Uniunea Europeană. Cui se pot adresa persoanele care au fost victime ale infracționalității în perioada vacanței

Perioada actuală este una a vacanțelor pentru mulți dintre cetățenii europeni, unii dintre ei decizând să își petreacă concediul în afara granițelor statelor lor. Cu toate că este o perioadă de relaxare, cu toții trebuie să fie atenți nu numai la detaliile călătoriilor, dar și la riscurile la care sunt supuși.

Pentru a veni în întâminarea nevoilor cetățenilor UE, Comisia Europeană acordă sprijin victimelor criminalității, cazuri pe care le tratează cu prioritate, asigurându-se că toate nevoile acestora sunt îndeplinite, potrivit unui al Comisiei Europene.

Sursă: Facebook.com/ EU Justice and Consumers

Unul dintre cele mai mari încercări ale calității sistemelor europene de justiție este cât de bine sunt tratate victimele – tratamentul adecvat este o demonstrație a solidarității societăților noastre cu fiecare victimă individuală și recunoașterea faptului că un astfel de tratament este esențial pentru integritatea morală a societății.

Prin urmare, este crucială nu numai combaterea și prevenirea criminalității, ci și sprijinirea și protejarea adecvată a persoanelor care fac obiectul criminalității.

Ambele măsuri legislative și practice au fost puse în aplicare pentru a oferi un nivel adecvat pentru protecția drepturilor victimelor în întreaga UE.

Nevoile victimelor criminialității

Persoanele care se încadrează în statutul victimă au o serie de nevoi, variind de la victimă la victimă. Pentru a răspunde acestor nevoi individuale, este necesar ca toate victimele să fie tratate individual. Cu toate acestea, nevoile victimelor pot fi grupate în următoarele cinci mari categorii:

• Respectul reciproc și recunoașterea ca victime, atât în cadrul sistemului justiției, cât și în mai mare măsură de societate;

• Protecția atât împotriva intimidării, a represaliilor și a altor vătămări din partea acuzatului sau a bănuitului, cât și a răului în timpul investigațiilor penale și al procedurilor judiciare, cum ar fi evitarea interviurilor repetate ale victimei;

• Sprijin, inclusiv asistență imediată în urma unei infracțiuni, asistență fizică și psihologică pe termen lung și asistență practică în cadrul procedurilor de ajutorare a victimelor în înțelegerea, participarea și reducerea stresului lor;

• Accesul la justiție pentru a se asigura că victimele sunt conștiente de drepturile lor și le înțeleg atât din punct de vedere lingvistic cât și legal, pot furniza informații suplimentare și pot participa la proceduri; și

• Despăgubiri și restaurare , fie prin daune financiare plătite de stat sau de către infractor, fie prin mediere sau prin altă formă de justiție restaurativă care le permite victimelor să se confrunte cu acuzatul, în vederea obținerii unui acord voluntar între aceștia cu privire la modul de reparare a prejudiciului victima.

Cum acționează UE pentru a răspunde acestor nevoi

Decizia – cadru a Consiliului privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale din 2001, stabilește drepturile de bază pentru victimele infracționalității în cadrul UE. Statele membre trebuiau să-și adapteze legislația în conformitate cu cerințele deciziei-cadru până în 2006. Rapoartele de punere în aplicare publicate în 2004 și 2009 au concluzionat totuși că această legislație a UE nu a fost eficace în ceea ce privește atingerea standardelor minime pentru victimele din întreaga UE.

În 2011, Comisia a prezentat un pachet legislativ pentru consolidarea cadrului juridic privind drepturile victimelor, inclusiv o propunere de directivă obligatorie directă și efectiv executorie care să stabilească standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor.

Directiva 2012/29 / UE de stabilire a standardelor minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității a  fost adoptată la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la data de 15 noiembrie 2012. Noua directivă înlocuiește decizia-cadru din 2001 și include standardele minime care au fost stabilite în acest domeniu privind drepturile de acces la informații, sprijin, protecție și drepturi procedurale de bază în cadrul procedurilor penale. Cu toate acestea, directiva aduce o valoare adăugată semnificativă în comparație cu cadrul juridic anterior, deoarece conține drepturi mai concrete și cuprinzătoare pentru victime și obligații mai clare pentru statele membre.

