Connect with us

ROMÂNIA

AmCham îndeamnă România să depună toate eforturile pentru a maximiza ”oportunitățile de finanțare prin PNRR și programele operaționale” pentru a crește performanța sistemului de învățământ

Published

on

© European Union, 2020

România trebuie să depună toate eforturile de a maximiza oportunitățile de finanțare prin PNRR și prin programele operaționale 2021-2027, pentru a moderniza și a crește performanța sistemului de învătământ românesc, concomitent cu utilizarea într-o manieră optimă a alocărilor din bugetul național, semnalează Amcham într-o analiză intitulată ”Orizont 2026: Planul Național de Redresare și Reziliență – între oportunități și provocări prin educație”.

Avertismentul vine în contextul în care starea actuală a sistemului românesc de învățământ este caracterizată de existența unor probleme sistemice, care nu au primit un răspuns adecvat în ultimele decenii, printre acestea numărându-se: infrastructura școlară deficitară, abandonul școlar (conform Monitorului Social realizat de Friedrich Ebert Stiftung, în anul 2019, rata abandonului şcolar era de 15,3%), rezultatele slabe ale elevilor din România la evaluările naţionale şi internaţionale (precum testarea PISA) şi rata analfabetismului funcţional (tot rezultatele PISA 2018 indică o rată a analfabetismului funcţional de 40%).

Potrivit analizei mai sus amintite, criza cauzată de pandemia COVID-19 şi derularea activităţilor de predare în mediul online au accentuat aceste probleme şi au adus provocări suplimentare unui sistem de învăţământ nepregătit pentru o astfel de paradigmă de predare-învăţare în condiţiile în care, conform Eurostat, doar 56% dintre tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani au abilităţi digitale de bază, necesare în contextul derulării activităţilor în format online. Dincolo de impactul imediat asupra procesului educaţional, această realitate plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalului uman în indicele DESI 2020 (Digital Economy and Society Index).

”În acest context, România trebuie să depună toate eforturile de a maximiza oportunităţile de finanţare prin PNRR şi prin programele operaţionale 2021-2027, pentru a moderniza şi a creşte performanţa sistemului de învăţământ românesc, concomitent cu utilizarea într-o manieră optimă a alocărilor din bugetul naţional”, se menţionează în comunicat.

În viziunea AmCham, priorităţile de reformă şi investiţii în sistemul de educaţie sunt: investiţiile în infrastructura şcolară; investiţiile în formarea profesională a cadrelor didactice; investiţiile în digitalizarea sistemului de educaţie; adecvarea intervenţiilor în educaţie la specificul şi nevoile comunităţilor locale; profesionalizarea managementului şcolar; investiţii în sistemul de educaţie timpurie.

Reprezentanţii Camerei de Comerţ Americane în România salută includerea acestor priorităţi în raportul ”România Educată” asumat şi de Guvernul României ca parte a demersului de a face din reforma educaţiei o prioritate naţională şi subliniază că, pentru succesul implementării reformelor şi proiectelor în educaţie finanţate prin PNRR şi prin programele operaţionale 2021-2027, indiferent de domeniul de investiţii, este nevoie de îmbunătăţirea transparenţei în ceea ce priveşte alocarea de resurse pentru sistemul românesc de educaţie, de stabilitate legislativă în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ din România, alocarea eficientă a resurselor către proiecte scalabile, care vor genera un impact pozitiv la nivelul întregului sistem de învăţământ şi calibrarea priorităţilor naţionale cu priorităţile pentru educaţie agreate la nivel european.

Analiza AmCham semnalează că, deşi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare la nivelul întregii ţări este necesară, investiţiile în infrastructură nu sunt suficiente şi, în lipsa unor intervenţii complementare, nu vor genera un impact pozitiv semnificativ. Investiţiile în laboratoare şi ateliere şcolare trebuie însoţite de programe de formare profesională pentru cadrele didactice şi de o regândire a conţinuturilor educaţionale şi a curriculei, astfel încât acestea să aibă o utilitate reală în procesul didactic.

