Sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale: Discriminarea şi ura împotriva ţiganilor persistă

Numeroşi romi continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluderea socială pe întreg teritoriul UE, potrivit unui nou raport publicat în comun de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Situaţia romilor este, în medie, mai precară decât a persoanelor care nu sunt de etnie romă şi care locuiesc în vecinătate. Raportul se bazează pe două sondaje referitoare la situaţia socio-economică a romilor şi a persoanelor de etnie non-romă, care trăiesc în vecinătatea acestora, în 11 state membre ale UE şi în ţările europene vecine.

Rezultatele sondajelor indică o imagine sumbră a situaţiei actuale a romilor în cele 11 state membre ale UE cuprinse în sondaj”, declară directorul FRAMorten Kjaerum: „Discriminarea şi ura împotriva ţiganilor persistă. Rezultatele arată că sunt necesare măsuri eficace şi rapide, în special pentru îmbunătăţirea educaţiei romilor. Astfel de măsuri sunt esenţiale pentru valorificarea potenţialului acestora în viitor şi le vor oferi tinerilor romi posibilitatea de a dobândi competenţele de care au nevoie pentru a ieşi din cercul vicios al discriminării, excluderii şi sărăciei”.

Raportul arată că în cele 11 state membre ale UE cuprinse în sondaj, în care trăiesc marea majoritate a cetăţenilor europeni de etnie romă, situaţia romilor în domeniul ocupării forţei de muncă, educaţiei, locuinţelor şi sănătăţii este, în medie, mai precară decât situaţia persoanelor de altă etnie care locuiesc în vecinătate. Romii continuă să se confrunte cu discriminarea şi nu îşi cunosc suficient drepturile garantate de legislaţia UE.

Câteva constatări importante:

  • doar 15 % din tinerii romi adulţi au absolvit un liceu sau o şcoală profesională, comparativ cu peste 70 % din populaţia majoritară, care locuieşte în vecinătate;
  • în medie, mai puţin de 30 % din romii cuprinşi în sondaj au un loc de muncă remunerat;
  • aproximativ 45 % din romii cuprinşi în sondaj locuiesc în gospodării în care lipseşte cel puţin unul dintre următoarele elemente: bucătărie, toaletă, duş sau baie interioară sau electricitate;
  • în medie, aproximativ 40 % din romi trăiesc în gospodării, în care o persoană a fost nevoită să se culce înfometată, cel puţin o dată în ultima lună, deoarece nu au existat suficiente resurse financiare pentru a cumpăra mâncare.

Parteneriatul dezvoltat între patru organizaţii internaţionale (FRA, PNUD, Banca Mondială şi Comisia Europeană) în timpul desfăşurării acestei cercetări transmite un mesaj ferm: dificultăţile cu care se confruntă populaţia romă sunt atât de grave încât necesită un răspuns comun. Prezenta publicaţie ilustrează faptul că o abordare unită şi coordonată este posibilă şi dă rezultate”, spune Andrey Ivanov, consilier superior pe probleme de politici al PNUD, departamentul de dezvoltare umană şi includerea romilor.

Sondajele au documentat situaţia la faţa locului. Rezultatele le oferă factorilor de decizie politică datele necesare pentru elaborarea unor răspunsuri eficace în materie de politică pentru abordarea situaţiei. Rezultatele sondajelor au furnizat informaţii pentru Comunicarea Comisiei Europene privind romii care va fi, de asemenea, prezentată la Bruxelles, la 23 mai 2012.

 În cadrul sondajelor FRA şi PNUD au fost intervievate în total 22 203 de persoane de etnie romă şi de etnie non-romă, care au furnizat informaţii despre 84 287 de membri ai gospodăriilor, din Bulgaria, Republica Cehă, Franţa, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Ungaria. Interviurile au fost efectuate în locuinţele persoanelor de etnie romă şi de etnie non-romă, care locuiesc în aceeaşi zonă şi, prin urmare, beneficiază de infrastructură şi piaţă de muncă similară.

Raportul integral: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *