Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană: Accelerarea cheltuielilor din fondurile structurale, de la 28% în 2018 la 56% în 2020, atestă solidaritatea UE în vremuri de criză

Published

on

© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Rata de investiții a celor cinci Fonduri Europene Structurale și de Investiții (Fonduri ESI) în Uniunea Europeană a fost accelerată semnificativ în ultimii doi ani, de la 28% din pachetul total în 2018 la 56% la sfârșitul anului 2020, potrivit unui raport publicat astăzi de Comisia Europeană.

Fondurile ESI însumează 463 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, și au mobilizat o investiție totală de 644 de miliarde EUR. Obiectivul lor este de a promova o convergență socio-economică durabilă, reziliența și coeziunea teritorială.

Această creștere semnificativă a cheltuielilor în 2020 arată că, în pofida circumstanțelor excepționale ale crizei coronavirusului, utilizarea fondurilor structurale care sprijină investițiile în regiunile Europei s-a accelerat. Acest lucru a fost, în parte, rezultatul flexibilității introduse în legislația privind politica de coeziune, oferită de inițiativele de investiții în răspunsul la coronavirus (CRII și CRII+), care permit statelor membre să redirecționeze resursele necheltuite către domeniile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Datorită acestei măsuri, peste 22 de miliarde de euro au fost utilizate pentru a sprijini sectoarele de asistență medicală, IMM-urile, ocuparea forței de muncă și grupurile vulnerabile ale populației în aproape toate statele membre, cu posibilitatea suplimentară de a beneficia de o rată de cofinanțare de 100% din partea UE.

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis a declarat:

„Există numeroase dovezi că sprijinul acordat din fondurile ESI a fost eficient în multe domenii și pentru diferite tipuri de beneficiari – atât în sectorul public și privat, cât și în cel individual. Fie că este vorba de răspunsul la schimbările climatice, de cercetare și inovare sau de creșterea favorabilă incluziunii, valoarea adăugată a UE este izbitoare.”

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a adăugat:

„Politica de coeziune dă rezultate. Cifrele vorbesc de la sine: creșterea cheltuielilor atestă solidaritatea UE, în timp ce răspunsul nostru fără precedent la criza coronavirusului ajută milioane de europeni și de întreprinderi să se pună pe picioare și să participe la redresarea economică și socială.”

Investițiile din fondurile ESI sunt direcționate către economia reală. Până în prezent, 1,6 milioane de întreprinderi au primit sprijin pentru a se extinde, a inova și a lansa noi produse, în timp ce 184 000 de locuri de muncă au fost create până la sfârșitul anului 2019. În total, peste 13 milioane de proiecte de investiții au fost selectate pentru a primi sprijin din partea UE în întreaga Europă.

Raportul de astăzi oferă cea de-a cincea prezentare semestrială a punerii în aplicare a programelor naționale și regionale pe baza rapoartelor anuale ale acestora primite în septembrie 2020. Acesta este însoțit de un raport care rezumă constatările evaluării în legătură cu programele fondurilor ESI.

Platforma ESI Funds Open Data a fost, de asemenea, actualizată astăzi pentru a arăta realizările programelor ESI Funds până la sfârșitul anului 2019.

 

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

COMISIA EUROPEANA

Migrație ilegală: CE propune un nou plan de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică și un nou set de instrumente pentru a gestiona utilizarea abuzivă a transportului comercial de către rețelele infracționale

Published

on

© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană prezintă marți, 6 iunie, un plan de acțiune al UE privind ruta de migrație vest-mediteraneeană și cea atlantică, propunând, totodată, noi măsuri pentru a aborda utilizarea abuzivă din ce în ce mai frecventă a transportului comercial de către rețelele infracționale care facilitează migrația ilegală către UE.

Planul de acțiune prezintă 18 de măsuri operaționale specifice, structurate în jurul a doi piloni, consolidarea cooperării cu țările partenere, respectiv consolidarea măsurilor operaționale privind căutarea și salvarea, procedurile de returnare, precum și o solidaritate voluntară mai fluidă și mai rapidă. Obiectivul este de a sprijini statele membre să consolideze gestionarea migrației de-a lungul acestei rute, prevenind plecările neregulamentare și salvând vieți omenești, printr-o colaborare strânsă cu principalele țări partenere. 

Primul pilon: consolidarea cooperării cu țările partenere

Consolidarea cooperării cu țările partenere este esențială pentru abordarea provocărilor legate de migrație și pentru combaterea introducerii ilegale de migranți. Printr-o abordare bazată pe întreaga rută, accentul este pus pe prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, în condițiile unei consolidări a gestionării frontierelor. În acest scop, UE își va intensifica eforturile în ceea ce privește:

  • Identificarea priorităților operaționale pe termen scurt și a măsurilor de coordonare între UE și statele membre pentru face față migrației printr-o abordare globală a rutelor, în cadrul unei abordări de tip Echipa Europa.
  • Prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane
  • Gestionarea frontierelor prin consolidarea capacităților Marocului, ale Mauritaniei, ale Senegalului și ale Gambiei de a dezvolta acțiuni specifice de prevenire a plecărilor neregulamentare și prin promovarea unei cooperări bilaterale sporite între Frontex și Maroc, Mauritania și Senegal.
  • Returnarea, readmisia și reintegrarea prin sprijinirea operațiunilor de protecție și de returnare voluntară în Africa de Nord și în țările din Sahel 
  • Protecție și căi legale de migrație prin promovarea punerii în aplicare eficace a mecanismelor de protecție în țările partenere, promovând și sprijinind în același timp căile legale de acces la protecție în UE prin relocare, admisie umanitară și căi complementare.
  • Migrația forței de muncă și parteneriatele pentru atragerea de talente

Al doilea pilon: consolidarea măsurilor operaționale privind căutarea și salvarea, procedurile de returnare, precum și o solidaritate voluntară mai fluidă și mai rapidă

Consolidarea gestionării eficace a frontierelor și a returnărilor din UE către țările partenere este esențială pentru buna funcționare a sistemului de gestionare a migrației. UE își va accelera activitatea în următoarele domenii:

  • Evaluarea specifică de către Frontex a situației din Mediterana de Vest și din Oceanul Atlantic, în strânsă cooperare cu statele membre.
  • Consolidarea cooperării între statele membre ale UE în materie de returnare în țările partenere 
  • Stabilirea unei legături între reintegrarea persoanelor returnate voluntar și investițiile statelor membre și ale întreprinderilor europene în țările de origine și de tranzit, în special în ceea ce privește promovarea creării de locuri de muncă și a dezvoltării competențelor.
  • Obținerea unor reacții mai eficiente și mai rapide în cadrul mecanismului voluntar de solidaritate, cu sprijinul Comisiei și al Agenției UE pentru Azil. Pe măsură ce punerea în aplicare a mecanismului continuă, statele donatoare sunt încurajate să fie mai flexibile, pentru a reduce presiunea asupra sistemului de primire din statele membre de primă intrare.

Setul de instrumente pentru abordarea utilizării abuzive a transportului comercial în scopul migrației ilegale către UE

De asemenea, prin intermediul setului de instrumente propus, Comisia sprijină statele membre prin măsuri strategice care vizează trei piloni: juridic, operațional și diplomatic. Se urmărește abordarea cazurilor în care mijloacele de transport sunt utilizate în mod abuziv pentru a facilita migrația ilegală către UE, punându-se accentul în mod deosebit pe căile aeriene.

Comisia solicită, astfel, reluarea și încheierea rapidă a negocierilor referitoare la Regulamentul privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene. 

Măsurile juridice includ, de asemenea, posibilitatea de a suspenda sau de a revoca licența de operare a unui transportator aerian din UE care nu îndeplinește cerințele privind buna reputație în temeiul legislației UE relevante în domeniul transporturilor sau luarea în considerare a opțiunii de a utiliza măsurile restrictive existente în cadrul politicii externe de securitate comună a UE pentru a viza operatorii de transport relevanți care facilitează migrația ilegală în UE.

Al doilea pilon, referitor la conștientizarea situației și alerta timpurie, prevede consolidarea utilizării Rețelei aferente mecanismului UE de pregătire pentru situații de criză și de gestionare a crizelor legate de migrație și consolidarea capacității acesteia reprezintă o prioritate pentru îmbunătățirea conștientizării situației în care se recurge la operatorii de transport pentru facilitarea migrației ilegale către UE. Cooperarea și schimbul de informații între Comisie, Frontex și Eurocontrol reprezintă, de asemenea, un element esențial pentru monitorizarea zborurilor și colectarea de date privind rutele emergente.

Al treilea pilon, referitor la colaborarea cu țările partenere și cu operatorii de transport, presupune că UE își va consolida colaborarea cu operatorii de transport și cu autoritățile din țările terțe, în special din sectorul aviației. Această colaborare poate începe, de asemenea, prin lansarea de campanii de informare privind rute specifice și prin stabilirea de schimburi de informații și de rețele privind recunoașterea și raportarea metodelor-tip de facilitare a migrației ilegale împreună cu operatorii de transport.

Comisia prezintă acest plan de acțiune și setul de instrumente în vederea viitoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8-9 iunie și a Consiliului European din 29-30 iunie. UE și statele membre vor trebui să colaboreze pentru a atinge obiectivele stabilite în planul de acțiune și pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestuia.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

UE prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina

Published

on

© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Suspendarea taxelor de import, a contingentelor și a măsurilor de protecție comercială pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană – cunoscute sub numele de măsuri comerciale autonome (ATM) – rămâne în vigoare pentru încă un an, a anunțat Comisia Europeană.

În vigoare din 4 iunie 2022, ATM-urile pentru liberalizarea comerțului cu Ucraina au avut un efect pozitiv asupra comerțului Ucrainei cu UE. Împreună cu culoarele de solidaritate, ATM-urile au asigurat menținerea fluxurilor comerciale dinspre Ucraina către UE în 2022, în pofida perturbărilor cauzate de război și în ciuda tendinței generale de scădere puternică a schimburilor comerciale ale Ucrainei în general.

Unilaterale și de natură temporară, ATM-urile extind în mod semnificativ domeniul de aplicare a liberalizării tarifare în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) UE-Ucraina prin suspendarea tuturor taxelor și contingentelor restante, precum și a taxelor pentru măsurile antidumping și de salvgardare asupra importurilor ucrainene în momentele de dificultate ale Ucrainei.

Măsurile se referă doar la patru produse agricole – grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea-soarelui – originare din Ucraina. Aceste măsuri excepționale sunt mai bine direcționate în ceea ce privește domeniul de aplicare și, de asemenea, nu se vor aplica semințelor pentru însămânțare. În această perioadă, aceste produse pot continua să fie puse în liberă circulație în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei. Produsele pot continua să circule sau să tranziteze aceste cinci state membre prin intermediul unui regim de tranzit vamal comun sau pot fi direcționate către o țară sau un teritoriu din afara UE.

De cealaltă parte, UE va elimina treptat, până la 15 septembrie 2023, măsurile preventive excepționale și temporare adoptate la 2 mai 2023 cu privire la importurile de grâu, porumb, semințe de rapiță și semințe de floarea-soarelui din Ucraina, în temeiul măsurilor de salvgardare excepționale din Regulamentul privind măsurile comerciale autonome. Domeniul de aplicare al acestor măsuri se reduce în continuare de la 17 la 6 linii tarifare pentru cele 4 produse vizate. Aceste măsuri temporare și specifice au fost adoptate din cauza blocajelor logistice privind aceste produse în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia și cu condiția ca statele membre să nu mențină nicio măsură restrictivă. Eliminarea treptată va permite realizarea unor îmbunătățiri semnificative ale culoarelor de solidaritate și abordarea provocărilor legate de scoaterea din țară a cerealelor ucrainene pentru această recoltă.

Aceste măsuri continuă să fie necesare pentru o perioadă limitată de timp, având în vedere circumstanțele excepționale ale blocajelor logistice grave și ale capacității limitate de depozitare a cerealelor înainte de sezonul de recoltă, înregistrate în cinci state membre. Așa cum s-a convenit, a fost creată o platformă comună de coordonare pentru a coordona eforturile Comisiei, Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei, precum și ale Ucrainei, în vederea îmbunătățirii fluxului comercial dintre Uniune și Ucraina, inclusiv a tranzitului de produse agricole de-a lungul coridoarelor.

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis conduce acest proces la nivel politic. La 2 iunie a avut loc o primă reuniune de lansare a acestei platforme de coordonare la nivel tehnic.

Îmbunătățirea culoarelor de solidaritate va fi, prin urmare, monitorizată de această platformă de facilitare a exporturilor.

În cazul în care tranzitul de mărfuri ucrainene este împiedicat de cerințe excesiv de împovărătoare în unul sau mai multe dintre cele cinci state membre, Comisia va reevalua dacă mai există condițiile de fond pentru impunerea acestor măsuri preventive.

Aceste măsuri excepționale și temporare respectă pe deplin angajamentul ferm al UE de a sprijini Ucraina și de a păstra capacitatea acesteia de a-și exporta cerealele, care sunt esențiale pentru a hrăni lumea și a menține prețurile alimentelor la un nivel scăzut, în fața provocărilor reprezentate de agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei și a civililor săi.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19, primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale

Published

on

© European Union, 2021/Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au anunțat lansarea unui parteneriat digital de referință în domeniul sănătății.

În iunie 2023, OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19 pentru a institui un sistem global care va contribui la facilitarea mobilității globale și la protejarea cetățenilor din întreaga lume de amenințările actuale și viitoare la adresa sănătății.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, acesta este primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale (Global Digital Health Certification Network – GDHCN) a OMS, care va dezvolta o gamă largă de produse digitale pentru a asigura o sănătate mai bună pentru toți.

”Certificatul digital al UE privind COVID a fost un instrument esențial care a permis efectuarea călătoriilor în condiții de siguranță în timpul pandemiei de COVID-19. Acesta este emblematic pentru o Uniune Europeană a sănătății care poate aduce beneficii concrete cetățenilor. Prin acest parteneriat de referință cu OMS, intensificăm inovarea UE în domeniul sănătății digitale în scopul de a asigura o mobilitate sigură pentru toți cetățenii din întreaga lume. Nu există un partener mai adecvat decât OMS pentru a continua activitatea pe care am început-o la nivelul UE și pentru a dezvolta în continuare soluții digitale în materie de sănătate la nivel mondial”, a precizat Stella Kyriakides, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară.

Având la bază Strategia UE în domeniul sănătății la nivel mondial și Strategia globală a statelor membre ale OMS privind sănătatea digitală, inițiativa urmează acordului din 2 decembrie 2022 semnat de comisarul Kyriakides și de directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru a consolida cooperarea strategică în materie de sănătate la nivel mondial. Acest lucru întărește și mai mult un sistem multilateral solid, în centrul căruia se află OMS, sprijinit de o Uniune Europeană puternică.

Acest parteneriat va include o colaborare strânsă în ceea ce privește dezvoltarea, gestionarea și implementarea sistemului OMS, beneficiind de expertiza tehnică amplă a Comisiei Europene în domeniu. Un prim pas constă în asigurarea funcționării în continuare, în mod eficace, a actualelor certificate digitale ale UE.

Un sistem global al OMS bazat pe moștenirea UE

Unul dintre elementele-cheie ale activității Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 a fost certificatul digital privind COVID.

Pentru a facilita libera circulație în interiorul frontierelor sale, UE a instituit rapid certificate interoperabile privind COVID-19 (denumite „certificatul digital al UE privind COVID” sau „certificatul digital al UE privind COVID”). Având la bază tehnologii și standarde cu sursă deschisă, acest sistem a permis, de asemenea, conectarea țărilor din afara UE care eliberează certificate în conformitate cu specificațiile certificatului digital al UE privind COVID, aceasta devenind soluția cea mai utilizată la nivel mondial.

De la începutul pandemiei, OMS a colaborat cu toate regiunile OMS în scopul de a defini orientări generale pentru astfel de certificate. Pentru a contribui la consolidarea pregătirii globale în materie de sănătate în fața amenințărilor din ce în ce mai mari la adresa sănătății, OMS instituie o rețea globală de certificare digitală a sănătății, care utilizează bazele solide ale cadrului, principiilor și tehnologiilor deschise ale certificatului digital al UE privind COVID. Prin această colaborare, OMS va facilita acest proces la nivel mondial, în cadrul propriei sale structuri, pentru a permite întregii lumi să beneficieze de convergența certificatelor digitale. Această colaborare include stabilirea de standarde și validarea semnăturilor digitale pentru a preveni frauda. În acest fel, OMS nu va avea acces la niciun fel de date cu caracter personal subiacente, care vor rămâne în continuare în domeniul exclusiv al guvernelor.

Prima componentă a sistemului global al OMS devine operațională în iunie 2023 și își propune să se dezvolte treptat în lunile următoare.

Un parteneriat digital pe termen lung pentru a asigura o sănătate mai bună pentru toți

Pentru a facilita adoptarea certificatului digital al UE de către OMS și pentru a contribui la funcționarea și dezvoltarea ulterioară a acestuia, Comisia Europeană și OMS au convenit să colaboreze în domeniul sănătății digitale.

Acest parteneriat va contribui la dezvoltarea tehnică a sistemului OMS printr-o abordare etapizată pentru a acoperi cazurile de utilizare suplimentare, care pot include, de exemplu, digitalizarea certificatului internațional de vaccinare sau profilaxie. Extinderea unor astfel de soluții digitale va fi esențială pentru a asigura o sănătate mai bună pentru cetățenii din întreaga lume.

Această cooperare se bazează pe valorile și principiile comune ale transparenței și deschiderii, incluziunii, responsabilității, protecției datelor și vieții private, securității, scalabilității la nivel mondial și echității. Comisia Europeană și OMS vor colabora pentru a încuraja adoptarea și participarea cât mai extinse la nivel mondial. Se va acorda o atenție deosebită oportunităților echitabile de participare a celor care au cea mai mare nevoie de sprijin, și anume a țărilor cu venituri reduse și medii.

Continue Reading

Facebook

NATO7 mins ago

Secretarul general al NATO califică distrugerea barajului ucrainean drept ”un act revoltător”: Demonstrează încă o dată brutalitatea războiului Rusiei

COMISIA EUROPEANA10 mins ago

Migrație ilegală: CE propune un nou plan de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică și un nou set de instrumente pentru a gestiona utilizarea abuzivă a transportului comercial de către rețelele infracționale

ROMÂNIA28 mins ago

Klaus Iohannis evidențiază urgența în lupta împotriva cancerului și lansează un apel la unitate: Este timpul să lucrăm împreună pentru a implementa politici eficiente pentru prevenirea și tratarea acestei boli

PARLAMENTUL EUROPEAN57 mins ago

Eurobarometru: Peste 60% dintre români sunt interesați de alegerile europene de anul viitor și consideră că acțiunile UE au un impact asupra vieții lor zilnice

CONSILIUL UE1 hour ago

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord cu privire la instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive ce îi va permite UE să își apere mai bine propriile interesele pe scena mondială

COMISIA EUROPEANA2 hours ago

UE prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina

COMISIA EUROPEANA2 hours ago

OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19, primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale

U.E.2 hours ago

Olaf Scholz îl găzduiește pe Emmanuel Macron pentru un dineu la Potsdam

CONSILIUL EUROPEAN3 hours ago

Președintele Consiliului European se declară ”șocat” de distrugerea barajului Nova Kahovka: ”Se încadrează în categoria crimelor de război”

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană anunță că nu va prelungi măsurile de sprijin pentru prețurile la energie

MAREA BRITANIE4 days ago

La prima vizită externă după încoronare, Charles al III-lea l-a citat în limba română pe Eminescu: Am ajuns să iubesc România, “țară de glorii, țară de dor”

INTERNAȚIONAL4 days ago

Antony Blinken avertizează, într-un discurs la Helsinki, că o încetare a focului în Ucraina ar reprezenta o “pace Potemkin” favorabilă Rusiei. SUA vor discuții ample despre securitatea europeană

NATO5 days ago

Klaus Iohannis, despre garanții de securitate pentru R. Moldova și Ucraina: Dacă nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut

NATO5 days ago

Stoltenberg, la Olso: Avem nevoie de un cadru care să asigure garanții pentru securitatea Ucrainei și pentru a întrerupe ciclul de agresiune al Rusiei

REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Klaus Iohannis: Summitul Comunității Politice Europene, o dovadă relevantă pentru aderarea R. Moldova la UE. România și celelalte state europene îi sunt alături

ROMÂNIA5 days ago

“Nu sunteți singuri!”: Klaus Iohannis face apel ca sprijinul UE pentru R. Moldova să aibă mai multă mai multă vizibilitate în rândul cetățenilor

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă va continua discuțiile cu sindicaliștii pentru rezolvarea grevei din Educație. Guvernul va aproba pe 1 iunie creșterile salariale pentru profesori

ROMÂNIA6 days ago

Ministrul Sănătății anunță finalizarea noii forme a Planului Naţional de Combatere a Cancerului

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO2 weeks ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

Team2Share

Trending