus, gradul de încredere în eficacitatea sistemelor de sănătate existente de depunere a plângerilor este scăzut şi există teama că depunerea unei plângeri poate duce la un tratament şi mai advers din partea personalului medical. Un organism unic de promovare a egalităţii în toate aspectele discriminării, incluzând discriminarea „multiplă”, împreună cu o cooperare mai bună cu organismele care se ocupă cu plângerile legate de asistenţa medicală ar îmbunătăţi considerabil accesul la justiţie.

– Sistemele de sănătate nu ţin întotdeauna seama de diversele nevoi ale beneficiarilor de asistenţă medicală. Sistemele de sănătate pot crea (în mod nedeliberat) obstacole în calea accesului la asistenţă medicală sau pot furniza asistenţă medicală de calitate diferită persoanelor care au în comun mai multe caracteristici protejate, precum sexul, vârsta, sau apartenenţa la un grup minoritar. Guvernele şi autorităţile din domeniul sănătăţii pot îmbunătăţi situaţia prin încurajarea activă a formării antidiscriminare a cadrelor medicale şi prin măsuri clare de sprijinire şi abilitare a persoanelor expuse riscului de discriminare „multiplă”, de exemplu, prin punerea la dispoziţie a unor informaţii accesibile, prin servicii lingvistice şi de mediere şi prin activităţi specifice.

Datele statistice medicale existente sunt insuficiente pentru a evalua cu exactitate măsura în care sunt dezavantajate grupurile cu caracteristici multiple comune. Datele facilitează elaborarea unor măsuri bazate pe dovezi şi, ca atare, mai eficace. Este important să se creeze instrumente care să ofere date fiabile şi comparabile, care să poată indica gradul real al dezavantajului în privinţa asistenţei medicale în legătură cu diversele criterii de discriminare.

Raportul prezintă abordarea juridică a discriminării „multiple” şi examinează legislaţia relevantă din domeniu, punând îndeosebi accentul pe asistenţa medicală. Acesta examinează, de asemenea, opiniile şi experienţele beneficiarilor de asistenţă medicală şi ale cadrelor medicale privind modul în care persoanele de sex, vârstă, şi origine etnică diferită sau care au un handicap sunt supuse discriminării şi discriminării multiple în legătură cu accesul la sistemul de sănătate în Austria, Republica Cehă, Italia, Suedia şi Regatul Unit.

Mai multe detalii aici.

Sursa: FRA

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.