Consiliul JAI: Miniștrii de justiție au acceptat, cu modificări, propunerile Comisiei Europene pentru recuperarea creditelor transfrontaliere

Miniștrii de justiție au ajuns la un acord privind o abordare generală a propunerii Comisiei Europene referitoare la o ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, care să faciliteze recuperarea creanțelor transfrontaliere, atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

500_Euro_BanknotenPropunerea facilitează cererile transfrontaliere de recuperare și oferă creditorilor o mai mare siguranță cu privire la recuperarea creanțelor lor, sporind astfel încrederea în tranzacțiile comerciale efectuate în cadrul pieței unice a UE, notează Comisia Europeană într-un comunicat remis presei. Aceasta face parte din programul „Justiție pentru creștere” al Comisiei, care are drept obiectiv să valorifice potențialul spațiului comun de justiție al UE în favoarea comerțului și a creșterii.

„Progresele realizate astăzi în cadrul negocierilor privind ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este un pas înainte important pentru întreprinderile mici din Europa – care reprezintă coloana vertebrală a economiilor noastre. În aceste momente dificile din punct de vedere economic, întreprinderile au nevoie de soluții rapide pentru recuperarea creanțelor restante. Acestea au nevoie de o soluție eficace la nivel european care să garanteze că banii rămân acolo unde sunt până când se pronunță o hotărâre în instanță în ceea ce privește rambursarea fondurilor”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Am încredere că Parlamentul European și Consiliul vor continua pe această cale de succes, astfel încât această propunere să fie inclusă rapid în cadrul legislativ european.”

Întreprinderile europene pierd aproximativ 2,6% din cifra lor anuală de afaceri din cauza creanțelor incerte. Majoritatea acestor întreprinderi sunt IMM-uri. În fiecare an, se renunță inutil la creanțe în valoare de până la 600 de milioane de euro din cauză că este prea descurajator pentru întreprinderi să fie implicate în litigii judecate în străinătate, care pot fi costisitoare și generatoare de confuzii. Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum a fost propusă de Comisie, oferă soluții la aceste probleme.

Modificări față de propunerea CE

  • contrar propunerii Comisiei, în textul Consiliului, normele nu se aplică instrumentelor financiare (cum ar fi acțiunile sau obligațiunile), testamentelor sau succesiunilor și regimului matrimonial. Creditorii nu vor fi în măsură să utilizeze o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare pentru a păstra instrumente financiare în conturi bancare și nici în cazul litigiilor legate de testamente și succesiuni sau de regimul matrimonial;
  • conform textului Consiliului, normele se vor aplica numai creditorilor domiciliați într-un stat membru căruia îi revin obligații în temeiul normelor respective. În plus, ca regulă generală, creditorul va fi tras la răspundere pentru utilizările nejustificate ale ordonanței asigurătorii;
  • creditorul va putea utiliza mecanismul stabilit de noile norme numai atunci când există o hotărâre executorie împotriva debitorului.

Propunerea Comsiei trebuie adoptată de Parlamentul European și de statele membre ale UE în cadrul Consiliului (care votează cu majoritate calificată).

Noua ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare va permite creditorilor să blocheze suma datorată în contul bancar al debitorului. Ea îi împiedică pe debitori să își retragă sau să își lichideze activele pe durata necesară obținerii și executării unei hotărâri pe fondul cauzei.

Noua ordonanță europeană va permite creditorilor să blocheze fondurile în conturi bancare în aceleași condiții, în toate statele membre ale UE.

Nu se vor efectua modificări ale sistemelor naționale de indisponibilizare a fondurilor. Comisia adaugă doar o procedură europeană pe care creditorii pot opta să o utilizeze pentru recuperarea creanțelor transfrontaliere din alte țări membre ale UE.

Sursa: Comisia Europeana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.