Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană propune noi norme de guvernanță economică prin care statele membre vor trebui să prezinte planul cu obiective bugetare, reforme și investiții prioritare pe o perioadă de cel puțin patru ani

Published

on

© European Union, 2020/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru implementarea celei mai cuprinzătoare reforme a normelor de guvernanță economică ale UE din perioada de după criza economică și financiară. Obiectivul central al acestor propuneri este de a consolida sustenabilitatea datoriei publice și de a promova o creștere durabilă și incluzivă în toate statele membre, prin reforme și investiții.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, propunerile abordează deficiențele cadrului actual. Ele țin cont de necesitatea de a reduce nivelurile foarte ridicate ale datoriei publice, de a valorifica învățămintele desprinse din răspunsul în materie de politici dat de UE crizei COVID-19, de a pregăti UE pentru provocările viitoare prin sprijinirea progreselor către o economie verde, digitală, incluzivă și rezilientă, și de a spori competitivitatea UE.

”Avem nevoie de norme bugetare care să fie adaptate provocărilor acestui deceniu. Noile norme vor contribui la reducerea nivelurilor ridicate ale datoriei publice într-un mod realist, treptat și susținut. În același timp, ele vor spori asumarea responsabilității la nivel național pe baza unor norme comune ale UE și vor consolida asigurarea respectării legislației. Existența unor finanțe publice solide ne permite să investim și mai mult în lupta împotriva schimbărilor climatice, să ne digitalizăm economia, să finanțăm modelul nostru social european incluziv și să sporim competitivitatea economiilor noastre. Aștept cu interes un acord rapid cu privire la această reformă crucială”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noile norme vor facilita reformele și investițiile necesare și vor contribui la reducerea ratelor ridicate ale datoriei publice într-un mod realist, treptat și susținut, în conformitate cu discursul privind starea Uniunii din 2022 al președintei von der Leyen. Reforma va simplifica guvernanța economică, va spori asumarea responsabilității la nivel național, va pune un accent sporit pe obiectivele pe termen mediu și va întări respectarea normelor, în contextul unui cadru comun transparent al UE.

Propunerile sunt rezultatul unei perioade prelungite de reflecție și al unui amplu proces de consultare.

O asumare mai puternică a responsabilității la nivel național și planuri cuprinzătoare pe termen mediu, pe baza normelor comune ale UE

Planurile bugetare structurale naționale pe termen mediu reprezintă piatra de temelie a propunerilor Comisiei.

Statele membre vor elabora și prezenta planuri în care își vor stabili obiectivele bugetare, măsurile de eliminare a dezechilibrelor macroeconomice, precum și reformele și investițiile prioritare pe o perioadă de cel puțin patru ani. Aceste planuri vor fi evaluate de Comisie și aprobate de Consiliu pe baza unor criterii comune ale UE.

Integrarea într-un plan unic pe termen mediu a obiectivelor bugetare, de reformă și de investiții va contribui la crearea unui proces coerent și raționalizat. Aceasta va consolida asumarea responsabilității la nivel național, oferind statelor membre o marjă de manevră mai mare în stabilirea propriilor traiectorii de ajustare bugetară și a propriilor angajamente în materie de reformă și investiții. Statele membre vor prezenta rapoarte anuale privind progresele înregistrate, pentru a facilita o monitorizare și o asigurare mai eficace a implementării acestor angajamente.

Noul proces de supraveghere bugetară va fi integrat în semestrul european, care va rămâne cadrul central pentru coordonarea politicilor economice și de ocupare a forței de muncă.

Norme mai simple, care țin cont de diferitele provocări bugetare  

Situațiile bugetare, provocările și perspectivele economice variază foarte mult între cele 27 de state membre ale UE. Prin urmare, nu se poate aplica o abordare universală. Propunerile urmăresc trecerea la un cadru de supraveghere bazat în mai mare măsură pe riscuri, care să pună în centrul preocupărilor sale sustenabilitatea datoriei publice, promovând în același timp o creștere durabilă și incluzivă. Această abordare va adera la un cadru comun transparent al UE.

Planurile statelor membre vor stabili traiectoriile de ajustare bugetară ale acestora. Ele vor fi formulate în termeni de obiective multianuale privind cheltuielile, care vor constitui indicatorul operațional unic pentru supravegherea bugetară, simplificând astfel normele bugetare.

