Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană prezintă o strategie privind serviciile de îngrijire care vizează asigurarea unor servicii de îngrijire de calitate și accesibile în întreaga Uniune Europeană

Published

on

© European Union, 2020/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a prezentat Strategia europeană privind serviciile de îngrijire, care vizează asigurarea unor servicii de îngrijire de calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, în întreaga Uniune Europeană și îmbunătățirea situației atât pentru beneficiarii serviciilor de îngrijire, cât și pentru persoanele care asigură aceste servicii, la nivel profesional sau informal.

Potrivit unui comunicat al instituției, strategia este însoțită de două recomandări pentru statele membre referitoare la revizuirea obiectivelor de la Barcelona privind educația și îngrijirea timpurie și la accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar.               

”Schimbările demografice implică faptul că europenii trăiesc mai mult, dar acest lucru duce, de asemenea, la o creștere a cererii de îngrijire pe termen lung accesibilă, inclusiv ca preț, și de calitate. La celălalt capăt al ciclului de viață, pentru a putea participa pe deplin pe piața forței de muncă, părinții trebuie să asigure îngrijirea adecvată a copiilor lor, pentru ca aceștia să își dezvolte abilitățile și competențele cognitive, lingvistice și fizice. Lucrătorii din sistemul serviciilor de îngrijire au un rol esențial în societatea noastră, însă munca lor este și astăzi adesea subevaluată. Strategia europeană privind serviciile de îngrijire pe care o prezentăm astăzi stabilește modalități eficiente și eficace de a răspunde acestor provocări. Este momentul să acordăm atenție serviciilor de îngrijire”, a declarat   Dubravka Šuica, vicepreședintă pentru democrație și demografie.

La rândul său, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a subliniat că ”strategia europeană privind serviciile de îngrijire plasează persoanele în centrul atenției. UE recunoaște valoarea muncii de îngrijire, care trebuie să se reflecte în condiții de muncă și remunerare mai bune. Persoanelor care au nevoie de îngrijire pe termen lung trebuie să li se garanteze accesul la servicii accesibile și de bună calitate, astfel încât să poată duce o viață demnă. Sper că, datorită acestei strategii, sectorul serviciilor de îngrijire – atât profesionale, cât și informale – va primi respectul și investițiile pe care le merită.”

Servicii de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori

Serviciile de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, oferă beneficii evidente pentru toate vârstele. Participarea la educația timpurie are un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor și contribuie la reducerea riscului de excluziune socială și de sărăcie, inclusiv mai târziu în viață.

Îngrijirea pe termen lung le permite persoanelor care, din cauza vârstei înaintate, a unei boli și/sau a unui handicap, au nevoie de ajutor pentru activitățile zilnice să își mențină autonomia și să trăiască cu demnitate. Cu toate acestea, pentru multe persoane, aceste servicii nu sunt încă disponibile sau accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar.

Investițiile în serviciile de îngrijire sunt importante pentru atragerea și păstrarea talentelor în acest sector, care este adesea caracterizat de condiții de muncă dificile și de salarii mici, precum și pentru remedierea deficitului de forță de muncă și realizarea potențialului economic și de creare de locuri de muncă al sectorului.

Investițiile în servicii de îngrijire de înaltă calitate înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea participării femeilor pe piața forței de muncă și a egalității de gen, în special în ceea ce privește diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați. Femeile continuă să își asume cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire, în condițiile în care 90 % din forța de muncă din domeniul îngrijirii formale este alcătuită din femei, iar 7,7 milioane de femei nu au un loc de muncă din cauza responsabilităților de îngrijire. 

Pentru a remedia aceste probleme, Comisia propune acțiuni concrete pentru a sprijini statele membre în creșterea accesului la servicii de îngrijire de înaltă calitate și la prețuri accesibile, îmbunătățind în același timp condițiile de muncă și echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori. 

