BNR: Creșterea economică a atins în 2017 cel mai înalt ritm din perioada post-criză

Membrii Consiliului de Administrație al BNR au constatat că în anul 2017 creșterea economică a României a atins cel mai înalt nivel după criza financiară, dar creșterea accelerată a fost însoțită de majorarea deficitului de cont curent și a celui structural.

“La sfârșitul anului 2017 rata anuală a inflaţiei a fost de 3,32 la sută, adică în intervalul de variație al țintei de 2,5 la sută ± 1 punct procentual. Ea a crescut la 4,32 la sută în ianuarie și la 4,72 la sută în februarie, semnificativ peste limita de sus a intervalului, dar ușor sub nivelul prognozat. S-a arătat că ascensiunea a fost determinată prioritar de factorii pe partea ofertei și s-au punctat contribuțiile aduse de efectele de bază asociate reducerilor/eliminărilor de impozite indirecte și taxe nefiscale operate în perioada similară a anului anterior, dar și de majorările recente ale tarifelor energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice, precum și de creșterea prețului combustibililor, pe fondul măririi cotațiilor petrolului”, se arată într-o minută a ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR.

“În ceea ce privește poziția ciclică a economiei, membrii Consiliului au observat că expansiunea economică a confirmat așteptările de încetinire în trimestrul IV 2017 – după patru trimestre consecutive de accelerare –, dinamica ei anuală rămânând totuși robustă, la 6,9 la sută, în contextul nivelului excepțional atins în trimestrul anterior, de 8,8 la sută, ce a reprezentat maximul perioadei post-criză. Creșterea a beneficiat de susținerea solidă a consumului gospodăriilor populației, deși în diminuare față de intervalul anterior, dar și de un aport sporit al formării brute de capital fix, atribuibil în bună măsură unui efect de bază pe segmentul investițiilor publice. Contribuția exportului net la avansul PIB și-a mărit însă valoarea negativă, în condițiile unei decelerări mai evidente a ritmului de creștere a exporturilor în raport cu cea consemnată de dinamica importurilor. Pe partea ofertei, unicul determinant al decelerării creșterii economice a fost sectorul agricol, a cărui valoare adăugată a suferit o contracție amplă în termeni trimestriali, după majorările consistente din trimestrele anterioare. S-a conchis că evoluțiile din trimestrul IV fac probabilă o prelungire a trendului ascendent a excedentului de cerere agregată, în condițiile unei atenuări relativ mai pronunțate a acestuia. Membrii Consiliului au sesizat că, pe ansamblul anului 2017, creșterea economică a atins cel mai înalt ritm din perioada post-criză, dar că accelerarea ei semnificativă a fost însoțită de majorarea sensibilă a deficitului de cont curent și a deficitului structural.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.