Comisia Europeană propune crearea, în 2018, a unui Fond Monetar European, similar FMI

Comisia Europeană a propus miercuri statelor membre să înființeze, în 2019, un Fond Monetar European (FME), care ar putea să se substituie Fondului Monetar Internațional pentru a veni în ajutorul țărilor din zona euro care trec prin dificultăți financiare, potrivit unui comunicat de presă al executivului european.

“Fondul Monetar European ar urma să se bazeze pe arhitectura actuală a Mecanismului european de stabilitate (MES), menținând, în esență, structurile financiare și instituționale actuale ale MES, inclusiv în ceea ce privește rolul jucat de parlamentele naționale”, se arată în propunerile de reformare a zonei euro prezentate miercuri de Executivul comunitar, care invită Parlamentul European și Consiliul să adopte această propunere până la mijlocul anului 2019.

Ideea unui Fond Monetar European, avansată deja în repetate rânduri în trecut, se bucură de sprijinul marilor capitale europene. Însă propunerea Comisiei ar putea să se lovească de viziunea Germaniei cu privire la arhitectura unei astfel de instituții.

Bruxellesul propune înființarea unui Fond Monetar European bazat pe actualul MES, o instituție interguvernamentală de gestionare a crizelor înființată de zona euro în timpul crizei financiare. Noul Fond ar păstra arhitectura și prerogativele MES, însă ar urma să devină o instituție comunitară. De asemenea, FME ar urma să dobândească și rolul de “creditor de ultima instanță” pentru a facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate în curs de a intra în dificultate.

“Transformând MES-ul într-un organ comunitar îl facem mai responsabil în fața Parlamentului European, fără a slăbi Parlamentele naționale, și facilităm de asemenea legăturile cu Comisia”, a explicat comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, cel care a prezentat propunerile de reformare a zonei euro.

Principalele măsuri propuse de executiv european sunt:

• înființarea unui Fond Monetar European (FME) cu rolul de a sprijini statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare; FME va avea la bază cadrul juridic al Uniunii și structura deja existentă a Mecanismului European de Stabilitate (MES);

• o propunere de integrare a dispozițiilor de fond ale Pactului Fiscal în cadrul juridic al Uniunii, ținând cont de marja de flexibilitate adecvată prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere și definită de Comisie începând din ianuarie 2015 cu rolul de a promova asigurarea unor cadre fiscal-bugetare solide la nivel național;

• o comunicare privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul Uniunii care analizează patru funcții posibile: a) sprijin acordat statelor membre pentru reforme structurale printr-un instrument de realizare a reformelor și prin asistență tehnică la cererea acestora; b) un mecanism de convergență specific pentru statele membre care se pregătesc să adere la zona euro; c) un mecanism de sprijin pentru uniunea bancară, prin intermediul FME/MES și d) o funcție de stabilizare menită să mențină nivelul investițiilor în eventualitatea înregistrării unor șocuri asimetrice majore; 

• creșterea bugetului alocat Programului de sprijin pentru reforme structurale la 300 de milioane de euro până în 2020 cu scopul de a putea oferi mai mult sprijin tehnic statelor pentru implementarea reformelor structurale;

• crearea unei funcții de ministru european al Economiei și Finanțelor care ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al Comisiei și să prezideze Eurogrupul cu scopul de a îmbunătăți coerența, eficiența, transparența și răspunderea democratică a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE și zona euro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.