Connect with us

MEDIU

CADRUL MONDIAL PRIVIND CLIMA DUPĂ 2012

Published

on

Autor: Emilian M. Dobrescu

Ultima Conferinţă ONU privind schimbările climatice a început pe 29 noiembrie 2010 la Cancún, în Mexic, cu obiectivul de a face un pas semnificativ spre instituirea unui cadru cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic pentru acţiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial. La Cancún, Uniunea Europeană a făcut presiuni pentru a se ajunge la un acord asupra unui set echilibrat de decizii care să pregătească terenul pentru crearea cât mai curând a unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, la nivel mondial, care să conducă la acţiuni imediate şi concrete de combatere a schimbărilor climatice. UE, principalul donator de ajutoare al lumii, a prezentat la Cancún un raport complet şi transparent privind finanţarea iniţială rapidă pe care a furnizat-o UE pentru a sprijini ţările în curs de dezvoltare.

Cu acest prilej, Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „UE este pregătită să-şi dea acordul la Cancún în privinţa unui cadru ambiţios la nivel mondial privind clima, dar, din păcate, unele dintre celelalte economii majore nu sunt pregătite pentru asta. Totuşi, Conferinţa de la Cancún poate face un pas semnificativ înainte la nivel mondial prin stabilirea, de comun acord, a unui set echilibrat de decizii, care să cuprindă multe aspecte esenţiale. Este crucial ca la Cancún să se realizeze acest progres. În caz contrar, procesul de negociere al ONU privind schimbările climatice riscă să-şi piardă avântul şi relevanţa, iar deocamdată nimeni nu a reuşit să propună un forum alternativ, care să poată oferi rezultate mai bune. Prin urmare, Conferinţa de la Cancún trebuie să realizeze progrese în legătură cu problemele de fond şi poate face acest lucru dacă toate părţile dau dovadă de voinţă politică”.

Joke Schauvliege, ministrul flamand al mediului, naturii şi culturii, care a reprezentat preşedinţia belgiană a UE la Cancún, a declarat: „Întreprinderea unor acţiuni la nivel mondial pentru combaterea schimbărilor climatice se impune cu tot mai multă urgenţă, fiind singura şansă pe care o avem pentru a menţine încălzirea globală sub media de 2°C şi a preveni cele mai puternice efecte negative ale schimbărilor climatice. UE speră ca la Cancún să se ajungă la un acord asupra unui pachet de decizii, care trebuie să pornească de la Protocolul de la Kyoto şi să cuprindă orientările politice oferite de Acordul de la Copenhaga”.

Deci între 29 noiembrie şi 10 decembrie 2010, în cadrul Conferinţei de la Cancún (Mexic) au continuat negocierile ONU care au vizat elaborarea noului sistem mondial de combatere a schimbărilor climatice pentru perioada de după 2012, când expiră principalele dispoziţii ale Protocolului de la Kyoto.

Din punctul de vedere al UE, obiectivul fundamental al procesului de negociere al ONU trebuie să fie crearea unui cadru juridic mondial ambiţios, cuprinzător şi obligatoriu, care să implice toate ţările în combaterea schimbărilor climatice. Acest cadru ar trebui construit pe bazele Protocolului de la Kyoto şi ale Acordului de la Copenhaga. Acesta din urmă este rezultatul Conferinţei ONU din decembrie 2009 referitoare la schimbările climatice şi a fost aprobat de 140 de ţări, inclusiv UE şi statele sale membre. Acordul de la Copenhaga solicită limitarea încălzirii globale la max 2°C peste media temperaturii din perioada industrială (an de referinţă – 1990).

UE preferă ca viitorul cadru la nivel mondial privind clima să ia forma unui instrument nou, unic, obligatoriu din punct de vedere juridic, care să includă elementele esenţiale ale Protocolului de la Kyoto. UE este dispusă, de asemenea, să ia în considerare o a doua perioadă de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, cu condiţia ca aceasta să facă parte dintr-un acord mai amplu la nivel mondial, care să implice toate economiile dezvoltate în acţiunile de combatere a schimbărilor climatice, cu condiţia îmbunătăţirii integrităţii de mediu a Protocolului.

Pachetul de decizii post Cancún

Conferinţa de la Cancún marchează o etapă semnificativă în evoluţia acordurilor privind schimbările climatice Kyoto – Bali – Copenhaga, care au pregătit terenul pentru instituirea, cât mai curând, a unui cadru mondial cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic.

