Connect with us

CONSILIUL UE

Consiliul UE a adoptat noul program pentru Europa digitală, având un buget de 7,58 miliarde de euro

Published

on

© European Union, 2015

Noul program Europa digitală al UE, adoptat marți, va stimula transformarea digitală prin furnizarea de finanțare pentru implementarea tehnologiilor de vârf în domenii esențiale, cum ar fi inteligența artificială, supercalculul și securitatea cibernetică. Cu un buget considerabil de 7.58 miliarde de euro, programul se va derula în perioada 2021-2027, începând retroactiv de la 1 ianuarie, informează Consiliul UE într-un comunicat de presă.

„Programul Europa digitală face parte din efortul intens al UE de a valorifica la maximum digitalizarea în beneficiul societăților și economiilor sale, de a-și spori autonomia în ceea ce privește tehnologiile esențiale și de a-și consolida competitivitatea. Ne va ajuta să construim servicii digitale de ultimă generație, sigure și de înaltă performanță, pentru toți cetățenii și toate întreprinderile din întreaga Uniune”, a declarat Pedro Nuno Santos, președintele Consiliului și ministrul portughez al infrastructurii și locuințelor.

Programul Europa digitală va finanța proiecte în cinci domenii, fiecare cu propriul buget orientativ:

  • calculul de înaltă performanță: 2.22 miliarde de euro
  • inteligență artificială: 2.06 miliarde de euro 
  • securitate cibernetică și încrederea: 1.64 miliarde de euro
  • competențele digitale avansate: 5.77 miliarde de euro
  • implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea: 1.07 miliarde de euro

Europa digitală va veni să completeze o serie de alte programe care sprijină transformarea digitală, precum Orizont Europa, care se concentrează pe cercetare și dezvoltare tehnologică, și pe aspectele digitale aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei. În plus, în temeiul noului regulament privind Mecanismul de redresare și reziliență, planurile naționale de redresare și reziliență trebuie să aloce cel puțin 20 % din cheltuieli tranziției digitale.

Votul de marți, prin procedură scrisă, semnifică adoptarea de către Consiliu a poziției sale în primă lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul va intra în vigoare la data publicării sale.

Adoptarea formală a fost pregătită de un acord provizoriu la care s-a ajuns între președinția Consiliului și Parlamentul European la 14 decembrie 2020. Textul convenit a fost aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului la 18 decembrie 2020.

CONSILIUL UE

Josep Borrell: Uniunea Europeană urmărește cu atenție evoluțiile din Tunisia. Facem apel la restabilirea situației cât mai curând posibil

Published

on

© European Union 2021 - Source : EP

Uniunea Europeană urmărește cu cea mai mare atenție evoluțiile din Tunisia; fundamentele democratice ale țării, respectarea statului de drept, a Constituției și a cadrului legislativ trebuie menținute, a declarat marți Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, informează comunicatul oficial. 

De asemenea, șeful diplomației UE a transmis autorităților din Tunisia să rămână atente la dorințele și aspirațiile poporului tunisian.

Facem apel la restabilirea situației instituționale cât mai curând posibil și, în special, reluarea activității parlamentare, respectarea drepturilor fundamentale și abținerea de la toate formele de violență”, a punctat Josep Borrell.

Mai mult, oficialul european a subliniat că Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape evoluția situației și a reamintit sprijinul considerabil al UE și al statelor sale membre pentru Tunisia în contextul pandemiei de COVID-19  și al crizei economice majore.

„Menținerea democrației și a stabilității în țară sunt prioritare”, a conchis șeful diplomației UE, Josep Borrell.

Preşedintele tunisian Kais Saied a anunţat că îngheaţă activităţile parlamentului şi îl demite din funcţie pe şeful guvernului, Hichem Mechichi. Anunţul a fost urmarea manifestaţiilor care au avut loc duminică în mai multe oraşe din ţară, în contextul în care Tunisia se confruntă cu un vârf al pandemiei de coronavirus şi cu o profundă criză politică, potrivit Digi24

 

Continue Reading

CONSILIUL UE

Miniștrii economiei și finanțelor din UE discută, în ultima reuniune a Consiliului din această vară, despre punerea în aplicare a Mecanismului de Redresare și Reziliență

Published

on

© https://twitter.com/eu2021si

Miniștrii economiei și finanțelor ai statelor Uniunii Europene se reunesc azi, 26 iulie, în sistem videoconferință pentru a discuta punerea în aplicare a mecanismului de redresare și de reziliență, dar și despre aprobarea ultimelor Planuri Naționale de Redresare și Reziliență.

Aceasta este și ultima reuniune a Consiliului UE înainte de vacanța de vară.

De asemenea, miniștrii vor  vor face bilanțul pachetului recent adoptat de Comisia Europeană privind combaterea spălării banilor, potrivit comunicatului oficial.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare, în valoare de peste 800 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Reamintim că România a transmis la 31 mai Planul Național de Redresare și ReziliențăGuvernul României a publicat ulterior, la 2 iunie, documentul ce cuprinde proiecte în valoare de 29,2 miliarde de euro, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Ambasadorii UE aprobă actualizarea legislației privind accesul la justiție în probleme de mediu (Regulamentul Aarhus)

Published

on

© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Astăzi, ambasadorii la UE au aprobat un acord politic provizoriu la care a ajuns cu Parlamentul European la 12 iulie cu privire la o propunere de revizuire a Regulamentului Aarhus, în vederea alinierii depline a acestuia la Convenția de la Aarhus, potrivit comunicatului oficial. 

Regulamentul Aarhus stabilește modul în care UE și statele sale membre pun în aplicare Convenția internațională de la Aarhus, al cărei obiectiv este de a garanta accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu. Acordul provizoriu este supus aprobării ambelor instituții, după care va fi adoptat în mod formal prin procedura legislativă ordinară.

„UE și statele sale membre și-au asumat un angajament ferm față de principiile Convenției de la Aarhus. Acordul la care s-a ajuns răspunde preocupărilor exprimate de Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus în cazul respectiv și ne oferă o bază solidă pentru a ne prezenta poziția unitară în cadrul reuniunii părților la Convenția de la Aarhus din octombrie 2021”, a declarat Tamara Weingerl Požar, reprezentant permanent adjunct al Sloveniei pe lângă UE.

„Scopul propunerii este de a se asigura că UE respectă pe deplin convenția în ceea ce privește dreptul publicului la revizuirea actelor administrative. Acestea sunt acte fără caracter legislativ adoptate de o instituție sau de un organ al UE, care au efecte juridice și externe și conțin dispoziții care, datorită efectelor lor, pot contraveni dreptului mediului”,  mai adăugat aceasta.

Negociatorii Consiliului și Parlamentului au convenit, printre altele:

  • să extindă calitatea procesuală activă în plus față de ONG-uri, permițând astfel altor membri ai publicului să solicite reexaminări interne ale actelor administrative în anumite condiții. Membrii publicului trebuie fie să demonstreze că presupusa încălcare a dreptului mediului afectează drepturile lor și că, în comparație cu publicul larg, sunt afectați în mod direct de o astfel de încălcare; fie să demonstreze existența unui interes public suficient și că cererea este susținută de cel puțin 4 000 de membri ai publicului care își au reședința sau sunt stabiliți în cel puțin 5 state membre, cu cel puțin 250 de membri ai publicului fiind rezidenți sau stabiliți în fiecare dintre statele membre respective. În ambele cazuri, membrii publicului sunt reprezentați de un ONG sau de un avocat;
  • să includă în domeniul actelor administrative dispozițiile actelor administrative care necesită măsuri de punere în aplicare la nivel național sau la nivelul Uniunii;
  • să nu se elimine din regulament exceptarea actelor administrative privind ajutoarele de stat (această chestiune de conformitate face obiectul unei alte cauze aflate pe rolul Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus);
  • să impună instituțiilor și organelor UE obligația de a publica cererile de reexaminare și deciziile cu privire la acestea.

