Connect with us

EVENIMENTE

Antropologie si Biodiversitate

Published

on

00. pag_0 2010 - RAINER - COPERTA de printat

Vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, va avea loc sipoyionul Antropologie si Bodiversitate. Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

Simpozionul
ANTROPOLOGIE SI BIODIVERSITATE
Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.
Evenimentul va avea loc  vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române.
În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

LUCRARILE SIMPOZIONULUI RAINER – 2010

9,30 – 9,45

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Cristiana GLAVCE – Director Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţa din Romania

Constantin BALACEANU-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania

Andrei Kozma, doctor in antropologie, preşedintele Asociaţiei Academice de Antropologie

9,45 – 12,00

MicroconferinŢe

Preşedinte: C. Balaceanu-Stolnici

Moderatori: Paul Dan Cristea, C. Ionescu-Tîrgoviste, Emilian M. Dobrescu

(9,45– 10,00)

Analiza ŞI PREDICţIA sECVENţELOR adn mitocondriale

Prof. Dr. Ing. Paul Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române. Române), prof. dr. Ing. Rodica Tuduce  – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Centrul de Inginerie Biomedicală

(10,00 – 10,15)

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC (OMG) ŞI DREPTURILE CETĂŢENILOR

prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU – Academia Română, secretar ştiinţific al secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

(10,15 – 10,30)

IMUNODEFICIENŢELE PRIMITIVE IN PRACTICA MEDICALA

Prof.dr. Ioan Gherghina, Conf. dr. Nicolae Iagaru, Prof.dr. Dumitru Matei, Dr. Alexis Virgil Cochino – IOMC “A. Rusescu”, București

(10,30 – 10,45)

PATOLOGIA METABOLICĂ ŞI MODIFICAREA ÎN TIMP A PARAMETRILOR  ANTROPOMETRICI ÎN POPULAŢIA GENERALĂ

C. Ionescu-Tîrgoviste, C. Guja, S. Carniciu, A. Micu, S. Radu – Institutul National de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice N.C. Paulescu, București

(10,45 – 11,00)

Actualitatea modelului bio-psiho-social în psihopatologie

Prof. Dr. Florin Tudose, Cătălina Tudose

(11,00 – 11,15)

EVOLUŢIA PARAMETRILOR ANTROPOLOGICI LA PACIENTII CU TALASEMIE MAJORA AFLAŢI IN EVIDENŢA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA

Dr. Florentina VLADAREANU – Institutul National de Hematologie Transfuzională București

(11,15 – 11,30)

CONTINUAREA CERCETĂRILOR ÎNCEPUTE DE FRANCISC I. RAINER PRIVIND STRUCTURA ANTROPOLOGICĂ A POPULAŢIILOR VECHI

Corneliu Vulpe, N. MiriŢoiu, Eleonora Luca, Monica Petrescu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(11,30 – 11,45)

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI SINTEZA INSTAURATIVĂ, DOI TIMPI SINERGICI IN  HERMENEUTICA ARTEI ABSTRACTE . ( Studiu de caz)

Dr. Matei StIrcea-Craciun – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

12,00 – 12,30

Lansarea volumului „Antropologia şi orizonturile ei” – lucrările Simpozionului „Zilele Francisc I. Rainer” 2009

12,30 – 14,30

SesiuneA I de comunicari

Preşedinte: Matei Stircea-Craciun

Moderatori: Emilia Iancu, Florin TUDOSE

(12,30 – 12,40)

1) BIODIVERESITATEA – UN FACTOR DE STABILITATE

Dr. Gigi Feţeanu – SSP

(12,40 – 12,50)

2) GRAAL MITOCONDRIAL – OMUL TRANS-FIGURAT

Gabriela Luca*, Danina Muntean** , Liliana Vasile***

* Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română, UMF ”Victor Babeş”

** Disciplina de Fiziopatologie, UMF”Victor Babeş” Timişoara

***Disciplina de Histologie, UMF” Victor Babeş” Timişoara

(12,50 – 13,00)

3) PSIHOLOGIA ECOLOGICA ŞI BIOSFERA

Dr. Tamara Iscru – Târgoviște

(13,00 – 13,10)

4) OMUL  COGNITIV  ŞI  TERAPIILE  COGNITIVE

Dr.  Grigore  UNGUREANU – Fundația Romana Pentru Tineret

(13,10 – 13,20)

5) TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALA – INTERFAŢA INTRE OM ŞI MEDIU.

Antropo IT

Lector univ. dr. Cristian VASILE, Universitatea Petrol -Gaze Ploiești;

Centrul de     Îngrijire si Asistenta Mislea-Prahova

(13,20 – 13,30)

6) CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A MICOTOXINELOR ŞI A EFECTELOR LOR     ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI PSIHICULUI COLECTIV

N. BIgiu *, C. Glavce ***, M. Moga *, D. Todiraş **, V. Vereguţ **.

*Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină, Braşov,

** Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină,Braşov, anul III

*** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

(13,30 – 13,40)

7) CERCETAREA PARENTALITĂŢII LA SEGMENTUL PĂRINŢILOR CARE AU COPII  PREŞCOLARI

Ecaterina Stativa, Adina Ovedenie, Carmen Anghelescu, Anca Vitcu

Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului”Alfred Rusescu” București

(13,40 – 13,50)

8) ICOANE ATRIBUITE ZUGRAVULUI SAVU MOGA DIN COLECŢIA COMPLEXULUI    NAŢIONAL MUZEAL „ASTRA” ŞI COLECŢIA ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI

Dr. Alina Geanina IONESCU – Expert restaurator pictură tempera

Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” – SIBIU

9) MODELUL DIVINO-UMAN AL RESTAURĂRII ŞI DESĂVÂRŞIRII CREŞTINE

dr. Nicolae Leasevici –  Institutul de Antropologie  „Francisc I. Rainer”

(lucrare  depusa)

(13,50 – 14,00)

10) ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ ÎN „ERA BANULUI”

Francisc SZOMBATFALVI – TÖRÖK*, Maria NECULA**, Conf.univ. Constantin     NECULA***

*ITM Sibiu / ULB Sibiu

** ITM  Sibiu

***Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu

15,00 – 17,45

Sesiunea A II-a de comunicari

Preşedinte: Cristiana Glavce

Moderatori: Andrei Kozma, Sorin BAICULESCU

(15,00 – 15,10)

11) ETNOLOGIE ŞI BIODIVERSITATE

Acad. Sabina ISPAS – Institutul de Etnografie si Folclor “C. Brăiloiu” București

(15,10 – 15,20)

12) COLECŢIA OSTEOLOGICA A INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC  I. RAINER”

Alexandra ION, Mihaela CULEA – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”,     Bucureşti

(15,20 – 15,30)

13) BAZA DE DATE ANTROPOMETRICE 3 D

Drd. Ing. Claudia Niculescu, Dr. ing. Sabina Olaru, Drd. Adrian Salistean,    Prof. dr. ing. Emilia Filipescu  – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielărie

(15,30 – 15,40)

14) BIOSTATISTICA ŞI MODELARE MATEMATICA IN STUDIUL OBEZITAŢII  UMANE

Sorin Baiculescu*, Dr. Nicoleta Milici **,  Dr. Cristiana Glavce**

*Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Romane,

**Institutul de Antropologie  “Francisc I. Rainer” al Academiei

15) RELAŢIA DINTRE STILUL DE VIAŢA ŞI OBEZITATE LA COPII ŞI  ADOLESCENŢI

Cristiana GLAVCE*,  Emilia IANCU**,  Cristina STAN**,   Andrei KOZMA***

* Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române,

** Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Prahova

*** Societatea Academică de Antropologie

(lucrare depusa)

16) STUDIU PRIVIND REGIMUL ALIMENTAR LA ADOLESCENŢII DE 12-13 ANI DIN   MUNICIPIUL IAŞI

Angela Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Cătălin Fedor, Vasilica-Monica  Groza, Academia Română -Filiala Iaşi, Secţia Antropologie

(lucrare depusa)

(15,40 – 15,50)

17) SCOR DE EVALUARE A RISCULUI DE OBEZITATE ŞI COMORBIDITAŢI LA VARSTA ADULTA PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

Dana Tănăsescu*, Cristiana Glavce**, Sabina Popescu-Spineni*,  Francois Rovillé-Sausse***

* UMF „Carol Davila”

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

*** UMR 5145 Eco-Anthropologie & Ethnobiologie, Musée de l’homme Paris

(15,50 – 16,00)

18) PREZENŢA  ENDEMICĂ  A  HTLV-I  IN  ROMANIA – IMPLICAŢII  ANTROPOLOGICE

M. Pecec,*  A. Necula *, A.. Kozma **

* Inst. National Transfuzie Sanguina  București

** Societatea Academica de Antropologie

(16,00 – 16,10)

19) COMENTARIILE LUI DENIS SZABO DESPRE SURSA ANTROPOLOGICĂ A INTERDICŢIILOR: IMPLICAŢII ÎN RELAŢIA MEDIC – PACIENT

Dr. Sorin Păun – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

(16,10 – 16,20)

20) DEFICIENŢA AUDITIVĂ ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE

Dr. Adina Baciu (c s) –  Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Bucureşti

(16,20 – 16,30)

21) ASPECTE ALE NONADERENŢEI LA TRATAMENT

Dr. Cristina Popa*, Andreea Dumitrescu *, Jonathan J. Stillo **, Dr. Adrian  Răzvan Mocanu *

* Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

**The City University of New York

(16,30 – 16,40)

22) EVOLUŢIA RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII MEDICALE DE LA RADIOGRAFIE LA  IMAGISTICA FUNCŢIONALA

Dr. Dragoş Cuzino. – Institutul Medico – Militar – Şef de lucrări Radiologie – Imagistică  Medicală

23) O INTERPRETARE ANTROPO–MEDICALĂ ASUPRA DISTRIBUŢIEI CALCIFICĂRII GLANDEI PINEALE ŞI PLEXURILOR COROIDE

Dr. Adina Baciu,  Dr. V. Boşcaiu, Dr. Anda Dumitraşcu, Drd. M. Ciuhuţa –

Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(16,40 – 16,50)

24)   CORELAŢII MORFOFUNCŢIONALE ÎNTRE METODA DE PSIHODIAGNOSTICARE COMPUTERIZATĂ ŞI BIO-FEED-BACK BIOREZONANT CU APARATUL- SCIO

Dr. Aurel I. Băcean, Dr. Oana Codruța Băcean Miloicov, Dr. Onuţ Marius  Răzvan Băcean, Dr. Horia Prundeanu, bg. Lidia Lupaş –  UMF V. Babeş Timișoara, Catedra de Anatomie

(16,50 – 17,00)

25) HISTOBIOCHIMIA DISCULUI INTERVERTEBRAL – BIODIVERSITATEA IN DUREREA LOMBARA

Dr. Dancescu M, Dr. Dumitrache S, – Sp. Militar „Regina Maria” Brașov

(17,00 – 17,10)

26)   PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ÎN UE

Prof..Dr.  Beniamino FAORO – preşedinte UCEE Bruxelles, Sibiu

(17,10 – 17,20)

27) VALENŢE ESTETICE ÎN MEDICINA DENTARĂ INTERPRETATE HISTOMORFOLOGIC

Dr. Liliana E. ; Dr. Vasile Gabriela Luca, şef lucrări Histologie – Citologie, UMF  „Victor Babeş” Timişoara

28) DIMORFISMUL SEXUAL IN ERUPŢIA DENTARA

Dr. Andrei KOZMA * ,  Dr. Cristiana GLAVCE (Cs I) ** , dr. Agnes KOZMA m.d. *

* Societatea Academica de Antropologie

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(17,20 – 17,30)

29) O sintezĂ a cercetĂrii antropologice a copiilor cu deficienŢe  auditive Şi vizuale din BucureŞti (2002-2009)

Eleonora LUCA, Corneliu VULPE, Monica PETRESCU, Marius RADU, Lăcrămioara  PETRE – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(17,30 – 17,40)

30) RELAŢIA OM – ANIMALE DIN ANCESTRAL ÎN CIVILIZAŢIE – ASPECTE DE ANTROPOLOGIE ETOBIOLOGICĂ ŞI SOCIO-CULTURALĂ

Dr. Alexandru PAUL – etolog

(17,40 – 17,50)

31) BIODIVERESITATEA , O TEMA ETERNA.

