Connect with us

Dan Motreanu

Dan Motreanu: Adoptarea de PE a Rezoluției privind drepturile lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri obligă practic Comisia Europeană și statele membre să îmbunătățească situația acestora

Published

on

© Dan Motreanu/ Facebook

Adoptarea de către Parlamentul European a Rezoluției privind drepturile lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri obligă practic Comisia Europeană și statele membre să îmbunătățească situația acestora, transmite eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), într-un mesaj pe Facebook.

Am votat astăzi în Parlamentul European rezoluția privind drepturile lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri, pe care am susținut-o împreună cu alți colegi eurodeputați din Partidul Popular European. Drepturile tuturor cetățenilor români care lucrează în străinătate în sectoare deosebit de importante precum agricultură, construcții sau asistență medicală și socială trebuie protejate, siguranța acestora trebuie garantată, iar legislația europeană și națională respectată”, scrie Dan Motreanu. 

Acesta explică că „este evident pentru toți că reglementările în vigoare nu sunt suficiente, iar actuala criză ne-a arătat cât de vulnerabilă este situația acestora”, Astfel, prin această decizie, „Parlamentul European obligă practic Comisia Europeană și statele membre să îmbunătățească situația acestora”, adaugă Motreanu. 

Într-o rezoluție adoptată vineri, Parlamentul îndeamnă Comisia să evalueze situația generală a ocupării forței de muncă și condițiile de sănătate și de siguranță ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul agențiilor de muncă temporară, al agențiilor de recrutare, al altor intermediari și al subcontractanților, pentru a identifica lacunele de protecție și eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent.

În context, eurodeputatul PPE își ia angajamentul de a continua să se intereseze de situația cetățenilor români care lucrează în afara granițelor și de a se folosi de toată influența instituțională pe care o are ca eurodeputat pentru protejarea drepturilor lor, indiferent unde s-ar afla aceștia.

Lucrătorii sezonieri și cei transfrontalieri pot fi angajați în alt stat membru al UE pe baza dreptului lor la liberă circulație pe teritoriul UE. Legislația statelor membre gazdă se aplică în temeiul principiului tratamentului egal. Accesul la ajutorul de șomaj și protecția socială sunt reglementate prin coordonarea sistemelor de securitate socială, în prezent în curs de revizuire.În prezent, 1.3 de milioane de persoane din UE trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul.

În 2018, cel mai mare număr de lucrători transfrontalieri a plecat din Polonia pentru a lucra în Germania (125 000 de persoane, dintre care multe lucrează în construcții), din Franța în Luxemburg (88 000), din Germania în Luxemburg (52 000), din Slovacia în Austria (48 000, majoritatea fiind femei care lucrează în sectorul asistenței medicale) și din Franța în Belgia (46 000).

Aproximativ 800 000 până la un milion de lucrători sezonieri sunt angajați în fiecare an în UE, în principal în sectorul agroalimentar: 370 000 în Italia, 300 000 în Germania, 276 000 în Franța și 150 000 în Spania.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Dan Motreanu

Comisarul european pentru locuri de muncă răspunde la interpelarea eurodeputatului Dan Motreanu privind întârzierea pensiilor transfrontaliere

Published

on

© European Union 2019 - Source : EP

Comisarul european pentru locuri de muncă, Nicolas Schmit, a răspuns interpelării eurodeputatului Dan Motreanu (PNL, PPE) pe tema întârzierii pensiilor transfrontaliere.

Potrivit europarlamentarului liberal, soluția poate fi rețeaua europeană SOLVIT.

„În scrisoarea pe care i-am adresat-o comisarul am semnalat faptul că deciziile transfrontaliere pentru înregistrarea și plata pensiilor durează nepermis de mult, existând în prezent mii de cereri nesoluționate vechi de până la trei ani. Cel mai probabil procedura este îngreunată de viteza redusă a schimbului de informații dintre țările în a fost angajat solicitantul și cele care vor plăti pensia, legislația UE în vigoare neprevăzând un termen-limită pentru transmiterea acestor date”, a explicat deputatul european într-o postare pe pagina personală de Facebook.

În răspunsul primit de la comisarul Comisarul european pentru Locuri de Muncă,  s-a evidențiat posibilitatea solicitantului de a utiliza rețeaua europeană SOLVIT, o rețea a administrațiilor naționale din UE, care are scopul de a soluționa problemele transfrontaliere legate de piața unică a UE în mod gratuit și fără a recurge la proceduri judiciare.

În plus, acesta a specificat că legislația UE prevede ca, în cazul în care o persoană este eligibilă să primească o remunerație, iar instituția naționala competentă nu dispune de toate informațiile privind situația dintr-un alt stat membru pentru a calcula suma ce-i este cuvenită, instituția națională poate, la solicitarea persoanei în cauză, să acorde respectiva renumerație cu titlu provizoriu, urmând ca aceasta să fie recalculată de îndată ce sunt furnizate toate informațiile.

Continue Reading

Dan Motreanu

Dan Motreanu, vicepreședintele Comisiei ENVI, a participat la dezbaterea comună a acestei comisii și a Comisiei AGRI din PE referitoare la Strategia UE privind metanul

Published

on

© Dan Motreanu/ arhivă personală

Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) vicepreședintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European a participat astăzi la dezbaterea comună a acestei comisii și a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) referitoare la  Strategia UE privind metanul, parte a Pactului verde european.

”Reducerea emisiilor de metan este esențială pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă și pentru o mai bună protecție a sănătății publice”, a precizat europarlamentarul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Metanul este al doilea cel mai puternic gaz cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. Acesta este, de asemenea, un puternic poluant atmosferic local, care provoacă probleme grave de sănătate.

Strategia prezentată în luna octombrie a anului trecut de Comisia Europeană stabilește măsuri de reducere a emisiilor de metan în Europa și la nivel internațional.

Aceasta prezintă acțiuni legislative și nelegislative în sectorul energetic, sectorul agricol și sectorul deșeurilor, care generează aproximativ 95 % din emisiile de metan asociate activității umane la nivel mondial.

Una dintre prioritățile strategiei este aceea de a îmbunătăți măsurarea și raportarea emisiilor de metan. Nivelul de monitorizare variază în prezent de la un sector la altul și de la un stat membru la altul, precum și în întreaga comunitate internațională.

Pe lângă măsurile de la nivelul UE de accelerare a standardelor de măsurare, verificare și raportare, Comisia va sprijini instituirea unui observator internațional al emisiilor de metan, în parteneriat cu Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu, Coaliția pentru climă și aer nepoluat și Agenția Internațională a Energiei.

Programul de sateliți Copernicus al UE va îmbunătăți, de asemenea, supravegherea și va contribui la detectarea surselor de emisii majore la nivel mondial și la identificarea principalelor scăpări de metan.

Pentru a reduce emisiile de metan în sectorul energetic, se va propune introducerea obligației de a îmbunătăți depistarea scăpărilor și eliminarea lor în infrastructura de gaze și se va lua în considerare elaborarea unei legislații menite să interzică practicile sistematice de ardere la faclă și de evacuare în atmosferă. Comisia va purta un dialog cu partenerii săi internaționali și va explora posibile standarde, obiective sau stimulente pentru importurile de energie către UE, precum și instrumentele de punere în aplicare a acestora.

Comisia va îmbunătăți raportarea emisiilor din agricultură printr-o mai bună colectare a datelor și va promova oportunități de reducere a emisiilor, cu sprijin din partea politicii agricole comune. Accentul principal va fi pus pe schimbul de bune practici în ceea ce privește tehnologiile inovatoare de reducere a emisiilor de metan, alimentația animalelor și managementul reproducției.

Cercetarea specifică în domeniul tehnologiei, al soluțiilor bazate pe natură și al schimbării regimului alimentar își va aduce de asemenea contribuția. Deșeurile umane și agricole organice nereciclabile și fluxurile de reziduuri pot fi utilizate pentru a produce biogaz, biomateriale și produse biochimice. Acest lucru poate genera fluxuri suplimentare de venituri în zonele rurale și poate evita totodată emisiile de metan. Prin urmare, colectarea acestor deșeuri va fi stimulată în continuare.

În sectorul deșeurilor, Comisia va avea în vedere măsuri suplimentare de îmbunătățire a gestionării gazelor de depozit, valorificând potențialul energetic al acestora cu reducerea simultană a emisiilor, și va reexamina legislația relevantă privind depozitele de deșeuri în 2024. Reducerea la minimum a eliminării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri este esențială pentru a evita formarea de metan. De asemenea, Comisia va lua în considerare posibilitatea de a propune aprofundarea activităților de cercetare privind tehnologiile de producere de biometan pe bază de deșeuri.

Totodată, Comisia va reexamina Regulamentul privind partajarea eforturilor și va lua în considerare extinderea domeniului de aplicare al Directivei privind emisiile industriale pentru a include sectoarele care generează emisii de metan și care nu sunt incluse încă în domeniul de aplicare al acesteia.

Pe plan molecular, metanul este mai puternic decât dioxidul de carbon. El contribuie la formarea ozonului din troposferă și este un puternic poluant atmosferic local, care cauzează probleme grave de sănătate. La sfârșitul ciclului său de viață, metanul este transformat în dioxid de carbon și vapori de apă, contribuind în continuare la schimbările climatice. Prin urmare, reducerea emisiilor de metan contribuie atât la încetinirea schimbărilor climatice, cât și la îmbunătățirea calității aerului.

Evaluarea impactului Planului UE privind obiectivele în materie de climă pentru 2030 a concluzionat că intensificarea nivelului de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % până în 2030 ar necesita un efort accelerat de combatere a emisiilor de metan.

Deși UE produce 5 % din totalul emisiilor mondiale de metan, ea va încuraja luarea de măsuri la nivel internațional în calitate de cel mai mare importator mondial de combustibili fosili și de actor important în sectorul agricol și în cel al deșeurilor.

Continue Reading

Dan Motreanu

Eurodeputatul Dan Motreanu a votat un raport privind înființarea Rezervei de ajustare la Brexit, din care România va primi 25,8 milioane de euro

Published

on

© Dan Motreanu/ Facebook

România va primi 25,8 milioane de euro din Rezerva de ajustare la Brexit, a transmis marți europarlamentarul Dan Motreanu (PNL, PPE), anunțând că a votat în reuniunea Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European un proiect raport referitor la înființarea Rezervei de ajustare la Brexit, în valoare de 5 miliarde de euro.

“4 miliarde euro, adică 80% din rezervă, vor fi plătite sub formă de prefinanțare în trei tranșe, în 2021, 2022 și 2023. Restul de un miliard va fi pus la dispoziție în 2025, iar modul în care va fi repartizat va depinde de modul în care statele membre au cheltuit finanțarea în anii precedenți, ținând seama și de eventualele sume neutilizate. Oricare ar fi măsurile pe care statele membre decid să le ia, acestea trebuie să fie direct legate de atenuarea consecințelor negative ale Brexitului pentru a fi eligibile pentru finanțare. Potrivit estimărilor publicate de Comisia Europeană, România va primi în primele 3 tranșe 25,8 milioane de euro, sub formă de prefinanțare”, a declarat Motreanu, conform unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Partea alocată fiecărui stat membru este determinată în funcție de trei factori principali: valoarea peștilor capturați în zona economică exclusivă a Regatului Unit, importanța comerțului cu Regatul Unit și un factor legat de populația regiunilor maritime aflate la frontiera cu Regatul Unit. Se va aplica sistemul obișnuit de control financiar și de gestionare a fondurilor UE.

Se estimează atingerea unui acord între Parlamentul European și Consiliu pentru adoptarea fondului înainte de vacanța parlamentară de vară, astfel încât prima tranșă să poată fi plătită înainte de sfârșitul anului. Anul trecut, liderii UE au convenit în Consiliu asupra fondului de cinci miliarde de euro, ca parte a bugetului 2021-2027.

Fondul va atenua impactul imediat al retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Acesta se va concentra asupra regiunilor, zonelor și sectoarelor celor mai afectate din UE și va fi utilizat pentru a finanța o serie de măsuri, precum: asistență acordată întreprinderilor și comunităților de pescari, scheme privind reducerea timpului de muncă și programe de recalificare și de reintegrare a resortisanților UE care au părăsit Regatul Unit din cauza retragerii, consolidarea controalelor la frontieră, și colectarea impozitelor indirecte.

Acest fond este creat ca urmare a propunerii Comisiei Europene de anul trecut pentru a contribui la combaterea consecințelor economice și sociale negative – la sfârșitul perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020 – în statele membre și în sectoarele cele mai afectate.

Continue Reading

Facebook

Team2Share

NATO1 hour ago

Cu o zi înainte de summitul NATO, România a declarat capacitatea operaţională iniţială a Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est de la Sibiu

MAREA BRITANIE1 hour ago

Joe Biden a devenit al 13-lea președinte al SUA care s-a întâlnit cu regina Elisabeta a II-a și a invitat-o la Casa Albă: M-a întrebat de Vladimir Putin și Xi Jinping

NATO3 hours ago

Joe Biden, mesaj pentru țările aliate în ajunul summitului NATO: Apărarea unui aliat atacat prevăzută la articolul V este “o obligație sacră”

INTERNAȚIONAL3 hours ago

Joe Biden, la finalul summitului G7: Democraţiile occidentale sunt în competiţie cu guvernele autocrate din lume

INTERNAȚIONAL4 hours ago

Declarația finală a summitului G7: Liderii marilor democrații și-au aliniat valorile și interese, convenind o abordare dură față de China și cerând Rusiei să renunțe la comportamentul destabilizator

U.E.7 hours ago

Angela Merkel, la finalul ultimului său summit G7: Venirea lui Joe Biden la Casa Albă a adus “un nou elan”

INTERNAȚIONAL9 hours ago

Joe Biden, către Emmanuel Macron: Uniunea Europeană este incredibil de puternică și are foarte mult de-a face cu capacitatea Europei Occidentale de a fi coloana vertebrală pentru NATO

NATO10 hours ago

Șeful Statului Major al Apărării: Armata României este în măsură să execute operaţii de apărare în situaţia activării Articolului 5 al NATO

INTERNAȚIONAL13 hours ago

Angela Merkel, primul lider european invitat de Joe Biden la Casa Albă, afirmă că SUA și Germania sunt ”pe drumul cel bun” privind gazoductul Nord Stream 2

POLITICĂ13 hours ago

Președintele Klaus Iohannis împlinește astăzi 62 de ani

Marian-Jean Marinescu3 days ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Certificatul UE COVID-19, un prim pas către o înțelegere în comun a politicii de sănătate

MAREA BRITANIE3 days ago

Pacta sunt servanda. Ursula von der Leyen și Charles Michel îi cer lui Boris Johnson să respecte protocolul privind Irlanda de Nord: Vom folosi toate instrumentele pentru a proteja integritatea pieței unice

MAREA BRITANIE1 week ago

Ambasadorul României la Londra le amintește cetățenilor români din Regatul Unit că se apropie termenul limită de 30 iunie până la care pot solicita statut de rezident

ROMÂNIA1 week ago

Președintele Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Mondială a Bicicletei: Trebuie să dăm oraşele înapoi oamenilor

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Strategia noastră fiscal-bugetară, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024, a fost acceptată ca strategie principală de Comisia Europeană

U.E.2 weeks ago

Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al UE, evocă un moment istoric prin lansarea EPPO: Avem o responsabilitate enormă. Primul caz înregistrat este din Germania

NATO2 weeks ago

Jens Stoltenberg: Din 2014, NATO și-a intensificat prezența militară pe flancul estic. Am făcut multe, dar continuăm să ne adaptăm

NATO2 weeks ago

NATO restrânge accesul în sediul său diplomaților din Belarus, sancționând astfel Minskul pentru deturnarea unui avion de linie

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană remarcă “spiritul de pionierat al României” și anunță că va colabora cu Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență de la București

NATO2 weeks ago

Mircea Geoană, la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență din România: Acest centru este oferit parteneriatului strategic indispensabil între NATO și UE

Advertisement
Advertisement

Trending