De asemenea, trebuie avute în vedere realizarea şi implementarea unor standarde de siguranţă pentru utilizarea laboratoarelor şcolare, precum şi formarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru întreţinerea acestor infrastructuri. Totodată, trebuie dezvoltate şi mecanisme care să permită unităţilor de învăţământ reaprovizionarea cu materialele consumabile necesare pentru utilizarea laboratoarelor şcolare.

AmCham mai punctează că succesul reformei educaționale depinde de formarea personalului didactic și de adecvarea competențelor și abilităților profesorilor la nevoile educaţionale specifice unei societăţi tot mai dinamice şi digitalizate.

Autorii analizei mai sus amintite remarcă, din nefericire, ”lipsa unei reforme a carierei didactice şi a formării profesionale continue, din PNRR. Fără dezvoltarea unor mecanisme de evaluare permanentă a cadrelor didactice şi fără oportunităţi adecvate de formare profesională continuă (programe naţionale de formare, comunităţi de practică, schimburi de experienţă, standarde profesionale, etc), cadrelor didactice le va fi imposibil să ţină pasul cu nevoile generaţiilor viitoare. Mai mult, atragem atenţia că o reformă a carierei didactice este necesară şi pentru a încuraja atragerea talentelor în sistemul de învăţământ din România”.

AmCham semnalează, de asemenea, că actuala criză cauzată de pandemia COVID-19 a accelerat procesul de digitalizare a educaţiei, însă a relevat şi o serie de provocări sistemice pentru succesul eforturilor de digitalizare. Dintre acestea, lipsa abilităţilor digitale în rândul profesorilor şi elevilor este cea mai stringentă şi trebuie adresată cu prioritate.

”În contextul tranziţiei digitale la nivelul întregii Uniuni Europene, dezvoltarea abilităţilor digitale este imperativă. Adoptarea noilor tehnologii în activitatea didactică trebuie completată de măsuri care să asigure securitatea utilizării lor, în special în ceea ce priveşte accesarea internetului. De asemenea, digitalizarea sistemului de educaţie trebuie corelată cu Agenda pentru educaţie digitală a Uniunii Europene, pentru a asigura coerenţa sistemului de învăţământ din România cu sistemele de învăţământ din alte State Membre. Avem convingerea, pe baza experienţei din ale sisteme, că digitalizarea educaţiei, mai ales prin realizarea de resurse educaţionale deschise, poate contribui semnificativ la reducerea inechităţilor din sistem şi la îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru elevii din comunităţile vulnerabile”, au subliniat autorii raportului.

Printre factorii care au determinat starea precară actuală a sistemului de învățământ din România aceștia listează și o neadecvare a politicilor educaţionale la nevoile specifice (diferite) ale comunităţilor locale.

Astfel, este necesar ca ”finanţările prin PNRR să ţină cont de aceste nevoi, iar direcţionarea resurselor să se facă prioritar către comunităţile dezavantajate”, consideră AmCham.

De asemenea, reforma educaţiei trebuie susţinută şi printr-o regândire a modalităţii de finanţare a sistemului de învăţământ, prin schimbarea paradigmei de finanţare per elev, cu o paradigmă de finanţare care să ţină cont de nevoile diferite ale şcolilor din România.

În acest mod, se va încuraja performanţa şi se vor asigura mecanisme de intervenţie pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei acolo unde este cazul. Mai mult, o astfel de abordare va elimina şi competiţia artificială dintre unităţile de învăţământ din România, asigurând premisele unei dezvoltări sustenabile a sistemului de educaţie.

Reprezentanţii AmCham salută intenţia de creştere a autonomiei şcolilor din România şi îşi exprimă încrederea că o astfel de autonomie sporită este o soluţie adecvată pentru nevoile diferite ale şcolilor româneşti şi reducerea decalajelor dintre acestea.

O astfel de măsură, susţin ei, trebuie însoţită însă de implementarea unor mecanisme transparente şi competitive de selecţie a managerilor şcolari, de formarea profesională continuă a acestora, de creşterea gradului de responsabilizare a managerilor şcolari şi de implementarea unor sisteme naţionale de evaluare a performanţei, clare, stabile şi obiective. În lipsa unor măsuri care să asigure atât guvernanţa transparentă a unităţilor de învăţământ, cât şi selecţia adecvată a managerilor şcolari, creşterea autonomiei şcolilor poate avea consecinţe negative asupra calităţii educaţiei.

De asemenea, este nevoie şi de implementarea unui proces transparent şi competitiv pentru selecţia consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din România, pentru a asigura profesionalizarea acestora şi succesul obiectivului de creştere a autonomiei unităţilor de învăţământ.

”Este binevenită alocarea semnificativă de resurse prin PNRR pentru serviciile de educaţie timpurie, însă atragem atenţia că mare parte dintre alocări sunt destinate construirii de infrastructură şcolară, ceea ce este însă doar o parte a soluţiei. Pentru atingerea obiectivelor de ţară asumate de România şi prevăzute în Proiectul România Educată, este nevoie de asigurarea resursei umane care să susţină serviciile de educaţie timpurie incluzive de calitate, de revizuirea şi operaţionalizarea cadrului legislativ prin care şi investitorii privaţi să poată activa/investi în servicii de educaţie timpurie. Concomitent cu asigurarea unui cadru de parteneriat funcţional şi eficient cu partenerii sociali, cu agregarea şi corelarea legislaţiei recente menită să susţină dezvoltarea educaţiei timpurii, investiţiile în infrastructură vor putea contribui la creşterea numărului şi calităţii acestor servicii”, mai este punctat în analiza citată.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ROMÂNIA

Ambasadoarea SUA la București va depune eforturi pentru a ”extinde prezența companiilor și investițiilor americane” în țara noastră: Vom continua să sprijinim România în lupta împotriva corupției

Published

on

© U.S. Embassy Bucharest/ Facebook

Ambasadoarea Statelor Unite la București, Kathleen Kavalec, a evidențiat în cadrul evenimentului de marcare a 30 de ani de activitate a AmCham România că ”forța legăturilor noastre economice reprezintp o prioritate cheie” a relației bilaterale dintre Statele Unite și România, astfel că va face ”eforturi de extinderea a prezenței companiilor și investițiilor americane” în țara noastră.

”Voi pleda pentru un tratament echitabil al companiilor şi investitorilor, iar echipa mea va continua să sprijine eforturile României de a lupta împotriva corupţiei şi de a consolida statul de drept. Eu voi continua să transmit acest mesaj în discuţiile mele cu miniştri şi parlamentari din tot spectrul politic”, este promisiunea făcută de reprezentanta diplomației americane la București.

Aceasta a remarcat că din 2008, când ”mi-am încheiat mandatul de ataşat cultural în România, până în prezent, economia acestei ţări a înflorit”.

Citiți și 
Nicolae Ciucă, către AmCham România: Suntem o țară care are un mare potențial de investiții. Oferim sprijin și R. Moldova, a cărei prosperitate poate fi asigurată prin relații cu mediul de afaceri din România, SUA

”Am fost încântată să aflu că în România sunt prezente acum 960 de companii americane, care angajează aproape 110.000 de persoane. Cu toate acestea, ştiu că mai există mult loc pentru creştere. Iar AmCham România este cel mai apreciat partener al nostru în impulsionarea acestei creşteri”, a mai spus Kathleen Kavalec.

Ambasadorul SUA în România că la viitorul ”Summit al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, Statele Unite vor pune accentul pe securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii şi digitalizare”, pentru ca ”țările din zona Mării Negre să își atingă întregul potențial ca legătură strategică între Europa și Asia Centrală”, după cum au punctat reprezentanţii de rang înalt de la Departamentul de Stat, Departamentul Comerţului şi Departamentul Apărării în cadrul celei de-a opta runde a Dialogului Strategic SUA-România.

Kavalec a aplaudat ”progresul României în promovarea candidaturii sale la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”, dând asigurări că SUA, ”în calitate de partener strâns și prieten, vor susține eforturile României de a asigura un mediu investiţional şi standarde ale statului de drept care o vor face competitivă pentru calitatea de membru OCDE”.

Ea și-a exprimat așteptarea ca ”oportunităţile din domeniile energiei verzi, sănătăţii şi tehnologiei informaţiei să crească”, în contextul în care țara noastră se află  pe calea progresului în privința reformelor pentru OCDE și susținerii reformelor impuse de Planul Național de Redresare și Reziliență.

Oficialul american a ținut să-și arate recunoștința pentru ”sprijinul ferm acordat de România Ucrainei, prin primirea şi ajutorarea refugiaţilor şi facilitarea transportului de grâne şi alte bunuri”.

Făcând trimitere la situația din Republica Moldova, Kavalec a evidenția că și ”prietenii noştri din Republica Moldova merită un viitor independent, prosper… unul liber de influenţa malignă şi coercitivă a Rusiei… unul în care pot obţine pe deplin beneficiile economice aduse de integrarea în UE”.

Parteneriatul dintre Statele Unite și România pentru dezvoltarea reactoarelor suplimentare la Cernavodă și construirea de reactoare de dimensiuni mici va ajuta țara noastră ”să obţină independenţă energetică şi securitate energetică durabilă pentru ea însăşi şi pentru Europa”.

”Ştim că Europa nu va fi liberă decât dacă este independentă energetic de Rusia. Parteneriatul nostru pentru dezvoltarea de reactoare suplimentare la Cernavodă şi construirea de reactoare modulare de mici dimensiuni va ajuta România să obţină independenţă energetică şi securitate energetică durabilă pentru ea însăşi şi pentru Europa. Parlamentul României a făcut un pas important în această privinţă pe 14 martie, când a adoptat legea privind aprobarea semnării Acordului de sprijin pentru proiectul de extindere de la Cernavodă, pas esenţial spre un viitor bazat pe energie curată”, a amintit ambasadoarea SUA la București.

Continue Reading

ROMÂNIA

Nicolae Ciucă, către AmCham România: Suntem o țară care are un mare potențial de investiții. Oferim sprijin și R. Moldova, a cărei prosperitate poate fi asigurată prin relații cu mediul de afaceri din România, SUA

Published

on

© Guvernul României

România este o țară care are un mare potențial de investiții și oferă predictibilitate, a transmis premierul Nicolae Ciucă în cadrul evenimentului de marcare a 30 de ani de activitate a Camerei de Comerț Americană în România.

”Guvernul este unul orientat pro-business, este un guvern care își dorește să atragă investiții, care sprijină investițiile și este un guvern care este conștient. Dumneavoastră ați vorbit mai devreme și care este procentul în PIB, și care este valoarea nominală a afacerilor pe care AmCham le desfășoară în România, și care este numărul de locuri pe care-l asigură și, desigur, care este potențialul de multiplicare a unui loc de muncă asigurat pe orizontală. Acestea sunt chestiuni de aritmetică pe care noi l-am avut în vedere și pe care le avem în vedere în continuare;  trebuie să subliniem că, în acest ansamblu, abordarea nu poate să fie decât una de tip win-win, pentru că este nevoie ca atât investitorul, cât și noi, cei care găzduim afacerile respective, trebuie să avem un beneficiu, că pentru asta ne punem la dispoziție toate eforturile, toate resursele și umane și materiale, pentru că nu dorim altceva decât să facem în așa fel încât cetățenii țării noastre să simtă că eforturile care se fac, modul în care sunt întrebuințate resursele din țara noastră sunt în beneficiul tuturor”, a mai spus Ciucă în intervenția sa susținută la întoarcerea din Republica Moldova, unde a avut întâlniri cu președinta acestei țări, Maia Sandu, omologul moldovean, Dorin Recean, precum și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

În acest context, premierul a lansat un apel de a sprijini asigurarea prosperității Republicii Moldova prin investiții.

”Am discutat că este important ca în aceste condiții să privim către palierul economic, pentru că este cel care cu adevărat asigură instrumentele necesare guvernului, prin a proba în fața cetățenilor că tot ceea ce se întâmplă în interiorul activității guvernamentale are o singură direcție, și anume asigurarea prosperității și unei evoluții a bunăstării în Republica Moldova, iar asta se poate face prin investiții, prin relații economice bilaterale cu mediul de afaceri din România și relații cu mediul de afaceri din Uniunea Europeană, din Statele Unite. Chiar am menționat astăzi, și în conferința de presă din Republica Moldova,  nevoia aceasta de coagulare a relațiilor nu numai la nivel bilateral, ci și la nivelul celorlalți parteneri care au potențial și pot să sprijine aceste eforturi. În continuare, doresc să fac o mențiune pe care am agreat-o împreună domnul prim-ministru Recean, și anume ne-am angajat amândoi ca, în perioada imediat următoare, să identificăm acele oportunități de relații economice care au potențial să se întâmple, să se dezvolte și să aibă atractivitate pentru terți parteneri în dezvoltarea acestora”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Adresându-se președintelui AmCham România, șeful Guvernului de la București a reiterat că ”ne oferim sprijinul și pentru Republica Moldova, astfel încât nu doar potențialul și oportunitățile din România să fie puse la dispoziția partenerilor noștri, investitorilor americani, dar și cel din Republica Moldova, pentru că se poate face această punte de legătură între cele două țări, prin investiții comune sau prin complementaritatea investițiilor care se fac într-o țară sau în alta pentru că, așa cum spuneam, potențial există”.

Nicolae Ciucă și-a exprimat speranța că, odată ce România va deveni membru OCDE, ”să continue și să aibă potențial, să ajute mai mult și Republica Moldova, și celelalte țări partenere cu care noi avem relații și cu care noi suntem angajați, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în interiorul NATO”.

”Am să reiterez ceea ce am menționat la întâlnirea noastră și la momentul în care am marcat OCDE, și la ultima dumneavoastră activitate, tot aici, în această sală. Domeniile de potențial major pentru România sunt domeniul energetic – și s-a vorbit aici și despre Cernavodă, și despre SMR. Sunt dezvoltări foarte bune, sunt relații foarte bune. Mulțumim Statelor Unite pentru implicare, mulțumim celorlalte țări care sunt parteneri în aceste două proiecte. Dar importantă a fost încrederea pe care Statele Unite au avut-o în potențialul României”, a reamintit premierul, făcând trimitere la ”potențialul uman, pentru că nu poți să faci dezvoltări în domeniul nuclear civil fără să ai oameni pregătiți pentru a face acest lucru”.

Ca atare, este nevoie în ”continuare să ne menținem focusul pe pregătirea resursei umane și sistemul de educație din România să poată să asigure forța de muncă înalt calificată pentru realizarea acestor obiective. Domeniul gazelor naturale – Republica Moldova are nevoie de gaze naturale. Până când ajungem noi să exploatăm resursele din Marea Neagră, și sunt convins că cele două companii care s-au angajat în acest demers o vor face așa cum au promis și așa cum s-au angajat, trebuie ajutate și trebuie să vină în linie cu noi, astfel încât pentru iarna viitoare și de aici încolo să gândim proiecte pe termen mediu și lung, pentru că nu putem să discutăm de asigurarea de energie și gaze de pe o iarnă pe alta”, și-a exprimat convingerea Nicolae Ciucă.

