Connect with us

EVENIMENTE

Antropologie si Biodiversitate

Published

on

00. pag_0 2010 - RAINER - COPERTA de printat

Vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, va avea loc sipoyionul Antropologie si Bodiversitate. Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

Simpozionul
ANTROPOLOGIE SI BIODIVERSITATE
Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.
Evenimentul va avea loc  vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române.
În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

LUCRARILE SIMPOZIONULUI RAINER – 2010

9,30 – 9,45

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Cristiana GLAVCE – Director Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţa din Romania

Constantin BALACEANU-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania

Andrei Kozma, doctor in antropologie, preşedintele Asociaţiei Academice de Antropologie

9,45 – 12,00

MicroconferinŢe

Preşedinte: C. Balaceanu-Stolnici

Moderatori: Paul Dan Cristea, C. Ionescu-Tîrgoviste, Emilian M. Dobrescu

(9,45– 10,00)

Analiza ŞI PREDICţIA sECVENţELOR adn mitocondriale

Prof. Dr. Ing. Paul Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române. Române), prof. dr. Ing. Rodica Tuduce  – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Centrul de Inginerie Biomedicală

(10,00 – 10,15)

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC (OMG) ŞI DREPTURILE CETĂŢENILOR

prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU – Academia Română, secretar ştiinţific al secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

(10,15 – 10,30)

IMUNODEFICIENŢELE PRIMITIVE IN PRACTICA MEDICALA

Prof.dr. Ioan Gherghina, Conf. dr. Nicolae Iagaru, Prof.dr. Dumitru Matei, Dr. Alexis Virgil Cochino – IOMC “A. Rusescu”, București

(10,30 – 10,45)

PATOLOGIA METABOLICĂ ŞI MODIFICAREA ÎN TIMP A PARAMETRILOR  ANTROPOMETRICI ÎN POPULAŢIA GENERALĂ

C. Ionescu-Tîrgoviste, C. Guja, S. Carniciu, A. Micu, S. Radu – Institutul National de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice N.C. Paulescu, București

(10,45 – 11,00)

Actualitatea modelului bio-psiho-social în psihopatologie

Prof. Dr. Florin Tudose, Cătălina Tudose

(11,00 – 11,15)

EVOLUŢIA PARAMETRILOR ANTROPOLOGICI LA PACIENTII CU TALASEMIE MAJORA AFLAŢI IN EVIDENŢA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA

Dr. Florentina VLADAREANU – Institutul National de Hematologie Transfuzională București

(11,15 – 11,30)

CONTINUAREA CERCETĂRILOR ÎNCEPUTE DE FRANCISC I. RAINER PRIVIND STRUCTURA ANTROPOLOGICĂ A POPULAŢIILOR VECHI

Corneliu Vulpe, N. MiriŢoiu, Eleonora Luca, Monica Petrescu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(11,30 – 11,45)

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI SINTEZA INSTAURATIVĂ, DOI TIMPI SINERGICI IN  HERMENEUTICA ARTEI ABSTRACTE . ( Studiu de caz)

Dr. Matei StIrcea-Craciun – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

12,00 – 12,30

Lansarea volumului „Antropologia şi orizonturile ei” – lucrările Simpozionului „Zilele Francisc I. Rainer” 2009

12,30 – 14,30

SesiuneA I de comunicari

Preşedinte: Matei Stircea-Craciun

Moderatori: Emilia Iancu, Florin TUDOSE

(12,30 – 12,40)

1) BIODIVERESITATEA – UN FACTOR DE STABILITATE

Dr. Gigi Feţeanu – SSP

(12,40 – 12,50)

2) GRAAL MITOCONDRIAL – OMUL TRANS-FIGURAT

Gabriela Luca*, Danina Muntean** , Liliana Vasile***

* Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română, UMF ”Victor Babeş”

** Disciplina de Fiziopatologie, UMF”Victor Babeş” Timişoara

***Disciplina de Histologie, UMF” Victor Babeş” Timişoara

(12,50 – 13,00)

3) PSIHOLOGIA ECOLOGICA ŞI BIOSFERA

Dr. Tamara Iscru – Târgoviște

(13,00 – 13,10)

4) OMUL  COGNITIV  ŞI  TERAPIILE  COGNITIVE

Dr.  Grigore  UNGUREANU – Fundația Romana Pentru Tineret

(13,10 – 13,20)

5) TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALA – INTERFAŢA INTRE OM ŞI MEDIU.

Antropo IT

Lector univ. dr. Cristian VASILE, Universitatea Petrol -Gaze Ploiești;

Centrul de     Îngrijire si Asistenta Mislea-Prahova

(13,20 – 13,30)

6) CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A MICOTOXINELOR ŞI A EFECTELOR LOR     ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI PSIHICULUI COLECTIV

N. BIgiu *, C. Glavce ***, M. Moga *, D. Todiraş **, V. Vereguţ **.

*Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină, Braşov,

** Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină,Braşov, anul III

*** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

(13,30 – 13,40)

7) CERCETAREA PARENTALITĂŢII LA SEGMENTUL PĂRINŢILOR CARE AU COPII  PREŞCOLARI

Ecaterina Stativa, Adina Ovedenie, Carmen Anghelescu, Anca Vitcu

Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului”Alfred Rusescu” București

(13,40 – 13,50)

8) ICOANE ATRIBUITE ZUGRAVULUI SAVU MOGA DIN COLECŢIA COMPLEXULUI    NAŢIONAL MUZEAL „ASTRA” ŞI COLECŢIA ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI

Dr. Alina Geanina IONESCU – Expert restaurator pictură tempera

Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” – SIBIU

9) MODELUL DIVINO-UMAN AL RESTAURĂRII ŞI DESĂVÂRŞIRII CREŞTINE

dr. Nicolae Leasevici –  Institutul de Antropologie  „Francisc I. Rainer”

(lucrare  depusa)

(13,50 – 14,00)

10) ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ ÎN „ERA BANULUI”

Francisc SZOMBATFALVI – TÖRÖK*, Maria NECULA**, Conf.univ. Constantin     NECULA***

*ITM Sibiu / ULB Sibiu

** ITM  Sibiu

***Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu

15,00 – 17,45

Sesiunea A II-a de comunicari

Preşedinte: Cristiana Glavce

Moderatori: Andrei Kozma, Sorin BAICULESCU

(15,00 – 15,10)

11) ETNOLOGIE ŞI BIODIVERSITATE

Acad. Sabina ISPAS – Institutul de Etnografie si Folclor “C. Brăiloiu” București

(15,10 – 15,20)

12) COLECŢIA OSTEOLOGICA A INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC  I. RAINER”

Alexandra ION, Mihaela CULEA – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”,     Bucureşti

(15,20 – 15,30)

13) BAZA DE DATE ANTROPOMETRICE 3 D

Drd. Ing. Claudia Niculescu, Dr. ing. Sabina Olaru, Drd. Adrian Salistean,    Prof. dr. ing. Emilia Filipescu  – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielărie

(15,30 – 15,40)

14) BIOSTATISTICA ŞI MODELARE MATEMATICA IN STUDIUL OBEZITAŢII  UMANE

Sorin Baiculescu*, Dr. Nicoleta Milici **,  Dr. Cristiana Glavce**

*Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Romane,

**Institutul de Antropologie  “Francisc I. Rainer” al Academiei

15) RELAŢIA DINTRE STILUL DE VIAŢA ŞI OBEZITATE LA COPII ŞI  ADOLESCENŢI

Cristiana GLAVCE*,  Emilia IANCU**,  Cristina STAN**,   Andrei KOZMA***

* Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române,

** Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Prahova

*** Societatea Academică de Antropologie

(lucrare depusa)

16) STUDIU PRIVIND REGIMUL ALIMENTAR LA ADOLESCENŢII DE 12-13 ANI DIN   MUNICIPIUL IAŞI

Angela Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Cătălin Fedor, Vasilica-Monica  Groza, Academia Română -Filiala Iaşi, Secţia Antropologie

(lucrare depusa)

(15,40 – 15,50)

17) SCOR DE EVALUARE A RISCULUI DE OBEZITATE ŞI COMORBIDITAŢI LA VARSTA ADULTA PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

Dana Tănăsescu*, Cristiana Glavce**, Sabina Popescu-Spineni*,  Francois Rovillé-Sausse***

* UMF „Carol Davila”

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

*** UMR 5145 Eco-Anthropologie & Ethnobiologie, Musée de l’homme Paris

(15,50 – 16,00)

18) PREZENŢA  ENDEMICĂ  A  HTLV-I  IN  ROMANIA – IMPLICAŢII  ANTROPOLOGICE

M. Pecec,*  A. Necula *, A.. Kozma **

* Inst. National Transfuzie Sanguina  București

** Societatea Academica de Antropologie

(16,00 – 16,10)

19) COMENTARIILE LUI DENIS SZABO DESPRE SURSA ANTROPOLOGICĂ A INTERDICŢIILOR: IMPLICAŢII ÎN RELAŢIA MEDIC – PACIENT

Dr. Sorin Păun – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

(16,10 – 16,20)

20) DEFICIENŢA AUDITIVĂ ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE

Dr. Adina Baciu (c s) –  Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Bucureşti

(16,20 – 16,30)

21) ASPECTE ALE NONADERENŢEI LA TRATAMENT

Dr. Cristina Popa*, Andreea Dumitrescu *, Jonathan J. Stillo **, Dr. Adrian  Răzvan Mocanu *

* Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

**The City University of New York

(16,30 – 16,40)

22) EVOLUŢIA RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII MEDICALE DE LA RADIOGRAFIE LA  IMAGISTICA FUNCŢIONALA

Dr. Dragoş Cuzino. – Institutul Medico – Militar – Şef de lucrări Radiologie – Imagistică  Medicală

23) O INTERPRETARE ANTROPO–MEDICALĂ ASUPRA DISTRIBUŢIEI CALCIFICĂRII GLANDEI PINEALE ŞI PLEXURILOR COROIDE

Dr. Adina Baciu,  Dr. V. Boşcaiu, Dr. Anda Dumitraşcu, Drd. M. Ciuhuţa –

Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(16,40 – 16,50)

24)   CORELAŢII MORFOFUNCŢIONALE ÎNTRE METODA DE PSIHODIAGNOSTICARE COMPUTERIZATĂ ŞI BIO-FEED-BACK BIOREZONANT CU APARATUL- SCIO

Dr. Aurel I. Băcean, Dr. Oana Codruța Băcean Miloicov, Dr. Onuţ Marius  Răzvan Băcean, Dr. Horia Prundeanu, bg. Lidia Lupaş –  UMF V. Babeş Timișoara, Catedra de Anatomie

(16,50 – 17,00)

25) HISTOBIOCHIMIA DISCULUI INTERVERTEBRAL – BIODIVERSITATEA IN DUREREA LOMBARA

Dr. Dancescu M, Dr. Dumitrache S, – Sp. Militar „Regina Maria” Brașov

(17,00 – 17,10)

26)   PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ÎN UE

Prof..Dr.  Beniamino FAORO – preşedinte UCEE Bruxelles, Sibiu

(17,10 – 17,20)

27) VALENŢE ESTETICE ÎN MEDICINA DENTARĂ INTERPRETATE HISTOMORFOLOGIC

Dr. Liliana E. ; Dr. Vasile Gabriela Luca, şef lucrări Histologie – Citologie, UMF  „Victor Babeş” Timişoara

28) DIMORFISMUL SEXUAL IN ERUPŢIA DENTARA

Dr. Andrei KOZMA * ,  Dr. Cristiana GLAVCE (Cs I) ** , dr. Agnes KOZMA m.d. *

* Societatea Academica de Antropologie

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(17,20 – 17,30)

29) O sintezĂ a cercetĂrii antropologice a copiilor cu deficienŢe  auditive Şi vizuale din BucureŞti (2002-2009)

Eleonora LUCA, Corneliu VULPE, Monica PETRESCU, Marius RADU, Lăcrămioara  PETRE – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(17,30 – 17,40)

30) RELAŢIA OM – ANIMALE DIN ANCESTRAL ÎN CIVILIZAŢIE – ASPECTE DE ANTROPOLOGIE ETOBIOLOGICĂ ŞI SOCIO-CULTURALĂ

Dr. Alexandru PAUL – etolog

(17,40 – 17,50)

31) BIODIVERESITATEA , O TEMA ETERNA.

Drd. Adrian POPESCU – Uniunea Comisiilor de Experți Europeni – Sibiu

18,00

Inchiderea simpozionului

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EVENIMENTE

ADR Nord-Est: Inovarea și creativitatea și-au dat mâna la Iași în cadrul Săptămânii Regiunilor Inovatoare din Europa la Conferința WIRE

Published

on

Sub deviza “Explorează. Creează. Inovează în regiunea ta!” Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est a organizat la finalul președinției României la Consiliul UE cea de-a X-a ediție a Conferinței internaționale WIRE – “Săptămâna Regiunilor Inovatoare din Europa”.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, peste 250 de participanți, reprezentând universități, centre de cercetare și inovare, clustere, ministere, agenții guvernamentale, organizații de dezvoltare regională și antreprenori din 33 de țări s-au întâlnit la Iași în perioada 26 – 28 iunie 2019 pentru a identifica soluții în vederea stimulării dezvoltării și consolidării ecosistemelor regionale de inovare și pentru a dezbate viitorul cercetării și inovării în perioada de programare 2021-2027.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de mesajele reprezentanților țării gazdă, respectiv Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetării și Inovării, Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași, Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Vasile Asandei, Directorul General al ADR Nord-Est, dar și de câteva momente artistice de excepție oferite de studenții Universității de Arte “George Enescu” din Iași.

“Toată lumea vorbeşte în ultima vreme despre creativitate şi despre faptul că procesul de inovare necesită un aport suplimentar din partea viitorilor specialişti în domeniu. Puţină lume ne spune cum putem deveni mai creativi. La Universitatea Tehnică din Iaşi este un curs de creativitate, unde studenţilor li se predau ore de pictură, teatru şi muzică, astfel încât viitorii ingineri să îşi folosească creierul la întreaga lor capacitate. (…) Ca atare, un viitor inginer, un viitor cercetător nu trebuie să înveţe numai cursuri de specialitate, ci trebuie să îşi dedice o cantitate importantă de timp şi zonei artistice. (…) Recomand viitorilor specialişti care vor să lucreze în domeniul ingineriei să fie activi în zona frumosului”, a spus Nicolae Hurduc, subliniind faptul că mulţi dintre laureaţii premiului Nobel aveau preocupări artistice.

Invitatul special al acestui eveniment, reprezentând Comisia Europeană, Signe Ratso, Director General adjunct al Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare, a declarat: “Reuniunea informală a șefilor de state de la Sibiu a subliniat că cercetarea și inovarea vor avea o importanță vitală în conturarea unei Europe durabile în viitor. Vom avea nevoie de toți actorii, la nivel european, național și regional, să ne implicăm în acest proces, fructificând întregul potențial de cercetare și inovare, în special potențialul care este în prezent insuficient valorificat. Comisia Europeană a depus mult efort pentru a se asigura că instrumentele sale de finanțare lucrează împreună pentru a sprijini acest demers. Viitorul program Horizon Europe va oferi noi oportunități de sinergie cu Politica de Coeziune, permițând combinarea diferitelor surse de finanțare UE pentru a maximiza impactul. WIRE X 2019 facilitează o mai bună poziționare a actorilor regionali în vederea consolidării și extinderii capacității de cercetare și inovare în Europa.”

“Transformare economică, digitalizare, excelență, piețe globale, ecosisteme regionale de inovare și, bineînțeles, educația sunt doar câteva dintre temele pe care le abordăm anul acesta la conferința WIRE. Dar, așa cum poate observați, nu prea avem noi oportunitatea de alege subiectele, ci ele ne aleg pe noi, pentru că rezultă din realitatea globală și din nevoia noastră de a ne adapta permanent, într-o manieră inteligentă. Recunoștința noastră se îndreaptă către Comisia Europeană, în special Directoratul pentru Cercetare și Inovare și Ministerului Cercetării care ne-au sprijinit în acest efort, partenerilor noștri locali și regionali și lectorilor care au ales să împărtășească cu noi din expertiza lor, din provocări, dar și din lecții-învățate. Sper și cred cu tărie că aceasta nu va reprezenta pentru dumneavostră doar “încă o altă conferință, ci lucrurile pe care le discutăm aici vor avea un impact real în viitorul nostru comun. Mulțumesc că sunteți parte din WIRE 2019!” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Interviuri cu participanții la eveniment

Principalele mesaje transmise au fost legate de nevoia încurajării apropierii dintre cercetare și mediul de afaceri și dezvoltarea de instrumente de stimulare a dezvoltării ecosistemelor regionale de inovare.

De asemenea, printre recomandările și concluziile desprinse se regăsesc următoarele:

o          In viitoarea politică de coeziune, strategiile de specializare inteligentă trebuie să se focuseze mai mult către necesitatea preluării noilor descoperiri tehnologice;

o          Pentru a sprijini integrarea în lanțurile valorice ar trebui să ne concentram pe măsuri de creștere a capacității și eficienței administrației publice locale, dezvoltarea de competențe tehnologice și identificarea de noi soluții pentru finanțarea proiectelor inovative;

o          Educația nu trebuie acuzată pentru eșecurile economice; acestea trec dincolo de educație; dacă vrem să fim pregătiți pentru viitor, instrumentele de învățare propuse de societatea civilă trebuie preluate, stimulând astfel angajarea societății civile, acesta fiind un subiect important pe agenda Comisiei Europene;

o          Trebuie să dezvoltăm ecosistemele regionale de inovare, să reunim toți actorii implicați și să începem dialogul pentru a construi încrederea și angajamentul față de o viziune comună;

o          Toți trebuie să sprijinim schimbarea! Fără angajamentul nostru comun, aceasta nu se poate obține.

Video de prezentare WIRE X

Continue Reading

EVENIMENTE

Consiliul Județean Sibiu și Advisory Hub organizează Summitul pentru simplificarea accesării fondurilor structurale (LIVE, 28 iunie, ora 11:30)

Published

on

Consiliul Județean Sibiu, alături de platforma Advisory Hub și cu sprijinul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene și a Asociațiilor Municipiilor, Orașelor și Comunelor din România – AMR, AOR și ACOR -, în contextul deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene, organizează vineri, 28 iunie, Summitul pentru simplificarea accesării fondurilor structurale.

Evenimentul are loc la Muzeul Astra, care a găzduit pe 9 mai Summitul PPE, și va fi transmis LIVE pe CaleaEuropeană.ro de la ora 11:30.


Scopul evenimentului este de a concretiza munca experților AdvisoryHub începută încă din 2015, de a simplifica procedurile pentru accesarea și implementarea fondurilor structurale, atât la nivel european, cât și la nivel național, prin dezbaterea propunerii legislative pentru simplificarea măsurilor necesare.

“Fondurile europene sunt șansa României de a recupera decalajele de dezvoltare socio-economică și de a deveni competitivă la nivel european. Însă, deși suntem cu “banii aproape în sac”, absorbția precară și folosirea uneori ineficientă a acestora, ne împiedică să fructificăm această șansă.Propunerea legislativă de simplificare a procedurilor de accesare a fondurilor europene este o soluție pe care vrem să o lansăm în 28 iunie de la Sibiu” a declarat Daniela Cîmpean președinta Consiliului Județean Sibiu.

Simplificarea regulilor și a legislației naționale privind accesarea fondurilor structurale și de investiții Europene trebuie să fie o prioritate maximă pentru România pentru a urgenta dezvoltarea  infrastructurii, scurtării timpului de depunere a proiectelor până la finanțare și a asigura o finanțare rapidă a mediului privat. Începând cu actuala perioadă  2014-2020, Regulamentele UE au pus bazele simplificării, dar din păcate acest lucru nu s-a întâmplat la nivel național, din contră – complexitatea sistemului de management și control a crescut, generând o scădere a eficienței și impactului fondurilor structurale.

“În primul rând, simplificarea trebuie să fie făcută pentru beneficiarii și aplicanții din mediul public și privat pentru ca ei să se concentreze pe calitatea implementării proiectelor și să nu fie axați mai mult decât ar fi necesar pe partea administrativă. În al doilea rând, nevoia de simplificare trebuie înțeleasă și în contextul unei nevoi de creștere a performanței, a eficienței și a impactului ultilizării fondurilor europene. Nu în ultimul rând, trebuie simplificate obiectivele de investiții care să corespundă cu nevoile reale de dezvoltare la nivel național, la nivel de comunități locale, ale IMM-urilor și microîntreprinderilor, combinând acolo unde este posibil granturile cu instrumentele financiare. Doresc să-i mulțumesc atât doamnei Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu, pentru sprijinul și asocierea în cadrul evenimentului, dar și partenerilor din cadrul asociatiilor publice, autoritatilor locale și din mediul privat, care au contribuit la concretizarea printr-un act legislativ la nevoia de simplificare a accesării fondurilor în România” a declarat Bogdan Rogin, inițiatorul platformei AdvisoryHub.

Continue Reading

EVENIMENTE

Societatea liberală și ISP România organizează, la Constanța, a treia ediție a Forumului Antreprenorilor în Administrația Inteligentă

Published

on

Societatea liberală și ISP România organizează în perioada 20-22 iunie, la Constanța, Forumul Antreprenorilor în Administrația Inteligentă – ediția a III-a, un eveniment organizat alături de partenerii internaționali Martens Centre for European Studies și Fundația Hanns Seidel, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Forumul Antreprenorilor în Administrația Inteligentă aduce laolaltă reprezentanți din partea mediului de afaceri, administrațiilor locale, companiilor de consultanță pentru fonduri nerambursabile, organizațiilor neguvernamentale și unităților de educație profesională, fiind centrat pe soluțiile de tip #smartadministration, #smartcity, #smarteducation.

”Când spunem #smart ne gândim la reducerea consumului și implicit a costurilor pentru utilități, la parcări inteligente, managementul traficului, iluminat inteligent, primaria digitală, servicii accesate on-line, cataloage electronice, lecții cu suport on-line etc.. Implementarea unor astfel de proiecte generează bunăstare pentru cetățeni”, a declarat, în context, Violeta Vijulie, director ISP România.

La rândul său, Bogdan Huțucă, deputat și vicepreședinte Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților a precizat că ”este absolut necesar ca administrația publică din România să depășească decalajele față de modul în care lucrează administrațiile avansate din Europa. Acest lucru este posibil doar prin digitalizare, prin regândirea relației și spațiului dintre aleșii locali, funcționarii publici și cetățeni. Orașul digital este unul prietenos, care vine în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și îi face să se simtă valoroși. Aceasta este prioritatea administrației liberale.”

Continue Reading

Facebook

Advertisement
Advertisement

Trending