LIVE, 30 septembrie, 9.30: “Gândirea strategică în Uniunea Europeană”, conferinţa internaţională EPIN/‘Strategic thinking in the European Union’, EPIN international conference, Bucharest

Reţeaua de Institute de Politica Europeană (EPIN) este o reţea dinamică de 32 de think-tank-uri şi institute de politici din Europa, care studiază problematicile actuale referitoare la politicile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Membrii reţelei se întâlnesc pentru a dezbate probleme importante aflate pe agenda UE în cadrul a trei evenimente majore organizate anual în cadrul reţelei, la Bruxelles şi în alte locaţii.

Urmariti aici, live, vineri, 30 septembrie, de la ora 9.30, “Gândirea strategică în Uniunea Europeană”, conferinţa internaţională EPIN, Bucureşti.


LIVE on caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

WATCH HERE VIDEO RECORDINGS

Part 1


Video streaming by Caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

Part 2


Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

Part 3-interview with Piotr Maciej KACZYNSKI, CEPS


Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

Part 4 – interview with Antonio MISSIROLI, Team Coordinator, Bureau of European Policy Advisers


Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

part 5Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro

part 6


Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the kind support of HDFX.ro
În anul 2011 au avut loc, până în prezent, două conferinţe, la Bruxelles şi la Roma. Cel de-al treilea eveniment al anului, intitulat “Gândirea strategică în Uniunea Europeană”, va fi organizat în Bucureşti, în data de 30 septembrie, în cadrul unui  parteneriat între Centre for European Policy Studies (CEPS, Bruxelles) şi Institutul European din România, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

În cadrul conferinţei vor fi abordate următoarele teme: strategii macro-regionale (Strategia Dunării şi Strategia Baltică), strategia Europa 2020, strategii în domeniul politicii externe a UE ş.a. La eveniment vor participa cercetători din think-tank-uri europene, oficiali, diplomaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, mediul academic, comunitatea de afaceri şi mass-media.

Conferinţa va fi transmisă în direct pe www.caleaeuropeana.ro (începând cu ora 9,30, ora României).

European Policy Institutes Network (EPIN) is a dynamic network of 32 think tanks and policy institutes in Europe which studies the current problems concerning the policies adopted at European Union level. The members of the network gather to debate important problems on the EU agenda during three major events organised every year by the network, in Brussels and in other locations.

During 2011, two conferences have taken place so far, in Brussels and Rome. The third event of the year, named ‘Strategic thinking in the European Union’, will be organised in Bucharest on September 30th within a partnership between Centre for European Policy Studies (CEPS, Brussels) and European Institute of Romania with the support of the Representation of the European Commission in Romania.

The following topics will be approached during the conference: macroregional strategies (Danube Strategy and Baltic Strategy), Europe 2020 strategy, strategies in the field of EU foreign policy and so on. The event will be attended by researchers from European think tanks, officials, diplomatic members and representatives of non-governmental organisations, academic environment, business community and media.

The event will be broadcasted live on www.caleaeuropeana.ro (starting 9:30 AM, Bucharest time).

One Response to LIVE, 30 septembrie, 9.30: “Gândirea strategică în Uniunea Europeană”, conferinţa internaţională EPIN/‘Strategic thinking in the European Union’, EPIN international conference, Bucharest

  1. Pingback: Strategic Thinking and Foreign Policy in the European Union «

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.