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

La propunerea României, Consiliul European solicită Comisiei Europene să prezinte un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova

Published

on

© Administrația Prezidențială

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au convenit joi, la Bruxelles, să solicite Comisiei Europene să prezinte un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova în scopul de a ajuta această țară în fața tentativelor de destabilizare din partea Rusiei și de a susține parcursul de aderare al Moldovei la UE.

“Uniunea Europeană va continua să ofere Republicii Moldova tot sprijinul relevant, inclusiv pentru a consolida reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu energie ale acestei țări confruntate cu acțiuni destabilizatoare desfășurate de actori externi, precum și pentru a susține parcursul ei de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul European invită Comisia să prezinte un pachet de sprijin înainte de următoarea sa reuniune”, se arată în concluziile adoptate de liderii europeni la summitul european de primăvară.

Această decizie a fost anunțată în avanpremieră de președintele Klaus Iohannis.

Sosind joi la reuniunea Consiliului European, șeful statului a precizat că, prin implicarea României, Republica Moldova va primi un ajutor suplimentar din partea Uniunii Europene, punctând că este “inadmisibil ca această ţară să fie lăsată pradă unor dezinformări, unor atacuri hibride şi unor ameninţări verbale din partea Rusiei”.

Un punct special pe care l-aş menţiona: în concluzii, noi am reuşit – colegele şi colegii noştri s-au implicat foarte mult – am reuşit să includem un pasaj relevant pentru Moldova. Moldova va primi un ajutor suplimentar, consistent, un sprijin din partea UE şi acest lucru credem că este foarte important pentru Moldova, dar şi pentru noi şi pentru toată Europa, fiindcă este inadmisibil să lăsăm Moldova pradă unor dezinformări, unor atacuri hibride şi unor ameninţări verbale din partea Rusiei“, a spus şeful statului, în cadrul unor declarații de presă susținute la Bruxelles, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European de primăvară.

Amintim că la reuniunea din februarie a miniștrilor de externe din UE, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a propus crearea unei misiuni civile a UE pentru R. Moldova, crearea unui centru StratCom pentru combaterea dezinformării și declanșarea procesului privind crearea unui regim de sancțiuni la adresa Rusiei pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova.

Ulterior, Parlamentul European a organizat o dezbatere consacrată situației de securitate din Republica Moldova pe fondul încercărilor de destabilizare din partea Rusiei, demers politic în urma căruia deputații europeni au cerut adoptarea unei rezoluții prin care solicită adoptarea de sancțiuni din partea UE împotriva celor care destabilizează țara.

Potrivit presei de la Bruxelles, Uniunea Europeană urmează să aloce încă 40 de milioane de euro pentru armata Republicii Moldova, pe fondul dezvăluirilor despre eforturile Rusiei de a răsturna guvernul pro-occidental de la Chişinău. Potrivit EU Observer, care citează un memorandum intern al UE, cea mai mare parte a banilor va fi cheltuită pe un “radar mobil de supraveghere cu rază lungă de acţiune la sol”, pentru a ajuta Republica Moldova să îşi controleze spaţiul aerian.

Continue Reading

Facebook

CONSILIUL EUROPEAN10 hours ago

Consiliul European: Klaus Iohannis a cerut sprijin suplimentar pentru R. Moldova și a solicitat Comisiei Europene să reanalizeze nivelul sprijinului financiar acordat fermierilor români

EVENIMENTE12 hours ago

Accelerarea transformărilor de mediu, sociale și de bună guvernare pentru societate și mediul de afaceri în România – dezbatere organizată de Global Shapers sub patronajul Ambasadei Elveției

SUA12 hours ago

Vicepreşedinta SUA, Kamala Harris, începe un turneu în Africa pentru a contracara prezența tot mai are a Chinei și Rusiei pe acest continent considerat de Washington ”viitorul lumii”