Educația și îngrijirea timpurie

Comisia propune statelor membre să revizuiască obiectivele stabilite în 2002 privind educația și îngrijirea timpurie, denumite și „obiectivele de la Barcelona”, pentru a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă. Obiectivele actuale impun statelor membre să ofere servicii de îngrijire a copiilor pentru 33 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani și pentru 90 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie. Comisia propune stabilirea unor noi obiective ambițioase, dar realiste, astfel încât până în 2030 cel puțin:

 • 50 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani să participe la educația și îngrijirea timpurie;
 • 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare primară obligatorie să participe la educația și îngrijirea timpurie, astfel cum s-a convenit deja în cadrul Spațiului european al educației.

De asemenea, Comisia recomandă statelor membre, printre altele:

 • să se asigure că serviciile de îngrijire a copiilor sunt accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și de înaltă calitate, și că sunt disponibile atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale sau defavorizate;
 • să introducă un drept legal la educație și îngrijire timpurie, în mod ideal fără niciun decalaj între sfârșitul concediului din motive familiale plătit și acest drept legal; să instituie măsuri specifice pentru a permite și a spori participarea la educație și îngrijire a copiilor care provin din medii defavorizate, cu handicap sau cu nevoi speciale, pentru a elimina decalajul față de populația totală de copii;
 • să analizeze numărul de ore de participare a copiilor la îngrijirea timpurie („intensitatea în timp”) și să se asigure că serviciile de îngrijire sunt disponibile pentru o durată care să le permită părinților să se angajeze efectiv într-o activitate remunerată; și
 • să încurajeze împărțirea egală a sarcinilor de îngrijire a copiilor între părinți prin combaterea stereotipurilor de gen și să sprijine o organizare a timpului de lucru favorabilă familiilor.

Îngrijirea pe termen lung

Comisia recomandă statelor membre să elaboreze planuri de acțiune naționale pentru ca serviciile de îngrijire din UE să fie mai disponibile, mai accesibile și de o calitate mai bună pentru toți, de exemplu prin:

 • asigurarea faptului că îngrijirea pe termen lung este promptă, cuprinzătoare și accesibilă din punct de vedere financiar, permițând un nivel de trai decent pentru persoanele cu nevoi de îngrijire pe termen lung;
 • extinderea ofertei și a combinației de servicii profesionale de îngrijire pe termen lung (îngrijire la domiciliu, îngrijire în comunitate și îngrijire rezidențială), eliminarea decalajelor teritoriale în ceea ce privește accesul la îngrijirea pe termen lung, introducerea de soluții digitale accesibile în furnizarea de servicii de îngrijire și asigurarea faptului că serviciile și structurile de îngrijire pe termen lung sunt accesibile persoanelor cu handicap;
 • stabilirea unor criterii și standarde de înaltă calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung;
 • sprijinirea îngrijitorilor informali, care sunt adesea femei și rude ale beneficiarilor serviciilor de îngrijire, prin formare, consiliere, sprijin psihologic și financiar; și
 • mobilizarea unei finanțări adecvate și sustenabile pentru îngrijirea pe termen lung, inclusiv prin utilizarea fondurilor UE.

Condiții de muncă echitabile și oportunități de formare pentru personalul de îngrijire

Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a atrage mai multe persoane – în special bărbați – în sectorul îngrijirii, statelor membre li se recomandă:

 • să promoveze negocierile colective și dialogul social în vederea îmbunătățirii salariilor și a condițiilor de muncă;
 • să asigure cele mai înalte standarde de sănătate și securitate în muncă;
 • să conceapă programe de educație și formare continuă pentru lucrătorii din sistemul serviciilor de îngrijire;
 • să combată stereotipurile de gen legate de îngrijire și să lanseze campanii de comunicare;
 • să ratifice și să implementeze Convenția nr. 189 a OIM privind personalul casnic.

La rândul său, Comisia:

 • va analiza posibilitatea instituirii unui nou dialog social sectorial pentru serviciile sociale la nivelul UE;
 • va promova instituirea în sectorul îngrijirii pe termen lung a unui parteneriat pentru competențe în cadrul Pactului privind competențele;
 • va finanța proiecte și activități de cercetare pentru a evalua valoarea socială și economică a muncii și condițiile de muncă din sectorul îngrijirii;
 • va revizui aplicarea standardelor UE care reglementează condițiile de muncă;
 • va inventaria condițiile actuale de admisie și drepturile lucrătorilor din sistemul serviciilor de îngrijire pe termen lung care provin din țări terțe și va analiza fezabilitatea dezvoltării unor programe la nivelul UE pentru a atrage lucrători în sistemul serviciilor de îngrijire; și
 • va promova oportunitățile disponibile pentru personalul din domeniul educației și îngrijirii timpurii în cadrul programelor Erasmus+.

Ce urmează? 

Propunerile Comisiei de recomandări ale Consiliului vor fi discutate de statele membre în vederea adoptării de către Consiliu. Conform propunerilor Comisiei, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile de punere în aplicare a recomandărilor la un an de la adoptare. Pentru fiecare recomandare, Comisia va publica un raport aprofundat în termen de cinci ani pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra stadiului punerii în aplicare. De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile politicilor în cursul semestrului european și să sprijine reformele și investițiile prin intermediul fondurilor UE disponibile.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

COMISIA EUROPEANA

Protecția consumatorilor: Comisia Europeană a identificat practici manipulatoare în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

Published

on

© European Union 2018

Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de țări membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, această verificare a vizat 399 de magazine virtuale ale unor comercianți cu amănuntul care vând produse variind de la textile la produse electronice.

Verificarea s-a axat, de asemenea, pe trei tipuri specifice de practici manipulatoare despre care se constată deseori că sunt utilizate pentru a-i determina pe consumatori să facă alegeri care ar putea să nu fie în interesul lor, așa-numitele „interfețe înșelătoare” (dark patterns).

Printre acestea se numără: numărătoarele inverse false; interfețele web concepute pentru a-i determina pe consumatori să facă achiziții, să cumpere abonamente sau să aleagă alte opțiuni; precum și informațiile ascunse. Ancheta a arătat că 148 de site-uri conțineau cel puțin una dintre aceste trei interfețe înșelătoare.

”Conform verificării noastre, aproape 40 % din site-urile web de cumpărături online se bazează pe practici manipulatoare menite să exploateze vulnerabilitățile consumatorilor sau să îi înșele. Acest comportament este vădit reprobabil și contravine protecției consumatorilor. Astăzi, dispunem deja de instrumente obligatorii cu ajutorul cărora putem contribui la soluționarea acestor probleme și fac apel la autoritățile naționale îndemnându-le să recurgă la capacitățile lor de asigurare a respectării legii pentru a lua măsuri adecvate și pentru a combate aceste practici. În paralel, Comisia revizuiește întreaga legislație privind protecția consumatorilor pentru a se asigura că aceasta este adecvată pentru era digitală, inclusiv pentru a evalua dacă interfețele înșelătoare fac obiectul unor supravegheri adecvate”, a precizat comisarul european pentru justiție, Didier Reynders.

Concret, verificările au relevat:

 • 42 de site-uri web au utilizat numărătoare inverse false cu termene-limită pentru achiziționarea de produse specifice;
 • 54 de site-uri web au direcționat consumatorii către anumite opțiuni – de la abonamente la produse mai scumpe sau la opțiuni de livrare – fie prin designul lor grafic, fie prin alegerea limbii;
 • S-a constatat că 70 de site-uri web disimulau informații importante sau le făceau mai puțin vizibile pentru consumatori. De exemplu, era vorba de informații referitoare la costurile de livrare, la compoziția produselor sau la disponibilitatea unei opțiuni mai ieftine. 23 de site-uri web disimulau informații cu scopul de a manipula consumatorii îndemnându-i să își facă un abonament;
 •  Acțiunea de verificare a inclus, de asemenea, aplicațiile a 102 dintre site-urile web care au făcut obiectul verificării, dintre care 27 au recurs, de asemenea, la cel puțin una dintre cele trei categorii de interfețe înșelătoare.

Care sunt pașii următori? 

Autoritățile naționale vor contacta acum comercianții în cauză pentru a le solicita să își rectifice site-urile web și, dacă este necesar, vor lua măsuri suplimentare în conformitate cu procedurile lor naționale.

Pe lângă această acțiune de verificare și ca parte a eforturilor sale mai ample de a aborda interfețele înșelătoare pentru a completa activitatea rețelei CPC, Comisia va contacta, de asemenea, comercianții online care au fost identificați într-un studiu din 2022 privind practicile comerciale neloiale în mediul digital pentru a le cere să remedieze problemele identificate aici.

