Connect with us

GENERAL

Ce au constatat expertii UE in rapoartele despre pregatirea Romaniei pentru Schengen

Published

on

In timp ce ministrii de Interne din Germania si Franta anunta ca nu considera Romania pregatita sa adere la Schengen, Ministerul de Interne sustine ca Romania a indeplinit conditiile de aderare a tarii noastre la Spatiul Schengen, cel putin din punct de vedere tehnic. Iata ce care este stadiul acestor evaluari si care sunt procedurile de urmat in continuare pentru aderarea la Schengen.

1. Informaţii de background

România şi-a stabilit ca termen pentru aderarea la spaţiul Schengen data de 27 martie 2011 şi respectarea acestui calendar este imperios necesară.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, România a parcurs un proces de evaluare, care constă în mai multe etape. Până în prezent, în conformitate cu cele convenite cu Secretariatul General al Consiliului UE şi cu preşedinţiile succesive ale UE, ţara noastră a realizat trei dintre aceste etape:

–         transmiterea Declaraţiilor de pregătire (Declaration of readiness) privind aderarea la spaţiul Schengen;

–         completarea si transmiterea chestionarului Schengen.

–         desfăşurarea vizitelor de evaluare Schengen, pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen.

Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost organizate următoarele vizite de evaluare Schengen:

–         Cooperare poliţienească – 23-29 martie 2009

–         Protecţia datelor personale – 29 aprilie – 1 mai 2009

–         Vize – 2 – 11 iunie 2009

–         Frontiere maritime 3-7 septembrie 2009

–         Frontiere aeriene – 15-18 noiembrie 2009

–         Frontiere terestre – 26 martie – 01 aprilie 2010

–         Re-evaluare frontiere aeriene şi terestre – 15-17 noiembrie 2010

–  Sistemul de Informaţii Schengen/SIRENE06-10 decembrie 2010

Urmează ultima etapă a procesului, şi anume: Adoptarea Deciziei referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne pentru România şi Bulgaria.

2. Stadiul actual al procesului de evaluare Schengen

Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate până în prezent, au fost  aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles (cu excepţia celui în domeniul SIS/SIRENE care va fi aprobat în GL Evaluare Schengen din data de 14 ianuarie 2011).

Fiecare raport de evaluare conţine recomandări, de ordin legislativ, procedural, de infrastructură, pe care România trebuie să le implementeze până la data aderării la spaţiul Schengen. Din momentul aprobării rapoartelor de evaluare, MAI, prin Departamentul Schengen, a monitorizat implementarea acestor recomandări, stadiul fiind prezentat, lunar, în cadrul Grupului de Evaluare Schengen de la Bruxelles.

Principala concluzie a celor 6 rapoarte de evaluare Schengen este că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este în mare parte pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Statele membre şi-au exprimat deja satisfacţia cu privire la modul în care România a implementat până în acest moment recomandările echipelor de evaluare.

Datorită progreselor evidente în implementarea recomandărilor echipelor de evaluare, a fost adoptată Decizia Consiliului nr. 365/29.06.2010 de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria, care permite României să consulte şi să furnizeze date SIS.

3. Misiunile de evaluare Schengen – concluzii şi recomandări

3. 1. Misiunea de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti

În perioada 23 – 29 martie 2009, sub coordonarea directă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a avut loc prima vizită de evaluare Schengen a României în domeniul Cooperare poliţienească. Principalele instituţii care au fost evaluate au fost: Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI).

În urma acestei misiunii, experţii statelor membre au apreciat pozitiv:

–         cooperarea flexibilă între structurile poliţieneşti – TRIDENT este un exemplu de  cooperare eficientă inter-ministerială.

–         disponibilitatea materialelor de pregătire Schengen, actualizările continue pe site-ul de intranet  a structurilor poliţieneşti române.

–         conceptul integrat privind pregătirea personalului.

–         sistemul ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură şi colaborarea acestora cu CCPI.

–         Accesul CCPI la cererile primite de Centrele sau Punctele de contact de cooperare poliţienească în timp real şi statisticile furnizate lunar.

