Connect with us

CONSILIUL EUROPEAN

Consiliul European a stabilit orientările pentru politica economică a statelor membre pentru 2013

Published

on

EU FlagConsiliul European a transmis concluziile întîlnirilor din 14-15 martie a.c. Potrivit documentului, Consiliul European a desfășurat o discuție amplă cu privire la situația economică și socială și a stabilit orientările  pentru politica economică a statelor membre și a Uniunii Europene pentru 2013.

Redăm comunicatul, asa cum a fost remis de Secretariatul General al Consiliului:

În ultimii ani, am depus eforturi însemnate pentru a răspunde la dificultățile presante generate de  criza financiară și de criza datoriei suverane, în scopul de a pregăti terenul pentru revenirea la o  creștere durabilă generatoare de locuri de muncă și de a trece la o guvernanță economică  consolidată atât la nivelul UE, cât și la nivelul zonei euro. S-au obținut multe rezultate, în pofida unor incertitudini care persistă încă pe piețele financiare. Cu toate acestea, stagnarea activității economice prevăzute pentru 2013 și nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului evidențiază faptul că este crucial să se accelereze eforturile de sprijinire în mod prioritar a creșterii economice, urmărindu-se totodată o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice. Consiliul European a desfășurat o discuție amplă cu privire la situația economică și socială și a stabilit orientările pentru politica economică a statelor membre și a Uniunii Europene pentru 2013.

Acestea ar trebui să se axeze pe punerea în aplicare a deciziilor luate, în special în ceea ce privește Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă. Trebuie acordată prioritate specială sprijinirii ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și promovării creșterii și competitivității. În iunie, Consiliul European va reveni asupra evaluării politicilor care sunt definite la nivel național în scopul punerii în aplicare a acestor priorități, precum și asupra punerii în aplicare a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă. Consiliul European a convenit ca în următoarele luni să poarte discuții pe marginea unor teme specifice cu un potențial ridicat de realizare a creșterii și de creare de locuri de muncă. De asemenea, în vederea reuniunii sale din iunie, Consiliul European a trecut în revistă activitățile desfășurate în prezent pentru aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM).

I. POLITICA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

Semestrul european: promovarea competitivității, a creșterii și a creării de locuri de muncă, în special pentru tineri

1. După cum s-a convenit în luna decembrie a anului trecut, statele membre și Uniunea Europeană întreprind acțiuni hotărâte pentru a promova competitivitatea, creșterea și crearea de locuri de muncă, în conformitate cu următoarele priorități stabilite în analiza anuală a creșterii:

(a) urmărirea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice;

(b) restabilirea unui nivel normal de acordare de împrumuturi în cadrul economiei;

(c) promovarea creșterii și a competitivității;

(d) abordarea șomajului și a consecințelor sociale ale crizei;

(e) modernizarea administrației publice.

 

2. Punerea în aplicare rămâne în continuare fundamentală. Sunt necesare acțiuni hotărâte pentru a susține angajamentul politic ferm de a promova creșterea și crearea de locuri de muncă și de a răspunde la dificultățile bugetare, macroeconomice și structurale. Toate aceste aspecte ar trebui reflectate în programele naționale de reformă și în programele de stabilitate și de convergență ale statelor membre, ținând seama pe deplin de discuțiile purtate în cadrul Consiliului, în contextul semestrului european, cu privire la analiza anuală a creșterii realizată de Comisie, astfel cum figurează în raportul de sinteză al Președinției și în concluziile relevante ale Consiliului, precum și de analiza elaborată de Comisie în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv în Raportul privind mecanismul de alertă.

3. Sunt în curs de realizare progrese considerabile cu privire la echilibrarea din punct de vedere structural a bugetelor, iar aceste progrese trebuie continuate. Consiliul European subliniază în special necesitatea unei consolidări fiscale diferențiate favorabile creșterii, reamintind totodată posibilitățile oferite de normele fiscale actuale ale Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) și ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare.

4. Ar trebui să existe o combinație adecvată de măsuri privind cheltuielile și veniturile la nivelul statelor membre, incluzând măsuri specifice pe termen scurt menite să stimuleze creșterea și să susțină crearea de locuri de muncă, mai ales în rândul tinerilor, și acordând prioritate investițiilor favorabile creșterii. În acest sens, Consiliul European reamintește faptul că, în condițiile respectării depline a PSC, posibilitățile oferite de cadrul bugetar existent al UE de a echilibra necesitățile de investiții publice productive cu obiectivele de disciplină bugetară pot fi exploatate în cadrul componentei preventive a PSC.

5. Consolidarea fiscală și restaurarea stabilității financiare trebuie să aibă loc în paralel cu reforme structurale bine concepute, vizând promovarea creșterii durabile, a ocupării forței de muncă și a competitivității, precum și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. În acest context, Consiliul European reamintește importanța transferării sarcinii fiscale dinspre forța de muncă spre alte domenii, acolo unde este cazul, și a recunoașterii competenței statelor membre în acest domeniu, în scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a competitivității.

6. În contextul unei consolidări fiscale problematice, este important să se asigure faptul că toată lumea își plătește impozitele. Prin urmare, sunt necesare eforturi reînnoite pentru a îmbunătăți eficiența colectării impozitelor și a combate evaziunea fiscală, inclusiv prin încheierea unor acorduri cu țările terțe privind impozitarea economiilor și prin realizarea de progrese rapide în ceea ce privește combaterea problemei fraudei în materie de TVA. Este necesară o cooperare strânsă cu OCDE și cu G20 în vederea elaborării unor standarde agreate la nivel internațional pentru prevenirea eroziunii bazei fiscale și a transferurilor de profituri. În acest scop, UE își va coordona pozițiile. Ar trebui să se înregistreze progrese în cadrul lucrărilor referitoare la dosare fiscale pendinte, cum ar fi propunerile privind impozitarea energiei, privind baza fiscală consolidată comună a societăților și privind revizuirea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Consiliul European ia act de progresele înregistrate cu privire la lucrările referitoare la cooperarea consolidată privind taxa pe tranzacțiile financiare.

7. În ceea ce privește acțiunile întreprinse la nivelul UE, trebuie continuată punerea în aplicare pe deplin și în mod urgent a orientărilor decise de Consiliul European în ultimele luni, mai ales în cadrul Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, în vederea exploatării în special a potențialului economiei ecologice de a promova creșterea și competitivitatea. Creșterea recentă a capitalului BEI cu 10 miliarde EUR va permite băncii să acorde împrumuturi suplimentare în valoare de 60 de miliarde EUR în sprijinul creșterii și al creării de locuri de muncă, iar aceasta, împreună cu Fondul european de investiții, va ajuta la catalizarea proiectelor în valoare de până la 180 de miliarde EUR în perioada 2013-2015. Consiliul European va evalua în iunie punerea în aplicare a pactului, axându-se în special pe măsurile destinate creării de locuri de muncă și pe stimularea finanțării economiei pentru măsurile de creștere cu acțiune rapidă. În acest sens Comisia, împreună cu BEI, va prezenta în iunie un raport cu privire la posibilitățile și la prioritățile specifice care ar trebui identificate, în special în ceea ce privește infrastructura, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, economia digitală, cercetarea și inovarea, precum și IMM-urile.

8. Trebuie să se finalizeze și să se pună în aplicare de urgență cadrul pentru o mai bună guvernanță economică. Trebuie valorificată pe deplin noua legislație privind supravegherea fiscală și macroeconomică (pachetul de șase propuneri legislative, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare și Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare). În mod special, trebuie efectuate toate lucrările de pregătire necesare pentru a se asigura că aceste noi norme sunt aplicate efectiv de la începutul ciclurilor bugetare naționale în 2013.

Comunicatul integral AICI.

Sursa: consilium.europa.eu
Foto: freefoto.com

CONSILIUL EUROPEAN

Președintele Consiliului European, Charles Michel, despre situația politică din Georgia: Fac apel la toate părțile să pună interesele cetățenilor pe primul loc

Published

on

© European Union

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis că a luat act de decizia Georgiei privind Acordul din 19 aprilie, acord care continuă să ofere o cale europeană către construirea unei democrații mai puternice și a unui stat de drept, în interesul poporului georgian, informează comunicatul oficial. 

