Peste 4500 de candidați vor susține examenul de admitere la UMF “Carol Davila” din București

Examenul de admitere pentru toate facultǎțile din cadrul Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti va avea loc miercuri, 24 iulie 2013, ȋncepând cu ora 9.00 pentru Facultățile de Medicină și Farmacie respectiv ora 16.00, pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

umf carol davilaVineri, 19 iulie, la finalul sesiunii de înscriere, au fost validați în total 4541 de candidați pentru toate cele patru facultăți din cadrul UMF “Carol Davila”. Pentru ȋnscrierea la Facultatea de Medicină, unde existǎ 432 de locuri finanțate de la buget, au fost validați 2262 de candidați dintre care 28 de olimpici, precum și 53 de candidați care au optat din start pentru locurile disponibile la taxǎ. La Facultatea de Medicină Dentară, unde s-au alocat 131 de locuri subvenționate de cǎtre stat, s-au ȋnscris 1280 de candidaţi dintre care 44 au ales sǎ aplice pentru locurile existente cu taxǎ.  408  absolvenți de liceu au ales Facultatea de Farmacie, dintre care 21 au ales locurile cu taxă, numărul de locuri alocat anul acesta fiind de 131 de locuri la buget. Facultatea de Moașe dispune de 156 de locuri la buget pentru care s-au înscris 591 de candidați dintre care 20 au aplicat pe locurile disponibile cu taxǎ.

Anul acesta comparativ cu anul trecut numărul candidaților înscriși a crescut, astfel în prezent la Facultatea de Medicină există 5,2 candidați pe un loc finanțat de la buget, în timp ce pentru Facultatea de Medicină Dentara există un număr de 9,7 candidați pe un loc la buget.

Listele nominale ale candidaților în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară examenul şi repartiţia candidaţilor pe săli pot fi vizualizate la următorul link http://admitere.umf.ro/repartizare/public/, sau la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie.

Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face începând cu ora 800 pentru facultăţile de Medicină şi Farmacie, respectiv ora 1500 pentru facultatea de Medicină dentară şi FMAM, a zilei de concurs, proba scrisă urmând să înceapă la ora 900 pentru facultăţile de Medicină şi Farmacie, respective ora 1600 pentru facultatea de Medicină Dentară şi FMAM. Nu este admisă, sub nici un motiv, intrarea în săli a candidaţilor după ora de începere a probei scrise.

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs, în ziua examenului, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor. Supraveghetorii au obligaţia să verifice identitatea fiecărui candidat la intrarea în sală pe baza actului de identitate iar candidatul se aşează pe locul indicat de legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere.

Durata probei scrise va fi de 2 ore şi jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializări ale F.M.A.M.

Corectarea tezelor se va face în sala de concurs, în prezența candidaților, cărora li se va comunica punctajul, sub semnatură. Fiecare răspuns corect la întrebare este notat cu 1 punct. Punctajul obținut este transformat în notă. Ulterior, toate grilele de concurs vor fi reverificate prin scanare pe calculator.

Rezultatele finale și lista candidaților admiși vor fi afișate la avizierele facultăților în cel mult 48 de ore de la terminarea probelor.

Sunt declaraţi admişi candidaţii al căror punctaj la examenul scris este egal sau superior aceluia corespunzător notei 5,00. La F.M.A.M. declararea candidaţilor admişi va fi în funcţie de punctajul obţinut şi ordinea opţiunilor pentru specializările oferite, formulate în scris de candidaţi. Candidaţii olimpici sunt admişi automat fără a mai fi necesară susţinerea examenului de admitere.

Pentru mai multe detalii privind metodologia de desfășurare a examenului de admitere, puteti accesasite-ul oficial al U.M.F. “Carol Davila” din București, www.umf.ro, secțiunea Admitere 2013.

 

Sursa: U.M.F. “Carol Davila”

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.