Conferinţa a realizat o serie de progrese prin elaborarea unui pachet echilibrat de decizii care să reflecte progresele obţinute în cadrul negocierilor de până acum şi să stabilească principalele elemente ale structurii viitorului sistem mondial privind clima. De asemenea, deciziile luate la Cancún ar trebui să permită lansarea unor acţiuni concrete şi imediate de combatere a schimbărilor climatice, mai ales în ţările în curs de dezvoltare.

Încă nu s-a ajuns la un acord privind sfera de aplicare a pachetului de decizii. UE doreşte ca pachetul echilibrat de decizii de la Cancún să abordeze, printre altele, următoarele aspecte specifice:

–        „ancorarea” în procesul de negociere al ONU a angajamentelor referitoare la emisii asumate în cadrul Acordului de la Copenhaga;

–        normele privind transparenţa;

–        reformarea şi extinderea mecanismelor pieţei carbonului;

–        un mecanism pentru reducerea despăduririlor în zonele tropicale;

–        normele contabile din domeniul gestionării pădurilor pentru ţările dezvoltate;

–        adaptarea la schimbările climatice;

–        guvernanţa unui viitor Fond Verde de la Copenhaga pentru climă;

–        cooperarea tehnologică;

–        consolidarea capacităţilor privinc clima în ţările în curs de dezvoltare;

–        reducerea emisiilor generate de transporturile aeriene şi maritime internaţionale.

 

Finanţarea iniţială rapidă

În 2010, UE – cel mai imporant donator mondial de fonduri – a mobilizat o finanţare iniţială rapidă de 2,2 miliarde euro pentru a sprijini ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a se adapta la schimbările climatice şi de a le atenua.Această finanţare face parte din angajamentul general al UE în temeiul Acordului de la Copenhaga de a oferi 7,2 miliarde euro în perioada 2010-2012.

Finanţarea iniţială rapidă completează sprijinul semnificativ în domeniul climatului pe care – principalul donator de ajutoare al lumii – îl oferă deja ţărilor în curs de dezvoltare prin Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD). În 2008, de exemplu, UE a donat 5,1 miliarde dolari în cadrul AOD pentru atenuarea schimbărilor climatice în ţările în curs de dezvoltare, ceea ce reprezintă 60% din AOD furnizată în acest scop.

Pentru a asigura transparenţa deplină a punerii în aplicare a angajamentului său privind finanţarea iniţială rapidă, UE a prezentat un raport cuprinzător privind progresul acesteia la Cancún, în cadrul unui eveniment public secundar deschis tuturor participanţilor şi părţilor interesate. De asemenea, UE va prezenta, în viitor, rapoarte anuale pe această temă.

 

MEDIU

Ziua Mondială a Mediului. Klaus Iohannis subliniază importanța efortului comun pentru a reduce degradarea mediului: Bunăstarea și calitatea vieții noastre sunt strâns legate de mediul în care trăim

Published

on

© Administrația Prezidențială

Președintele Klaus Iohannis a lansat un apel către ”instituțiile publice relevante, actori economici și societate civilă să susțină creșterea nivelului de ambiție în materie de împăduriri, restaurare a terenurilor, combatere a deșertificării și gestionare a secetei”.

Acesta a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului în care a evidențiat că ”măsurile bune luate în România în ultimii ani trebuie extinse, iar implementarea lor, accelerată”.

”Marcarea pe 5 iunie a Zilei Mondiale a Mediului aduce în atenția publică importanța acestei tematici vitale și are menirea de a mobiliza milioane de oameni din întreaga lume, instituții publice, actori non-guvernamentali și economici pentru a acționa în vederea protejării mediului. Ziua Mediului 2024 se centrează pe readucerea în stare bună a terenurilor, pe combaterea deșertificării și pe creșterea rezilienței la secetă. Amplificate de schimbările climatice, deșertificarea și seceta sunt provocări pentru întreaga lume, afectând inclusiv România”, a precizat președintele.

Klaus Iohannis a amintit de statisticile ONU, care relevă că, ”la nivel global, numărul și durata secetelor au crescut cu 29% față de anul 2000, iar, dacă nu se iau măsuri urgente, seceta ar putea afecta peste trei sferturi din populația lumii până în 2050” deoarece ”degradarea terenurilor are un impact direct asupra veniturilor și a sănătății oamenilor”.

”O treime din teritoriul României și 40% din suprafața agricolă se află în zone care prezintă risc de deșertificare. Deșertificarea influențează negativ ecosistemele, productivitatea terenurilor agricole și nivelul de trai al oamenilor, în special al celor deja vulnerabili, punând în pericol deopotrivă securitatea alimentară, economia și mediul înconjurător”, a mai semnalat președintele.

În fața provocărilor generate de schimbările climatice, țara noastră încearcă să fie parte din soluție, reliefează Klaus Iohannis.

”România este parte a eforturilor internaționale de îmbunătățire a situației terenurilor, precum și de combatere a deșertificării și a secetei. În 2021, la COP26, am susținut din partea României <<Declarația Liderilor de la Glasgow privind Pădurile și Utilizarea Terenurilor>>. În 2024, când sărbătorim 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU pentru Combaterea Deșertificării, la care România este parte, este esențial să continuăm măsurile necesare pentru a aborda cauzele deșertificării și a răspunde eficient la secetă”, a mai spus președintele.

Pentru că la nivel național creșterea temperaturilor medii anuale și scăderea cantităților medii anuale de precipitații au devenit două tendințe predominante, ”România investește cu prioritate în creșterea capacității de a înțelege și a gestiona eficient seceta. Astfel, în scurt timp va deveni operațional în România Centrul Agrometeorologic Regional pentru Europa al Organizației Meteorologice Mondiale, care va sprijini dezvoltarea durabilă a sistemelor agricole în contextul accelerării schimbărilor climatice”, mai precizează Klaus Iohannis.

Pentru că la nivel național creșterea temperaturilor medii anuale și scăderea cantităților medii anuale de precipitații au devenit două tendințe predominante, ”România investește cu prioritate în creșterea capacității de a înțelege și a gestiona eficient seceta. Astfel, în scurt timp va deveni operațional în România Centrul Agrometeorologic Regional pentru Europa al Organizației Meteorologice Mondiale, care va sprijini dezvoltarea durabilă a sistemelor agricole în contextul accelerării schimbărilor climatice”, mai precizează Klaus Iohannis.

De altfel, în ultimii ani, ”au fost implementate în țara noastră cu ajutorul fondurilor europene măsuri legate de protejarea pădurilor, de extinderea suprafețelor de pădure și de practicile agricole sustenabile”, mai amintește președintele.

”Prin Programul Național de Redresare și Reziliență au loc activități de împădurire a terenurilor degradate și nisipoase și de reconstrucție a habitatelor forestiere. Atenția în procesul de împădurire trebuie acordată în special județelor cu deficit de pădure, terenurilor degradate și zonelor expuse unui risc suplimentar de deșertificare în contextul schimbărilor climatice. Sunt foarte importante dezvoltarea pădurilor urbane și refacerea inelelor verzi din jurul marilor orașe, care se confruntă cu un grad sporit de poluare a aerului”, continuă acesta.

În încheiere, Klaus Iohannis subliniază că ”bunăstarea și calitatea vieții noastre sunt strâns legate de mediul în care trăim” și că doar ”lucrând împreună, cu hotărâre, putem reduce degradarea mediului și putem contribui la dezvoltarea durabilă prezentă și viitoare”. 

Continue Reading

MEDIU

Ministrul Finanțelor Marcel Boloș: România a atras volumul de 2 miliarde de euro în prima emisiune de obligațiuni verzi. Un real succes

Published

on

© Marcel Boloș - Facebook

La 15 februarie 2024, Ministerul Finanțelor a realizat cea de-a doua tranzacție pe piețele financiare internaționale, prin lansarea a două tranșe de obligațiuni cu maturități de 7 ani și 12 ani, denominate în euro. Tranșa de 12 ani a reprezentat emisiunea inaugurală de obligațiuni verzi a României, se arată în comunicatul oficial al Ministerului Finanțelor.

Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere finală de peste 14,8 miliarde euro prin participarea unui număr total de peste 250 investitori. Emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depășind în timpul tranzacției valoarea de 17 miliarde euro.

Printre cele mai importante proiecte verzi eligibile pentru finanțare se numără dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în orașele București și Cluj-Napoca, electrificarea căii ferate, creșterea eficienței energetice a fondului de clădiri și înființarea de noi zone de păduri urbane.

„Mă bucur că prima emisiune de obligațiuni verzi a României a fost un real succes, fiind marcată de o serie de recorduri. Emisiunea aceasta are în spate un proces complex, care a implicat elaborarea și evaluarea unui cadru solid pentru finanțarea proiectelor verzi, pentru care vreau să felicit colegii de la Trezorerie. Aș puncta cererea extraordinară din partea mediilor investiționale, marjele de risc de credit obținute care reflectă inclusiv un greenium de 10bps, cât și de calitatea acestor investitori, în jur de 45% din investitorii din tranșa verde fiind investitori responsabili social/cu mandate verzi (ESG). Pe lângă diversificarea bazei de investitori pentru datoria publică, această emisiune este un pas concret în misiunea noastră de a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, dar și de a sprijini proiectele cu impact pozitiv pentru îmbunătățirea calității vieții românilor”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Superlativele primei emisiuni de obligațiuni verzi

Maturitatea de 12 ani reprezintă cea mai mare tranșă verde denominată în EUR lansată până acum de către un emitent din piețele emergente (instrumente financiare de datorie ESG). De asemenea, tranzacția reprezintă cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi denominate în EUR realizată de un emitent din piețele emergente. Nu în ultimul rând, emisiunea a fost cea mai mare tranzacție pe piețele financiare internaționale a României, iar subscrierea finală obținută a fost cea mai mare de până acum pentru țara noastră.

Volumul atras pentru tranșa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde EUR, la randament de 5,394% și o rată de dobândă de 5,375% pe an, iar pentru tranșa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde EUR, la randament de 5,734% și o rată de dobândă de 5,625% pe an. Fondurile obținute din această emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024.

Continue Reading

ENERGIE

Klaus Iohannis, întâlnire cu John Kerry în Dubai: România se alătură Angajamentului Global privind metanul, susținut de SUA și UE, și dorește să fabrice tehnologii verzi

Published

on

© Administrația Prezidențială

Președintele Klaus Iohannis a avut duminică o întrevedere cu reprezentantul special al președintelui SUA pentru Climă, John Kerry, în marja participării la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP28), în Dubai, Emiratele Arabe Unite, context în care șeful statului a anunțat că România se alătură Angajamentului Global privind Metanul, o inițiativă susținută de Statele Unite și Uniunea Europeană, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Întâlnirea vine în contextul dorinței de a extinde componenta legată de schimbări climatice, mediu și tranziție verde a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. În pregătirea COP28 a existat o cooperare foarte bună între România și Statele Unite pe domenii legate de energia cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de managementul eficient al carbonului.

În contextul COP28, România se alătură și la Global Methane Pledge (Angajamentul Global privind Metanul), o inițiativă susținută de SUA și de Uniunea Europeană. Inițiativa presupune reducerea cu 30% la nivel global până în 2030 a emisiilor de metan.

În cadrul întrevederii, președintele Klaus Iohannis a evidențiat importanța extinderii cooperării dintre România și Statele Unite în ceea ce privește energia cu emisii reduse de dioxid de carbon. De asemenea, a reiterat angajamentul țării noastre de a coopera strâns cu Statele Unite în dezvoltarea și implementarea tehnologiei nucleare mai noi, reactoarele modulare mici (SMR-urile).

Șeful statului a remarcat că tot mai mulți actori economici și investiționali doresc să se implice în a contribui la limitarea și gestionarea schimbărilor climatice alături de guverne, ceea ce arată că acțiunea climatică poate fi accelerată și eficientizată.

În acest context, președintele Klaus Iohannis a subliniat nevoia de a consolida cooperarea cu Statele Unite în ceea ce privește economia verde și în special fabricarea de tehnologii verzi în România.


Citiți și

Klaus Iohannis, discurs la COP28: Până cel târziu în 2050, mixul energetic naţional al României va fi format în proporţie de 86% din energie regenerabilă

COP28. Klaus Iohannis: România va deveni lider regional în operațiunile și implementarea energiei nucleare ca sursă stabilă de energie

COP28. Klaus Iohannis: Securitatea energetică a României va crește prin aderarea țării noastre la Alianța Solară Internațională


Preşedintele Klaus Iohannis participă, de sâmbătă până luni, la cea de-a 28-a Conferinţă a Statelor parte la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP28), care desfăşoară în Dubai, Emiratele Arabe Unite. 

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
ROMÂNIA50 seconds ago

MApN: Două aeronave F-16 au monitorizat situația din Tulcea în urma atacurilor cu drone efectuate de Rusia în proximitatea frontierei ucrainene cu România

ROMÂNIA26 mins ago

Ministrul Bogdan Ivan a verificat stadiul lucrărilor la Centrul Cyber al UE: Vom finaliza lucrările de creștere a capabilităților Centrului până la finalul lunii octombrie

SUA32 mins ago

Șeful Pentagonului reafirmă „sprijinul neclintit” al SUA pentru Ucraina într-o convorbire cu ministrul Rustem Umerov

ROMÂNIA1 hour ago

Ministrul Adrian Câciu anunță că mai mult de jumătate din reformele din PNRR au fost îndeplinite: Alte 23 de reforme sunt în curs de îndeplinire

ENERGIE2 hours ago

Klaus Iohannis: Regiunea Mării Negre devine o adevărată “masă rotundă” a diplomației energetice. România, pregătită să își joace rolul în energia nucleară sigură și exploatarea gazelor

SĂNĂTATE2 hours ago

Finalizarea Uniunii Europene a Sănătății, printre obiectivele noii Comisii Europene. Von der Leyen va propune o Lege privind medicamentele critice

INTERNAȚIONAL3 hours ago

Primul sondaj după retragerea lui Biden din cursa pentru Casa Albă: Kamala Harris are un avans de 2% față de Donald Trump (Reuters)

ROMÂNIA3 hours ago

RADR 2024: Diplomația română se reunește pentru a pregăti acțiunile României “într-o lume instabilă”. Invitați speciali: vicepremierii din Luxemburg, R. Moldova și Ucrainei

ROMÂNIA17 hours ago

Secretarul american al Energiei: Sunt foarte încântată să anunţ că Fluor şi Sargent & Lundy au ajuns la un acord de principiu cu Nuclearelectrica pentru modernizarea şi dezvoltarea centralei nucleare de la Cernavodă

U.E.19 hours ago

Ungaria, „indiferentă” la mutarea reuniunilor ministeriale ale președinției ungare a Consiliului, va bloca în continuare ajutorul militar al UE pentru Ucraina

ROMÂNIA17 hours ago

Secretarul american al Energiei: Sunt foarte încântată să anunţ că Fluor şi Sargent & Lundy au ajuns la un acord de principiu cu Nuclearelectrica pentru modernizarea şi dezvoltarea centralei nucleare de la Cernavodă

CONSILIUL UE2 days ago

România sprijină menținerea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni și va continua să colaboreze cu Ucraina și R. Moldova pentru a îmbunătăți interconectarea în sectorul energetic, subliniază Luminița Odobescu

U.E.4 days ago

Borrell: Estonia este un model de urmat pentru toate țările UE și NATO în privința cheltuielilor pentru apărare

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Ursula von der Leyen, realeasă președintă a Comisiei Europene de Parlamentul European, după un prim mandat de “cinci ani ca niciun altul din istoria UE”

PARLAMENTUL EUROPEAN6 days ago

Președinta Grupului S&D din PE îi cere Ursulei von der Leyen să pună Europa socială în centrul acțiunilor viitoarei Comisii Europene: Avem nevoie de un buget consolidat și de o capacitate de investiții mai mare

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Vicepreședintele PPE Siegfried Mureșan echivalează votul pentru Ursula von der Leyen la șefia CE cu un vot pentru democrație și valori europene

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Strategia de securitate economică va deveni pilon al politicii externe UE. von der Leyen: Cursa cu rivalii sistemici a început. Europa trebuie să schimbe viteza și să aprofundeze piața unică

COMISIA EUROPEANA6 days ago

UE are nevoie de o schimbare a tratatului, transmite Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European: Reformele devin indispensabile pentru extinderea UE

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Ursula von der Leyen propune crearea unui panel al cetățenilor europeni care să recomande politici Comisiei: “Ne aflăm într-o perioadă de anxietate profundă pentru europeni”

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Von der Leyen propune pentru următorii cinci ani în fruntea CE consolidarea competitivității UE printr-un Acord Industrial Ecologic și un Fond European pentru Competitivitate

Trending