Context și etapele următoare
UE pune în aplicare Convenția de la Aarhus prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006. Acest regulament permite persoanelor fizice și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) să inițieze proceduri în fața instanțelor europene împotriva deciziilor instituțiilor și organelor UE.

În urma unei plângeri depuse de un ONG în 2008, în care se susținea nerespectarea de către UE a Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus a concluzionat, în cauza C-32 pe 2017, că UE nu a respectat articolul 9 alineatele (3) și (4) din convenție referitor la accesul membrilor publicului la justiție.

În consecință, Consiliul a adoptat în 2018 o decizie prin care îi solicita Comisiei să prezinte un studiu privind opțiunile pe care le are Uniunea pentru a răspunde concluziilor Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus, precum și, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului, o propunere de modificare a Regulamentului Aarhus.

La 14 octombrie 2020, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă de modificare a Regulamentului Aarhus nr. 1367/2006 pentru a permite un control public mai bun al actelor UE care afectează mediul. Modificările propuse sunt menite să faciliteze procesul de solicitare a reexaminării unor astfel de acte de către instituțiile UE, în scopul unei mai bune asigurări a protecției mediului.

La 17 decembrie 2020, Consiliul a ajuns la o abordare generală cu privire la propunere, permițând președinției Consiliului să înceapă negocierile în cadrul trilogurilor cu Parlamentul European.

Textul acordului provizoriu, aprobat de ambasadorii statelor membre, urmează acum a fi transmis spre aprobare Comisiei pentru mediu a Parlamentului. Dacă va fi aprobat, în lunile următoare Parlamentul European și apoi Consiliul vor adopta textul în primă lectură fără amendamente.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
NATO30 mins ago

IMAGINEA ZILEI Detașamentul românesc de Apărare Antiaeriană “Sky Guardians”, în acțiune în cadrul unor exerciții la nivelul batalionului NATO din Polonia

ENERGIE2 hours ago

Ambasada SUA: Acordul privind dezvoltarea capacității energiei nucleare a României face parte din abordarea strategică a administrației Biden de a combate schimbările climatice

INTERVIURI2 hours ago

Eurodeputatul Vlad Nistor, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din PE: În ultimii ani, România a dobândit o poziție mult mai clară și mult mai apreciată la nivelul UE

COMISIA EUROPEANA2 hours ago

Comisia Europeană continuă să sprijine financiar România și alte 5 state UE în transportul echipamentelor medicale esențiale în combaterea pandemiei de COVID-19

ROMÂNIA2 hours ago

Noul ambasador al României la Washington, primit la Departamentul de Stat în prima zi a mandatului său: Este expresia clară a importanței deosebite pe care SUA o acordă relației cu România

Corina Crețu3 hours ago

Eurodeputatul Corina Crețu se va adresa Comisiei Europene pentru combaterea traficului de persoane: România rămâne o zonă din care sunt recrutate victimele acestui trafic infam

Dacian Cioloș3 hours ago

Dacian Cioloș: Desființarea Secției Speciale este un element cheie pentru prezența USR PLUS la guvernare. Sper ca până la toamnă să găsim formula

FONDURI EUROPENE3 hours ago

Cătălin Drulă: Ministerul Transporturilor deține recordul absolut la absorbţia fondurilor europene. 623 de milioane de euro au intrat în România de la Comisia Europeană

Dan Motreanu3 hours ago

Eurodeputatul Dan Motreanu a primit confirmarea Comisiei Europene: Au fost întrerupte plățile din programul ITI Delta Dunării datorită unor acuzații de fraudă

INTERVIURI3 hours ago

Eurodeputatul Vlad Nistor, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din PE: Apelul UE către talibani, de a pune capăt ofensivei militare, are o relevanță diplomatică, dar la nivel strict simbolic

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL6 days ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI1 week ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA1 week ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA1 week ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending