Consiliul Fiscal: Sistemul de taxe este ineficient. Colectarea de taxe este cu mult sub media UE

România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor bugetare, deşi numărul administraţiilor financiare este comparabil cu cel din Polonia, ţară cu o populaţie de două ori mai mare, din cauza sistemului de taxe administrat ineficient şi a bazei de impozitare relativ redusă, anunță Mediafax, preluând un raport al Consiliului Fiscal.

Nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) în România a fost de 27,2 % în anul 2011, cu 12,4 puncte procentuale mai mic decât media UE 27 (39,6%). Ponderea veniturilor fiscale în PIB este semnificativ mai mică decât în Slovenia (37,8%), Ungaria (36%), Polonia (32,1%) şi Slovacia (28,5%), se arată în raportul Consiliului Fiscal pentru 2011 potrivit Mediafax.

Sistemul de taxe şi impozite în România este caracterizat de o colectare slabă a acestora, cu o administrare ineficientă şi o birocraţie excesivă, o bază de impozitare relativ redusă cu foarte multe excepţii şi deduceri legale şi o evaziune fiscală ridicată, se menţionează în raport.

Ca o exemplificare a colectării slabe a taxelor, România a colectat 8,4% din PIB venituri din TVA în anul 2011, la fel ca Estonia, în condiţiile în care cota legală de TVA în România este mai mare decât cea a Estoniei (24% faţă de 20%).

În plus, Bulgaria, cu o structură a economiei relativ similară cu cea a României şi o cotă legală de TVA inferioară (20%), a colectat chiar mai mult din taxa pe valoarea adaugată în 2011, 8,6% din PIB.

În ceea ce priveşte contribuţiile la asigurările sociale plătite de angajaţi şi angajatori, veniturile bugetare încasate în anul 2011 au fost de 8,3% din PIB, cu mult mai mici decât în Cehia (13,1% din PIB) şi Ungaria (12,3% din PIB), cu toate că ratele de contribuţii erau relativ similare.

În opinia Consiliului Fiscal, România are nevoie de o reformă radicală a sistemului de colectare a taxelor care să asigure creşterea semnificativă a veniturilor colectate şi scăderea costurilor administrative aferente.

Consiliul apreciază că reforma trebuie să se concentreze pe următoarele compnente: creşterea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, în special prin simplificarea codului fiscal şi a codului de procedură fiscală şi printr-un program amplu de transparentizare totală a cheltuielilor bugetare; sporirea eficientei şi reducerea costurilor colectării, în special prin consolidarea numărului de admnistraţii fiscale, informatizarea sistemului şi promovarea agresivă a declaraţiilor şi plăţilor electronice; creşterea calităţii profesionale a personalului angajat în colectarea taxelor şi reducerea corupţiei; stimularea indirecta a unui model de creptere economică mai sustenabil prin creşterea gradului de colectare a taxelor care să permită acomodarea unor potenţiale ajustări în sistemului de taxe şi impozite îndreptate în special în direcţia stimulării muncii (in special prin reducerea contribuţiilor la asigurările sociale aflate la un nivel ridicat în acest moment) şi creşterea economisirii interne pentru a reduce dependenţa de intrările de capitaluri din străinatate în finanţarea investiţiilor, se mai arată în raport.

Detalii aici.

Sursa: Mediafax.ro
Foto:  blogdolucasvalerio.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.