Comisia propune modernizarea directivei privind calificarile profesionale

Pe măsură ce se reduce populaţia în vârstă de muncă în numeroase state membre, cererea de personal cu înaltă calificare va creşte, până în 2020, cu peste 16 milioane de locuri de muncă. Pentru ca Europa să facă faţă acestei cereri, trebuie să se rezolve problema deficitului de forţă de muncă – de exemplu, graţie mobilităţii profesioniştilor de înaltă calificare din alte state membre ale UE. Aceştia pot reprezenta o sursă importantă de creştere economică, cu condiţia de a se putea deplasa cu uşurinţă către zonele unde sunt locuri de muncă disponibile, motiv pentru care calificările lor trebuie să poată fi recunoscute într‑un mod rapid, simplu şi fiabil în UE. Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE).

Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/191211_calificari_profesionale_ro.htm

Înregistrarea informării tehnice de presă, susţinută de dl Pierre Delsaux, director-general adjunct al Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă şi Servicii, poate fi urmărită în pagina:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.