Așadar, au fost incluse noi drepturi, dar și obligații: 

• Membrii de familie ai victimelor decedate sunt definite ca victime și beneficiază de toate drepturile din directivă; Membrii familiei victimelor care au supraviețuit au dreptul la sprijin și protecție. Membrii familiei sunt definiți pe scară largă și includ și partenerii intime necăsătoriți.

• Informații accesibile și ușor de înțeles – Toate comunicările cu victimele trebuie făcute astfel încât victimele să înțeleagă (lingvistic sau altfel); Se pune accentul pe comunicarea sensibilă la copii.

• Accesul la sprijinirea victimelor – Statele membre trebuie să asigure accesul victimelor și membrilor familiilor lor la sprijinul general al victimelor și la sprijinul specializat, în funcție de nevoile acestora. Directiva specifică nivelul de bază al serviciilor care trebuie furnizate. Sprijinul nu depinde de faptul că victima a raportat infracțiunea. Statele membre trebuie să faciliteze trimiterile de la poliție către organizațiile de sprijinire a victimelor.

• Serviciile de asistență specializate trebuie să ofere, cel puțin, adăposturi și un sprijin orientat și integrat pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victimele violenței sexuale, victimele violenței pe motive de gen și victimele violenței în relații strânse, inclusiv sprijinul și consilierea traumelor.

• Revizuirea deciziei de a nu se urmări în justiție – Victimele au dreptul de a fi informate cu privire la decizia de a nu proceda la urmărirea penală a infractorului și, de asemenea, vor avea dreptul de a revizui o astfel de decizie.

• Evaluarea individuală pentru a identifica măsurile de vulnerabilitate și de protecție specială – Toate victimele vor fi evaluate individual pentru a determina dacă sunt vulnerabile la victimizare sau intimidare secundară sau repetată în timpul procedurilor penale. Dacă au nevoi specifice, vor fi puse în aplicare o serie întreagă de măsuri speciale pentru a le proteja.

Copiii sunt întotdeauna prezumați vulnerabili și se va acorda o atenție deosebită anumitor categorii de victime, cum ar fi victimele terorismului, criminalitatea organizată, traficul de ființe umane, violența bazată pe gen, violența în relații apropiate, violența sexuală sau exploatarea, crimele de ură și victimele cu handicap .

Drepturi și obligații consolidate comparativ cu decizia-cadru :

• Drepturile de informare – Victimele vor primi o serie de informații de la primul contact cu autoritățile. Victimele vor primi, de asemenea, informații despre cazul lor, inclusiv o decizie de a pune capăt anchetei, de a nu fi urmărite penal și de hotărârea definitivă (inclusiv motivele pentru astfel de decizii) și informații privind timpul și locul procesului și natura acuzațiilor penale .

• Interpretarea și traducerea – În timpul procedurilor penale, victimele cu rol activ au dreptul la interpretare și traducere pentru a permite participarea lor. Victimele pot contesta decizia de a nu primi interpretări și traduceri. Toate victimele vor primi o traducere a recunoașterii plângerii lor.

• Protecția tuturor victimelor este consolidată – Trebuie respectată confidențialitatea victimelor și a membrilor familiilor acestora și evitarea contactului cu infractorul (toate clădirile instanțelor noi trebuie să aibă zone de așteptare separate).

• Restricții privind justiția restrânsă – Victimele care aleg să participe la procesele de justiție restaurativă (denumite în continuare mediere în decizia-cadru) trebuie să aibă acces la servicii de justiție restaurativă sigure și competente, sub rezerva anumitor condiții minime stabilite în directivă.

• Formarea practicanților a devenit o obligație, iar accentul se pune, de asemenea, pe cooperarea dintre statele membre și la nivel național și pe sensibilizarea cu privire la drepturile victimelor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.