„De asemenea, am luat act de faptul că Mișcarea Națională Unită nu a semnat în continuare acordul”, a adăugat acesta. 

Charles Michel a subliniat că acordul este cel mai bun mod de a avansa o agendă de reforme care să consolideze instituțiile democratice din Georgia și să contribuie la asigurarea prosperității, a locurilor de muncă și a creșterii economice – toate acestea fiind foarte necesare în beneficiul poporului georgian.

„Nu văd nicio alternativă pentru continuarea reformelor electorale și judiciare aprofundate și a alegerilor locale libere și corecte. Fac apel la toate părțile să pună interesele cetățenilor pe primul loc și să se angajeze să avanseze în discursul politic din Georgia în cadrul instituțiilor democratice ale țării”, a punctat președintele Consiliului European. 

În final, Charles Michel a amintit că miercuri, 28 iulie, s-a întâlnit cu președintele Zourabichvili pentru a discuta situația și relațiile dintre Uniunea Europeană și Georgia.

Săptămâna trecută, Charles Michel s-a aflat într-o vizită de lucru în Georgia și a participat la Conferința internațională de la Batumi, cât și la o reuniune cu liderii partenerilor asociați ai UE, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

În cadrul întrevederii cu președintele și premierul Georgiei, Charles Michel a discutat despre cele mai recente evoluții din Georgia și despre punerea în aplicare a Acordului din 19 aprilie. 

Partidul la putere în Georgia și opoziția au semnat pe 19 aprilie un acord mediat de Uniunea Europeană pentru a pune capăt crizei politice care a provocat îngrijorări cu privire la democrația din această fostă republică sovietică.

Această decizie a partidelor parlamentare din Georgia vine în contextul în care Uniunea Europeană și Statele Unite au făcut apel să aprobe un acord de compromis pentru a pune capăt crizei politice din Georgia.

Acordul dat publicității urmărește să consolideze independența sistemului judiciar, contribuind la îmbunătățirea proceselor electorale și la „un parlament capabil să reprezinte mai bine vocile tuturor georgienilor”.

Compromisul propus urmăreşte, de asemenea, să ajute Georgia să facă faţă provocărilor pandemiei de COVID-19 şi să îşi păstreze ”interesele în materie de securitate şi stabilitate” în regiune.

 

 

 

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Charles Michel salută numirea lui Mark Gitenstein drept viitor ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană

Published

on

© European Union 2021

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat miercuri numirea lui Mark Gitenstein în calitate de viitor ambasador al SUA la Uniunea Europeană, pe care a făcut-o marţi preşedintele american Joe Biden.

„Salut nominalizarea de către Joe Biden a lui Mark Gitenstein pentru a deveni Reprezentantul SUA pe lângă UE. Avem o agendă transatlantică și globală importantă pe care trebuie să o ducem mai departe. Avem nevoie de toată lumea pe punte și aștept cu nerăbdare să lucrez cu el atunci când va fi confirmat”, a scris Charles Michel pe contul de Twitter.

Citiți și: Joe Biden l-a nominalizat pe Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România, ca ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană

Preşedintele SUA Joe Biden l-a nominalizat marţi pe Mark Gitenstein, un colaborator de lungă durată, în funcţia de ambasador la Uniunea Europeană, în timp ce administraţia sa încearcă să consolideze legăturile cu aliații europeni.

Mark H. Gitenstein a fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România din 2009 până în data de 14 decembrie 2012. A fost nominalizat de președintele Barack Obama pe 11 iunie 2009 și a fost confirmat de Senatul SUA pe 8 iulie 2009. Și-a încheiat mandatul în decembrie 2012. În perioada mandatului său, Joe Biden a efectuat o vizită la București în calitate de vicepreședinte al SUA, în anul 2009.

Mark Gitenstein are origini românești. Bunicii săi au emigrat din Botoșani, România, în secolul al XIX-lea. În perioada mandatului său de ambasador, el și-a concentrat eforturile asupra consolidării relațiilor SUA cu România în mai multe domenii, îndeosebi în lupta împotriva corupției, creșterea transparenței și consolidarea statului de drept.

Anul trecut, după ce Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale în SUA, Mark Gitenstein a afirmat că noul președinte al SUA are o legătură strânsă cu România și că relațiile SUA-România se vor consolida în mandatul său la Casa Albă.