Pentru fiecare stat membru cu un deficit public de peste 3 % din PIB sau cu o datorie publică de peste 60 % din PIB, Comisia va emite o „traiectorie tehnică” specifică fiecărei țări. Această traiectorie va urmări să asigure faptul că datoria este plasată pe o traiectorie descendentă plauzibilă sau menținută la niveluri prudente, și că deficitul rămâne sau este adus și menținut sub 3 % din PIB pe termen mediu.

În ceea ce privește statele membre cu un deficit public sub 3 % din PIB și cu o datorie publică sub 60 % din PIB, Comisia le va furniza informații tehnice pentru a se asigura că deficitul public este menținut sub valoarea de referință de 3 % din PIB și pe termen mediu.

Aceste traiectorii tehnice și informații tehnice vor ghida statele membre în elaborarea obiectivelor multianuale în materie de cheltuieli pe care le vor include în planurile lor.  

Se vor aplica garanții comune pentru a se asigura sustenabilitatea datoriei. Valorile de referință de 3 % și 60 % din PIB pentru deficit și, respectiv, datorie vor rămâne neschimbate. Ponderea datoriei publice în PIB va trebui să fie mai mică la sfârșitul perioadei acoperite de plan decât la începutul perioadei respective, iar, atât timp cât deficitul rămâne de peste 3 % din PIB, va trebui implementată o ajustare bugetară minimă de 0,5 % din PIB pe an ca valoare de referință. În plus, statele membre care beneficiază de o perioadă extinsă de ajustare bugetară vor trebui să se asigure că efortul bugetar nu este amânat pentru ultimii ani ai perioadei.

Clauzele derogatorii generale și cele specifice fiecărei țări vor permite abateri de la obiectivele privind cheltuielile în cazul unei încetiniri puternice a creșterii economice în UE sau în zona euro în ansamblu, sau în cazul unor circumstanțe excepționale aflate în afara controlului statului membru și cu un impact major asupra finanțelor publice. Consiliul, pe baza unei recomandări din partea Comisiei, va decide cu privire la activarea și dezactivarea acestor clauze.

Facilitarea reformelor și a investițiilor în beneficiul priorităților UE

Atât reformele, cât și investițiile sunt esențiale. Tranziția verde și tranziția digitală, consolidarea rezilienței economice și sociale și necesitatea de a spori capacitatea Europei în materie de securitate vor necesita investiții publice susținute și de mare amploare în anii următori. Reformele de consolidare a unei creșteri durabile și incluzive rămân o componentă esențială a unor planuri credibile de reducere a datoriei. Interacțiunea pozitivă dintre reforme și investiții își demonstrează deja avantajele în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al NextGenerationEU.

Prin urmare, propunerile urmăresc să faciliteze și să încurajeze statele membre în implementarea unor importante măsuri în domeniul reformelor și al investițiilor. Statele membre vor beneficia de o traiectorie de ajustare bugetară mai treptată dacă se angajează, în planurile lor, să implementeze un set de reforme și investiții care să respecte criterii specifice și transparente.

Asigurarea respectării efective a normelor

Este necesar ca normele să fie respectate. Pe de o parte, propunerile oferă statelor membre un control mai mare asupra elaborării propriilor planuri pe termen mediu, iar pe de altă parte, ele instituie un regim mai strict de asigurare a respectării normelor, pentru a asigura îndeplinirea de către statele membre a angajamentelor asumate în planurile lor bugetar-structurale pe termen mediu.

Pentru statele membre care se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește datoria publică, abaterea de la traiectoria de ajustare bugetară convenită va conduce, în mod implicit, la deschiderea unor proceduri de deficit excesiv.

O neîndeplinire a angajamentelor în materie de reformă și de investiții care justifică o prelungire a perioadei de ajustare bugetară ar putea conduce la scurtarea perioadei de ajustare.

Ajungerea la un acord rapid privind revizuirea normelor bugetare ale UE și a altor elemente ale cadrului de guvernanță economică este o prioritate majoră în actualul context critic pentru economia UE.

În concluziile aprobate și de Consiliul European, Consiliul a solicitat încheierea lucrărilor legislative în 2023. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord, cât mai curând posibil, cu privire la propunerile legislative prezentate astăzi, astfel încât să răspundă în mod adecvat provocărilor viitoare.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMISIA EUROPEANA

UE ar trebui să ia în calcul utilizarea profiturilor provenite din activele rusești înghețate pentru a achiziționa echipamente militare pentru Ucraina, consideră Ursula von der Leyen

Published

on

© European Union, 2024/ Source: EC - Audiovisual Service

Uniunea Europeană ar trebuie să ia în calcul utilizarea profiturilor generate de activele rusești înghețate pentru a achiziționa echipamente militate pe care să le trimită Ucrainei, a fost propunerea lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o dezbatere organizată de Parlamentul European cu privire la consolidarea apărării europene.

”Aș vrea să ne gândim mai departe. Este timpul să începem o conversație despre utilizarea profiturilor excepționale din activele rusești înghețate pentru a achiziționa în comun echipamente militare pentru Ucraina. Nu ar putea exista un simbol mai puternic și nu ar putea exista o utilizare mai bună a acestor bani decât să facem din Ucraina și din întreaga Europă un loc mai sigur în care să trăim”, a evidențiat oficialul european.

Comisia militează de mult vreme pentru utilizarea acestor profituri. Statele Unite și Marea Britanie fac presiuni pentru ca toate activele să fie confiscate și predate Ucrainei, însă unele țări UE se tem că o astfel de măsură ar putea crea turbulențe pe piețele financiare.

Citiți și: Rusia trebuie să plătească pentru daunele enorme pe care le-a provocat Ucrainei, subliniază ministrul Dmitro Kuleba: Există bani pentru a compensa o parte din distrugerile fizice provocate de aceasta

La sfârșitul lunii ianuarie, țările membre au fost de acord să transfere veniturile din activele rusești înghețate în Europa într-un cont separat, iar acum acestea sunt păstrate în depozitul de securitate Euroclear, cu sediul la Bruxelles.

Se așteaptă ca, la jumătatea lunii martie, Comisia să propună un plan de utilizare a profiturilor pentru a sprijini Ucraina, au declarat doi oficiali pentru Politico, sub rezerva anonimatului.

În contextul în care invazia Rusiei a intrat în al treilea an, armata ucraineană rămâne fără muniție de artilerie, iar promisiunile occidentale sunt insuficiente, ceea ce a determinat Comisia să caute modalități alternative de a strânge bani pentru achiziții militare.

 

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Made in Europe. Ursula von der Leyen face apel la o ”mentalitate europeană în domeniul apărării” pentru ”a contura viitorul arhitecturii noastre de securitate”, în complementaritate cu NATO

Published

on

© European Union, 2024/ Source: EC - Audiovisual Service

Trebuie să începem să lucrăm la ”viitorul arhitecturii europene de securitate”, în toate dimensiunile sale și cu toată viteza și voința politică necesare pentru că adevărul este că nu am trăit cu conflictul doar din 2022, ci amenințările la adresa securității noastre, a prosperității noastre și a modului nostru de viață vin sub multe forme, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei dezbateri organizate de Parlamentul European cu privire la consolidarea apărării europene.

”În ultimii ani, multe iluzii europene au fost spulberate. Iluzia că pacea este permanentă. Iluzia că prosperitatea economică ar putea conta mai mult pentru Putin decât distrugerea unei Ucraine libere și democratice. Iluzia că Europa, de una singură, făcea suficient în materie de securitate – fie ea economică sau militară, convențională sau cibernetică. Când ne uităm în jurul nostru, este clar că nu mai este loc pentru alte iluzii. Putin a folosit dividendele păcii pentru a-și pregăti războiul. Ca urmare, lumea este la fel de periculoasă cum a fost de generații întregi. Războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se află acum în al treilea an și este mai consolidat și mai intens ca niciodată”, a semnalat von der Leyen într-o evaluare pragmatică, tranșantă și obiectivă a mediului geopolitic volatil cauzat de o ”ligă” a autoritarismelor în ascensiune care reclamă ca Uniunea Europeană să se trezească ”de urgență”. 

Citiți și: Așteptată să candideze la un nou mandat la șefia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen este “foarte favorabilă” numirii unui comisar european pentru apărare

Chiar dacă ultimii ani au risipit unele iluzii europene, aceștia au spulberat și unele iluzii despre Europa, a mai spus președinta Comisiei Europene.

”Că unitatea noastră nu ar rezista în fața unui război pe continentul nostru. Sau că regulile și diviziunile noastre ne-ar împiedica să oferim un sprijin financiar, militar și politic masiv. În ultimii doi ani, Europa a arătat că va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Și am arătat, de asemenea, că o Europă mai suverană nu este doar o iluzie”, a arătat oficialul european.

Ea a ținut să clarifice că ”suveranitatea europeană va face ca parteneriatele noastre să fie mai puternice”, dar că ”ea nu va afecta niciodată importanța și necesitatea alianței noastre NATO” pentru că o Europa ”mai suverană, în special în ceea ce privește apărarea, este vitală pentru consolidarea NATO”.

În esența sa, suveranitatea europeană înseamnă să ne asumăm noi înșine responsabilitatea pentru ceea ce este vital, și chiar existențial, pentru noi. Este vorba despre capacitatea și dorința noastră de a ne apăra singuri interesele și valorile. Este ceea ce au convenit liderii prin Agenda de la Versailles, imediat după începerea războiului, pentru a reduce dependențele noastre strategice în domenii critice precum energia, tehnologiile-cheie, capacitățile economice și, bineînțeles, apărarea”, a detaliat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a listat o serie dintre progresele înregistrate de UE și țările membre, printre care creșterea bugetului pentru apărare, Facilitatea europeană pentru pace, Fondul european de apărare sau creșterea capacităților industriale și de producție în domeniul apărării.

”Toate aceste progrese arată că Europa a început să înțeleagă urgența și amploarea provocării care ne așteaptă. Dar mai sunt multe de făcut. Și trebuie să ne mișcăm rapid. Poate că amenințarea războiului nu este iminentă, dar nu este imposibilă. Riscurile războiului nu ar trebui să fie amplificate, dar ar trebui să fim pregătiți pentru ele. Iar acest lucru începe cu nevoia urgentă de a reconstrui, reface și moderniza forțele armate ale statelor membre. În acest sens, Europa ar trebui să se străduiască să dezvolte și să fabrice următoarea generație de capacități operaționale pentru câștigarea bătăliei și să se asigure că dispune de o cantitate suficientă de material și de superioritatea tehnologică de care am putea avea nevoie în viitor. Acest lucru înseamnă să ne stimulăm capacitatea industrială de apărare în următorii cinci ani”, consideră Ursula von der Leyen.

În viziunea sa, în ”centrul acestui demers trebuie să se afle un principiu simplu: Europa trebuie să cheltuiască mai mult, să cheltuiască mai bine, să cheltuiască european”, a mai spus președinta Comisiei Europene, care a anunțat că va veni săptămânile următoare cu prima strategie europeană de apărare industrială, unul dintre obiectivele centrale ale strategiei și ale Programului european de investiții în domeniul apărării, care va fi însoțit de aceasta, fiind acela de a acorda prioritate achizițiilor comune în domeniul apărării.

Ursula von der Leyen este conștientă că ”nu va fi ușor să facem acest pas împreună în apărare”.

”Va necesita decizii îndrăznețe și curaj politic. Și va necesita, mai presus de toate, o nouă mentalitate europeană în domeniul apărării, atât din partea instituțiilor, cât și a industriei și a investitorilor. De aceea, sunt foarte încântată de cuvintele președintelui Calviño, care a afirmat că BEI este pregătită să facă mai mult pentru a contribui la proiecte comune care să stimuleze industria europeană de apărare. Și fac apel la statele membre să aprobe această propunere. Industria de apărare din Europa are nevoie de acces la capital”, a conchis oficialul european.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană prezintă noi inițiative de stimulare a poziției de lider industrial a UE în domeniul materialelor avansate, o tehnologie-cheie relevantă pentru dubla tranziție verde și digitală

Published

on

© European Union, 2017

Comisia Europeană a propus o strategie cuprinzătoare pentru a avansa către o poziție de lider industrial în UE în domeniul materialelor avansate, o tehnologie generică esențială și extrem de relevantă pentru tranziția ecologică și digitală.

Comunicarea privind materialele avansate pentru o poziție de lider industrial prezintă măsuri concrete care să permită alinierea priorităților de cercetare și inovare și a investițiilor în UE, asigurând poziția de lider european în această tehnologie-cheie.

”Competitivitatea UE se bazează pe avantajul nostru tehnologic și pe aprovizionarea constantă cu materiale avansate pentru tranziția noastră ecologică și digitală. Trebuie să sprijinim dezvoltarea acestor materiale și să le utilizăm în mod eficient și durabil. După ce am ascultat părțile interesate din industrie și autoritățile naționale, propunem o cale de urmat care este benefică pentru reziliența noastră economică pe termen lung”, a subliniat Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv însărcinat cu adaptarea Europei la era digitală.

Potrivit unui comunicat al executivului european, această inițiativă, așteptată cu nerăbdare de statele membre și de industrie, reprezintă primul pas către o abordare europeană comună în domeniul materialelor avansate, punând bazele unor acțiuni ulterioare.

Materialele avansate sunt materiale proiectate în mod intenționat pentru a avea performanțe superioare sau funcții speciale, care pot fi dezvoltate cu o viteză fără precedent datorită cunoștințelor științifice și a puterii de calcul actuale.

Acestea sunt fundamentale, de exemplu, pentru inovare în domeniul energiei, al electronicii, al construcțiilor și al mobilității și, prin urmare, sunt esențiale pentru tranziția ecologică și digitală. Se preconizează că prima listă de domenii de cercetare va fi extinsă în timp, în dialog cu Consiliul pentru tehnologie care urmează să fie înființat.

Se preconizează că cererea de materiale avansate va crește semnificativ în anii următori, de exemplu pentru producția de energie regenerabilă, baterii, clădiri cu emisii zero, semiconductori, medicamente și dispozitive medicale, sateliți, lansatoare spațiale, avioane sau pentru alte aplicații cu dublă utilizare, precum și pentru echipamente de apărare.

Strategia are ca scop consolidarea competitivității pe termen lung a UE prin asigurarea faptului că Uniunea rămâne în fruntea noilor tehnologii în domeniul materialelor, sprijinind capacitățile de dezvoltare, testare și implementare.

Acțiunile vor consolida, de asemenea, autonomia strategică deschisă și securitatea economică a UE prin reducerea dependenței de materiale critice prin înlocuirea acestora sau prin sprijinirea reciclării și reutilizării lor.

Comunicarea propune acțiuni structurate pe cinci piloni principali, care urmează să fie puse în aplicare împreună cu statele membre ale UE, actorii din industrie și alte părți-cheie interesate:

  • Consolidarea ecosistemului european de cercetare și inovare în domeniul materialelor avansate.
  • Introducerea rapidă pe piață a materialelor inovatoare. Aceasta include dezvoltarea unei “comunități a materialelor”, o infrastructură digitală europeană pentru cercetarea și inovarea în domeniul materialelor avansate. Aceasta va accelera în mod semnificativ proiectarea, dezvoltarea și testarea de noi materiale avansate într-un mediu controlat, utilizând, de asemenea, inteligența artificială.
  • Creșterea investițiilor de capital și a accesului la finanțare. Ca parte a acestui pachet de acțiuni, UE va institui un nou parteneriat cu industria în cadrul programului Orizont Europa, care vizează investiții de 500 de milioane de euro pentru perioada 2025-2027, dintre care cel puțin 250 de milioane de euro vor proveni din surse private.
  • Promovarea producției și utilizării materialelor avansate. Aceasta include achiziții publice pentru inovare, stabilirea de standarde și lansarea unei Academii de materiale avansate împreună cu Institutul European de Inovare și Tehnologie pentru a se asigura că forța de muncă europeană dispune de competențele necesare.
  • Crearea unui consiliu tehnologic pentru materiale avansate care să ofere consultanță cu privire la coordonarea acestei inițiative cu statele membre, țările asociate la Orizont Europa și industria.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

U.E.12 hours ago

Donald Tusk face apel la trezirea capitalelor din UE după discursul lui Putin: Europa trebuie să egaleze potențialul militar al Rusiei