În plus, Comisia colectează feedback cu privire la trei directive referitoare la protecția consumatorilor, pentru a stabili dacă acestea asigură un nivel ridicat de protecție în mediul digital: Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind clauzele contractuale abuzive. O consultare publică este deschisă până la 20 februarie 2023.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Procedura de infringement: România are la dispoziție două luni pentru a transpune în legislația națională directive menite să combată evaziunea fiscală și să protejeze consumatorii

Published

on

© Comisia Europeană în România/ Facebook

Comisia Europeană a trimis o scrisoare de întârziere mai multor state care nu au comunicat încă măsurile de transpunere integrală a unor directive UE în domeniile fiscalității și uniunii vamale, aceste țări, printre ele aflându-se și România, având două luni la dispoziție pentru a răspunde scrisorii în cauză și pentru a transpune directivele respective în legislația națională, în caz contrar instituția poate emite un aviz motivat.

Combaterea evaziunii fiscale:  noi norme de cooperare administrativă între autoritățile fiscale în contextul utilizării platformelor digitale de către contribuabili

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în martie 2021, Consiliul a adoptat o modificare a Directivei privind cooperarea administrativă (Directiva UE 2021/ 514 – DAC7).

În temeiul DAC7, platformele digitale, cum ar fi site-urile web și aplicațiile mobile, care permit contribuabililor să vândă bunuri, să ofere servicii personale online și offline sau să închirieze bunuri imobile sau mijloace de transport, trebuie să raporteze contribuabilii respectivi și activitățile economice ale acestora.

Aceste informații vor ajuta autoritățile fiscale din statele membre ale respectivilor contribuabili să prevină evaziunea fiscală sau raportarea eronată prin utilizarea platformelor digitale.

Toate statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația lor națională și să informeze Comisia cu privire la aceasta până la 31 decembrie 2022. Următoarele state membre nu au notificat sau au notificat doar parțial măsurile naționale de transpunere a DAC7 și primesc astăzi o scrisoare de punere în întârziere: Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia.

Protecția consumatorilor: protejarea intereselor colective ale consumatorilor prin intermediul mecanismului acțiunilor reprezentative

Directiva privind acțiunile reprezentative (UE) 2020/1828 urmărește să garanteze că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile lor în temeiul legislației Uniunii.

Aceasta va împuternici entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor și va introduce prerogative de sancționare mai puternice pentru autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre.

Această acțiune reprezentativă va permite unei entități calificate, cum ar fi o organizație de consumatori, să solicite despăgubiri, precum compensații, înlocuiri sau reparații, pentru un grup de consumatori care au fost afectați de o practică comercială ilegală. Întrucât directiva a intrat în vigoare în decembrie 2020, statele membre au avut la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională și pentru a informa Comisia.

Deși în majoritatea statelor membre se lucrează în prezent la adoptarea legilor, un număr mare de state membre nu au reușit să notifice măsurile naționale de transpunere integrală a directivei până la termenul stabilit, cel de 25 decembrie 2022 și, prin urmare, vor primi scrisori de punere în întârziere:  Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Aer curat: Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre UE să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici

Published

on

© Reprezentanța Comisiei Europene în România/ Facebook

Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre să-și respecte angajamentele de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți atmosferici, conform prevederilor Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (”plafoanele naționale de emisie” sau ”Directiva NEC”).

Conform unui comunicat al instituției, directiva NEC stabilește angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți care trebuie atinse de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 și 2029, precum și reduceri mai ambițioase începând cu 2030.

Statele membre trebuie să stabilească programe naționale de control al poluării atmosferice (PNCP) pentru a arăta cum vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.

Pactul Verde European, prin intermediul căruia Uniunea Europeană urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic, pune accentul pe reducerea poluării atmosferice, care se numără printre principalii factori care afectează negativ sănătatea umană.

 Comisia a analizat inventarele naționale de emisii ale mai multor poluanți prezentate de statele membre în 2022 (reflectând emisiile din 2020).

Cele 14 state membre menționate mai sus nu și-au respectat angajamentele pentru unul sau mai mulți poluanți vizați de Directiva NEC. În plus, întrucât măsurile prevăzute în PNAIC ale majorității acestor state membre nu au asigurat atingerea angajamentului de reducere a emisiilor pentru unul sau mai mulți poluanți, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a limita emisiile anuale de origine umană, astfel cum prevede directiva.