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Președintele Consiliului European face apel la ”egalitate de gen pentru o transformare economică și socială”: Omenirea nu-și mai poate permite luxul de a nu valorifica jumătate din talentele sale

Published

on

© Charles Michel/ Twitter

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a participat la forumul ONU pentru egalitatea de gen, unde a pledat pentru ”egalitate de șanse, demnitate”, elemente ce reprezintă centrul ”proiectului european, al valorilor europene”.

”Această transformare digitală, algoritmii, importanța domeniilor științifice, această transformare climatică, reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru acest moment de cotitură, nerepetând greșelile trecutului, mobilizând toate talentele, asigurându-ne că egalitatea de gen se află în centrul acestei acțiuni pentru a reuși transformarea socială și economică, pentru a ne asiugra că putem avansa fiind mai puternici, datorită acestor valori ale umanismului, ale umanității”, a precizat Michel în intervenția sa, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

Oficialul european a subliniat că un rol important în asigurarea egalității de șanse o joacă educația.

”Aceste lucruri se vor întâmpla în mintea noastră. Trebuie să ne mobilizăm pentru a ne asigura că egalitatea de șanse, drepturi egale, este în permanență în centrul angajamentului nostru”, a completat Charles Michel.

”Omenirea nu-și poate permite luxul de a se lipsi de jumătate din talentul umanității. Cred că dacă ne unim, ne suflecăm mânecile, putem avea tot ce este mai bun”, a conchis președintele Consiliului European.

Într-un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană, Uniunea Europeană are un angajament de lungă durată în ceea ce privește egalitatea de gen, dar cu toate acestea, au fost luate prea puține măsuri pentru a integra egalitatea de gen, pentru a promova în mod sistematic și activ egalitatea de gen în elaborarea politicilor și în cheltuirea bugetului UE, informează un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană

Comisia Europeană a acordat puțină atenție analizelor de gen ale politicilor și programelor UE și a utilizat foarte puțin datele și indicatorii defalcați pe sexe. De exemplu, auditorii au constatat că doar 4 din cele 58 de programe de cheltuieli pentru perioada 2014-2020 aveau obiective explicite legate de gen și doar 5 programe de cheltuieli aveau indicatori de gen.

Cu toate acestea, au constatat că, în domeniile în care cerințele legale au fost stabilite în detaliu, acest lucru a facilitat încorporarea egalității de gen în programe.

O sumă semnificativă din fondurile UE va fi cheltuită în cadrul instrumentului Next Generation EU (NGEU) și al noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, iar auditorii formulează o serie de recomandări specifice pentru a ajuta UE să își respecte angajamentul de a integra dimensiunea de gen.

De asemenea, aceștia au remarcat faptul că, deși noua Strategie privind egalitatea de gen 2020-2025 a intensificat angajamentul Comisiei în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, lipsesc în continuare condiții prealabile fundamentale și acțiuni specifice.

În cadrul fondului de redresare Next Generation EU, există un angajament de a lua în considerare egalitatea de gen în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență, cea mai mare parte a instrumentului. Planurile naționale de redresare și de reziliență vor trebui să explice modul în care se așteaptă ca măsurile propuse să contribuie la egalitatea de gen.

Cu toate acestea, auditorii subliniază faptul că lipsa unor indicatori comuni va îngreuna monitorizarea rezultatelor, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.

De altfel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că ”pandemia a scos la iveală fragilitatea societăților în ceea ce privește egalitatea și drepturile femeilor” și că misiunea UE este să promoveze o societate mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat la 5 martie 2020 Strategia UE privind egalitatea de gen care conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari.

Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații.

Ideea este ca toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Obiectivele-cheie ale acesteia sunt:

  • încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen;
  • eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă;
  • asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei;
  • eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile;
  • eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.

Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice. Intersecționalitatea este principiul orizontal pentru punerea sa în aplicare. Deși strategia se concentrează pe acțiunile de pe teritoriul UE, ea este coerentă și cu politica externă a UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
COMISIA EUROPEANA1 week ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL1 week ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI1 week ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA2 weeks ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending