Curtea Europeană de Conturi salută scăderea erorilor din conturile UE de la 5,5 miliarde de euro în 2015 la 4,2 miliarde în 2016

Curtea Europeană de Conturi a salutat joi scăderea erorilor în conturile Uniunii Europene, cheltuielile nejustificate fiind de aproximativ 4,2 miliarde de euro în 2016, dar s-a declarat îngrijorată de nivelul arieratelor acumulate de mai mulți ani, notează Agerpres citând AFP.

“Pentru prima dată începând din 1994, Curtea emite o opinie cu rezerve (și nu o opinie contrară) cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente conturilor pentru 2016. Acest lucru reflectă o îmbunătățire importantă în gestiunea finanțelor UE”, a afirmat președintele Curții Europene de Conturi, Klaus-Heiner Lehne.

Potrivit raportului anual prezentat joi, o parte considerabilă din cheltuielile auditate aferente exercițiului 2016 nu a fost afectată de un nivel semnificativ de eroare și s-a observat o îmbunătățire susținută în ceea ce privește nivelul de eroare estimat pentru plățile efectuate din bugetul UE în ultimii trei ani: de la 4,4 % în 2014, la 3,8 % în 2015, și la 3,1 % în 2016.

În total, cheltuielile UE în 2016 s-au ridicat la un total de 136,4 miliarde de euro (aproximativ 267 de euro pe cetățean), iar neregularitățile s-au ridicat la 4,2 miliarde de euro, în scădere față de 5,5 miliarde de euro în 2015.

Curtea Europeană de Conturi auditează anual veniturile și cheltuielile aferente bugetului UE și exprima o opinie cu privire la gradul în care conturile anuale sunt fiabile și la măsura în care operațiunile de venituri și de cheltuieli sunt realizate cu respectarea normelor și a reglementărilor aplicabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.