Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană desemnează Shein drept platformă online foarte mare care trebuie să respecte normele UE privind serviciile digitale, protejând consumatorii

Published

on

© European Union 2018

Comisia Europeană a desemnat în mod oficial platforma de shopping asiatică Shein drept platformă online foarte mare (VLOP) în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), informează executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Shein este un comerciant cu amănuntul online de modă cu o medie de peste 45 milioane de utilizatori lunari în Uniunea Europeană. Acest număr de utilizator, pe care Shein l-a comunicat Comisiei, depășește pragul DSA pentru desemnarea ca VLOP.

În urma desemnării ca VLOP, Shein va trebui să respecte cele mai stricte norme în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale în termen de patru luni de la notificarea sa (și anume, până la sfârșitul lunii august 2024), cum ar fi obligația de a adopta măsuri specifice pentru a capacita și a proteja utilizatorii online, inclusiv minorii, și pentru a evalua și a atenua în mod corespunzător orice riscuri sistemice care decurg din serviciile lor.

Mai precis, aceste obligații suplimentare includ:

O supraveghere mai diligentă a produselor ilegale:

 • Shein trebuie să analizeze cu atenție riscurile sistemice specifice în ceea ce privește diseminarea conținutului și a produselor ilegale, precum și riscurile generate de proiectarea sau funcționarea serviciului său și a sistemelor sale conexe. Rapoartele de evaluare a riscurilor vor trebui să fie transmise Comisiei la 4 luni de la notificarea desemnării oficiale și, ulterior, la un an.
 • Shein trebuie să instituie măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi listarea și vânzarea de mărfuri contrafăcute, produse nesigure și articole care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Aceste măsuri pot include adaptarea condițiilor de utilizare, îmbunătățirea proiectării interfeței pentru utilizatori pentru o mai bună raportare și detectare a listărilor suspecte, îmbunătățirea proceselor de moderare pentru a elimina rapid articolele ilegale și rafinarea algoritmilor săi pentru a preveni promovarea și vânzarea de bunuri interzise.
 • Shein trebuie să își consolideze procesele interne, resursele, testarea, documentarea și supravegherea oricăreia dintre activitățile legate de detectarea riscurilor sistemice.

Măsuri sporite de protecție a consumatorilor:

 • Rapoartele anuale de evaluare a riscurilor întocmite de Shein trebuie să evalueze în mod specific orice efecte adverse potențiale asupra sănătății și siguranței consumatorilor, cu accent pe bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor minori.
 • Shein trebuie să își structureze platforma, inclusiv interfețele pentru utilizatori, algoritmii de recomandare și condițiile de utilizare, pentru a atenua și a preveni riscurile la adresa siguranței și bunăstării consumatorilor. Trebuie puse în aplicare măsuri pentru a proteja consumatorii împotriva achiziționării de bunuri nesigure sau ilegale, cu un accent deosebit pe prevenirea vânzării și distribuției de produse care ar putea fi dăunătoare pentru minori. Aceasta include încorporarea unor sisteme solide de asigurare a vârstei pentru a restricționa achiziționarea de articole restricționate în funcție de vârstă.

Mai multă transparență și responsabilitate:

 • Fișa trebuie să se asigure că evaluările sale de risc și respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale sunt auditate în fiecare an, extern și independent.
 • Shein trebuie să publice repertorii ale tuturor anunțurilor comunicate pe interfața sa.
 • Shein va trebui să ofere acces la datele publice cercetătorilor, inclusiv cercetătorilor agreați desemnați de coordonatorii serviciilor digitale.
 • Shein trebuie să respecte cerințele în materie de transparență, inclusiv publicarea, o dată la șase luni, a rapoartelor privind transparența privind deciziile de moderare a conținutului și gestionarea riscurilor, pe lângă rapoartele privind riscurile sistemice și rezultatele auditului, o dată pe an.
 • Shein trebuie să numească o funcție de conformitate și să facă obiectul unui audit extern independent în fiecare an.

Aplicabilitatea generală a ASD în cazul platformelor și piețelor online

Începând cu 17 februarie 2024, toate platformele online, inclusiv serviciul de piață online al Shein, trebuie să respecte deja obligațiile generale prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale. Aceste dispoziții generale includ obligațiile piețelor online de a asigura trasabilitatea comercianților pe platformele lor, de a concepe interfața într-un mod care să faciliteze respectarea de către comercianți a obligațiilor legale care le revin în temeiul legislației UE; de a informa consumatorii cu privire la achiziționarea unui produs ilegal, din momentul în care iau cunoștință de ilegalitatea produsului.

Începând cu 17 februarie 2024, Actul legislativ privind serviciile digitale impune, de asemenea, tuturor platformelor online, inclusiv piețelor:

 • Să ofere mecanisme ușor de utilizat pentru a permite utilizatorilor sau entităților să notifice conținutul ilegal;
 • Să acorde prioritate tratării notificărilor transmise de așa-numiții „notificatori de încredere”;
 • Furnizează utilizatorilor expuneri de motive atunci când conținutul lor este restricționat sau eliminat;
 • Punerea la dispoziție a unui sistem intern de soluționare a plângerilor pentru ca utilizatorii să conteste deciziile de moderare a conținutului;
 • Să își reproiecteze sistemele pentru a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, securitate și siguranță a minorilor;
 • Să se asigure că interfețele lor nu sunt proiectate într-un mod care induce în eroare sau manipulează utilizatorii;
 • Să eticheteze în mod clar publicitatea pe interfețele lor;
 • Să înceteze prezentarea de materiale publicitare specifice bazate pe crearea de profiluri ale datelor sensibile (cum ar fi originea etnică, opiniile politice sau orientarea sexuală) sau să vizeze minorii;
 • Să aibă termeni și condiții clare și să acționeze în mod diligent, obiectiv și proporțional atunci când le aplică;
 • Publică o dată pe an rapoarte privind transparența cu privire la procesele lor de moderare a conținutului.

Etapele următoare 

În urma desemnării sale ca VLOP, Comisia va avea competența de a supraveghea respectarea de către Shein a Regulamentului privind serviciile digitale, în cooperare cu coordonatorul irlandez al serviciilor digitale.

Serviciile Comisiei vor monitoriza cu atenție aplicarea normelor și obligațiilor prevăzute de Actul legislativ privind serviciile digitale de către platformă, în special în ceea ce privește măsurile de garantare a protecției consumatorilor și de combatere a diseminării produselor ilegale. Serviciile Comisiei sunt pregătite să colaboreze îndeaproape cu Shein pentru a se asigura că acestea sunt abordate în mod corespunzător.  

Istoricul dosarului 

Această desemnare vine la un an de la adoptarea de către Comisie a primelor decizii de desemnare și ilustrează modul în care Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pieței. În prezent, Comisia a desemnat 23 de VLOP și motoare de căutare (VLOSE) în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.

La 25 aprilie 2023, Comisia a desemnat primele 19 platforme operaționale foarte mari (VLOP) și motoare de căutare online foarte mari (VLOSE). Începând cu sfârșitul lunii august, aceste VLO-uri și VLOSE au trebuit să respecte obligațiile suplimentare prevăzute în secțiunea 5 din Actul legislativ privind serviciile digitale. La 20 decembrie 2023, au fost desemnate alte trei platforme online foarte mari. Pentru acestea, obligațiile suplimentare vor deveni obligatorii la sfârșitul lunii aprilie.  Până la 17 februarie 2024, toți intermediarii și platformele online, cu excepția întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, trebuiau să respecte obligațiile generale introduse de Actul legislativ privind serviciile digitale. 

Supravegherea și asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale sunt partajate între Comisie și coordonatorii serviciilor digitale, care au trebuit să fie desemnați de statele membre până la 17 februarie 2024. 

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMISIA EUROPEANA

Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României să își îndeplinească obligația de a coopera cu alte state în privința transparenței fiscale a veniturilor realizate prin intermediul platformelor digitale

Published

on

© Comisia Europeană în România/ Facebook

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement împotriva Germaniei, Ungariei, Poloniei și României pentru că nu au făcut schimb de informații în timp util cu privire la veniturile obținute de persoane fizice și juridice prin utilizarea platformelor online.

Potrivit unui comunicat al executivului european, Directiva din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7) a introdus, începând cu 1 ianuarie 2023, noi norme de transparență fiscală pentru tranzacțiile pe platformele digitale. Obiectivul este de a identifica mai bine situațiile în care ar trebui să se plătească impozit. Raportarea ar trebui să aibă loc în două etape.

În primul rând, platformele online au fost obligate să colecteze informațiile privind veniturile obținute de persoanele fizice și juridice pe tot parcursul anului 2023 și să le raporteze statului membru al platformei.

 Apoi, statul membru respectiv trebuia să facă schimb de informații până la 29 februarie 2024. Raportarea și schimbul în timp util sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile în Uniune și pentru buna funcționare a CAD7 în toate statele membre.

Germania, Ungaria, Polonia și România nu și-au îndeplinit obligația de a face schimb de informații necesare cu autoritățile fiscale din alte state membre, ceea ce le împiedică să aplice legislația fiscală locală.

Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Germaniei, Ungariei, Poloniei și României, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

De asemenea, România se numără printre cele 18 țări împotriva cărora a fost deschisă o procedură de infringement pentru că nu au desemnat autoritățile responsabile pentru punerea în aplicare a Legii privind guvernanța datelor sau care nu au reușit să demonstreze că acestea din urmă sunt împuternicite să îndeplinească sarcinile prevăzute de lege.

Legea privind guvernanța datelor facilitează schimbul de date între sectoare și țările UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Ea va spori încrederea în schimbul de date prin stabilirea unor norme de neutralitate a intermediarilor de date care fac legătura între persoane și întreprinderi și utilizatorii de date.

Activitățile de intermediere a datelor trebuie să fie strict independente de orice alte servicii pe care le furnizează, să fie înregistrate și să poată fi identificate printr-un logo comun al UE.

Legea va facilita, de asemenea, reutilizarea anumitor date deținute de sectorul public și va stimula schimbul voluntar de date. Altruismul datelor permite cetățenilor să își dea consimțământul pentru a pune la dispoziție datele pe care le generează pentru binele comun, de exemplu pentru proiecte de cercetare medicală.

Organizațiile de promovare a altruismului în materie de date pot decide să fie incluse într-un registru public și să utilizeze logo-ul comun al UE.

Acestea trebuie să aibă un caracter non-profit și să îndeplinească cerințele de transparență, precum și să ofere garanții specifice pentru a proteja drepturile și interesele cetățenilor și ale întreprinderilor care decid să le partajeze datele. Aplicabile începând cu 24 septembrie 2023, autoritățile responsabile sunt însărcinate cu înregistrarea organizațiilor de altruism de date și cu monitorizarea conformității furnizorilor de servicii de intermediere a datelor. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere către 18 țări, printre care și România, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

O altă procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României, Bulgariei, Greciei, Lituania, Maltei, Portugaliei și Sloveniei se referă la obligațiile pe care le au în ceea ce privește clădirile eficiente din punct de vedere energetic.

Statele membre trebuie să stabilească cerințe minime de performanță energetică a clădirilor pentru a obține cea mai bună combinație între investiții și economii, cunoscute și sub denumirea de ”niveluri optime din punctul de vedere al costurilor”.

Calcularea nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor este esențială pentru ca statele membre să exploateze pe deplin potențialul de eficiență energetică și de energie regenerabilă al parcului național de clădiri și să evite ca oamenii și întreprinderile să cheltuiască mai mulți bani decât este necesar pentru îmbunătățirea eficienței locuințelor și birourilor lor.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere țărilor în cauză, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Cetățenii UE recomandă Comisiei Europene să înființeze un oficiu în fiecare stat membru care să fie responsabil de combaterea urii sub toate formele sale și de promovarea respectului reciproc

Published

on

© European Union, 2018

În cadrul sesiunii finale a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”, care a avut loc în perioada 17-19 mai la Bruxelles, un număr de 150 de cetățeni europeni au adresat Comisiei Europene și autorităților naționale 21 de recomandări menite să combată ura sub toate formele sale și să promoveze respectul reciproc, informează Reprezentanța Comisiei Europene în România printr-un comunicat.

Toate formele de ură și de intoleranță sunt incompatibile cu valorile demnității umane, libertății, democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană.

În ultimele luni și în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în întreaga UE, atât în mediul online, cât și în afara acestuia.

La 6 decembrie 2023, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare intitulată ”Ura nu își are locul aici – O Europă unită împotriva urii” care stimulează intensificarea eforturilor de combatere a urii, prin consolidarea acțiunilor la nivelul unei game variate de politici, inclusiv securitatea, mediul digital, educația, cultura și sportul.

Comunicarea lansează un apel la crearea unui spațiu de dialog paneuropean, care să reunească cetățeni din întreaga UE pentru a găsi răspunsuri la întrebarea „Cum am putea trece de la ură și dezbinare la egalitate și la respectarea drepturilor omului și a demnității umane, valori europene atât de importante?”. Comisia a răspuns imediat acestui apel, prin intermediul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”.

Începând din aprilie 2024, cetățenii s-au reunit pentru a discuta despre cauzele profunde și despre factorii determinanți ai urii, precum și despre modalitățile de abordare a acestora, atât în persoană, cât și online.

Contribuțiile colectate atât de la grupul de dezbatere, cât și de pe Platforma de implicare civică vor fi luate în considerare de colegiul comisarilor și vor sprijini activitatea viitoare a Comisiei Europene în ceea ce privește combaterea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură.

La o dată ulterioară va avea loc un eveniment de feedback, ocazie cu care factorii de decizie politică din cadrul Comisiei vor prezenta grupului de dezbatere un raport cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările cetățenilor.

Recomandările finale încurajează Comisia să se concentreze în special pe următoarele aspecte:

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la ură și la măsurile și căile de atac existente pentru a o combate, printr-o campanie publică
 • Crearea unei platforme la nivelul UE care să combine informații, resurse, măsuri și sisteme de sprijin în ceea ce privește ura
 • Cardul UE de navigare în siguranță
 • Pregătire pentru toleranță (T4T)
 • Consolidarea competențelor sociale și emoționale ale copiilor și ale tinerilor pentru a preveni ura
 • Educație pentru fiecare generație și pentru fiecare nație în ceea ce privește comunicarea nonviolentă
 • Anunțuri publicitare – Ajutor împotriva urii
 • Fiabilitate, fapte și transparență: verificarea și clarificarea finanțării informațiilor
 • Europa îți vine în întâmpinare: mijloace media participative pentru cetățeni
 • Soluționarea problemei anonimatului online pentru a combate ura
 • O singură Europă, o singură definiție: incriminarea discursului de incitare la ură
 • Moderarea IA: protejarea platformelor de comunicare socială împotriva discursurilor de incitare la ură
 • Sparge bula: promovarea unor perspective diverse pe platformele de comunicare socială
 • Ajutor pentru revenirea la sensul vieții
 • Instituirea unui comitet de încredere independent
 • Având grijă de oameni: combaterea inegalității sociale pentru a combate ura în UE
 • Oficiu național pentru combaterea urii în statele membre
 • Protocol european de răspuns eficace pentru notificările de infracțiuni motivate de ură
 • Răspândirea unei culturi a dezbaterii în școli, inspirată de grupurile de dezbatere ale cetățenilor
 • Crearea unor grupuri de dezbatere ale cetățenilor pentru tineri (16-25 de ani) în vederea combaterii urii
 • Dezvoltarea de servicii civice voluntare pentru adulți în comunitățile locale

Participanții la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt recrutați cu ajutorul unor instrumente care generează în mod aleatoriu numere de telefon mobil valabile. Pentru a se asigura că grupurile de dezbatere reflectă componența sociodemografică a Europei, în cadrul procesului se garantează faptul că recrutarea este reprezentativă pentru diversitatea UE.

Se aplică un sistem de cote, pentru a alcătui un grup echilibrat din punctul de vedere al genului și se specifică faptul că tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani trebuie să reprezinte o treime din grup. Alte caracteristici sociodemografice luate în calcul sunt nivelul de educație, localizarea geografică și ocupația. 

Cetățenii lucrează împreună în grupuri mici de 10-15 persoane și în sesiuni plenare. O echipă de facilitare le oferă sprijin, alături de un comitet de experți care oferă contribuții suplimentare.

Pe baza discuțiilor, cetățenii formulează recomandări pe care Comisia Europeană să le ia în considerare în definirea politicilor și a inițiativelor. 

Platforma de implicare civică este o componentă esențială a noului ecosistem de implicare civică, concretizând un angajament asumat în comunicarea ulterioară Conferinței privind viitorul Europei. 

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Premierul Greciei îi cere președintei Comisiei Europene ”să adoptate măsuri curajoase pentru a garanta că piaţa unică funcţionează cu mai multă concurenţă şi transparenţă, în beneficiul consumatorilor”

Published

on

© Council of the European Union

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ”mai multă transparență” cu privire la piața unică în fața creșterii prețurilor”, calificând această temă ca fiind ”una dintre prioritățile” grecilor pentru alegerile europene, informează AFP, citat de Agerpres.

În viziunea sa, măsurile de protejare a consumatorilor în fața ”prețurilor crescute” arăta că UE ”este capabilă să stabilească priorităţile corecte”.

”Trebuie adoptate măsuri curajoase pentru a garanta că piaţa unică funcţionează cu mai multă concurenţă şi transparenţă, în beneficiul consumatorilor”, subliniază Mitsotakis într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, datată cu data de sâmbătă, dar dată publicității luni, cu trei săptămâni înainte de alegerile europene.

Premierul grec a atras atenția că recenta ”criză inflaţionistă a dus la o reducere importantă a puterii de cumpărare a cetăţenilor europeni şi a scos în evidenţă puterea asimetrică a multinaţionalelor în termeni de politici tarifare diferenţiate”.

El propune măsuri pentru ”a împiedica politica unor multinaţionale de a comercializa produse de consum identice sau similare sub mărci diferite în diferite ţări membre, ceea ce le permite o tarifare diferită” şi ”interzicerea practicilor comerciale neloiale”.

Reuniți într-un Consiliu European special care a avut loc la mijlocul lunii aprilie, șefii de stat sau de guvern au solicitat ”un nou pact european pentru competitivitate”, ”ancorat” într-o piață unică puternică și integrată în cea mai competitivă, inovatoare, avansată din punct de vedere tehnologic și al tranziției verzi și digitale și prin care Uniunea piețelor de capital devine un motor de investiții.

Citiți și: Raport revoluționar privind viitorul pieței unice: Enrico Letta le propune liderilor UE să integreze telecomunicațiile, energia și finanțele și propune cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării

Apelul lor venea după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, și fostul premier italian Enrico Letta au prezentat raportul privind viitorul pieței unice a Uniunii Europene, un document de 147 de pagini care se află pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029 și care propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
CONSILIUL UE1 hour ago

Țările UE solicită Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică până în iunie 2025: Piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli

NATO1 hour ago

Summitul NATO din 2025 va avea loc în Olanda, la Haga, anunță secretarul general Jens Stoltenberg

U.E.3 hours ago

UE pregătește modificarea taxelor vamale pentru coletele de sub 150 de euro pentru a contracara volumele uriașe de colete Shein și Temu, acuzate că nu respectă legislația europeană

REPUBLICA MOLDOVA4 hours ago

România și R. Moldova își reactualizează cooperarea militară, miniștrii apărării celor două țări semnând un protocol de amendare a acordului bilateral din 2012

ROMÂNIA4 hours ago

Ministrul Apărării evidențiază nevoia unui sprijin ”ferm” pentru Ucraina și R. Moldova și necesitatea unei abordări cuprinzătoare a securităţii în regiunea Mării Negre

ROMÂNIA5 hours ago

Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale asupra Cadrului național de competențe digitale, inițiativă ambițioasă realizată cu sprijinul Băncii Mondiale

ROMÂNIA6 hours ago

MAE: Un diplomat din cadrul Ambasadei Rusiei a fost declarat persona non grata pe teritoriul României

CONSILIUL UE6 hours ago

Statele membre solicită o politică spațială ambițioasă pentru consolidarea competitivității UE: Sectorul spațial va juca un rol din ce în ce mai important în autonomia strategică a Europei

CONSILIUL UE6 hours ago

Consiliul UE a adoptat noul Cod al frontierelor Schengen pentru a securiza granițele și a aborda migrația clandestină

INTERNAȚIONAL6 hours ago

Reuters: Oameni din anturajul lui Putin susțin că liderul de la Kremlin dorește încetarea focului în Ucraina pe actualele linii ale frontului

U.E.1 day ago

Îmi doresc o Europă puternică, prosperă, care protejează, răspunzând așteptărilor tinerei generații, subliniază Ursula von der Leyen în dezbaterea Eurovision

U.E.1 day ago

Candidatul Socialiștilor Europeni la șefia CE, Nicolas Schmit: Ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult este să îmbunătățesc condițiile de viață ale tuturor cetățenilor europeni

REPUBLICA MOLDOVA1 day ago

R. Moldova are ca obiective principale obiective asigurarea păcii pe termen lung în regiune şi salvarea vieţilor prietenilor şi vecinilor ucraineni, subliniază premierul Dorin Recean

ROMÂNIA1 day ago

România își propune să fie unul dintre cei mai importanți actori ai procesului de reconstrucție a Ucrainei, având resursele și hotărârea pentru a ajuta această țară să renască, a subliniază premierul Marcel Ciolacu

INTERNAȚIONAL3 days ago

România și Turcia au înființat, la Ankara, Consiliul Cooperării Strategice la Nivel Înalt pentru a apropia cele două state “strategic, economic, militar, energetic și social”

INTERNAȚIONAL4 days ago

Gaza: Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale solicită mandate de arestare împotriva lui Netanyahu și a ministrului israelian al apărării pentru crime de război și crime împotriva umanității

SUA4 days ago

Biden sprijină „protestele pașnice și non-violente” ale studenților față de criza umanitară din Gaza: „Știu că vă frânge inima. O frânge și pe a mea”

ROMÂNIA6 days ago

Ministerul Economiei și ROMCHIMICA își unesc forțele pentru tranziția energetică a industriei chimice. Ștefan-Radu Oprea: Menținerea competitivității economice este esențială în acest proces

ROMÂNIA1 week ago

Mai mulți copii palestinieni răniți vor fi tratați în spitalele din România, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rafila

INTERNAȚIONAL1 week ago

Președinta Georgiei consideră că noua lege privind ”influența străină” întoarce țara ”în trecut” și își arată intenția de a o respinge

Trending