Conferinţa InfoCluster Day – Pregătirea lansării schemelor de finanţare pentru clusterele din România

În data de 5 iunie 2012, a avut loc la Hotel Capital Piaza din Bucureşti, în organizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Organismul Intermediar pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (Ol IMM), conferinţa InfoCluster Day dedicată potenţialilor beneficiari ai Operaţiunii 1.3.3. Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori sau clustere”, (denumită prescurtat „Operaţiunea Clustere”) din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Schemele de ajutor financiar adoptate în cadrul acestei operaţiuni vizează întărirea capacităţii instituţionale a clusterelor/lanţurilor de valoare existente sau potenţiale din România, îmbunătăţirea coerenţei proiectelor şi a strategiilor lor de dezvoltare, şi crearea premiselor pentru ca aceste structuri asociativ-economice să se dezvolte în cadrul climatului economic naţional şi european.

Obiectivul specific al Operaţiunii Clustere constă în sprijinirea integrării întreprinderilor, în specia! a IMM-urilor în lanţurile de valoare sau clustere, precum şi în încurajarea dezvoltării acestor structuri de afaceri în jurul unor activităţi productive şi cu caracter inovativ, cu scopul de a produce bunuri cu valoare adăugată cât mai mare, competitive atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională.

Operaţiunea îşi propune acordarea de sprijin financiar pentru implementarea coordonată şi coerentă a proiectelor şi strategiilor/planurilor de dezvoltare la nivelul clusterelor existente sau potenţiale, prin finanţarea de proiecte implementate de către entitatea de management al clusterelor, în beneficiul tuturor membrilor – întreprinderi mici şi mijlocii, institute de cercetare, universităţi, organizaţii neguvernamentaie şi autorităţi publice locale.

Activităţile ce pot fi finanţate în cadrul acestei operaţiuni inlcud activităţi de animare a clusterelor (marketing, atragerea de noi membri, promovarea clusterului), dar şi activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi închirierea de personal de înaltă calificare.

Operaţiunea are alocat un buget estimativ de 20 milioane Euro, iar valoarea maximă a finanţării nerabursabile este de 200.000 Euro pentru proiectele elaborate de către clustere emergente şi de 1.200.000 Euro pentru proiecte elaborate de clusterele inovative.

În cadrul conferinţei InfoClusterDay au fost prezentate schemele de ajutor de stat ce stau la baza   acordării   finanţărilor   în   cadrul   acestei  operaţiuni,   detalii   legate   de   eligibilitatea  beneficiarilor, a proiectelor, a activităţilor şi a cheltuielilor, conforme prevederilor din Ghidul solicitantului, aflat în fază finală de consultare publică şi aprobare.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), ai Organismului Intermediar pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii – administrator al schemelor de finanţare şi ai firmei de consultanţă GEA Strategy & Consulting S.A. care acordă asistenţă tehnică pentru elaborarea documentelor de programare aferente Operaţiunii 1.3.3.

Mai multe detalii despre acest eveniment sau cu privire ia Operaţiunea Clustere puteţi afla de la serviciul de help-desk dedicat acestei operaţiuni Io adresa de e-mail: clustere@geeaconsulting.ro, sau accesând secţiunea specială de website: http://oiimm.mimmcma.ro/catefiorv/oiimm/opera%C5%A3iunea-clustere

Foto: captaingo.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.