Replica ANCS la articolul potrivit căruia editura Thomson Reuters a oprit accesul cercetătorilor din România la bazele sale de date din cauza amânărilor în contractarea de noi servicii

Potrivit unui comunicat remis Calea Europeană, ANCS doreşte să facă următoarele precizări referitoare la articolul „Cercetătorii romani nu mai au acces la articolele ştiinţifice internaţionale ale Thomson Reuters din cauza unei decizii a Ministerului Educaţiei” , :

Începând cu anul 2009, în timpul mandatului doamnei ministru Ecaterina Andronescu, a început implementarea proiectul “Acces National Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare” (ANELiS), proiect finanţat din fonduri europene, care se derulează în perioada 2009-2012.

Efortul susţinut de la sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 2009 a condus la realizarea acestui  proiect care a permis cercetătorilor şi cadrelor didactice din institutele de cercetare şi universităţilor din România accesul la literatura ştiinţifică de cercetare relevantă la nivel internaţional.

Proiectul ANELiS a apărut ca urmare a solicitării legitime a cadrelor didactice şi cercetătorilor din România de a se documenta, de a avea acces la literatura ştiinţifică, la ceea ce se întâmplă în cercetarea din toată lumea.

Proiectul s-a derulat prin intermediul Institutului Naţional de Informare şi Documentare (INID), institut care a fost desfiinţat în anul 2010 prin ”grija” domnului Dragoş Ciuparu.

Proiectul este în acest moment în derulare la UEFISCDI  din anul 2009 până în luna octombrie 2012.

Proiectul a fost semnat la data de 11 mai 2009 cu valabilitate până la data de 10 octombrie 2012. Contractul are o valoare de 84 milioane de lei, echivalent la data semnării contractului a 24 milioane de euro.

În cadrul proiectului s-a realizat un contract cadru urmat de contracte subsecvente anuale astfel: primul contract aprilie 2010 – aprilie 2011, al doilea contract aprilie 2011 – aprilie 2012.

Este de precizat faptul că proiectul avea ca indicatori de performanţă şi condiţie de finanţare accesul unui număr semnificativ de utilizatori şi realizarea unei strategii de acces la baze de date ştiinţifice care să permită accesul institutelor de cercetare după finalizarea proiectului ANELiS şi continuarea furnizării accesului la aceste informaţii electronice.

De asemenea, este menţionat şi faptul că accesul național la publicații științifice a fost și este în continuare susținut de ANCS:

Considerăm că succesul înregistrat pana acum în colaborarea dintre edituri de prestigiu şi comunitatea ştiinţifică din România, privind accesul la publicaţii ştiinţifice în format electronic cât şi la instrumente scientometrice, creează premisele continuării şi dezvoltării acestei colaborări.

Considerăm de asemenea, că accesul naţional la publicaţii ştiinţifice ale editurilor prestigioase este esenţial pentru excelenţa în cercetare şi învăţământ superior.

Având în vedere experienţa deja existentă (2009-2011) privind accesul la literatura ştiinţifică, trebuie extinse serviciile de informare-documentare, aria de cuprindere a instituţiilor beneficiare şi, mai ales, asigurată predictibilitatea în furnizarea, pe termen lung, a acestor servicii.

ANCS îşi exprimă  decizia de a asigura finanţarea  accesului naţional la resurse electronice de informare–documentare, resurse estimate la 120M lei pentru perioada 2012-2014 şi acţionează pentru sustenabilitatea acestui demers.

ANCS are încredere că editurile internaţionale de prestigiu vor asigura continuitatea accesului la resursele de informare-documentare în format electronic, pentru comunitatea ştiinţifică din România, până la semnarea noilor contracte de furnizare servicii în 2012.

Proiectul este în acest moment în derulare la UEFISCDI  din anul 2009 până în luna octombrie 2012.

Proiectul a fost semnat la data de 11 mai 2009 cu valabilitate până la data de 10 octombrie 2012. Contractul are o valoare de 84 milioane de lei, echivalent la data semnării contractului a 24 milioane de euro.

În cadrul proiectului s-a realizat un contract cadru urmat de contracte subsecvente anuale astfel: primul contract aprilie 2010 – aprilie 2011, al doilea contract aprilie 2011 – aprilie 2012.

Este de precizat faptul că proiectul avea ca indicatori de performanţă şi condiţie de finanţare accesul unui număr semnificativ de utilizatori şi realizarea unei strategii de acces la baze de date ştiinţifice care să permită accesul institutelor de cercetare după finalizarea proiectului ANELiS şi continuarea furnizării accesului la aceste informaţii electronice.

Foto: cordis.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.