Adrian SEVERIN

Adrian SEVERIN este un europarlamentar neafiliat

ADRIAN_SEVERIN

  • Licenţă în drept (1974-1978) şi doctorat în drept (1986), Universitatea Bucureşti. Studii postuniversitare de ştiinţe economice, management, marketing şi drepturi de proprietate industrială la London University Business School, Universitatea Timişoara şi Academia şi Studii Economice din Bucureşti. Lector universitar de drept comercial internaţional şi drept civil şi comercial comparat, Academia de Studii Sociale şi Politice, Bucureşti (1990-1992). Conferenţiar universitar de drept comercial internaţional, drept civil şi comercial comparat şi dreptul afacerilor, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti (1993-1997). Profesor universitar de drept comercial internaţional, Universitatea Titus Maiorescu, Bucureşti (din 1999). Membru al Comisiei de recomandare din cadrul School for International Relations, Universitatea din Amsterdam (2000-2006). Membru al Baroului Român (din 1994). Membru al Consiliului consultativ al Reţelei de institute europene pentru studiul relaţiilor interetnice “Eurobarometer” (din 1999). Membru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (din 1995). Membru al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei (din 1998). Membru al Curții de Arbitraj Comercial din Valletta, Malta (din 2001). Membru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ din Paris (din 2005). Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (din 2008).

În cadrul PSD: membru al Delegaţiei permanente (2000-2004); şef al Departamentului de relaţii externe şi afaceri europene (2004-2007); Membru al Biroului permanent (2004-2009).

Membru al Consiliului Provizoriu pentru Unitate Naţională şi secretar de stat pentru privatizare în Ministerul Economiei (1990). Deputat din partea următoarelor formaţiuni politice: Frontul Salvării Naţionale (1990-1992); PD (1992-1996); Partidul Democrat (1996-1999); Independent (1999-2000); Partidul Social Democrat din România (2000-2004); Partidul Social Democrat (2004-2007). Lider al grupului Partidului Democrat din Parlamentul României (1992-1996).

Viceprim-ministru şi ministru pentru reformă şi relaţiile cu Parlamentul (1990-1991). Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Privatizarea şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (1991-1992). Viceprim-ministru şi ministru al afacerilor externe (1996-1997). Reprezentant special al Preşedintelui României pentru Iniţiativa de cooperare în Europa de Sud-Est (1998-2000).

În cadrul Parlamentului European: şeful delegaţiei de observatori din partea Partidului Social Democrat în Parlamentul European (2005-2006). Şeful delegaţiei Partidului Social Democrat în Parlamentul European (2007-2009).

În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: membru al delegaţiei Parlamentului României (1993-1996; 2003-2007); vicepreşedinte al Grupului Socialist (1995-1996; 2003-2006); vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului (1995-1996; 2006-2007); Preşedinte al Subcomisiei pentru relaţii externe (2004-2007). În cadrul Adunării Parlamentare a OSCE: preşedinte al delegaţiei Parlamentului României (1998-1999); preşedinte al Adunării Parlamentare (2000-2002); preşedinte al Grupului de lucru ad-hoc privind Belarus (1998-2001); preşedinte onorific (2002-2004).

Membru fondator al Adunării Parlamentare a Curţii Penale Internaţionale (2003); membru al Adunării Parlamentare pentru Acţiune Mondială (2003-2007); Raportor special al ONU pentru situaţia drepturilor omului din Belarus (2004-2007).

Editorialist la următoarele ziare şi reviste: “Lumea Magazin” (1998-2004); “Ziua” (1998-2007); “Cronica Română” (2007-2008); “Jurnalul Naţional” (2007); “Foreign Policy” (din 2007); “Revista Română de Arbitraj” (din 2007). Premiul de onoare al Asociaţiei Mondiale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (WASME); premiul Euromarket decernat de Centrul European pentru Cercetare de Piaţă, Bruxelles; premiul “Omul Secolului 20” al Centrului Internaţional pentru Biografii, Regatul Unit; medalia “Pro Merito” decernată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; Ordinul “Francisco de Miranda”, Clasa I, Republica Venezuela; premiul “International Understanding” decernat de organizaţia People to People International – SUA; premiul pentru excelenţă şi medalia “Manfred Wörner” decernate de Asociaţia Euro-Atlantică Manfred Wörner; premiul Uniunii Avocaţilor din România (1997 şi 2004); Ordinul naţional “Serviciul Credincios”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.