Amoniacul (provenit din sectorul agricol) este poluantul pentru care majoritatea acestor state membre nu își respectă obligațiile.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere acestor 14 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA11 hours ago

Directorul executiv al FMI a remarcat consolidarea reputației României în plan european și internațional, prin performanțele economice obținute și reformele asumate

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI13 hours ago

Vasile Blaga apreciază că rezultatul alegerilor din Austria mai degrabă încurcă decât ajută România în eforturile de aderare la Schengen: Subiectul nu trebuie să se stingă. Demersul diplomatic trebuie să continue

SUA13 hours ago

Antony Blinken îndeamnă Israelul și Palestina să ia măsuri pentru aplanarea tensiunilor care au dus la un nou val de violențe

ROMÂNIA13 hours ago

Lituania susține ferm aderarea României la Schengen. Miniștrii de externe ai celor două țări au discutat despre cooperarea în cadrul UE, NATO și a Inițiativei celor Trei Mări

U.E.14 hours ago

Franța se angajează să lupte mai eficient împotriva rasismului, antisemitismului şi discriminării printr-un plan menit să facă tânăra generație mai puțin vulnerabilă la mesajele bazate pe ură

COMISIA EUROPEANA15 hours ago

Protecția consumatorilor: Comisia Europeană a identificat practici manipulatoare în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

ROMÂNIA16 hours ago

Eurostat: România continuă să se bazeze în proporție de 72% pe combustibili fosili pentru aprovizionarea sa globală cu energie

U.E.16 hours ago

Polonia își crește bugetul pentru apărare la 4% din PIB în 2023. Morawiecki: Războiul din Ucraina ne determină să ne înarmăm și mai repede

CONSILIUL UE16 hours ago

Consiliul UE recomandă consolidarea plaselor de siguranță socială prin promovarea unui venit minim adecvat și garantarea accesului la servicii esențiale pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente

ROMÂNIA17 hours ago

Bogdan Aurescu anunță că România și Austria vor demara “discuții la nivel de experți în perioada imediat următoare”: Rezultatul alegerilor arată absenţa impactului folosirii temei Schengen

NATO3 days ago

Ungaria se alătură Cehiei și Poloniei în misiunile de protejare a spațiului aerian al Slovaciei

U.E.3 days ago

Ministrul de externe al Olandei: România a parcurs un drum extraordinar. Am spus că vom sprijini aderarea României la Schengen și ne menținem angajamentul luat

ROMÂNIA4 days ago

Premierul Nicolae Ciucă a discutat cu miniștrii de externe ai Franței și Olandei despre aderarea României la Schengen și sprijinirea R. Moldova

NATO4 days ago

Grupul de luptă NATO de la Cincu: Miniștrii de externe ai României, Olandei și Franței reafirmă solidaritatea și unitatea aliată pentru apărarea flancului estic

NATO4 days ago

Vizită istorică la NATO: Președintele Israelului s-a adresat în premieră aliaților reuniți în Consiliul Nord-Atlantic

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: PIB-ul României a crescut cu 49 de miliarde de euro în 2022. Pentru acest an prognoza este una favorabilă, cu o creștere de 2,8%

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Din Parlamentul European, președintele Israelului a îndemnat la comemorarea „alianței sacre făurite în paralel cu Holocaustul” pentru cinstirea supraviețuitorilor și combaterea antisemitismului

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Roberta Metsola evidențiază responsabilitatea generației actuale de a menține vie memoria victimelor Holocaustului: Ura încă găsește multe voci care o disculpă. Nu putem permite nimănui să găsească alinare în ignoranță

INTERNAȚIONAL5 days ago

SUA aprobă trimiterea a 31 de tancuri Abrams în Ucraina. NATO afirmă că “împreună, tancurile americane, britanice și germane” pot face diferența în lupta împotriva Rusiei

NATO7 days ago

Secretarul general al NATO are încredere că decizia trimiterii de tancuri de luptă în Ucraina va veni în curând: Este un moment crucial al războiului

Team2Share

Trending