Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, prezentând un plan de acțiune cuprinzător și amplu. Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis: Trebuie să punem capăt acțiunilor care permit infiltrarea banilor murdari în sistemul nostru financiar

Published

on

Comisia Europeană a prezentat joi o nouă abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta Uniunii Europene împotriva spălării banilor șia finanțării terorismului, informează Reprezentanța Comisiei Europene în România printr-un comunicat

Astfel, executivul european a prezentat un plan de acțiune ambițios și complex, care stabilește măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în următoarele 12 luni pentru a asigura o mai bună respectare, supraveghere și coordonare a normelor UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Scopul acestei noi abordări cuprinzătoare este de a elimina orice lacună rămasă și orice verigă slabă prezentă în normele UE.

”Trebuie să punem capăt acțiunilor care permit infiltrarea banilor murdari în sistemul nostru financiar. Astăzi ne consolidăm și mai mult mijloacele menite să combată spălarea banilor și finanțarea terorismului, prezentând un plan de acțiune cuprinzător și amplu. Nu ar trebui să existe nicio vergă slabă nici în normele noastre, nici în punerea lor în aplicare. Ne angajăm să îndeplinim toate aceste acțiuni – rapid și consecvent – în următoarele 12 luni. De asemenea, consolidăm rolul UE la nivel mondial în ceea ce privește elaborarea de standarde internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”, a transmis vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis.

Comisia Europeană a prezentant, în același timp, și o metodologie mai transparentă și perfecționată pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE. Acest demers va consolida dialogul nostru cu țările terțe și va asigura o cooperare mai strânsă cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

De asemenea, executivul european a adoptat joi și o nouă listă a țărilor terțe ale căror cadre de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice.

Planul de acțiune pentru o politică amplă a UE în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului

Planul de acțiune prezentat joi se bazează pe șase piloni, fiecare dintre aceștia fiind menit să îmbunătățească lupta globală a UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și să consolideze rolul global al UE în acest domeniu.

Împreună, acești șase piloni vor asigura o mai bună armonizare și, prin urmare, o mai mare eficacitate a normelor UE. Normele vor fi mai bine supravegheate și va exista o mai bună coordonare între autoritățile statelor membre:

1. Aplicarea efectivă a normelor UE: Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a normelor UE de către statele membre pentru a se asigura că normele naționale respectă cele mai înalte standarde posibile. În paralel, planul de acțiune prezentat joi încurajează Autoritatea Bancară Europeană (ABE) să își utilizeze pe deplin noile competențe pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

2. Un cadru unic de reglementare al UE: deși normele actuale ale UE au o aplicare extinsă și sunt eficace, statele membre tind să le aplice în moduri foarte diferite. Prin urmare, interpretările divergente ale normelor conduc la apariția unor lacune în sistemul nostru, care pot fi exploatate de infractori. Pentru a remedia această problemă, Comisia va propune un set mai armonizat de norme în primul trimestru al anului 2021.

3. O supraveghere la nivelul UE: în prezent, este la latitudinea fiecărui stat membru să supravegheze în mod individual normele UE în acest domeniu, ceea ce poate duce la apariția unor lacune în ceea ce privește modul în care sunt supravegheate normele. În primul trimestru al anului 2021, Comisia va propune înființarea unei autorități de supraveghere la nivelul UE.

4. Un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de informații financiare din statele membre: unitățile de informații financiare din statele membre joacă un rol esențial în identificarea tranzacțiilor și a activităților care ar putea fi legate de activități infracționale. În primul trimestru al anului 2021, Comisia va propune instituirea unui mecanism al UE care să contribuie la o mai bună coordonare și sprijinire a activității acestor organisme.

5. Aplicarea dispozițiilor de drept penal și a schimbului de informații stabilite la nivelul UE: cooperarea judiciară și polițienească, pe baza instrumentelor și a acordurilor instituționale ale UE, este esențială pentru a asigura schimbul adecvat de informații. Sectorul privat poate juca și el un rol în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Comisia va emite orientări cu privire la rolul parteneriatelor public-privat pentru a clarifica și a consolida schimbul de date.

6. Rolul UE la nivel mondial: UE este implicată activ în cadrul Grupului de Acțiune Financiară Internațională și pe scena mondială în elaborarea de standarde internaționale în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Suntem hotărâți să ne intensificăm eforturile pentru a deveni un actor unic la nivel mondial în acest domeniu. În special, UE va trebui să își adapteze abordarea în ceea ce privește țările terțe al căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe care pun în pericol piața unică. Noua metodologie publicată joi în paralel cu prezentul plan de acțiune oferă UE instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Până la intrarea în vigoare a acestei metodologii revizuite, lista actualizată a UE, publicată joi, garantează o mai bună concordanță cu cea mai recentă listă a GAFI (Grupul de Acțiune Financiară Internațională).

Pentru a asigura faptul că discuțiile privind dezvoltarea acestor politici sunt incluzive, Comisia a lansat joi o consultare publică privind planul de acțiune. Autoritățile, părțile interesate și cetățenii vor avea posibilitatea să formuleze observații până la data de 29 iulie.

Perfecționarea metodologiei

Comisia a publicat joi o nouă metodologie pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE. Obiectivul acestei noi metodologii este de a oferi mai multă claritate și transparență în procesul de identificare a acestor țări terțe. Principalele elemente de noutate se referă la: (i) interacțiunea dintre procesul de includere pe listă al UE și cel al GAFI; (ii) o cooperare sporită cu țările terțe; și (iii) consultarea consolidată a experților statelor membre. Parlamentul European și Consiliul vor avea acces la toate informațiile relevante în diferitele etape ale procedurilor, cu condiția respectării unor cerințe adecvate de manipulare a informațiilor.

Actualizarea listei

În temeiul Directivei privind combaterea spălării banilor (DCSB), Comisia are obligația legală de a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice. Până la intrarea în vigoare a metodologiei perfecționate menționate mai sus, Comisia a revizuit ajoi lista, luând în considerare evoluțiile de la nivel internațional începând din 2018. Noua listă este în prezent mai bine aliniată cu listele publicate de GAFI.

Țări care au fost înscrise pe listă: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama și Zimbabwe.

Țările care au fost retrase de pe listă: Bosnia-Herțegovina, Etiopia, Guyana, Republica Democrată Populară Laos, Sri Lanka și Tunisia.

Comisia a modificat lista printr-un regulament delegat. Acesta va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului spre aprobare în termen de o lună (cu o posibilă prelungire de o lună). Având în vedere criza provocată de coronavirus, regulamentul de joi care conține lista țărilor terțe – și care, prin urmare, prevede noi măsuri de protecție – nu se aplică decât începând cu 1 octombrie 2020. Acest lucru este necesar pentru a garanta că toate părțile interesate au timp pentru a se pregăti în mod corespunzător. Retragerea de pe listă a țărilor nu este însă afectată de această criză, aceasta urmând să intre în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial.

Pachetul de măsuri al Comisiei privind combaterea spălării banilor din iulie 2019 a scos în evidență o serie de deficiențe în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului de către UE. Transpunerea și intrarea în vigoare a legislației recente vor rezolva o parte din aceste probleme, însă unele probleme vor persista.

Ca răspuns la acest pachet, Parlamentul European și Consiliul au invitat Comisia să analizeze măsurile care ar putea fi luate în vederea unei mai bune armonizări a normelor, a unei mai bune supravegheri, inclusiv la nivelul UE, precum și a unei mai bune coordonări între unitățile de informații financiare.

Planul de acțiune prezentat joi constituie răspunsul Comisiei la acest apel la acțiune și prima etapă în realizarea priorității Comisiei de a oferi un cadru nou și cuprinzător pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Noua metodologie de identificare și atenuare a amenințărilor pe care le prezintă deficiențele strategice din cadrele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale anumitor țări terțe pentru integritatea sistemului financiar al UE, publicată tot joi, va oferi UE mijloace suplimentare pentru a face față riscurilor externe.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană înființează un număr de telefon al UE destinat victimelor violenței împotriva femeilor

Published

on

© European Union, 2021/Source: EC - Audiovisual Service

Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Comisia Europeană a preluat inițiativa Președinției germane a Consiliului din 2020 de a înființa un număr de telefon la nivelul UE (116 016) pentru liniile telefonice de asistență destinate victimelor violenței împotriva femeilor.

Acest număr armonizat va servi la combaterea violenței împotriva femeilor și la asistarea victimelor, în conformitate cu Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 și cu propunerea de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Josep Borrell oferă mai multe informații privind acțiunile UE de combatere a violenței împotriva femeilor în următoarea declarație:

„Violența împotriva femeilor are loc în toate țările. Faptele sunt șocante: una din trei femei din UE și din întreaga lume a fost victima violenței fizice sau sexuale. În prezent, una din cinci fete tinere este abuzată sexual. Violența online este în creștere, una din două femei tinere suferind din cauza violenței cibernetice bazate pe gen.

UE condamnă toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor. Este inacceptabil ca în secolul XXI femeile și fetele să continue să fie abuzate, hărțuite, violate, mutilate sau forțate să se căsătorească.

Ne menținem ambiția de a pune capăt violenței împotriva femeilor în interiorul și în afara UE. UE este solidară cu femeile și fetele, victimele și supraviețuitoarele violenței.”

Până în prezent, 15 state membre s-au angajat să-și conecteze la acest număr linia de asistență telefonică existentă pentru victimele violenței împotriva femeilor. Termenul limită pentru ca statele membre să rezerve numărul comun al UE pentru conectarea la liniile naționale de asistență telefonică este sfârșitul lunii aprilie 2023.

La 8 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Propunerea vizează să asigure că cele mai grave forme de violență împotriva femeilor sunt incriminate în întreaga UE, cum ar fi violul, mutilarea genitală feminină și violența cibernetică bazată pe gen, inclusiv hărțuirea cibernetică și partajarea fără consimțământ a imaginilor intime.

La 11 mai 2022, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Noua propunere îi va obliga pe furnizori să detecteze, să raporteze și să elimine materialele privind abuzurile sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

De asemenea, Comisia continuă să lucreze la aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Convenția de la Istanbul.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Ursula von der Leyen a discutat cu Zelenski despre sprijinul de urgență al UE pentru reluarea alimentării cu energie electrică. 40 de generatoare de mare putere din rezerva rescEU din România vor ajunge în Ucraina

Published

on

© Ursula von der Leyen - Twitter

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut, vineri, o discuție telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind sprijinul de urgență al UE pentru reluarea alimentării cu energie electrică și căldură a populației, întreruptă în urma bombardamentelor Rusiei asupra infrastructurii civile, se arată într-un comunicat.

„I-am exprimat președintelui Zelenski solidaritatea deplină a UE cu Ucraina, care suferă de pe urma bombardamentelor deliberate și barbare ale lui Putin asupra infrastructurii civile a țării. Condamn cu fermitate aceste atacuri. Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru ceea ce constituie crime de război. Ne intensificăm eforturile și colaborăm cu partenerii pentru a oferi sprijinul de urgență de care Ucraina are nevoie pentru a restabili și menține alimentarea cu energie electrică și căldură pentru populația civilă”, a declarat președinta Ursula von der Leyen.

Aceasta a anunțat că, prin intermediul Centrului de Coordonare a Răspunsului de Urgență al UE, Comisia pregătește în prezent livrarea către Ucraina, în cel mai scurt timp posibil, a următoarelor donații importante din partea statelor membre și direct din rezerva rescEU a Comisiei:

  • 200 de transformatoare de dimensiuni medii și un autotransformator de mari dimensiuni din Lituania.
  • un autotransformator de dimensiuni medii din Letonia.
  • 40 de generatoare de mare putere din rezerva rescEU situată în România. Fiecare dintre aceste generatoare poate furniza energie electrică neîntreruptă unui spital de dimensiuni mici și medii.

Comisia Europeană lucrează, în plus, la un nou hub rescEU pentru energie în Polonia pentru a permite donații de la terți și pentru a ajuta la livrarea acestora către Ucraina în mod coordonat, în special cu partenerii săi din G7.

De asemenea, șefa Comisiei l-a informat pe președintele ucrainean că a contactat companii relevante din diferite țări pentru a solicita echipamente vitale de înaltă tensiune, inclusiv alte autotransformatoare, iar Executivul european se coordonează cu partenerii pentru a le transporta rapid în Ucraina.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Țările din UE vor trebui să-și umple depozitele de gaze la 90% până la 1 noiembrie 2023

Published

on

© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Regulamentul privind înmagazinarea gazelor naturale stabilește obligația statelor membre de a-și umple instalațiile de depozitare a gazelor naturale în proporție de 90% până la 1 noiembrie 2023. Pentru a fi bine pregătiți pentru iarna de anul viitor, Comisia a publicat astăzi traiectorii-țintă pentru reumplerea depozitelor de gaze de către statele membre în 2023.

Un depozit de gaze al UE suficient de plin contribuie la securitatea aprovizionării și la stabilitatea pieței, făcând ca sistemul nostru energetic să fie mai apt să facă față întreruperilor în aprovizionare și vârfurilor de cerere.

Într-un regulament de punere în aplicare bazat pe Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor naturale, Comisia a stabilit traiectorii pentru ca statele membre să poată atinge obiectivul de 90% de stocare a gazelor naturale până la 1 noiembrie 2023.

„Este esențial să începem deja să ne pregătim pentru iarna anului viitor. Trebuie să reducem la minimum impactul manipulărilor rusești și posibilele creșteri ale cererii din cauza condițiilor meteorologice sau a condițiilor de pe piața mondială. Stabilirea acum a unei traiectorii pentru 2023 oferă operatorilor de pe piață certitudinea de care au atâta nevoie și ajută UE să treacă cu bine prin iarna de anul viitor”, a declarat comisarul pentru energie, Kadri Simson.

Actul definește obiectivele intermediare pentru lunile februarie, mai, iulie și septembrie 2023 pentru statele membre care au depozite subterane pe teritoriul lor.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA2 hours ago

Marcel Ciolacu a fost numit vicepreședinte al Internaționalei Socialiste la nivelul Europei Centrale și de Est

U.E.2 hours ago

Franța și Irlanda, pas important în construirea Interconectorului Celtic. Comisarul pentru energie: Proiectul este de o importanță capitală

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană înființează un număr de telefon al UE destinat victimelor violenței împotriva femeilor

ROMÂNIA6 hours ago

Bogdan Aurescu: Reuniunea NATO de la București, o expresie a solidarității Aliate cu statele Flancului Estic și o reconfirmare a importanței strategice a României și a Mării Negre

COMISIA EUROPEANA7 hours ago

Ursula von der Leyen a discutat cu Zelenski despre sprijinul de urgență al UE pentru reluarea alimentării cu energie electrică. 40 de generatoare de mare putere din rezerva rescEU din România vor ajunge în Ucraina

ROMÂNIA7 hours ago

Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a reafirmat, la Kiev, determinarea României de a oferi asistență Ucrainei „atât timp cât va fi necesar”

ROMÂNIA8 hours ago

Lucian Bode, la Bruxelles: Trebuie să avem o abordare europeană unitară asupra migrației. Traficul de migranți, prioritatea principală

NATO21 hours ago

Zece avioane de luptă ale Forțelor Aeriene ale Italiei și Spaniei au aterizat în România pentru a proteja spațiul aerian al NATO la Marea Neagră

NATO21 hours ago

Ministeriala NATO de la București: Șeful diplomației SUA se va întâlni cu Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Bogdan Aurescu

U.E.1 day ago

Consilierul pentru politică externă al lui Olaf Scholz reconfirmă sprijinul Germaniei pentru o decizie favorabilă privind aderarea României la Schengen

U.E.1 day ago

Volodimir Zelenski subliniază importanța unității europene în fața războiului rus: Suntem cu toții părți ale unui întreg

ROMÂNIA1 day ago

Klaus Iohannis pledează pentru coerența posturii de descurajare și apărare a NATO pe întreg flancul estic și anunță reluarea de către România a misiunilor de poliție aeriană în țările baltice din 2023

PARLAMENTUL EUROPEAN1 day ago

Ursula von der Leyen, încrezătoare că împreună putem ”reafirma ce înseamnă să fii european”: Cei care au luptat pentru libertate nu vor accepta robia unui trecut hidos

NATO1 day ago

Stoltenberg le va cere Aliaților, la București, să facă „mai mult” pentru Ucraina: Șansele pentru o soluție pașnică cresc în funcție de ce se întâmplă pe câmpul de luptă

NATO2 days ago

Bogdan Aurescu: Vreme de trei zile România va fi capitala diplomatică europeană și euroatlantică, găzduind reuniunile miniștrilor de externe NATO și liderilor de la München

NATO2 days ago

CEO-ul Leviatan Design: Digitalizarea companiei este aliniată la standardele UE și pornește de la nevoia de a oferi predictibilitate privind calitatea produselor oferite

ROMÂNIA2 days ago

Klaus Iohannis: Este posibil să avem un vot privind aderarea României la Schengen pe data de 8 decembrie. Suntem pregătiți să găsim soluții și să avem un vot

REPUBLICA MOLDOVA2 days ago

Klaus Iohannis reiterează că România sprijină R. Moldova în criza energetică: Avem nevoie de interconectări directe mai multe și mai bune

Daniel Buda2 days ago

Daniel Buda cere Comisiei Europene flexibilizarea Directivei privind conservarea habitatelor: Fermierii din întreaga UE sunt afectați de prezența marilor prădători

ROMÂNIA3 days ago

Klaus Iohannis, despre aderarea României la Shengen: S-a vehiculat 8 decembrie ca un termen final, ceea ce nu este. Există posibilitatea unei amânări cu o lună sau două până când toate întrebările primesc răspunsurile corecte

Team2Share

Trending