Drd. Adrian POPESCU – Uniunea Comisiilor de Experți Europeni – Sibiu

18,00

Inchiderea simpozionului

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EVENIMENTE

ADR Nord-Est, motorul dezvoltării regionale din Moldova, aniversează 20 de ani de activitate (LIVE, 16 aprilie, ora 12:30)

Published

on

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est aniversează anul acesta 20 de ani de existență, perioadă în care a activat ca principal motor al dezvoltării regionale și creșterii economico-sociale în Moldova.

Cele două decenii de activitate vor fi celebrate marți, 16 aprilie, într-un eveniment organizat la Rubik Hub, în Piatra Neamț, și la care vor lua parte invitați importanți din domeniul administrației publice, din mediul privat și din mediu privat, precum și invitați de la nivel european, inclusiv o echipă a DG Regio din cadrul Comisiei Europene, delegație condusă de Carsten Rasmussen, Șeful Unității pentru România.

Evenimentul ”ADR Nord-Est – de 20 de ani motorul dezvoltării regionale din Moldova” va fi transmis LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană marți, 16 aprilie, începând cu ora 12:30.


Peste 1.000 de proiecte implementate în Regiunea Nord-Est de la aderarea României  la UE

Înființată în 1999 printr-un acord al administrațiilor publice județene din Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui și influențată de perspectivele politice și preocupările socio-economice ale momentului, ADR Nord-Est și-a crescut considerabil atribuțiile odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. Din 2007 și până în prezent, Agenția a sprijinit implementarea a 1.115 proiecte finanțate cu peste 935 de milioane de euro, sumă nerambursabilă, proiecte ce și-au pus amprenta asupra dezvoltării regiunii.

De altfel, proiectele implementate prin Programul Operațional Regional au contribuit la consolidarea viziunii care stă la baza funcționării Agenției, aceea de a transforma Regiunea de Nord-Est a România într-un loc unde cetățenii ”să trăiască, să învețe, să muncească și să investească”, după cum susține directorul organizației.

 Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est: ”Vom rămâne fideli viziunii ca Regiunea de Nord-Est a României să devină unul din locurile preferate din Europa în care să vrei să trăiești”

”Pe lângă eforturile echipei ADR Nord-Est, devenirea noastră se datorează în mare parte partenerilor, beneficiarilor și colaboratorilor noștri, în care am regăsit deseori repere de profesionalism, surse de inspirație și un imbold permanent pentru perfecționarea activității. Pentru toți cei care ne-au fost alături și ne împărtășesc bucuria ceasului aniversar, avem un gând de recunoștință, o invitație de a continua călătoria noastră împreună și o promisiune: aceea că vom rămâne fideli viziunii noastre ca Regiunea de Nord-Est a României să devină unul din locurile preferate din Europa în care să vrei să trăiești, să înveți, să muncești și să investești”, a declarat, în acest context aniversar, Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

ADR Nord-Est – apartenență la rețele europene și birou de reprezentare la Bruxelles

ADR Nord-Est este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce contribuie la diminuarea disparităților regionale prin stimularea dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est. Toate demersurile întreprinse de această organizație converg către sporirea nivelului de prosperitate a Regiunii și creșterea calității vieții în rândul locuitorilor.

Activitățile pe care le desfășoară în prezent Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est vizează: planificarea si programarea regională, implementarea de programe cu finanțare europeană, facilitarea parteneriatelor strategice și cooperării externe, elaborarea și operaționalizarea strategiei regionale de specializare inteligentă, managementul inovării și internaționalizarea afacerilor, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial regional, atragerea de investiții private, formare profesională și informare europeană.

ADR Nord-Est este afiliat la rețele profesionale prestigioase precum Asociația Europeană a ADR – EURADA, Rețeaua Regiunilor Europene Inovative – ERRIN, Enteprise Europe Network, Europe Direct Network. Totodată, Agenția deține un Birou de reprezentare la Bruxelles, prin intemediul căruia s-au concretizat în proiecte de cooperare valoroase, menite să conducă la dezvoltarea socio-economică a Regiunii.

Ce urmează?

În perioada următoare, munca în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 va continua cu și mai multă ambiție și motivare, dar va fi completată prin implicarea mai consistentă în activitățile inițiate de ADR a reprezentanților administrației publice locale, a mediului academic, a sectorului privat și a societății civile, pentru a găsi noi forme de a lansa inițiative antreprenoriale, de a încuraja atragerea de investitori și de a promova noi proiecte împreună cu parteneri din Europa.

Continue Reading

EVENIMENTE

#dedataastavotez: Biroul Parlamentului European în România organizează conferința ”EU’re here to stay: EU Vs. Dezinformare – O Europă în care poți avea încredere” la Craiova (LIVE, 17 aprilie, ora 10:30)

Published

on

Biroul Parlamentului European în România continuă seria de conferințe ”EU’re here to stay”, evenimente ce reunesc povești de viață impresionante, povești de succes, povești cu care nu te întâlnești în fiecare zi, povești care merită spuse și ascultate, dar și discuții despre teme și valori europene și despre importanța implicării civice și, nu în ultimul rând, a votului.

După conferințele de la Iași, din 7 aprilie, de la Cluj-Napoca, din 9 aprilie, de la Oradea, din 11 aprilie, de la Brașov, din 15 aprilie, seria dezbaterilor continuă la Craiova. Având tematica ”EU Vs. Dezinformare – O Europă în care poți avea încredere”, conferința de la Craiova are loc la 17 aprilie de la ora 10:30 și este transmisă LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.


Evenimentul este organizat sub umbrela #DeDataAstaVotez și este al cincilea din seria de evenimente EU’re here to stay.

Printre temele ce vor fi dezbătute se numără creșterea gradului de conștientizare în privința dezinformării, în rândul cetățenilor, modalități de identificare a ştirile false, efectul asupra cetăţenilor şi cum poate fi combătută dezinformarea, „fact-checking” ca antidot pentru dezinformare, demontarea miturilor despre Uniunea Europeană şi Parlamentul European, social media şi „fake news”, love-hate relationship și implicarea societăţii civile în protejarea drepturilor cetăţenilor.

 

Continue Reading

EVENIMENTE

#dedataastavotez: Biroul Parlamentului European în România organizează conferința ”EU’re here to stay: Ce face UE pentru TINEri?” la Brașov (LIVE, 15 aprilie, ora 10:30)

Published

on

Biroul Parlamentului European în România continuă seria de conferințe ”EU’re here to stay”, evenimente ce reunesc povești de viață impresionante, povești de succes, povești cu care nu te întâlnești în fiecare zi, povești care merită spuse și ascultate, dar și discuții despre teme și valori europene și despre importanța implicării civice și, nu în ultimul rând, a votului.

După conferințele de la Iași, din 7 aprilie, de la Cluj-Napoca, din 9 aprilie, de la Oradea, din 11 aprilie, seria dezbaterilor continuă la Brașov. Având tematica ”Ce face UE pentru TINEri?”, conferința de la Brașov are loc la 15 aprilie de la ora 10:30 și este transmisă LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.


Evenimentul este organizat sub umbrela #DeDataAstaVotez și este al patrulea din seria de evenimente EU’re here to stay.

Temele principale de discuție vor viza oportunitățile create la nivel local de politicile europene care promovează sprijinirea învățământului, a calității locurilor de muncă, a competențelor și a incluziunii sociale în rândul tinerilor.

Potrivit organizatorilor, între subiectele dezbaterii se numără și oportunități pentru tineri oferite de Uniunea Europeană (traineeship-uri, granturi, educație, etc.); Strategia de internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov în perioada 2016 – 2020; Sprijinirea calității locurilor de muncă pentru tineri; Proiectul ”Innovation for Youth Employability & Self-employment” finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene; Sprijinirea competențelor; Prezentarea proiectului StartUp @Centru (proiect finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în cadrul liniei de finanțare „România Start Up Plus”).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Trending