Workshop Equality Pays Off / Egalitatea dă rezultate la Camera de Comerţ şi Industrie a României

camera-de-comertCamera de Comerţ şi Industrie a României – Camera Naţională, organizează  în parteneriat cu Roland Berger Strategy Consultants, workshop-ul naţional în cadrul iniţiativei Equality Pays Off / Egalitatea dă rezultate, parte a Strategiei Directoratului General pentru Justiţie privind Egalitatea între Femei şi Bărbaţi 2010 – 2015, ce va avea loc în data de 31 mai 2013, între orele 09.00 şi 15.00, la Amfiteatrul Albastru din incinta Palatului Camerei Naţionale.

Camera Naţională este partenerul din România al iniţiativei menţionate mai sus, într-un demers care vizează atingerea unuia dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene – egalitatea între sexe, îndeosebi pe piaţa muncii – şi se adresează unui număr de peste 40.000 de companii din 34 de ţări europene (cele 27 de state membre UE, Croaţia, Turcia, Macedonia, Serbia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)..

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de lideri ai mediului de afaceri şi factori decizionali din statele reiterate, urmărindu-se evidenţierea modelului de afaceri capabil să valorifice potenţialul de forţă de muncă feminină şi să sprijine companiile în atragerea candidaţilor de top în procesul de selecţie a angajaţilor.

Prin implicarea în acest proiect, Camera Naţională  îşi propune să ajute mediul de afaceri din ţara noastră, să depăşească provocările care apar pe piaţa muncii printr-o mai bună integrare a forţei de muncă feminine.

Oamenii de afaceri interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul de participare, disponibil pe pagina web http://www.ccir.ro, şi să-l transmită  prin fax la: 021 311 75 12 sau e-mail la. drc@ccir.ro. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Direcţia Reprezentare Camerală, persoana de contact: Dra. Cristina Ionescu, Şef Birou Relaţii Externe, tel: 021 319 01 55, drc@ccir.ro.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *