Connect with us

EVENIMENTE

Antropologie si Biodiversitate

Published

on

00. pag_0 2010 - RAINER - COPERTA de printat

Vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, va avea loc sipoyionul Antropologie si Bodiversitate. Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

Simpozionul
ANTROPOLOGIE SI BIODIVERSITATE
Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.
Evenimentul va avea loc  vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române.
În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

LUCRARILE SIMPOZIONULUI RAINER – 2010

9,30 – 9,45

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Cristiana GLAVCE – Director Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţa din Romania

Constantin BALACEANU-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania

Andrei Kozma, doctor in antropologie, preşedintele Asociaţiei Academice de Antropologie

9,45 – 12,00

MicroconferinŢe

Preşedinte: C. Balaceanu-Stolnici

Moderatori: Paul Dan Cristea, C. Ionescu-Tîrgoviste, Emilian M. Dobrescu

(9,45– 10,00)

Analiza ŞI PREDICţIA sECVENţELOR adn mitocondriale

Prof. Dr. Ing. Paul Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române. Române), prof. dr. Ing. Rodica Tuduce  – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Centrul de Inginerie Biomedicală

(10,00 – 10,15)

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC (OMG) ŞI DREPTURILE CETĂŢENILOR

prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU – Academia Română, secretar ştiinţific al secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

(10,15 – 10,30)

IMUNODEFICIENŢELE PRIMITIVE IN PRACTICA MEDICALA

Prof.dr. Ioan Gherghina, Conf. dr. Nicolae Iagaru, Prof.dr. Dumitru Matei, Dr. Alexis Virgil Cochino – IOMC “A. Rusescu”, București

(10,30 – 10,45)

PATOLOGIA METABOLICĂ ŞI MODIFICAREA ÎN TIMP A PARAMETRILOR  ANTROPOMETRICI ÎN POPULAŢIA GENERALĂ

C. Ionescu-Tîrgoviste, C. Guja, S. Carniciu, A. Micu, S. Radu – Institutul National de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice N.C. Paulescu, București

(10,45 – 11,00)

Actualitatea modelului bio-psiho-social în psihopatologie

Prof. Dr. Florin Tudose, Cătălina Tudose

(11,00 – 11,15)

EVOLUŢIA PARAMETRILOR ANTROPOLOGICI LA PACIENTII CU TALASEMIE MAJORA AFLAŢI IN EVIDENŢA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA

Dr. Florentina VLADAREANU – Institutul National de Hematologie Transfuzională București

(11,15 – 11,30)

CONTINUAREA CERCETĂRILOR ÎNCEPUTE DE FRANCISC I. RAINER PRIVIND STRUCTURA ANTROPOLOGICĂ A POPULAŢIILOR VECHI

Corneliu Vulpe, N. MiriŢoiu, Eleonora Luca, Monica Petrescu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(11,30 – 11,45)

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI SINTEZA INSTAURATIVĂ, DOI TIMPI SINERGICI IN  HERMENEUTICA ARTEI ABSTRACTE . ( Studiu de caz)

Dr. Matei StIrcea-Craciun – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

12,00 – 12,30

Lansarea volumului „Antropologia şi orizonturile ei” – lucrările Simpozionului „Zilele Francisc I. Rainer” 2009

12,30 – 14,30

SesiuneA I de comunicari

Preşedinte: Matei Stircea-Craciun

Moderatori: Emilia Iancu, Florin TUDOSE

(12,30 – 12,40)

1) BIODIVERESITATEA – UN FACTOR DE STABILITATE

Dr. Gigi Feţeanu – SSP

(12,40 – 12,50)

2) GRAAL MITOCONDRIAL – OMUL TRANS-FIGURAT

Gabriela Luca*, Danina Muntean** , Liliana Vasile***

* Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română, UMF ”Victor Babeş”

** Disciplina de Fiziopatologie, UMF”Victor Babeş” Timişoara

***Disciplina de Histologie, UMF” Victor Babeş” Timişoara

(12,50 – 13,00)

3) PSIHOLOGIA ECOLOGICA ŞI BIOSFERA

Dr. Tamara Iscru – Târgoviște

(13,00 – 13,10)

4) OMUL  COGNITIV  ŞI  TERAPIILE  COGNITIVE

Dr.  Grigore  UNGUREANU – Fundația Romana Pentru Tineret

(13,10 – 13,20)

5) TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALA – INTERFAŢA INTRE OM ŞI MEDIU.

Antropo IT

Lector univ. dr. Cristian VASILE, Universitatea Petrol -Gaze Ploiești;

Centrul de     Îngrijire si Asistenta Mislea-Prahova

(13,20 – 13,30)

6) CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A MICOTOXINELOR ŞI A EFECTELOR LOR     ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI PSIHICULUI COLECTIV

N. BIgiu *, C. Glavce ***, M. Moga *, D. Todiraş **, V. Vereguţ **.

*Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină, Braşov,

** Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină,Braşov, anul III

*** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

(13,30 – 13,40)

7) CERCETAREA PARENTALITĂŢII LA SEGMENTUL PĂRINŢILOR CARE AU COPII  PREŞCOLARI

Ecaterina Stativa, Adina Ovedenie, Carmen Anghelescu, Anca Vitcu

Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului”Alfred Rusescu” București

(13,40 – 13,50)

8) ICOANE ATRIBUITE ZUGRAVULUI SAVU MOGA DIN COLECŢIA COMPLEXULUI    NAŢIONAL MUZEAL „ASTRA” ŞI COLECŢIA ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI

Dr. Alina Geanina IONESCU – Expert restaurator pictură tempera

Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” – SIBIU

9) MODELUL DIVINO-UMAN AL RESTAURĂRII ŞI DESĂVÂRŞIRII CREŞTINE

dr. Nicolae Leasevici –  Institutul de Antropologie  „Francisc I. Rainer”

(lucrare  depusa)

(13,50 – 14,00)

10) ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ ÎN „ERA BANULUI”

Francisc SZOMBATFALVI – TÖRÖK*, Maria NECULA**, Conf.univ. Constantin     NECULA***

*ITM Sibiu / ULB Sibiu

** ITM  Sibiu

***Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu

15,00 – 17,45

Sesiunea A II-a de comunicari

Preşedinte: Cristiana Glavce

Moderatori: Andrei Kozma, Sorin BAICULESCU

(15,00 – 15,10)

11) ETNOLOGIE ŞI BIODIVERSITATE

Acad. Sabina ISPAS – Institutul de Etnografie si Folclor “C. Brăiloiu” București

(15,10 – 15,20)

12) COLECŢIA OSTEOLOGICA A INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC  I. RAINER”

Alexandra ION, Mihaela CULEA – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”,     Bucureşti

(15,20 – 15,30)

13) BAZA DE DATE ANTROPOMETRICE 3 D

Drd. Ing. Claudia Niculescu, Dr. ing. Sabina Olaru, Drd. Adrian Salistean,    Prof. dr. ing. Emilia Filipescu  – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielărie

(15,30 – 15,40)

14) BIOSTATISTICA ŞI MODELARE MATEMATICA IN STUDIUL OBEZITAŢII  UMANE

Sorin Baiculescu*, Dr. Nicoleta Milici **,  Dr. Cristiana Glavce**

*Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Romane,

**Institutul de Antropologie  “Francisc I. Rainer” al Academiei

15) RELAŢIA DINTRE STILUL DE VIAŢA ŞI OBEZITATE LA COPII ŞI  ADOLESCENŢI

Cristiana GLAVCE*,  Emilia IANCU**,  Cristina STAN**,   Andrei KOZMA***

* Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române,

** Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Prahova

*** Societatea Academică de Antropologie

(lucrare depusa)

16) STUDIU PRIVIND REGIMUL ALIMENTAR LA ADOLESCENŢII DE 12-13 ANI DIN   MUNICIPIUL IAŞI

Angela Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Cătălin Fedor, Vasilica-Monica  Groza, Academia Română -Filiala Iaşi, Secţia Antropologie

(lucrare depusa)

(15,40 – 15,50)

17) SCOR DE EVALUARE A RISCULUI DE OBEZITATE ŞI COMORBIDITAŢI LA VARSTA ADULTA PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

Dana Tănăsescu*, Cristiana Glavce**, Sabina Popescu-Spineni*,  Francois Rovillé-Sausse***

* UMF „Carol Davila”

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

*** UMR 5145 Eco-Anthropologie & Ethnobiologie, Musée de l’homme Paris

(15,50 – 16,00)

18) PREZENŢA  ENDEMICĂ  A  HTLV-I  IN  ROMANIA – IMPLICAŢII  ANTROPOLOGICE

M. Pecec,*  A. Necula *, A.. Kozma **

* Inst. National Transfuzie Sanguina  București

** Societatea Academica de Antropologie

(16,00 – 16,10)

19) COMENTARIILE LUI DENIS SZABO DESPRE SURSA ANTROPOLOGICĂ A INTERDICŢIILOR: IMPLICAŢII ÎN RELAŢIA MEDIC – PACIENT

Dr. Sorin Păun – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

(16,10 – 16,20)

20) DEFICIENŢA AUDITIVĂ ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE

Dr. Adina Baciu (c s) –  Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Bucureşti

(16,20 – 16,30)

21) ASPECTE ALE NONADERENŢEI LA TRATAMENT

Dr. Cristina Popa*, Andreea Dumitrescu *, Jonathan J. Stillo **, Dr. Adrian  Răzvan Mocanu *

* Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

**The City University of New York

(16,30 – 16,40)

22) EVOLUŢIA RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII MEDICALE DE LA RADIOGRAFIE LA  IMAGISTICA FUNCŢIONALA

Dr. Dragoş Cuzino. – Institutul Medico – Militar – Şef de lucrări Radiologie – Imagistică  Medicală

23) O INTERPRETARE ANTROPO–MEDICALĂ ASUPRA DISTRIBUŢIEI CALCIFICĂRII GLANDEI PINEALE ŞI PLEXURILOR COROIDE

Dr. Adina Baciu,  Dr. V. Boşcaiu, Dr. Anda Dumitraşcu, Drd. M. Ciuhuţa –

Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(16,40 – 16,50)

24)   CORELAŢII MORFOFUNCŢIONALE ÎNTRE METODA DE PSIHODIAGNOSTICARE COMPUTERIZATĂ ŞI BIO-FEED-BACK BIOREZONANT CU APARATUL- SCIO

Dr. Aurel I. Băcean, Dr. Oana Codruța Băcean Miloicov, Dr. Onuţ Marius  Răzvan Băcean, Dr. Horia Prundeanu, bg. Lidia Lupaş –  UMF V. Babeş Timișoara, Catedra de Anatomie

(16,50 – 17,00)

25) HISTOBIOCHIMIA DISCULUI INTERVERTEBRAL – BIODIVERSITATEA IN DUREREA LOMBARA

Dr. Dancescu M, Dr. Dumitrache S, – Sp. Militar „Regina Maria” Brașov

(17,00 – 17,10)

26)   PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ÎN UE

Prof..Dr.  Beniamino FAORO – preşedinte UCEE Bruxelles, Sibiu

(17,10 – 17,20)

27) VALENŢE ESTETICE ÎN MEDICINA DENTARĂ INTERPRETATE HISTOMORFOLOGIC

Dr. Liliana E. ; Dr. Vasile Gabriela Luca, şef lucrări Histologie – Citologie, UMF  „Victor Babeş” Timişoara

28) DIMORFISMUL SEXUAL IN ERUPŢIA DENTARA

Dr. Andrei KOZMA * ,  Dr. Cristiana GLAVCE (Cs I) ** , dr. Agnes KOZMA m.d. *

* Societatea Academica de Antropologie

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(17,20 – 17,30)

29) O sintezĂ a cercetĂrii antropologice a copiilor cu deficienŢe  auditive Şi vizuale din BucureŞti (2002-2009)

Eleonora LUCA, Corneliu VULPE, Monica PETRESCU, Marius RADU, Lăcrămioara  PETRE – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(17,30 – 17,40)

30) RELAŢIA OM – ANIMALE DIN ANCESTRAL ÎN CIVILIZAŢIE – ASPECTE DE ANTROPOLOGIE ETOBIOLOGICĂ ŞI SOCIO-CULTURALĂ

Dr. Alexandru PAUL – etolog

(17,40 – 17,50)

31) BIODIVERESITATEA , O TEMA ETERNA.

Drd. Adrian POPESCU – Uniunea Comisiilor de Experți Europeni – Sibiu

18,00

Inchiderea simpozionului

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EVENIMENTE

Club România lansează ”Agricultura. Concepte și Instrumente operaționale”, cel de-al patrulea volum din Seria Caiete Documentare

Published

on

© Club România

Agricultura. Concepte și Instrumente operaționale”, cel de-al patrulea volum din Seria Caiete Documentare realizată din inițiativa Club România va fi lansat joi, 21 februarie în cadrul unui eveniment ce va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară.

Proiectul editorial, publicat de Editura Club România, în coordonarea lui Marius Stoian și Mihai Aniței reunește peste 115 autori dintre cei mai reprezentativi profesioniști români din zona administrației publice,  mediului academic și universitar, dar și din cadrul comunității de business și antreprenoriat sau societate civilă, care expun viziuni și proiecte sustenabile în vederea consolidării contribuției românești la reformarea noii Politici Agricole Comune, în lumina noilor provocări și angajamente europene, precum schimbările climatice, imperativul dezvoltării durabile sau migrația forței de muncă.

„Agricultura. Concepte şi instrumente operaționale oferă cadrul și datele înţelegerii importanţei viziunii în crearea plus valorii: poate că nicăieri nu se vede mai bine din cifre creșterea agriculturii românești ca urmare a Politicii Agricole Comune (PAC). Mecanismul de atragere a fondurilor funcţionează bine pe ambii piloni. Se obţin recorduri la nivel de producţie cerealieră, la export. S-a investit mult, nu numai în producție, s-a investit în infrastructură agricolă, în dezvoltări conexe. Sunt desigur și multe de completat/ajustat/reformat, dar există certitudinea măsurabilă a direcţiei corecte și a progresului.

La data apariţiei CD 4 Agricultura ne aflăm în plin exerciţiu românesc de leadership european. În acest volum pot fi găsite, ilustrate cu acurateţe profesională, ideile și propunerile cu care România ar putea adăuga avantaje în viitoarea PAC ce se află în stadiu germinativ. Idei provenite din zona universitară și academică, dinspre agribussines, asociaţii profesionale, structuri europene, oameni implicaţi în fenomen. Cuvintele-cheie ale reușitei: profesionalism, la un capăt și voinţă politică, la celălalt capăt”, explică Marius Stoian, unul dintre coordonatorii volumului.

Volumul este structurat în concepte și instrumente operaționale care descriu cadrul internațional în care se manifestă cele mai noi tendințe și evoluții din agricultură, parcurg viziunea europeană cu un istoric al reformelor politicii agricole comune și analize asupra noii propuneri PAC și se focusează pe România abordând două direcții: implementarea PAC, cu date și cifre cheie privind rezultatele la zi ale agriculturii românești și contextul național pe care îl ilustrează printr-o serie de analize și soluții la problemele structurale ale agriculturii românești, prezentând conceptele agriculturii moderne, dar și instrumente operaționale cu care acestea pot fi implementate-finanțare, educație, cercetare-dezvoltare, etc.

Un capitol consistent este dedicat transformării digitale a agriculturii, ca motor pentru modernizarea sectorului agricol românesc și creșterea randamentului activității agricole.

Agricultura va fi domeniul cu cea mai mare digitalizare în viitorii ani; inteligența artificială în agricultură va fi masivă și de neoprit. Capabilitatea dronelor se extinde în mod constant, aparatele fiind dotate cu camere foto-video de înaltă definiție, senzori de termoviziune, filmare în infraroșu, sisteme de cartografiere și zonare a parcelelor, iar simultan volumul de date crește rapid. Pe termen lung, „fermele conectate” se vor dovedi extrem de valoroase pentru toată populația planetei având în vedere necesitatea de maximizare a producției agricole. Agricultura inteligentă ține cont de evaluarea solului și aspectelor de mediu din toate punctele de vedere și aplică soluții tehnologice pentru fertilizări de performanță, măsuri de protecție a plantelor și extragerea elementelor nutritive într-un mod cât mai eficient!

În domeniul agriculturii inteligente, introducerea elementelor de tehnologie în managementul fermelor, cum ar fi urmărirea și monitorizarea întregului proces de producție de la înființarea culturii, procesare, transport, la vânzare, duce la randamente și calități incredibile în climate volatile cu provocări din ce în ce mai diverse.

“Ca țară cu mare potențial agricol, România ar putea să devină una din piețele de top pentru fructificarea tehnologiei IoT în scopuri de creștere și eficientizare a producției agricole. Vor ști oare fermierii să profite de pe urma unei asemenea oportunități? ”, lansează provocarea Mihai Aniței.

Editura Club România a inițiat la începutul anului 2018 un amplu proiect editorial colaborativ-Seria Caiete Documentare-dedicată unor domenii strategice ale economiei românești. Până în prezent au fost publicate 4 volume: Energia (coord. Marius Stoian, Clara Volintiru), Transporturi și Infrastructură, (coord. Marius Stoian, Sebastian Burduja), România Digitală (coord. Radu Puchiu, Marius Stoian, Marcel Foca) și Agricultura (coord. Marius Stoian, Mihai Aniței).

Astfel, mai mult de 300 de contributori și facilitatori din mediul academic și universitar românesc, studenți, doctoranzi, profesori români din marile universități din străinătateconsultanți din The Big Four, bancheri, reprezentanți ai comunității de business, coordonatori care au participat la elaborarea strategiilor românești pe domenii, rețeaua de specialiști români din instituțiile și organismele internaționale-Banca Mondială, BERD, Comisia Europeană, Agenții și Autorități europene, institute de cercetare și dezvoltare, etc, experți români din mediul ONG național și internațional, tineri lideri emergențiinovatori cu rezultate confirmate, antreprenorispecialiști din cadrul companiilor naționale și private, au fost angrenați în acest proiect.

Continue Reading

EVENIMENTE

Comitetul European al Regiunilor, autoritățile locale din Alba Iulia și Calea Europeană organizează un dialog cu cetățenii dedicat digitalizării și oportunităților smart city (LIVE, 20 februarie, ora 11:00)

Published

on

Comitetul European al Regiunilor (CoR), Delegația Națională a României la CoR, și platforma CaleaEuropeană.ro organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, al Primăriei Municipiului Alba Iulia și al Centrului de Informare al Centrului Europe Direct Alba Iulia, și în parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România, un dialog local ce vizează stimularea conceptului de implicare locală pentru viitorul Europei, construit sub forma unei platforme de dialog, între autorități și cetățeni ca beneficiari, cu privire la rolul digitalizării și al noilor tehnologii în dezvoltarea oportunităților de conectivitate și smart city în Uniunea Europeană, la nivel local și regional.

Dialogul local, „Noile tehnologii și digitalizarea: oportunități smart city & connectivity”, are loc miercuri, 20 februarie, la Muzeul Principia din Alba Iulia, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul este transmis LIVE pe CaleaEuropeană.ro și moderat de directorul publicației, jurnalistul Dan Cărbunaru.

 

La dialogul cu cetățenii de la Alba Iulia au luat parte viceprimarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, primarul orașului Cugir și membru al Comitetul European al Regiunilor, Adrian TebanNicolaie Moldovan, City Manager al Municipiului Alba Iulia, Lia Dogaru, expert din cadrul Consiliului Județean Alba privind atragerea de fonduri europene,Valentin Voinica, manager al proiectului Alba Iulia Smart City.

Dezbaterea face parte din serie de evenimente organizate sub egida noii inițiative CoR – Future of Europeși are loc și în contextul în care România va găzdui, în perioada 14-15 martie 2019 la București, Summit-ul Autorităților Locale și Regionale din Uniunea Europeană, evenimentul având loc în contextul exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Acest dialog local se înscrie, totodată, și în rândul campaniei de conștientizare privind alegerile europene din 23-26 mai 2019 (www.dedataastavotez.eu), ce vor avea loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

Comitetul European al Regiunilor invită cetățenii români să își exprime opinia privind viitorul Europei (click pe imagine)

În contextul desfășurării inițiativei „Reflectând asupra Europei”, Comitetul European al Regiunilor a lansat un sondaj privind principalele probleme pe care cetățenii le identifică în orașul și regiunea în care trăiesc. Până în prezent, peste 22.000 cetățeni europeni au completat sondajul, în timp ce mai mult de 1.000 dintre aceștia provin din România.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România, șomajul, politicile pentru tineret și mobilitatea și transportul public sunt considerate principalele trei probleme la nivel local și regional.

În România, cele trei probleme menționate au fost clasificate astfel de către cetățeni: 27% dintre ei consideră că mobilitatea și transportul public este principala problemă la nivel local și regional, 24% politicile pentru tineret și 23% șomajul.

Românii se bazează pe Uniunea Europeană și pe o implicare locală pentru construirea Viitorului Europei

Întrebați pe ce nivel politic consideră că se pot baza cel mai mult, cetățenii români acordă o 82% încredere Uniunii Europene (60%) și nivelului local (22%) pentru a identifica soluții și pentru a le oferi siguranță și prosperitate. 8% dintre români se bazează pe nivelul autorităților regionale și 10% pe nivelul autorităților guvernamentale. În acest context, însăși percepția publică favorizează necesitatea unui dialog bazat pe angajament local și pe discuții cu tematici europene pentru definirea Viitorului Europei.

Continue Reading

EVENIMENTE

Comisarul european pentru Comerț Cecilia Malmstrom și ministrul pentru Mediul de Afaceri Ștefan Oprea, în dialog cu cetățenii privind relațiile comerciale ale UE (21 februarie, ora 16.10)

Published

on

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează joi, 21 februarie, un dialog cu cetățenii despre relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru Comerț, și Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Dezbaterea va avea loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București, strada Boteanu, nr. 1, între orele 16.10 și 17.40.

Cei interesați să participe la eveniment sunt rugați să completeze următorul formular până cel târziu 21 februarie, ora 12.00: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/malmstrom-bucuresti.

Participarea la dialog se poate face și online, prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Twitter, folosind #Eudialogues și #FutureOfEurope.

Potrivit organizatorilor, din motive de securitate, accesul în sală se va face între orele 15:00-16.00.

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Advertisement

Trending