Agendă urbană a UE pentru orașele de mâine

european commissionO voce mai puternică pentru orașele Europei și o agendă urbană aflată în centrul procesului de elaborare a politicilor UE sunt doar două dintre obiectivele-cheie ale forumului CITIEs „Orașele de mâine: Investind în Europa”, care va avea loc la Bruxelles în perioada 17-18 februarie.

Forumului CITIEs, al cărui organizator este comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, va reuni figuri importante ale peisajului politicii urbane, într-un efort de a trasa calea de urmat pentru noua Agendă urbană a UE, informează Comisia Europeană.

Reuniunea își propune să exploreze și să dezbată modalități de a da orașelor mai multă greutate în contextul politicii europene, pentru a asigura o mai bună înțelegere a nevoilor acestora și o mai bună coordonare a politicilor. Forumul subliniază rolul esențial pe care îl pot juca orașele în atingerea unor obiective europene mai generale, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, a șomajului și a excluderii sociale.

La lucrările forumului participă experți în domeniul urban, asociații ale orașelor și autorități locale, precum și reprezentanți ai ministerelor naționale. Primarii din 16 orașe-capitală ale Uniunii sunt așteptați să se alăture și ei la apelurile statelor membre pentru o agendă urbană coerentă a UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.