Connect with us

Marian-Jean Marinescu

Cerul Unic European: Eurodeputații Comisiei TRAN din PE l-au însărcinat pe Marian-Jean Marinescu să creeze o nouă arhitectură a spațiului aerian în urma negocierilor interinstituționale

Published

on

© European Parliament

Comisia pentru transport și turism (TRAN) din Parlamentul European a adoptat joi mandatul de negociere pentru a reforma Cerul Unic European, dosar pentru care eurodeputatul Marian-Jean Marinescu este responsabil, cu 39 de voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri.

”Susținem o abordare europeană, și nu una naționalistă, așa cum a votat Consiliul”, a subliniat Marian-Jean Marinescu.

De altfel, acesta a făcut apel la statele membre să dea dovadă de ambiție și să își seteze ținte înalte pentru a crea o nouă arhitectură a spațiului aerian bazată pe eficiență și nu pe frontiere

Eurodeputații propun astfel modalități de modernizare a gestionării spațiului aerian pentru a reduce întârzierile, a optimiza rutele de zbor, a reduce costurile dar și emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul aviației, potrivit unui comunicat al Parlamentului European. 

Membrii Comisiei TRAN din Parlamentul European doresc, în egală măsură, o reducere a fragmentării gestionării spațiului aerian european și optimizarea rutelor de zbor, adică introducerea mai multor zboruri directe.

Aceștia pledează pentru simplificarea sistemului european de gestionare a spațiului aerian prin înființarea unui organism independent de evaluare a performanțelor sub umbrela administrativă a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației (AESA).

Acesta va fi însărcinat cu eliberarea de licențe economice de operare pentru prestatorii de servicii de navigație aeriană și pentru operatorii aeroportuari, dar și cu implementarea planurilor de performanță privind gestionarea spațiului aerian.

Normele privind extinderea mandatului AESA au fost adoptate de eurodeputați cu 38 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. În egală măsură, Comisia TRAN din Parlamentul European a stabilit mandatul de începere a negocierilor interinstituționale cu 41 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Eurodeputații au subliniat că Cerul Unic European ar trebui să fie în acord cu Pactul Ecologic European și să contribuie astfel  la neutralitatea climatică a UE prin reducerea cu până la 10% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest sens, Comisia TRAN îndeamnă Comisia Europeană să adopte criterii de performanță privind capacitatea, eficiența costurilor, schimbările climatice și protejarea mediului pe care serviciile de navigație aeriană să le respecte.

Acest vot din Comisia TRAN din Parlamentul European reprezintă o actualizare a poziției de negociere a Parlamentului European adoptată în 2014, reconfirmând astfel disponibilitatea instituției cu rol de co-legislator de a demara discuțiile cu Consiliul Uniunii Europene.

Este de așteptat ca negocierile privind normele AESA să înceapă în paralel, după ce rezultatul votului va fi anunțat în plen, posibil în timpul sesiunii din iunie sau iulie.

Amintim că statele membre au convenit la 3 iunie asupra poziției lor  referitoare la reforma Cerului Unic European (SES).

Scopul reformei este de a îmbunătăți sistemul de management al spațiului aerian european și de servicii de navigație aeriană, în vederea sporirii capacității, a creșterii eficienței din punctul de vedere al costurilor și a sporirii posibilităților sistemului de a se adapta la variațiile traficului, încercându-se totodată reducerea amprentei de CO2 a aviației.

Pachetul constă într-o propunere modificată de reformare a Regulamentului privind Cerul unic european (SES 2+) și o propunere de regulament de modificare a regulamentului de bază al Agenției UE pentru Siguranța Aviației (AESA).

Comisia a lansat în 1999 inițiativa Cerul unic european pentru a îmbunătăți performanța managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană printr-o mai bună integrare a spațiului aerian european. Ultima inițiativă legislativă majoră din cadrul SES, și anume SES 2, a fost încheiată în 2009.

Actuala propunere modificată datând din septembrie 2020 vine ca urmare a unei actualizări intermediare a normelor SES, denumită SES 2+, care a fost propusă de Comisie în 2013, dar nu a fost niciodată finalizată.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Marian-Jean Marinescu

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu a solicitat Comisiei Europene printr-o scrisoare să încurajeze exploatarea energiei nucleare și să introducă acestă tehnologie în taxonomie

Published

on

© European Parliament

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu a solicitat Comisiei Europene, alături de alți colegi din Parlamentul European, să încurajeze exploatarea energiei nucleare și să introducă această tehnologie în taxonomie, în condițiile în care 20% din necesarul energetic din România este asigurat prin energie nucleară.

