Comisia Europeana cere statelor membre mai multa transparenta in proiectele cu fonduri UE

Comisia Europeana impune statelor membre sa dea dovada de mai multa transparenta in relatia cu partenerii lor, in toate etrapele privind proiectele finantate din fonduri europene in perioada de programare 2014-2020, potrivit unui Cod de conduita adoptat marti de Executivul comunitar.

500_Euro_BanknotenCodul de conduita urmareste ameliorarea consultarii, participarii si a dialogului cu partenerii lor in etapele de planificare, punere in aplicare, monitorizare si evaluare a proiectelor finantate prin intermediul fondurilor structurale si de investitii ale UE, informeaza Comisia Europeana.

Codul de conduită european privind principiul parteneriatului, solicită statelor membre să consolideze cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale și de investiții ale UE și partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informații, de experiență, de rezultate și de bune practici în perioada de programare 2014-2020, contribuind astfel la garantarea faptului că aceste fonduri sunt cheltuite în mod eficient, potrivit unui comunicat al CE.

Codul de conduită, care ia forma unui regulament al Comisiei cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, stabilește obiective și criterii pentru a garanta că statele membre pun în aplicare principiul parteneriatului. Aceasta înseamnă că statele membre au obligația:

  • să asigure transparența procesului de selectare a partenerilor care reprezintă autorități regionale, autorități locale și alte autorități publice, a partenerilor sociali și economici și a organismelor care reprezintă societatea civilă, ce vor fi numiți membri cu drepturi depline în cadrul comitetelor de monitorizare a programelor;
  • să furnizeze partenerilor informații adecvate și să le acorde suficient timp, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru un proces de consultare adecvat;
  • să garanteze că partenerii trebuie să fie implicați efectiv în toate etapele procesului, începând de la pregătire și continuând pe întreg parcursul etapei de punere în aplicare, inclusiv în monitorizarea și în evaluarea tuturor programelor;
  • să sprijine consolidarea capacităților partenerilor pentru îmbunătățirea competențelor și a abilităților acestora în vederea implicării lor active în proces și
  • să creeze platforme pentru învățare reciprocă și schimb de bune practici și de abordări inovatoare.

Masurile au in vedere Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Regulamentul stabilește principiile pe care trebuie să le aplice statele membre, dar le acordă acestora o mare flexibilitate în ceea ce privește organizarea detaliilor practice exacte pentru a implica partenerii relevanți în diferitele etape ale programării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.