Zece ani de acum înainte. Dezvoltare şi Guvernantă Economică în Uniunea Europeană

Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizeaza conferinţa internaţională:

Zece ani de acum înainte. Dezvoltare şi Guvernantă Economică în Uniunea Europeană
Joi, 2 Decembrie 2010, la Hotel Intercontinental, Bucureşti

In 2010 Comisia Europeană a lansat două iniţiative importante – Europe 2020 şi guvernanta economică a UE – ce propun o nouă strategie economică pentru Europa şi un pachet legislativ cu măsuri menite să întărească guvernanta economică la nivelul UE. Comisia Europeană a identificat 3 priorităţi reprezentative pentru creşterea economică şi care urmează a fi aplicate prin măsuri concrete la nivel naţional: creşterea inteligentă, creşterea durabilă şi creştere favorabilă incluziunii. Bătălia pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă are nevoie de suportul politic la cel mai înalt nivel, precum şi de mobilizarea tuturor actorilor europeni implicaţi. Acest pachet legislativ conţine cele mai complete măsuri luate de UE în vederea întăririi guvernantei economice europene de la crearea Uniunii Economice şi Monetare până în prezent.

Rolul acestei conferinţe este de a facilita schimbul de opinii între analişti români şi europeni, reprezentanţi ai guvernului României şi ai administraţiei publice şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, cu privire la importanţa şi consecinţele adoptării acestor două importante pachete legislative la nivel european. Obiectivul dezbaterii este de a analiza în detaliu implicaţiile imediate ale guvernantei economice europene şi capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor economice actuale. în acest sens vor fi prezentate şi câteva iniţiative care urmăresc realizarea de structuri inovatoare pentru creştere sustenabilă, bazată pe creativitate.

Printre participanţi se vor număra şi reprezentanţi ai mediului academic, oameni de afaceri, dar şi reprezentanţi ai ambasadelor statelor membre ale UE în România, reprezentaţi ai societăţii civile şi media.

AGENDA

Zece ani de azi înainte. Dezvoltare şi guvernantă economică în Europa

Data: Joi, 2 Decembrie 2010

Locaţie: Hotel Intercontinental – Sala Rondă, Bucureşti

în 2010 Comisia Europeană a lansat două iniţiative importante – Strategia Europa 2020 şi Guvernanta economică a UE – ce propun o nouă strategie economică pentni Europa şi un pachet legislativ menit să întărească guvernanta economică la nivelul UE. Adoptarea Strategiei Europa 2020 are rolul de a trasa liniile directoare pe care statele membre trebuie să le urmeze in adoptarea reformelor stnicturale şi conturează o viziune a ceea ce se vrea a fi economia europeană în secolul al XXI-lea. Comisia Europeană a identificat trei priorităţi în accelerarea creşterii economice, ce trebuie implementate prin măsuri concrete la nivel naţional: creşterea inteligentă (prin stimularea învăţării, inovării, educaţiei şi a societăţii digitale), creşterea durabilă (creşterea productivităţii pentru accelerarea competitivităţii) şi creştere favorabilă incluziunii (creşterea participării pe piaţa forţei de muncă, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi lupta împotriva sărăciei). Bătălia pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă are nevoie de suport politic la cel mai înalt nivel cât şi mobilizarea tuturor actorilor europeni implicaţi. Pentru ca rezultatele să apară în cel mai scurt timp şi pentm asigurarea sustenabilităţii, este nevoie de crearea unui cadru al guvernantei economice europene. Acest pachet legislativ conţine cele mai complete măsuri luate de UE în vederea întăririi guvernantei economice europene de la crearea Uniunii Economice şi Monetare până în prezent. Pachetul legislativ urmăreşte o extindere a supravegherii politicilor fiscale europene, dar şi adoptarea unor politici macroeconomice şi reforme stnicturale noi. Este propusă de asemenea şi crearea unui mecanism de sancţionare a statelor membre. De curând instituit, ciclul de coordonare a politicilor economice “semestrul european” va integra toate aceste măsuri de supraveghere în cadrul unei politici economice cuprinzătoare şi eficiente.

09:00-09:45

Cuvânt de deschidere:

Dl. Niculae IDU, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România

Invitaţi speciali:

Dl. Leonard ORBAN, Consilier Prezidenţial

Dl. Janusz LEWANDOWSKI, Comisar European pentru Programare Financiară şi Buget

Dl. Gheorghe IALOMIŢIANU, Ministrul Finanţelor Publice

09:45-10:00

Pauza de cafea

10:00 – 13:00                      Sesiunea I: Emergenţa guvernantei economice în Europa şi consecinţele

pentru România

Având în vedere recentele demersuri ale UE în vederea creării unei guvernante economice europene precum şi dificultăţile pe care le întâmpină România în găsirea unor soluţii cu privire la dezechilibrele sale bugetare, rolul acestei sesiuni este acela de a analiza implicaţiile directe ale guvernantei economice europene dar şi importanţa acesteia în rezolvarea problemelor economice actuale la nivel european.

Iniţiativa Comisiei subliniază angajamentul acesteia în a adopta cât mai urgent măsurile necesare pentm iniţierea reformelor. Toate aceste reforme sunt compatibile cu Tratatul de la Lisabona şi în linie cu strategia Europa 2020. Rolul pachetului legislativ propus de Comisie este acela de a îmbunătăţi coordonarea eficientă a politicilor economice în vederea accelerării creşterii economice şi crearea unor noi locuri de muncă.

Acest pachet este compus din 6 proiecte legislative. Patni propuneri sunt direcţionale către reglementarea sectorului fiscal – inclusiv o reformă largă a Pactului pentru Creştere şi Sustenabilitate Economică (PCSE) – celelalte două propuneri având ca scop determinarea şi combaterea eficientă a potenţialelor dezechilibre macroeconomice ce ar putea apărea în UE şi zona euro.

Pentru statele membre din zona euro, aceste schimbări vorpennite înăsprirea mecanismului de supraveghere şi vor limita tendinţele discreţionare în aplicarea sancţiunilor. Cu alte cuvinte, PCSE va deveni un pachet legislativ bazat pe reguli stricte care vor atrage automat şi posibilitatea impunerii unor sancţiuni asupra statelor ce nu işi respectă angajamentele.

Aceste propuneri umiează a fi examinate de Consiliul European, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social, în condiţiile în care Comisia Europeană solicită părţilor să conlucreze pentru o adoptare cât mai rapidă a pachetului legislative propus.

Vorbitori:                              Dl. Daniel DĂIANU, fost europarlamentar şi ministru al finanţelor

Dl. Roland FREUDENSTEIN, Director adjunct, Şef Cercetare, Centrul de Studii Europene (CES)

Dl. Marek DABROWSKI, Preşedinte Centrul pentru Reformă Economică şi Socială (CASE)

Comentarii:

Dl. Lucian CROITORII, Consilier al Guvernatorului Băncii Naţionale a României

DI. Aurelian DOCHIA, Centrul Român de Politici Economice, fost ministru al privatizării (tbc)

întrebări şi răspunsuri. Discuţii

Moderator:

Dl. Cristian GHINEA, Director, Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

13:00-13:15

Pauză de cafea

13:15 – 14:30                      Sesiunea II: Strategia Europa 2020 • de la dezvoltarea macro până la

micro proiecte

Dezbaterile se vor axa pe strategia adoptată de România în aplicarea strategiei Europa 2020. Poate suplini Europa 2020, ca document politic, lipsa de viziune pe temien lung la nivel naţional?

Va fi prezentat proiectul Eco-Bucureşti. Iniţiativă privată, dezvoltată pe principiul dezvoltării de jos în sus, proiectul a fost conceput de mai multe instituţii învecinate, specializate în cercetare şi dezvoltare, universităţi şi agenţi economici. întins pe o suprafaţă de peste 10 km2, proiectul se bucură de cea mai mare concentrare de agenţi a dezvoltării pe metru pătrat în România. Această aglomeraţie de agenţi ai cercetării şi dezvoltării este o structură inovatoare, adaptată creşterii durabile, bazată pe creativitate.

Este activitatea de cercetare şi dezvoltare din România cu adevărat conectată la cererea de piaţă locală? Pregăteşte mediul academic profesionişti în specializările cele mai potrivite, în linie cu cerinţele strategiei Europa 2020?

Avem nevoie de o tehnici mai bune de evaluare a pieţei şi de noi relaţii economice capabile să răspundă cerinţelor economiei cunoaşterii, reconstruind, simultan, şi stmctura urbană a anumitor zone destructurate? Cât timp va trebui să aşteptăm pentru ca instnimentele bazate pe cunoaştere să livreze soluţii mai verzi şi mai competitive pentru un spaţiu urban cu o mare încărcare de specializare?

Vorbitori:                              Dl. Viorel DOBRESCU, Director, Departamentul de Afaceri Europene

Dl. Teodor FROLU, iniţiator al proiectului, Director, DC Communication, Romania

Dna. Manuela SIDOROFF, Director General, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB)

Dl. Dragoş PÎSLARU, Director General, GEA Strategy & Consulting SA, Romania

Dl. Sorin IONIŢĂ, Director de Cercetare, Societatea Academică din România

Intervenţii:                           Reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare şi dezvoltare aflate în zona

targhetată;

Reprezentanţi ai administraţiei locale Bucureşti

întrebări şi răspunsuri. Discuţii

Moderator:                           Dl. Dragoş DINU, Expert Administraţie Publică, Centrul Român de Politici

Europene (CRPE)

14:30                                     Prânz

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.