Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană propune reforma pieței energiei electrice a UE: Investițiile în energia din surse regenerabile, garantul suveranității noastre energetice

Published

on

© European Union, 2023/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a publicat marți o amplă propunere privind reformarea organizării pieței energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternică a energiei din surse regenerabile și eliminarea treptată a gazului, pentru a reduce dependența facturilor consumatorilor de volatilitatea prețurilor la combustibilii fosili, pentru a proteja mai bine consumatorii de viitoarele creșteri ale prețurilor și de potențiala manipulare a pieței și pentru a face industria UE curată și mai competitivă, informează un comunicat al executivului UE remis CaleaEuropeană.ro.

Timp de peste douăzeci de ani, UE a avut o piață a energiei electrice eficientă și bine integrată, care le-a permis consumatorilor să profite de beneficiile economice ale unei piețe unice a energiei, asigurând securitatea aprovizionării și impulsionând procesul de decarbonizare. Criza energetică provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat necesitatea de a adapta piața energiei electrice pentru a sprijini mai bine tranziția verde și pentru a oferi consumatorilor de energie, atât gospodăriilor, cât și întreprinderilor, un acces generalizat și la prețuri accesibile la energie electrică din surse regenerabile și nefosile

“În viitor, energia din surse regenerabile va deveni tot mai mult resursa de referință pentru cetățenii și industriile europene. Energia din surse regenerabile este garantul suveranității noastre energetice, contribuind la eliminarea dependenței noastre de combustibilii fosili. Trebuie să actualizăm organizarea pieței noastre pentru a ne asigura că această tranziție are loc cât mai curând posibil și că toți consumatorii vor putea beneficia de scăderea costurilor la energia din surse regenerabile”,  a declarat Frans Timmermans, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

“Stimularea investițiilor în energia din surse regenerabile ne va ajuta să atingem obiectivele Pactului verde și să transformăm UE într-o autoritate în domeniul energiei curate în deceniile care vor urma”, a punctat și Kadri Simson, comisarul european pentru energie.

Reforma propusă prevede revizuiri ale mai multor acte legislative ale UE – în special ale Regulamentului privind energia electrică, ale Directivei privind energia electrică și ale Regulamentului REMIT. Aceasta introduce măsuri menite să stimuleze încheierea de contracte pe termen mai lung de producere de energie pe bază de combustibili nefosili și să introducă soluții flexibile mai curate în sistem care să facă concurență gazului, cum ar fi răspunsul părții de consum și stocarea. Acest măsuri vor permite reducerea impactului combustibililor fosili asupra facturilor la energie electrică ale consumatorilor și vor garanta că ele reflectă scăderea costurilor la energia din surse regenerabile. Mai mult, reforma propusă va stimula concurența deschisă și echitabilă pe piețele europene angro de energie, prin sporirea transparenței și integrității pieței.

Instituirea unui sistem energetic bazat într-o mai mare măsură pe energia din surse regenerabile va fi esențială nu numai pentru a reduce facturile consumatorilor, ci și pentru a asigura o aprovizionare energetică durabilă și independentă a UE, în conformitate cu Pactul verde european și cu planul REPowerEU. Această reformă, care face parte din Planul industrial al Pactului verde, va permite de asemenea industriei europene să aibă acces la o aprovizionare cu energie din surse regenerabile, nefosilă și la prețuri accesibile, fapt care reprezintă motorul esențial al decarbonizării și al tranziției verzi. Pentru a atinge obiectivele noastre în materie de energie și climă, utilizarea energiei din surse regenerabile va trebui să se tripleze până la sfârșitul acestui deceniu.

Protejarea și responsabilizarea consumatorilor 

Prețurile ridicate și volatile, cum ar fi cele observate în 2022 provocate de războiul energetic purtat de Rusia împotriva UE, au reprezentat o povară excesivă pentru consumatori. Această propunere va permite consumatorilor și furnizorilor să beneficieze de o mai mare stabilitate a prețurilor bazată pe tehnologii aferente energiei din surse regenerabile și nefosile.  În mod esențial, propunerea va oferi consumatorilor o gamă largă de contracte și informații mai clare înainte de semnarea contractelor, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a profita de prețuri sigure și pe termen lung, care să contribuie la evitarea riscurilor și a volatilității excesive. În același timp, consumatorii vor putea opta în continuare să încheie contracte cu fixarea dinamică a prețurilor pentru a profita de variabilitatea prețurilor, utilizând energia electrică atunci când aceasta este mai ieftină (de exemplu, pentru a încărca autoturisme electrice sau pentru a utiliza pompe de căldură).

Pe lângă lărgirea puterii de alegere a consumatorilor, reforma urmărește, de asemenea, să promoveze stabilitatea prețurilor, prin reducerea riscului de faliment al furnizorilor. Propunerea impune furnizorilor să își gestioneze riscurile de preț cel puțin în limita volumelor care fac obiectul unor contracte fixe, pentru a fi mai puțin expuși la creșterile bruște ale prețurilor și la volatilitatea pieței. De asemenea, propunerea prevede obligația statelor membre de a stabili furnizori de ultimă instanță, astfel încât niciun consumator să nu fie privat de energie electrică.

Protecția consumatorilor vulnerabili este, de asemenea, îmbunătățită în mod semnificativ. În cadrul reformei propuse, statele membre vor proteja consumatorii vulnerabili cu rest de plată, astfel încât aceștia să nu fie deconectați. De asemenea, în caz de criză, reforma permite statelor membre să extindă prețurile cu amănuntul reglementate la gospodării și la IMM-uri.

În temeiul propunerii de reformă, normele privind partajarea energiei din surse regenerabile sunt, de asemenea, în curs de redefinire. Consumatorii vor putea investi în parcuri eoliene sau solare și vor putea vinde excedentul de energie solară captată pe acoperiș vecinilor și nu doar furnizorilor lor. De exemplu, locatarii vor putea să partajeze surplusul de energie solară captată pe acoperiș cu un vecin.

Pentru a îmbunătăți flexibilitatea sistemului energetic, statele membre vor trebui de acum înainte să își evalueze nevoile, să stabilească obiective pentru creșterea flexibilității în materie de combustibili nefosili și vor avea posibilitatea de a introduce noi scheme de sprijin, în special pentru răspunsul părții de consum și stocare. Reforma le permite totodată operatorilor de rețea să obțină o reducere a cererii în timpul orele de vârf. În paralel cu această propunere, Comisia a emis și recomandări adresate statelor membre cu privire la progresul inovării, al tehnologiilor și al capacităților în materie de stocare.

Sporirea previzibilității și a stabilității costurilor la energie pentru a stimula competitivitatea industrială

În ultimul an, numeroase întreprinderi au fost grav afectate de volatilitatea excesivă a prețurilor la energie. Pentru a spori competitivitatea industriei UE și pentru a reduce expunerea acesteia la volatilitatea prețurilor, Comisia propune înlesnirea încheierii de contracte mai stabile pe termen lung, cum ar fi contractele de achiziție de energie electrică (PPA-uri), prin care întreprinderile își stabilesc propriile surse directe de aprovizionare cu energie și, prin urmare, pot beneficia de prețuri mai stabile ale energiei produse din surse regenerabile și nefosile. Pentru a elimina obstacolele actuale, cum ar fi riscurile de credit ale cumpărătorilor, reforma obligă statele membre să asigure disponibilitatea garanțiilor bazate pe piață pentru contractele de achiziție de energie electrică.

Pentru a asigura stabilitatea veniturilor producătorilor de energie electrică și pentru a proteja industria de volatilitatea prețurilor, tot sprijinul public pentru noi investiții în producerea inframarginală și continuă de energie electrică din surse regenerabile și nefosile va trebui să ia forma unor contracte bidirecționale pentru diferență (CfD), în timp ce statele membre vor avea obligația de a canaliza veniturile excedentare către consumatori. Mai mult, reforma va stimula lichiditatea pe piață pentru contractele pe termen lung care blochează prețurile viitoare, așa-numitele „contracte la termen de tip forward.” Acest lucru va permite unui număr crescut de furnizori și consumatori să se protejeze împotriva volatilității excesive a prețurilor pe perioade mai lungi de timp. 

De asemenea, vor fi prevăzute noi obligații de a înlesni integrarea energiei din surse regenerabile în sistem și de a spori previzibilitatea în ceea ce privește producția. Printre acestea se numără obligații de transparență pentru operatorii de rețea în ceea ce privește congestionarea rețelei, precum și termene de realizare a schimburilor comerciale mai apropiate de timpul real.

În fine, pentru a asigura piețe competitive și o stabilire transparentă a prețurilor, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și autoritățile naționale de reglementare vor avea o capacitate sporită de a monitoriza integritatea și transparența pieței energetice. În special, Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) actualizat va asigura o mai bună calitate a datelor și va consolida rolul ACER în investigarea eventualelor cazuri de abuz de piață de tip transfrontalier. În ansamblu, acest lucru va spori protecția consumatorilor și a industriei din UE împotriva oricăror abuzuri de piață.

Reforma propusă urmează să fie discutată și aprobată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a intra în vigoare.     

Începând din vara anului 2021, prețurile la energie au cunoscut creșteri și volatilități fără precedent și au avut un impact grav asupra gospodăriilor din UE și asupra economiei, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, eveniment care a declanșat o criză energetică în Europa. Numeroși consumatori au înregistrat o creștere a facturilor lor din cauza majorării prețurilor la gaz, chiar dacă sursele regenerabile de energie acoperă deja peste o treime din cererea de energie electrică a UE.

UE a reacționat rapid, prin introducerea unei game largi de măsuri menite să atenueze impactul prețurilor angro ridicate și volatile ale energiei asupra gospodăriilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, Consiliul European a invitat Comisia să ia măsuri privind o reformă structurală a pieței energiei electrice, cu dublul obiectiv de a asigura suveranitatea energetică europeană și de a atinge neutralitatea climatică. Reforma propusă răspunde acestui apel al liderilor UE, fiind anunțată de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii de anul trecut. Aceasta face parte, de asemenea, din Planul industrial al Pactului verde european, menit să consolideze competitivitatea industriei europene cu zero emisii nete și să accelereze tranziția către neutralitatea climatică.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

COMISIA EUROPEANA

Liderii instituțiilor UE fac un apel la “pornirea” apărării europene pentru a reflecta nivelul de ambiție al “Uniunii geopolitice”

Published

on

© European Union 2023

Președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au făcut joi un apel la “pornirea apărării europene și la “o apărare europeană” care să reflecte nivelul de ambiție al “Uniunii noastre geopolitice”.

Cei doi lideri instituționali s-au adresat reuniunii anuale a Agenției Europene de Apărare.

“Liderii vor să le transmită clar cetățenilor lor că vom fi alături de ei pentru a le asigura siguranța și securitatea. Avem nevoie de o adevărată apărare europeană pentru mai multă securitate. Trebuie să construim un triunghi virtuos – de obiective comune și capacități operaționale îmbunătățite”, a spus Charles Michel, într-un discurs.

Șeful Consiliului European consideră că a sosit momentul să creăm o adevărată uniune a apărării, însoțită de o “veritabilă piață unică a apărării”.

Această piață unică a apărării ar trebui să se concentreze asupra a două obiective în viitor, și anume sprijinul militar pentru Ucraina și clădirea apărării europene.

În ceea ce o privește, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei, a indicat în discursul ei că pentru pregătirea industrială în domeniul apărării este necesar “un reflex european mai puternic”, de la planificare la achiziții.

“Strategia industrială europeană în domeniul apărării va sprijini acest reflex pe patru direcții”, a spus ea, enumerându-le: concentrare strategică, reguli mai bune, dublă utilizare și finanțare.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Guvernul britanic respinge ideea de a readera la UE după ce Ursula von der Leyen a sugerat că generația mai tânără va putea “repara” greșeala Brexit

Published

on

© Ursula von der Leyen/ Twitter

Downing Street a negat că Brexitul este în pericol, în pofida sugestiilor preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform cărora următoarea generaţie ar putea pune Regatul Unit pe calea readerării la Uniunea Europeană, relatează DPA, potrivit Agerpres.

În cadrul unui eveniment găzduit Politico Europe la Bruxelles, von der Leyen a spus că ”direcţia călătoriei” este clară şi a sugerat că generaţia mai tânără va putea ”repara” greşeala reprezentată de ieşirea Regatului Unit din UE.

Întrebată dacă premierul Rishi Sunak este de acord cu această afirmaţie, purtătoarea de cuvânt a Downing Street 10 a răspuns: ”Nu. Graţie libertăţilor noastre legate de Brexit luăm în calcul, chiar acum, cum să ne consolidăm sistemul privind migraţia”.

”Graţie libertăţilor noastre legate de Brexit le garantăm pacienţilor în Regatul Unit că pot avea acces la medicamente mai rapid, că există o mai mare bunăstare a animalelor. Ne concentrăm foarte mult pe asta”, a adăugat reprezentanta executivului de la Londra.

Întrebată dacă Brexitul este în pericol, ea a răspuns negativ.

Desemnarea fostului premier David Cameron în funcţia de ministru de externe al Regatului Unit şi apelul acestuia ca ţara sa să fie ”un prieten, un vecin şi cel mai bun partener posibil” al Uniunii Europene au cauzat îngrijorări în rândul susţinătorilor Brexitului.

Şeful diplomaţiei britanice a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere cu Maros Sefcovic, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, care se ocupă de chestiunile privind Brexitul la nivelul executivului european.

“Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la chestiunile care ne interesează pe amândoi, inclusiv sprijinul pentru Ucraina, Acordul de retragere și maximizarea oportunităților oferite de Acordul de comerț și cooperare”, a scris Cameron, pe platforma X (ex-Twitter).

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană propune crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea și consolidarea drepturilor călătorilor care achiziționează pachete de servicii

Published

on

© European Union, 2020/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să îmbunătățească experiența pasagerilor și a călătorilor prin consolidarea drepturilor acestora.

Conform unui comunicat al instituției, noile norme se vor baza pe lecțiile învățate, inclusiv pe experiențele recente ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 și ale falimentului grupului de voiaje Thomas Cook în 2019, care au avut un impact major atât asupra călătorilor, cât și asupra pieței călătoriilor. În special, acestea vor clarifica normele privind rambursarea atunci când zborurile sau călătoriile multimodale sunt rezervate printr-un intermediar, astfel încât pasagerii să fie mai bine protejați împotriva anulărilor.

Acestea vor asigura, de asemenea, călătorii mai ușoare, în special cele care implică diferite servicii de călătorie sau moduri de transport, asigurându-se că pasagerii au acces la sprijin direct și informații îmbunătățite în timp real, de exemplu cu privire la întârzieri și anulări.

Se acordă o atenție deosebită nevoilor pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă pentru a aborda și a facilita trecerea de la un mod de transport la altul și pentru a îmbunătăți asistența de calitate acolo unde este necesar.

”UE dispune de cele mai puternice cadre privind drepturile pasagerilor din lume, dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să facem și mai bine, învățând din mai mult de un deceniu de experiență în acest domeniu. Pe lângă îmbunătățirea modului în care normele existente sunt aplicate și respectate, intenționăm să eliminăm trei lacune principale în ceea ce privește aceste propuneri: În primul rând, să se asigure că pasagerii sunt la fel de bine protejați și îngrijiți atunci când își rezervă biletele la intermediari; în al doilea rând, extinderea protecției la pasagerii care combină diferite moduri de transport într-o singură călătorie; și, în al treilea rând, să intensifice asistența specială pentru pasagerii cu handicap și să se asigure că dreptul acestora de a călători cu demnitate este respectat”, a subliniat Adina Vălean, comisar pentru transporturi.

Propunerile adoptate se axează pe 3 aspecte:

1. Întărirea drepturilor consumatorilor

Pasagerii care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul sau cu autobuzul se bucură deja de o protecție recunoscută la nivel mondial prin drepturile pasagerilor din UE. Aceștia au, de exemplu, dreptul la redirecționare, rambursare, despăgubiri și/sau asistență (în funcție de circumstanțe) în cazul în care călătoria este perturbată. Cu toate acestea, persistă unele lacune în normele actuale, în timp ce deficiențele în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației împiedică pasagerii să beneficieze pe deplin de aceste drepturi.

Propunerea de revizuire a regulamentelor privinddrepturilepasagerilor abordează aceste probleme prin consolidarea mecanismelor de punere în aplicare și prin introducerea unor norme pentru pasagerii aerieni care și-au rezervat zborurile printr-un intermediar, inclusiv în ceea ce privește rambursarea. 

Propunerea privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale stabilește, de asemenea, pentru prima dată, noi norme de protecție a pasagerilor care utilizează diferite tipuri de transport, cum ar fi autobuzele, trenurile și avioanele, toate în cadrul unei singure călătorii. Pasagerii se vor bucura de drepturi de informare mai bune înainte și în timpul acestor călătorii, inclusiv în ceea ce privește duratele minime de legătură între diferitele servicii de transport. În plus, în cazul în care au cumpărat călătoria multimodală în cadrul unui contract de transport, aceștia vor avea dreptul la asistență din partea transportatorului în cazul pierderii legăturilor. 

Se acordă o atenție deosebită nevoilor pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Persoanele cu mobilitate redusă care trec de la un mod de transport la altul în timpul călătoriei vor fi asistate la punctele de legătură de către transportatori și operatorii terminalelor atunci când călătoresc în temeiul unui singur contract de transport sau când călătoresc prin noduri multimodale pentru călători. În cazul în care o companie aeriană obligă un pasager cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă să călătorească însoțit de o persoană, deoarece pasagerul are nevoie de asistență pentru a respecta cerințele de siguranță a aviației (de exemplu, pentru a fixa centura de siguranță), compania aeriană va fi obligată să transporte însoțitorul gratuit și, atunci când este practic, să așeze persoana respectivă lângă pasagerul pe care îl asistă. Acest drept există deja atunci când cetățenii europeni călătoresc cu trenul, vaporul sau autobuzul/autocarul.

2. Protecția călătorilor care achiziționează pachete de servicii

Odată cu revizuirea Directivei din 2015 privind pachetele de servicii de călătorie, protecția călătorilor care achiziționează pachete de servicii va fi mai eficace în viitor, în special în situații de criză, învățând învățămintele desprinse din pandemia de COVID-19. Modificările propuse vor oferi călătorilor drepturi mai puternice și mai clare și vor clarifica obligațiile și responsabilitățile organizatorilor de pachete de servicii de călătorie.

Unele dintre noile norme se referă la:

  • În ceea ce privește rambursările, există un lanț de furnizori de servicii, organizatori de pachete de servicii și călători. Călătorii vor avea în continuare dreptul la rambursare în termen de 14 de zile. Acest lucru va fi facilitat deoarece organizatorii de pachete, dintre care majoritatea sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), vor avea dreptul la o rambursare din partea prestatorilor de servicii în termen de 7 de zile. Faptul că aceștia primesc rambursarea în termen de o săptămână le permite, la rândul lor, să își ramburseze clienții în termen de două săptămâni în total.
  • Aconturile efectuate de călători pentru pachete nu pot depăși 25 % din prețul pachetului, cu excepția cazului în care organizatorii se confruntă cu costuri care justifică un acont mai mare, de exemplu, deoarece aceștia trebuie să plătească în avans companiei aeriene prețul integral al biletului. Organizatorii nu pot solicita plata totală mai devreme de 28 de zile înainte de începerea derulării pachetului.
  • Călătorii cărora li se oferă un voucher vor primi informații clare cu privire la faptul că pot solicita rambursarea și vor fi informați cu privire la caracteristicile voucherului înainte de a-l accepta. Aceste vouchere vor fi rambursate automat dacă nu sunt utilizate înainte de sfârșitul perioadei lor de valabilitate. În plus, titlurile valorice și drepturile de rambursare vor fi acoperite de protecția în caz de insolvență.
  • Informații mai clare: Turiștii vor primi informații clare cu privire la măsura în care o combinație de servicii de călătorie constituie un pachet, cine este răspunzător în caz de probleme, precum și cu privire la drepturile lor în calitate de călători care achiziționează pachete de servicii.

3. Îmbunătățirea serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale și crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea

Multimodalitatea, sau combinația de moduri de transport, poate reduce emisiile globale generate de transport, permițând călătorilor să aleagă cel mai eficient și mai durabil mod de transport. Revizuirea Regulamentului delegat privind serviciul de informare cu privire la călătoriile multimodale (MMTIS) la nivelul UE va facilita găsirea de către pasageri, prin intermediul serviciilor de informare cu privire la călătorii, a informațiilor în timp real cu privire la diferite moduri de transport și accesul la actualizări în timp real în timpul călătoriei, de exemplu cu privire la întârzieri și anulări. De asemenea, vor fi disponibile noi tipuri de informații, cum ar fi dacă bicicletele pot fi transportate în tren și accesibilitatea, inclusiv pentru călătorii cu handicap sau cu mobilitate redusă.

În conformitate cu Strategia europeană privind datele și sprijinită de programul Europa digitală, inițiativa privind un spațiu european comun al datelor privind mobilitatea (EMDS), adoptată tot miercuri, va facilita accesul, punerea în comun și partajarea datelor din sursele existente și viitoare de date privind transporturile și mobilitatea.

Aceasta va permite accesul la date în timp real și partajarea acestora, permițând publicului călător să rămână la curent cu situația transportului și cu condițiile de trafic, permițându-i să își planifice mai bine călătoriile.

Aceasta va permite, de asemenea, actorilor publici și privați să dezvolte servicii de transport inovatoare și elaborarea de politici bazate pe date în domeniul transporturilor.  

Aproximativ 13 miliarde de pasageri care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autocarul, cu autobuzul sau cu feribotul în fiecare an în UE beneficiază de drepturile pasagerilor din UE și mulți alții utilizează transportul local. Se preconizează că această cifră va ajunge la 15 miliarde până în 2030 și la aproape 20 miliarde până în 2050.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
COMISIA EUROPEANA10 hours ago

Liderii instituțiilor UE fac un apel la “pornirea” apărării europene pentru a reflecta nivelul de ambiție al “Uniunii geopolitice”

ROMÂNIA12 hours ago

Klaus Iohannis: Mandatul noului șef al Statului Major al Apărării trebuie să fie încă un pas în consolidarea capacității de apărare a României

ROMÂNIA12 hours ago

Premierul Ciolacu și ministrul Odobescu regretă dispariția lui Henry Kissinger: Un mare om de stat care a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei mondiale

INTERNAȚIONAL12 hours ago

“Un gigant al istoriei”: Franța, Germania, UE, Rusia, China, Japonia și Ucraina l-au omagiat pe Henry Kissinger, decedat la vârsta de 100 de ani

NATO13 hours ago

Patru avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Turce au aterizat în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO

CONSILIUL UE18 hours ago

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind legislația UE de protecție a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului

COMISIA EUROPEANA18 hours ago

Guvernul britanic respinge ideea de a readera la UE după ce Ursula von der Leyen a sugerat că generația mai tânără va putea “repara” greșeala Brexit

INTERNAȚIONAL18 hours ago

A murit Henry Kissinger, figură marcantă a diplomației SUA și fost secretar de stat și consilier pentru securitate națională. Veteranul diplomat avea 100 de ani

COMISIA EUROPEANA1 day ago

Comisia Europeană propune crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea și consolidarea drepturilor călătorilor care achiziționează pachete de servicii

U.E.1 day ago

UE are un „interes strategic” pentru dezvoltarea unui cadru de dialog actualizat cu Turcia, bazat pe „relații de cooperare mai bune și reciproc avantajoase” (raport)

NATO3 days ago

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe NATO, Stoltenberg reafirmă sprijinul aliaților pentru Ucraina: România a deschis un centru de pregătire F-16 pentru piloții ucraineni. Germania și Olanda au promis sprijin de 10 miliarde de euro

ROMÂNIA4 days ago

Ministrul Mediului îndeamnă „să începem hora reciclării”: Lansarea sistemului de garanție-returnare, „o investiție care folosește cele mai noi tehnologii”

ROMÂNIA4 days ago

Marcel Ciolacu: Lansarea sistemului de garanție-returnare va poziționa România pe o poziție de leadership european în protecția mediului și gestionarea ambalajelor, fiind al doilea cel mai mare astfel de sistem după cel din Germania

ROMÂNIA6 days ago

Rareș Burlacu, președintele ARICE, constată o schimbare a paradigmei economice în rândul investitorilor: Se observă o îngemănare între acțiunile unui guvern și forța economică degajată de sectorul privat

ROMÂNIA1 week ago

Klaus Iohannis, la finalul turneului politico-diplomatic în Africa: Am repus România pe radarul african. Neglijarea relației cu Africa, o eroare strategică în politica externă românească

PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago

Eurodeputata PPE Pernille Weiss evidențiază potențialul României de a atrage investiții în domeniul farmaceutic prin crearea unui mediu propice pentru inovatori și IMM-uri

ROMÂNIA1 week ago

Președintele Senatului consideră că ”mediul de afaceri are nevoie de încredere şi predictibilitate” pentru a se dezvolta astfel încât orice situaţie de criză să poată fi depăşită

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Volodimir Zelenski, Maia Sandu și Charles Michel afirmă “calea europeană” a Ucrainei și Moldovei la zece ani de la EuroMaidan: Aderarea va întări frontiera estică a UE

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Marcel Ciolacu: Prin centrele de zi destinate sprijinirii copiilor expuși riscului de a fi separați de familie ne asigurăm că toți copiii au șanse egale de a-și dezvolta potențialul

ROMÂNIA2 weeks ago

Tanzania poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor cu UE, îi transmite Klaus Iohannis președintei țării africane

Trending