CHINA14 hours ago

Înainte de vizita lui Macron la Beijing, China propune un “consens strategic” cu Europa privind încetarea focului și o soluție politică a războiului din Ucraina

ROMÂNIA14 hours ago

Ambasadoarea SUA la București va depune eforturi pentru a ”extinde prezența companiilor și investițiilor americane” în țara noastră: Vom continua să sprijinim România în lupta împotriva corupției

ROMÂNIA15 hours ago

Nicolae Ciucă, către AmCham România: Suntem o țară care are un mare potențial de investiții. Oferim sprijin și R. Moldova, a cărei prosperitate poate fi asigurată prin relații cu mediul de afaceri din România, SUA

COMISIA EUROPEANA15 hours ago

Ursula von der Leyen reacționează după criticile lui Klaus Iohannis: Ajutorul dat fermierilor români nu este suficient. Sunt recunoscătoare României că a depus o moțiune pentru creșterea sumelor

SUA16 hours ago

Antony Blinken nu exclude, pe termen lung, negocieri privind granițele Ucrainei, dar reiterează: ”Sunt decizii pe care ucrainenii trebuie să le ia cu privire la modul în care îşi văd viitorul”

Cristian Bușoi16 hours ago

Economia transatlantică a ajuns la cote record, evidențiază eurodeputatul Cristian Bușoi: Umăr la umăr, uniți, vom depăși orice criză și vom deveni mai puternici

CONSILIUL EUROPEAN17 hours ago

Emmanuel Macron și premierul Italiei eu discutat despre nevoia de a continua eforturile pentru ”suveranitatea europeană” privind politica industrială şi decarbonizarea economiei

ROMÂNIA15 hours ago

Nicolae Ciucă, către AmCham România: Suntem o țară care are un mare potențial de investiții. Oferim sprijin și R. Moldova, a cărei prosperitate poate fi asigurată prin relații cu mediul de afaceri din România, SUA

REPUBLICA MOLDOVA2 days ago

Prioritatea strategică a R. Moldova este de a ”accelera reformele pentru aderarea la UE până în 2030”, subliniază premierul Dorin Recean: Mulțumim României pentru sprijinul ”necondiționat”

REPUBLICA MOLDOVA2 days ago

Premierul Nicolae Ciucă asigură R. Moldova de sprijin în fructificarea ”capitalului de simpatie fără precedent” pentru a deveni ”stat furnizor de stabilitate în regiune”

CHINA2 days ago

Secretarul de stat al SUA: Rusia și China au intrat “într-o căsătorie de convenienţă, nu din convingere”. Rusia este în mod clar “partenerul junior” în această relaţie

Daniel Buda2 days ago

Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură din PE, cere Comisiei Europene să evalueze corect poziția fermierilor în protejarea mediului: Sunt parte a soluției, nu a problemei

NATO3 days ago

Raport NATO: România a ratat din nou ținta de 2% din PIB pentru apărare, dar găzduiește trei structuri de comandă aliate, un grup de luptă, un sistem antirachetă și misiuni de poliție aeriană

NATO1 week ago

Războiul Rusiei în Ucraina, “semnal de alarmă” pentru industria de armament din Europa. MBDA, grupul care produce sistemul MAMBA amplasat de Franța în România, lansează un apel la cooperare europeană

ROMÂNIA1 week ago

Nicolae Ciucă, la semnarea proiectului privind gazoductul Tuzla-Podişor: Un pas decisiv, penultimul în seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră în perimetrul Neptun Deep

POLITICĂ1 week ago

Premierul Nicolae Ciucă: Este necesară elaborarea unui plan comun de acțiune în țările francofone contra dezinformărilor Rusiei

MAREA BRITANIE1 week ago

R. Moldova va primi un nou sprijin de 10 milioane de lire sterline pentru modernizare din partea Regatului Unit

Team2Share

Trending