U.E.12 hours ago

UE îl compară pe Putin cu Stalin după ce dictatorul rus a amenințat NATO și Europa cu arme nucleare: Putin este responsabil de toate consecințele războiului din Ucraina

ROMÂNIA14 hours ago

Klaus Iohannis a aprobat numirea a patru noi ambasadori: Ovidiu Raețchi – Japonia, Daniela Gîtman – Portugalia, Daniela Cămărășan – Croația și Sebastian Mitrache – Arabia Saudită

ROMÂNIA16 hours ago

Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu subliniază rolul cheie al investițiilor din fonduri europene, dar și al unei piețe de capital mature și competitive pentru creșterea economică

PARLAMENTUL EUROPEAN17 hours ago

Vladimir Putin trebuie tras la răspundere pentru uciderea lui Navalnîi, reclamă Parlamentul European într-o rezoluție în care cere UE să sprijine active opoziția democratică a Rusiei

NATO17 hours ago

Grupul de luptă NATO din România condus de Franța va fi ridicat, în 2025, la nivel de brigadă, de la 1.500 la 4.000 de militari aliați

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE18 hours ago

În plin proces de aderare la OCDE, Guvernul României face toate eforturile de a implementa cu succes reformele și țintele pe care și le-a asumat la nivel de țară și prin PNRR, subliniază Mircea Abrudean

ROMÂNIA18 hours ago

Bogdan Ivan, la Gala Cercetării Românești 2024: Inovarea trebuie să iasă din laboratoare și să fie pusă în valoare

PARLAMENTUL EUROPEAN19 hours ago

Parlamentul European solicită UE să furnizeze Ucrainei tot ce are nevoie pentru a învinge Rusia: Aliații UE și NATO ar trebui să sprijine militar Ucraina cu nu mai puțin de 0,25% din PIB-ul lor anual

ROMÂNIA20 hours ago

Marcel Ciolacu, la Congresul PES de la Roma, unde va fi desemnat candidatul comun pentru preşedinţia Comisiei Europene

ROMÂNIA18 hours ago

Bogdan Ivan, la Gala Cercetării Românești 2024: Inovarea trebuie să iasă din laboratoare și să fie pusă în valoare

RUSIA2 days ago

Din PE, Iulia Navalnaia transmite Occidentului: Dacă vreți să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori. Încetați să mai fiți plictisitori

ROMÂNIA2 days ago

Au fost semnate contractele de execuție pentru construcția spitalelor regionale de urgență din Iași și Cluj. Marcel Ciolacu: Îndeplinim o promisiune făcută românilor de clasa politică de mai bine de 15 ani

ROMÂNIA2 days ago

Nicolae Ciucă susține o coaliție transpartinică pentru promovarea egalității de gen: Există o legătură directă între o democrație solidă și respectarea drepturilor femeilor

ROMÂNIA3 days ago

Marcel Ciolacu, la AmCham CEO Business Forum: Dorim ca SUA să devină partenerul principal non-UE al României. În contextul provocărilor de securitate atât de mari, nu mai avem ” timp de proiecte mici”

NATO6 days ago

La doi ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Jens Stoltenberg afirmă clar că țara asediată „va adera la NATO”: „Nu este o chestiune de dacă, ci de când”

U.E.7 days ago

Bruxelles-ul va debloca fonduri europene de 137 miliarde de euro pentru Polonia în contextul reformelor privind statul de drept

ROMÂNIA1 week ago

Coaliția de guvernare a decis comasarea alegerilor locale cu cele europene pentru 9 iunie. Românii vor mai vota pentru prezidențiale în septembrie și pentru parlamentare în decembrie

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

”Living Better with Europe”. Chestorul PE Victor Negrescu: În cei 17 ani de apartenență la UE, România a înregistrat un sold pozitiv de 62 de miliarde de euro comparativ cu obligațiile financiare de țară membră

ROMÂNIA1 week ago

Marcel Ciolacu subliniază importanța alegerilor europene din 9 iunie: Vreau să trăiesc într-o Românie și într-o Europă liberă. Aceste alegeri vor fi despre principii, pentru apărarea valorilor, a statului de drept

Trending