Concluzia echipei de evaluare a fost că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen pe acest domeniu şi a apreciat bunăvoinţa de a îndeplini toate criteriile de aderare.

3.2. Misiunea de evaluare în domeniul protecţiei datelor personale

În perioada 29 aprilie – 1 mai 2009 a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul protecţia datelor personale, misiune organizată în comun de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         România este în mare parte pregătită să adere la spaţiul Schengen

–         cadrul legal comunitar este în mare măsură adoptat

–         activitatea de supraveghere este îndeplinită însă trebuie crescut numărul de controale  periodice sau aleatorii

–         ANSPDCP este o instituţie independentă care a obţinut un statut important pe parcursul anilor şi trebuie să i se asigure resursele necesare până la aderarea la spaţiul Schengen.

3.3. Misiunea de evaluare în domeniul vizelor

În perioada 2 – 11 iunie,  a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul vizelor. Agenda vizitei a inclus evaluarea secţiei de vize a Ambasadei României la Chişinău şi a Consulatului General al României de la Istanbul.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Infrastructura consulară este în mare conformă cu cerinţele Catalogului Schengen.

–         Procedurile de lucru, diviziunea clară a sarcinilor de serviciu şi schema de rotaţie a personalului consular şi cel local,  acreditarea agenţiilor de turism şi informaţiile oferite solicitanţilor de viză pot fi considerate bune practici.

–         Există de asemenea o serie de recomandări care fac referire la chestiuni de ordin procedural, legislativ, de securitate şi de infrastructură, MAE demarând deja activităţile de implementare a acestor recomandări.

3.4. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime

România a organizat în perioada 3 – 7 septembrie 2009 misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime.  Locaţiile vizitate au fost: Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, Biroul de Supraveghere Navală şi Control (SCOMAR), Grupul de Nave Constanţa, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa (Terminalul de pasageri), Portul turistic Constanţa Marina, Portul Constanţa Sud Agigea Cargo, Autoritatea Navală Română Constanţa, Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea şi Punctul de Trecere a Frontierei Tulcea.

Raportul a fost adoptat în cadrul Grupului de lucru Scheval de la Bruxelles, din data de 15 decembrie 2009 şi reprezintă unul dintre cele mai bune rapoarte de evaluare în domeniu. De asemenea, experţii au apreciat în mod oficial modul de organizare a acestei misiuni de către ţara noastră.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Managementul frontierei în România se desfăşoară în conformitate cu Concepţia de Management Integrat al Frontierei şi au fost elaborate Strategia Naţională privind Aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011 şi Planul de Acţiune Schengen. În general, prevederile Codul Frontierelor Schengen au fost înţelese şi însuşite în ceea ce priveşte controlul frontierelor maritime.

–         Responsabilitatea pentru controlul frontierei revine Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – structură centralizată şi bine definită – subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul căreia există o cooperare clară între structurile locale, regional şi naţionale. Controlul frontierei care cuprinde şi analiza de risc, colectarea informaţiilor operative şi investigaţiile, se desfăşoară în acord cu principalele recomandări şi bune practici ale Catalogului Schengen.

–         Controlul frontierei este gestionat pe baza unui sistem planificat centralizat care funcţionează la toate nivelurile, sprijinit de resurse, monitorizare şi dispoziţii de la nivel central.

–         Echipa de evaluare recunoaşte participarea activă a României în cooperarea cu FRONTEX şi un nivel adecvat de cooperare în contextul controlului la Marea Neagră.

–         Unităţile de poliţie de frontieră au suficient personal, sunt echipate corespunzător cu nave de patrulare, mijloace de transport şi dispozitive de comunicaţii. Echipamentul utilizat în prima şi a doua linie este, în general, suficient şi modern.

–         Sistemul integrat de supraveghere SCOMAR este eficient, multifuncţional şi în măsură să răspundă în totalitate nevoilor PFR, considerându-l o bună practică.

–         Controlul frontierei, culegerea de informaţii, analiza de risc şi investigaţiile în contextul managementului frontierei îndeplinesc cerinţele a numeroase recomandări şi bune practici existente în Catalogul Schengen

–         Echipa de evaluare apreciază sistemul e-learning al PFR care include auto-testarea, precum şi teste săptămânale obligatorii pentru poliţiştii de frontieră, iar cunoştinţele poliţiştilor de frontieră în domeniul Schengen sunt suficiente. Acest sistem poate fi considerat o bună practică.

–         Echipa de evaluare consideră că infrastructura pentru controlul frontierelor şi semnalizarea în terminalele de pasageri în porturile Constanţa şi Tulcea îndeplinesc cerinţele Codului Frontierelor Schengen şi recomandările Catalogului Schengen şi pot fi considerate drept bune practici.

Echipa de evaluare a fost de părere că, în România, controlul frontierei maritime se desfăşoară în mare măsură în conformitate cu cerinţele acquis-ului Schengen.

3.5. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor aeriene

În perioada 15 – 18 noiembrie 2009 s-a desfăşurat misiunea de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene, la aeroporturile internaţionale Henri Coandă Bucureşti şi Traian Vuia Timişoara.

Raportul de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene este singurul raport care recomandă reevaluarea României în domeniul infrastructurii aeroportuare.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Echipa de evaluare este de părere că modul de efectuare a controlului de frontieră la frontierele aeriene ale României este în linii mari în conformitate cu acquis-ul Schengen, iar aprecierile legate de Poliţia de Frontieră sunt în mare măsură aceleaşi ca şi în cazul frontierelor maritime.

–         Având în vedere faptul ca până la momentul ridicării controalelor mai erau aproximativ 16 luni, echipa de evaluare nu a fost în măsură să evalueze infrastructura necesară pentru separarea fluxurilor de pasageri Schengen şi non-Schengen şi pentru efectuarea controlului de frontieră din cauza fazei incipiente a lucrărilor de construcţie. Acestea sunt planificate pentru finalizare în cursul anului 2010.

3.6. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor terestre

Vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre s-a desfăşurat între 26 martie – 1 aprilie 2010 şi a constat în vizitarea unor puncte de trecere a frontierei aflate la frontierele cu Republica Moldova, Ucraina şi Serbia.

Principalul aspect ce trebuie subliniat în legătură cu raportul acestei misiuni este acela că, deşi nu recomandă revizitarea ţării noastre în domeniul frontierelor terestre, Comitetul de Evaluare va realiza vizita suplimentară la PTF Moraviţa (feroviar şi rutier) cu prilejul re-evaluării Schengen în domeniul frontierelor aeriene, activitate care va avea loc în perioada 15-17 noiembrie 2010.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Controlul de frontieră este efectuat de către ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră profesionişti, specializaţi şi pregătiţi. Controlul de frontieră, care include şi analiza de risc, a informaţiilor şi investigaţiile urmăreşte principalele recomandări ale Catalogului Schengen;

–         Comitetul de Evaluare recunoaşte participarea activă a României în cooperarea FRONTEX;

–         Procedura pentru efectuarea controalelor de frontieră corespunde, în general, prevederilor  Schengen;

–         Comitetul de Evaluare apreciază abordarea generală operaţională şi tactică pentru efectuarea supravegherii frontierei şi încurajează PFR să menţină şi să facă ajustări în continuare, dacă este nevoie, în acelaşi stil flexibil;

–         Comitetul de Evaluare apreciază de asemenea modul profesionist de efectuare a analizei de risc, ce poate fi considerat o bună practică;

–         Autorităţile române sunt invitate să raporteze regulat cu privire la progresele înregistrate cu privire la echipament, pregătire şi lucrările de construcţie. O vizită suplimentară pentru a evalua PTF-urile Moraviţa şi Stamora Moraviţa şi managementul integrat al supravegherii frontierei cu noul echipament ar putea fi considerată necesară la un moment ulterior;

–         Comitetul de Evaluare a apreciat foarte mult nivelul de echipament tehnic deja disponibil. În general, Poliţia de Frontieră Română are atât mijloacele umane, cât şi tehnice pentru asigurarea unui anumit nivel de supraveghere a frontierei.

3.7. Misiunea de re-evaluare în domeniul frontierelor aeriene şi terestre

–         Misiunea de reevaluare Schengen în domeniul frontierelor aeriene şi terestre s-a desfăşurat în perioada 15-17 noiembrie 2010, la aeroporturile internaţionale Henri Coandă Bucureşti şi Traian Vuia Timişoara.

–         Totodată, în cadrul programului misiunii de re-evaluare Schengen în domeniul frontierelor aeriene, în după-amiaza zilei de 16 noiembrie a.c. s-a vizitat şi PTF Moraviţa feroviar şi rutier, pentru ca experţii evaluatori să se asigure că lucrările au fost finalizate.

–         Pe parcursul vizitei de re-evaluare în domeniul frontiere aeriene şi terestre, experţii evaluatori au apreciat faptul că lucrările au fost finalizate la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara şi la punctele de trecere a frontierei terestru şi feroviar Stamora Moraviţa, concluziile generale fiind pozitive.

–         Statele membre au apreciat faptul că într-un timp atât de scurt, s-au făcut progrese foarte mari din punctul de vedere al infrastructurii şi echipamentelor disponibile pentru supravegherea şi controlul frontierei.

–        

–         Raportul de reevaluare a României a fost adoptat în cadrul reuniunii grupului de lucru Evaluare Schengen, din data de 10 decembrie 2010, la Bruxelles.

3.8. Misiunea de evaluare în domeniul SIS/SIRENE

În perioada 6-10 decembrie 2010, a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul SIS/SIRENE. Echipa de evaluare a verificat funcţionarea SIS, precum şi pregătirea operatorilor SIRENE şi a utilizatorilor finali.

Pe parcursul vizitei, au fost evaluate, conform programului, următoarele structuri MAI: Centrul Naţional SIS, Biroul SIRENE, Secţia de poliţie nr. 1 din Bucureşti, IPJ Argeş, Punctul de Trecere al Frontierei Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni din judeţul Iaşi, IPJ Iaşi;

De asemenea, au avut loc o serie de vizite surpriză desfăşurate în comunele Vlad Ţepeş (jud. Călăraşi), Ciulniţa (jud. Ialomiţa), precum şi la IPJ Călăraşi,  I.J.Jandarmi Iaşi, secţia nr. 3 poliţie Iaşi, jud. Iaşi.

Raportul vizitei va fi discutat în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Evaluare Schengen care va avea loc la Bruxelles în data de 14 ianuarie 2011. Raportul este unul pozitiv.

4. Adoptarea Deciziei referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne

  • Actul care va consfinţi aderarea României la spaţiul Schengen este Decizia referitoare la eliminarea controlului la frontierele României.
  • Discuţiile pe textul Deciziei au demarat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen. Conform procedurii existente, acesta a fost remis spre avizare, în data de 12 noiembrie 2010, Parlamentului European. De regulă, procedura de consultare a PE durează între 2-3 luni.
  • După consultarea PE, Consiliul Uniunii Europene, în formatul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), votează cu unanimitate (exclusiv statele membre UE care participă la Schengen). Urmează publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrarea în vigoare a Deciziei şi în final aplicarea de către România a acesteia, începând cu 27 martie 2011.

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană convoacă pe 30 noiembrie primul Forum Schengen pentru consolidarea guvernanței spațiului de liberă circulație

Published

on

© European Communities, 1990/Source: EC - Audiovisual Service

Luni, 30 noiembrie, Comisia Europeană va convoca primul Forum Schengen organizat vreodată, reunind membri ai Parlamentului European și miniștri ai afacerilor interne și urmărind să încurajeze cooperarea concretă și dialogul politic pentru a aborda provocările actuale și pentru a construi un spațiu Schengen mai rezilient, informează un comunicat

Discuțiile vor influența Strategia pentru un spațiu Schengen mai puternic, care urmează să fie prezentată la jumătatea anului 2021 și vor aborda următoarele teme:

  • consolidarea guvernanței spațiului Schengen și îmbunătățirea mecanismului de evaluare a punerii în aplicare a normelor Schengen, pe baza experienței acumulate în urma pandemiei de coronavirus
  • rolul spațiului Schengen în etapa de redresare economică post-coronavirus
  • găsirea unei căi de urmat în ceea ce privește revizuirea Codului frontierelor Schengen
  • utilizarea mai eficientă a măsurilor alternative la reintroducerea controalelor la frontieră
  • o mai bună gestionare a frontierelor externe ale UE
  • consolidarea cooperării polițienești și a schimbului de informații.

Reuniunea va începe, prin videoconferință, la ora 9.00 CET, cu un mesaj din partea președintelui Ursula von der Leyen cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a spațiului Schengen. Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, va prezenta observații cu privire la tematica evenimentului tot în deschidere, urmate de un discurs special al comisarului pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Tanja Fajon, președinta Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European, va avea, de asemenea, un discurs. 

Continue Reading

GENERAL

Germania a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu obiectivul de a lucra pentru o „Europă mai pașnică, mai dreaptă și mai tolerantă”

Published

on

© Ambasada Germaniei la București

Germania a preluat joi, 19 noiembrie, de la Grecia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu obiectivul de a lucra pentru o „Europă mai pașnică, mai dreaptă și mai tolerantă” în următoarele șase luni de mandat, informează Ambasada Germaniei la București. 

Având sediul la Strasbourg, Consiliul Europei este organizația principală a continentului în privința drepturilor omului și numără 47 de state membre, inclusiv cele 27 ale Uniunii Europene.

„Visul unei Europe mai pașnice, mai drepte și mai tolerante nu se va împlini de la sine. Este o provocare zilnică pentru fiecare dintre noi”, a declarat ministrul federal al Afacerilor Externe, Heiko Maas.

În următoarele șase luni de președinție, Germania va avea în vedere trei teme principale: respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept; modelarea viitorului ținând cont de noile tehnologii și pericolele pe care acestea le reprezintă; apropierea cetățenilor de Europa și valorile sale.

Germania deține în acest moment și președinția Consiliului Uniunii Europene, mandat început la 1 iulie și care se va încheia la sfârșitul lunii decembrie, când mandatul va fi preluat de Portugalia. 

Continue Reading

GENERAL

Atac terorist la Viena. PES este alături de ”poporul austriac”: Europa nu va capitula niciodată în fața urii

Published

on

© PES/Facebook

Partidul Socialiștilor Europeni și-a exprimat ”profunda tristețe” în urma atacului terorist care a avut loc aseară în Viena, soldat cu moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a altora 15.

”Europa nu va capitula niciodată în fața urii. Teroarea nu va reuși niciodată să dezbine comunitățile noastre. PES este alături de poporul austriac și de ceilalți din Europa care au fost afectați de recentul val de terorism extremist islamic”, este precizat într-un comunicat al PES.

”Acesta este un atac îngrozitor împotriva oamenilor inocenți care se bucurau de o ultimă seară înainte de a intra în vigoare măsurile restrictive. Gândurile noastre se îndreaptă către aceștia și către familiilor lor. (…) Ura nu trebuie să învingă niciodată. Teroarea nu trebuie niciodată să dezbine comunitățile noastre. Trebuie să fim ca unul, ca europeni uniți de valorile noastre comune precum respectul, diversitatea și libertatea”, a transmis președintele PES, Serghei Stanișev, lăudând, în același timp, ”intervenția rapidă a forțelor de ordine și a echipelor medicale din Viena, care au reacționat rapid, cu curaj”.

Citiți și:
Atacul de la Viena: Liderii UE, Franța și Germania, mesaj de solidaritate cu Austria și de unitate europeană împotriva urii și terorismului
Președintele Klaus Iohannis condamnă cu „fermitate” actul „de teroare atroce” de la Viena și exprimă solidaritatea României cu Austria
Cancelarul Sebastian Kurz îi asigură pe austrieci că terorismul islamist nu va diviza Austria

Patru persoane au fost ucise și mai multe rănite în atacul terorist de luni noaptea, din Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei. Unul dintre atacatori, un tânăr de 20 de ani condamnat în trecut pentru implicare într-o organizaţie teroristă și eliberat condiționat din închisoare, a fost ucis de forțele de ordine. Alți patru au fost arestați, iar unul ar fi încă în libertate și este căutat de polițiști.

Continue Reading

Facebook

Europe Talks 2020 – Survey

COMISIA EUROPEANA9 seconds ago

Comercializarea vaccinului împotriva COVID-19 ar putea obține arpobarea Agenției Europene de Medicamente la sfârșitul lunii decembrie

Dacian Cioloș1 hour ago

Dacian Cioloș, mesaj de unitate de Ziua Națională a României: Când îți iubești țara, nu stai deoparte atunci când alții îi fac rău. Trebuie să fim cu adevărat împreună

U.E.1 hour ago

Ziua Națională a României: Franța își exprimă dorința ca Bucureştiul şi Parisul “să lucreze la agenda europeană comună” în timpul președinției franceze a Consiliului UE în 2022

Cristian Bușoi2 hours ago

Eurodeputatul Cristian Bușoi: Pogramul EU4Health, tot mai aproape de un acord final

ROMÂNIA2 hours ago

VIDEO Gest diplomatic inedit: Ambasadoarea Finlandei la UE a interpretat alături de soțul ei romanța “Ciobănaș cu 300 de oi”

COMISIA EUROPEANA2 hours ago

UNTRR salută publicarea de către Comisia Europeană a primului set de clarificări referitoare la noile prevederi ale Pachetului Mobilitate 1

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Ursula von der Leyen, mesaj pentru România după alocarea a 3 miliarde de euro pentru sprijinirea lucrătorilor: Europa vă este alături

U.E.3 hours ago

Bugetul UE: Polonia și Ungaria, hotărâte să își mențină veto-ul. Aşteptăm propuneri din partea preşedinţiei germane a Consiliului UE

INTERNAȚIONAL3 hours ago

Simbolurile Ankarei, iluminate în culorile drapelului României: Turcia felicită România, o țară “prietenă” şi “aliată”, și evocă marcarea în 2021 a zece ani de Parteneriat Strategic

CONSILIUL EUROPEAN4 hours ago

Charles Michel președintele Consiliului European: În primul meu an de mandat am luptat pentru solidaritatea și unitatea celor 27 de state membre

ROMÂNIA3 days ago

Premierul Ludovic Orban: Finalizarea gazoductului BRUA, o investiţie extrem de importantă pentru România şi pentru Europa, permiţând diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz natural ale UE

ROMÂNIA3 days ago

Faza I a gazoductului BRUA, finalizată. Președintele Klaus Iohannis: O etapă esențială a întăririi securității energetice atât a țării noastre, cât și a Uniunii Europene

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Ludovic Orban: În următoarea perioadă, România va beneficia de finanțări extrem de importante de la nivel european

EVENIMENTE6 days ago

Coaliția “Votez pentru Sănătate” organizează dezbaterea “De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sănătate?” (LIVE, 26 noiembrie, ora 11:00)

Dacian Cioloș6 days ago

Dacian Cioloș: Europa este ținută ostatică de două țări, iar Bruxelles-ul trebuie să arate că știe să ia decizii ferme pentru a apăra libertatea și democrația

U.E.1 week ago

Președinția Germaniei la Consiliul UE patronează proiectul fotografic ”Faces of Europe”, un tablou despre toleranță și conviețuirea în pace

Marian-Jean Marinescu1 week ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Bugetul politicii de transport nu a fost mărit de Parlamentul European, ceea ce este în detrimentul țărilor din Est

ROMÂNIA1 week ago

Președintele Klaus Iohannis: Voi sprijini solicitările pentru fonduri europene pentru a începe reconstrucția Institutului Clinic Fundeni

Marian-Jean Marinescu1 week ago

Marian-Jean Marinescu: Parlamentul European cere o foaie de parcurs privind trecerea de la motoare cu combustie la cele bazate pe resurse nepoluante pentru a proteja producătorii și consumatorii

Gheorghe Falcă1 week ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Administrațiile locale trebuie să acorde prioritate studiilor pentru reabilitarea termică a clădirilor pentru a primi rapid finanțare europeană

Advertisement
Advertisement

Trending