315 milioane de euro din fondurile UE, afectate de fraudă

500_Euro_BanknotenConform raportului anual al Comisiei Europene privind „Protecția intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o ușoară creștere în anul 2012 în comparație cu anul 2011.

În ceea ce privește cheltuielile, au fost afectate de fraudă, în total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25 % din bugetul pentru cheltuieli.

Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent. Această creștere este cauzată, aproape în totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare și care implică sume mari. În ceea ce privește veniturile bugetare, fraudele suspectate sau confirmate s-au ridicat la 77,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă 0,42 % din totalul resurselor proprii tradiționale colectate pentru anul 2012. Această sumă trebuie comparată cu cele 109 milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent.

În 2012, Comisia a întreprins o serie de inițiative importante cu scopul de a intensifica eforturile de combatere a fraudei. Pe lângă punerea în aplicare a noii strategii antifraudă, s-au înregistrat progrese legislative semnificative în cursul anului trecut, printre care:
– propunerea de înființare a unui Parchet european. Această nouă instituție va consolida în mod semnificativ anchetarea și urmărirea penală a practicilor infracționale care afectează bugetul UE;
– noul Regulament OLAF, care va crea un oficiu european de luptă antifraudă mai puternic;
– o comunicare privind modul în care se poate continua îmbunătățirea guvernanței OLAF, pe baza reformei convenite a oficiului și ținând seama de propunerea din partea Parchetului european;
– propunerea privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal. Prin armonizarea definițiilor infracțiunilor comise împotriva bugetului și prin introducerea unor sancțiuni minime care urmează să fie aplicate acestor infracțiuni, propunerea ar putea contribui, de asemenea, în mod considerabil la protejarea fondurilor și la descurajarea potențialilor autori ai fraudelor pe întreg teritoriul Uniunii.

Raportul analizează, de asemenea, măsurile adoptate de statele membre în 2012 pentru a proteja și apăra bugetul UE și recunoaște progresele înregistrate în anumite domenii. Cu toate acestea, Comisia subliniază că este necesar să se continue armonizarea și consolidarea abordărilor statelor membre, pentru a garanta că frauda este combătută în mod echivalent pe întreg teritoriul UE. O serie de recomandări sunt adresate statelor membre pentru a îmbunătăți prevenirea și detectarea fraudelor.

Sursa: Comisia Europeana
Foto: wikipedia

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.