”În condițiile în care 20% din necesarul energetic din România este asigurat prin energie nucleară, împreună cu alți colegi din Parlamentul European am cerut Comisiei Europene prin intermediul unei scrisori să încurajeze exploatarea energiei nucleare și să introducă acestă tehnologie în taxonomie”, a precizat Marinescu.

În scrisoare aceștia arată că ”Grupul interguvernamental ONU privind schimbările climatice a subliniat că energia nucleară este o tehnologie cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice, iar acum corpul de experți al Comisiei Europene a ajuns la concluzii similare”.

”Trei rapoarte produse de trei instituții de cercetare diferite indică faptul că legislația actuală asigură o protecție adecvată în ceea ce privește sănătatea publică și mediul”, a mai spus Marinescu.

Citiți și:
Frans Timmermans: UE trebuie să convingă europenii că tranziția verde va fi echitabilă, altfel rezistența cetățenilor va fi masivă

Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %, comparativ cu nivelurile din 1990.

Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european.

Continue Reading

Marian-Jean Marinescu

Marian-Jean Marinescu face apel la vigilență față de modul în care sunt cheltuite fondurile europene: UE a adoptat măsuri pentru combaterea fraudei cu fonduri UE, dar mai sunt multe de făcut

Published

on

© European Union 2020 - Source : EP

Uniunea Europeană depune eforturi considerabile pentru combaterea efectelor economice și sociale generate de criza santiară, a transmis eurodeputatul Marian-Jean Marinescu într-o explicație de vot asupra unui raport privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, adoptat în sesiunea plenară a Parlamentului European din 5-8 iulie.

”Am adoptat programe și mecanisme financiare, măsuri pentru a gestiona evoluția pandemiei și a ne pregăti pentru viitor. În acest context, este mai mult decât necesar să fim foarte vigilenți cu modul în care fondurile europene, fonduri publice să nu uităm, sunt cheltuite”, a precizat eurodeputatul român, care și-a exprimat sprijinul pentru raportul anual privind combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale Uniunii, raport care analizează evoluția din anul 2019 și propune măsuri care să crească nivelul de prevenire a fraudei.

Acesta a amintit că în anul 2019 au fost adoptate la nivelul UE mai multe măsuri care au sporit combaterea fraudei cu fondurile europene, listând unele dintre cele mai importante: transpunerea în legislația națională a măsurilor din Directiva PIF privind combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE; numirea Procurorului general european; adoptarea Strategiei anti-fraudă și a Directivei avertizorilor de integritate.

Cu toate acestea, Marinescu a semnalat că ”mai sunt multe de făcut în ce privește coordonarea între statele membre, asigurarea calității informațiilor și, mai ales în ce privește adoptarea unor măsuri mai stricte pentru combaterea corupției, atât la nivel european, cât și la nivel național”.

”Definirea mai clară a rolului OLAF mai ales în sensul stabilirii unei cooperări mult mai bine structurată cu Curtea europeană a auditorilor și stabilirea strategiilor anti-fraudă la nivel național sunt printre cele mai importante aspecte care au nevoie de rezolvare cât mai urgentă. Parlamentul European atrage atenția Comisiei asupra faptului că este neclar câte neregularități nu sunt raportate în fiecare an, în condițiile în care mai mult de jumătate dintre cazurile de fraudă au fost raportate de doar doua state. Este evident că nu este cu putință ca diferența între statele membre să fie atât de mare. Prin urmare, solicităm Comisiei să îmbunătățească colectarea de informații, schimbul de informații și controlul”, a mai spus europarlamentatul.

Citiți și:
Parlamentul European solicită includerea corupției ca infracțiune sancționabilă sub Regimul global de sancțiuni privind drepturile omului

Potrivit raportului mai sus amintit, în 2019, au fost raportate 514 nereguli de natură frauduloasă, în valoare totală de 381,4 milioane de euro (0,3 % din plățile din 2019), 6.550 de nereguli de natură nefrauduloasă, ceea ce reprezintă 0,5 % din plățile din 2019.

În ceea ce privește politica agricolă comună (PAC), raportul relevă că ”neregulile detectate s-au concentrat în câteva state membre, în special în ceea ce privește neregulile de natură frauduloasă, ceea ce sugerează că abordările diferite în ceea ce privește utilizarea dreptului penal pentru a proteja bugetul UE sau practicile de raportare privind suspiciunile de fraudă ar putea fi factori semnificativi care conduc la diferențe între statele membre”. ”Deși, în 2019, valorile financiare totale au fost relativ stabile, valorile aferente sprijinului direct au crescut, iar cele aferente dezvoltării rurale au scăzut. în domeniul sprijinului direct, majoritatea cazurilor detectate au indicat utilizarea unor documente sau cereri de ajutor falsificate, în timp ce, în domeniul dezvoltării rurale, multe cazuri detectate au fost legate de punerea în aplicare”, mai este precizat în document.

Acestea fiind spuse, printre recomandarăile lansate Comisiei Europene de Legislativul european se numără și instituirea unui  ”sistem digital și interoperabil uniform de colectare de date comparabile privind neregulile și cazurile de fraudă din statele membre, pentru a standardiza procesul de raportare și pentru a asigura calitatea și comparabilitatea datelor furnizate”.

De asemenea, Legislativul european semnalează că este ”nevoie de o armonizare a definițiilor pentru a obține date comparative în întreaga UE.

Continue Reading

Marian-Jean Marinescu

Marian-Jean Marinescu sprijină consolidarea capacității EMA de a răspunde rapid în momentele de criză sanitară: COVID-19 a atras atenția asupra nevoii UE de asigura un cadru eficient în acest sens

Published

on

© European Union 2021 - Source : EP

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, membru al Comisiei speciale pentru lupta împotriva cancerului (BECA) din Parlamentul European a sprijinit adoptarea modificărilor legislative care consolidează capacitatea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) de a răspunde rapid și eficient în momentele de criză sanitară.

”Criza COVID-19 a atras atenția asupra nevoii Uniunii de a asigura un cadru cât mai eficient de gestionare a crizelor sanitare. Regulamentul privind consolidarea rolului Agenției europene a medicamentelor (EMA) crește rolul agenției în ce privește monitorizarea și atenuarea riscului apariției crizelor de medicamente și echipamente medicale, consilierea științifică privind medicamentele care au potențial de a trata, preveni sau diagnostica bolile generatoare de crize sanitare, precum și coordonarea studiilor care să monitorizeze eficiența și siguranța vaccinurilor”, a precizat Marinescu în cadrul unei explicații scrise de vot la raportul care consolidează rolul EMA.

Acesta a explicat că o importantă modificare ”o reprezintă înființarea Grupului de coordonare a medicamentelor și a Grupului de coordonare executivă pentru echipamente medicale. Aceste două grupuri vor fi responsabile cu întocmirea listei cu produse și echipamente medicale critice și cu monitorizarea eventualelor deficite de pe piață a acestor produse esențiale pentru sănătatea cetățenilor. În plus, este înființat și Grupul de lucru de urgență al EMA care trebuie să se asigure că produse medicale sigure, calitative și eficiente și care au potențialul de a rezolva urgențele sanitare, pot fi dezvoltate în interiorul Uniunii”, a detaliat eurodeputatul român.

Așadar, ”Parlamentul European a adus îmbunătățiri legate de definirea clară a cererii, ofertei și crizei de medicamente; de separarea bine precizată între Grupul de coordonare a medicamentelor și Grupul de coordonare pentru echipamente medicale, astfel încât să poată răspunde mai bine în perioadele de criză sanitară, precum și de folosirea mai eficientă a informațiilor obținute în urma studiilor clinice”, a mai spus Marian-Jean Marinescu.

Parlamentul European a adoptat joi poziția sa în negocierile cu statelem membre privind extinderea mandatului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și consolidarea rolului acesteia.

Potrivit unui comunicat al instituției, eurodeputații solicită crearea unei baze digitale de date la nivelul UE, care să aibă drept scop detectarea, previzionarea și prevenirea penuriei de medicamente, sporind astfel atribuțiile agenției privind pregătirea pentru situații de criză, gestionarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale.

Europarlamentarii au argumentat că noua bază de date ar facilita accesul și schimbul de informații între EMA și autoritățile naționale competente.

Desfășurarea studiilor clinice în timpul pandemiei a scos la iveală o serie de deficiențe, inclusiv duplicarea eforturilor, subreprezentarea unor subgrupuri importante de populație în cadrul studiilor, pe baza genului, vârstei, apartenenței etnice sau a comorbidităților medicale, precum și lipsa de coordonare între studii.

Pentru a îmbunătăți acestei aspecte, deputații europeni solicită studii clinice coordonate și transparente.

Raportul a fost adoptat cu 587 de voturi pentru 28 împotrivă și 81 de abțineri. 

Amintim că statele membre au ajuns la 15 iunie la un acord cu privire la proiectul de norme de consolidare a rolului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză și gestionarea acestora sub aspectul medicamentelor și al dispozitivelor medicale.

Citiți și:
Miniștrii sănătății ai UE au votat acordul cu privire la consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente

Statele membre au căzut de acord asupra unor modificări ale propunerii inițiale, pentru a clarifica dispozițiile financiare și cele privind protecția datelor. Acestea subliniază că transferurile de date cu caracter personal în contextul noului mandat EMA vor face obiectul normelor UE privind protecția datelor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor. Alte modificări se referă la componența și funcționarea grupului operativ pentru situații de urgență, în special la rolul consultativ al acestuia în contextul elaborării de trialuri clinice pentru medicamente destinate să facă față unei urgențe sanitare.

cest proiect de norme pentru un mandat consolidat al EMA face parte dintr-un pachet mai amplu privind uniunea europeană a sănătății (care include, de asemenea, un mandat consolidat pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și un proiect de lege privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății). Toate cele trei propuneri au fost prezentate de Comisia Europeană la 11 noiembrie 2020.

Obiectivele propunerii privind EMA sunt:

  • monitorizarea și atenuarea deficitelor potențiale și reale de medicamente și de dispozitive medicale considerate esențiale pentru a aborda urgențele care afectează sănătatea publică
  • asigurarea dezvoltării în timp util a unor medicamente de calitate superioară, sigure și eficace, cu un accent deosebit pe abordarea urgențelor de sănătate publică
  • asigurarea unei structuri pentru funcționarea grupurilor de experți care evaluează dispozitivele medicale cu risc ridicat și oferă consiliere esențială privind pregătirea pentru crize și gestionarea acestora.
Citiți și:
Uniunea Europeană a Sănătății: Comisia Europeană lansează un „dialog structurat” pentru a aborda vulnerabilitățile în furnizarea de medicamente în UE

Continue Reading

Facebook

Advertisement
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI40 mins ago

Delegația PSD din Parlamentul European: România riscă să devină oaia neagră a Uniunii Europene cu un PNRR compromis, vaccinare ratată, populație abandonată

Dan Motreanu56 mins ago

Dan Motreanu, vicepreședintele Comisiei pentru sănătate din PE, a primit asigurări din partea Comisiei Europene privind reducerea cu 10% a consumului nociv de alcool în lupta împotriva cancerului

COMISIA EUROPEANA56 mins ago

Comisia Europeană a decis să nu meargă deocamdată mai departe cu acțiunile legale împotriva Regatului Unit în legătură cu implementarea acordului post-Brexit

ROMÂNIA1 hour ago

Secretarul pentru comerț al SUA a discutat cu premierul Florin Cîțu despre tehnologia 5G, climă și energie: Aștept cu nerăbdare să aprofundăm cooperarea SUA – România

CONSILIUL EUROPEAN1 hour ago

Charles Michel salută numirea lui Mark Gitenstein drept viitor ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană

FONDURI EUROPENE2 hours ago

Ministrul Cristian Ghinea anunță lansarea unui proiect în valoare de 11 milioane de euro, care va permite numărarea populației de urs brun din România

Corina Crețu2 hours ago

Eurodeputatul Corina Crețu atenționează din nou Guvernul: România începe cu cel puțin 6 luni mai târziu folosirea banilor prin PNRR

PARLAMENTUL EUROPEAN2 hours ago

Mai mulți eurodeputați condamnă Acordul SUA-Germania privind Nord Stream 2: Nu este un acord european

INTERNAȚIONAL3 hours ago

FMI speră că inflația este temporară, dar avertizează în legătură cu o serie de riscuri ce ar putea transforma creșterea prețurilor într-o problemă persistentă

ROMÂNIA4 hours ago

Premierul Florin Cîțu: Ținta mea este să avem PNRR-ul aprobat în jur de 15 septembrie

COMISIA EUROPEANA4 days ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL4 days ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI6 days ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA7 days ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA7 days ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA1 week ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA1 week ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending