Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Delegație MIPE condusă de Marcel Boloș, vizită la Bruxelles. Maximizarea oportunităților de investiții din PNRR și prezentarea propunerilor pentru REPowerEU, printre obiective

Published

on

© Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

O delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, condusă de ministrul Marcel Boloș, a efectuat în perioada 10-13 octombrie o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia au avut loc întrevederi cu înalți reprezentanți ai Comisiei Europene.

Potrivit unui comunicat MIPE, scopul deplasării a fost consultarea experților executivului european în vederea atingerii potențialului maxim pentru oportunitățile de investiții pe care România le are prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prezentarea propunerilor pe care țara noastră le are pentru REPowerEU și avansarea discuțiilor necesare pentru ca toate Programele aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 să fie aprobate în acest an.

Pe durata vizitei, au avut loc întrevederi cu vicepreședintele executiv al Comisiei, Margrethe Vestager,  directorul general al Task Force Recovery, Celine Gauer, și directorul general adjunct al DG ECFIN, Declan Constello.

De asemenea, delegația României a discutat cu comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, pe tema aprobării programelor finanțate din FSE+ pentru perioada 2021-2027.

”Sunt convins că oficialii Comisiei Europene ne vor sprijini să valorificăm la maxim potențialul investițiilor pe care le poate implementa România, care, pe termen lung, să însemne îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri. Suntem angrenaţi într-un proces de colaborare permanent pentru ca fiecare cent din banii europeni de care dispunem să meargă țintit către investițiile de care avem acum nevoie. Printre cele mai importante aspecte ale discuțiilor s-au numărat pregătirea cererii de plată numărul doi aferentă PNRR, aprobarea în acest an a tuturor Programelor aferente 2021-2027 și propunerile de investiții în domeniul energiei, respectiv consolidării independenței energetice pentru REPowerEU”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Delegația MIPE a avut o întrevedere și cu europarlamentarii români de la Bruxelles, în  care au discutat despre aspectele necesare pentru a asigura coordonarea eforturilor de relansare economică. Ministrul Marcel Boloș și-a exprimat aprecierea față de rolul deosebit pe care aceștia îl au în reprezentarea intereselor de dezvoltare ale României.

Discuțiile s-au axat pe prezentarea propunerilor de investiții aferente REPowerEU, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și pe măsurile ce urmează a fi întreprinse ca implementarea programelor operaționale aferente exercițiului financiar 2021-2027 să înceapă cât mai curând prin consultarea publică a ghidurilor și lansarea apelurilor de proiecte aferente acestora.

Întrevederea cu vicepreședintele executiv al Comisiei, Margrethe Vestager

Discuția s-a concentrat pe stadiul implementării PNRR, în care s-a prezentat o actualizare a provocărilor cu care se confruntă România pe fondul crizelor suprapuse, respectiv liberalizarea prețulurilor la energie, creșterea prețului carburanților, inflația ridicată și criza generată de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei.

Prima cerere a primit aviz pozitiv și se preconizează că până la sfârșitul acestei luni se vor finaliza toate procedurile pentru ca  cele 2,5 miliarde de euro să fie virate. În acest moment, Guvernul pune la punct ultimele detalii necesare pentru ca ce-a de-a doua cerere de plată să fie depusă.

Ministrul Boloș a prezentat perspectivele de care România are nevoie pentru o dezvoltare economică sănătoasă, precum și impactul pe care creșterea prețurilor o are asupra obiectivelor de infrastructură, în vedere identificării unor soluții pentru ca investițiile planificate să nu fie periclitate.

Întrevederea cu comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit

Discuțiile au vizat ultimele aspecte referitoare la aprobarea programelor operaționale POIDS și POEO 2021-2027, programe cu alocări semnificative din cadrul Fondului Social European+.

Comisarul european a arătat deschidere și apreciere pentru toate intervențiile cuprinse în cadrul celor două programe operaționale și a apreciat România pentru abordarea multi-fond pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Aceasta este o inovare la nivelul procesului de programare al fondurilor europene pentru România, punând în același loc componenta de investiții hard din cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională și investiții soft aferente Fondului Social European Plus.

Ministrul Marcel Boloș a explicat nevoia de sprijin pentru populație, mai ales din zone rurale/defavorizate.  În acest sens, s-a discutat despre posibilitatea implementării unor vouchere de reziliență pentru sprijinirea populației vulnerabile prin îmbunătățirea condițiilor de locuire prin investiții în servicii comunitare care să includă posibilitatea sprijinirii în activitățile casnice/cotidiene, precum și a unor servicii  pentru reparația locuințelor.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are o valoare de 4,2 miliarde de euro, sprijinind intervenții la nivelul tuturor categoriilor vulnerabile, de la persoane cu dizabilități, copii aflați în risc de sărăcie și/sau separare de familie, până la vârstnici, iar Programul Operațional Educație și Ocupare 3,8 miliarde de euro, având ca scop reducerea numărului de șomeri, consolidarea calității serviciilor de educație, reducerea abandonului școlar și crearea competențelor profesionale pentru grupurile țintă, în conformitate cu provocările actuale ale pieței forței de muncă.

Întrevedere cu Celine Gauer, DG Task force Recovery și Declan Costello, DGA ECFIN

În cadrul întrevederii au fost discutate principalele provocări în îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente celei de-a 2-a cereri de plată, restructurarea componentei de împrumut în contextul reducerii alocării maxime sub formă de grant și propunerile României de investiții pentru noul capitol REPowerEU.

Ministrul român a mulțumit TF Recovery și DG ECFIN pentru colaborare și a prezentat principalele provocări în implementarea reformelor și investițiilor, fiind subliniate totodată efectele negative ale multiplelor crize care grevează implementarea și nevoia de a identifica soluții pentru acoperirea deficitului de finanțare datorat reducerii componente de grant cu 2,1 miliarde euro și nevoii de ajustare a prețurilor având impact asupra unui număr semnificativ de jaloane și ținte.

La rândul lor, oficialii europeni au subliniat că România și Comisia Europeană au un obiectiv comun, acela de a menține un ritm accelerat al implementării pentru depunerea celei de-a 2-a cereri de plată.

De asemenea, în condițiile în care rata inflației este de peste 15% comparativ cu aproximativ 3% înainte de criză, ministrul Marcel Boloș a cerut sprijin în vederea identificării unor soluții pentru ca persoanele ce provin din medii defavorizate să nu se confrunte cu dificultăți și mai mari în următorii ani.

Un alt aspect important al discuțiilor a fost posibilitatea actualizării PNRR, motivată de reducerea alocării maxime de grant, cât și necesitatea introducerii capitolului REPowerEU.

Delegația MIPE a reiterat angajamentul în privința reformelor, însă a arătat că reducerea grantului și inflația reprezintă criterii obiective ce ridică probleme în implementarea PNRR-ului, având impact asupra investițiilor.

Comisia și-a prezentat deschiderea pentru a discuta propunerile României pentru actualizarea PNRR-ului, în măsura în care toate criteriile sunt îndeplinite pentru o evaluare pozitivă.

România a prezentat propunerile de investiții în producerea de energie din surse regenerabile și intervențiile ce vizează consolidarea independenței energetice prin REPowerEU, pentru a accelera tranziția verde și a stimula investițiile masive în sectorul energetic.

Printre acestea se numără și un proiect pilot pentru infrastructura de irigaţii în valoare de 1,8 miliarde euro, pe o lungime a canalelor de irigaţii de 1.700 de kilometri, care au fost apreciate de Comisie.

Ele urmează să fie discutate în detaliu la nivel tehnic. Intervenția propusă a fost prezentată mai multor directorate generale ale Comisiei Europene, care au apreciat caracterul inovativ și durabil al propunerilor.

REPowerEU este planul Comisiei Europene menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia.

Întrevedere cu DG ENV, DG ENERG, DG COMP și DG AGRI

Ministrul Marcel Boloș împreună cu delegația MIPE au participat pe parcursul vizitei la o serie de reuniuni cu directorii generali și reprezentanții mai multor servicii ale Comisiei Europene – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, Direcția Generală Energie, Direcția Generală Mediu și Direcția Generală Concurență.

Discuțiile au fost în principal axate pe prezentarea intervențiilor aferente capitolului REPowerEU, menit să asigure consolidarea independenței energetice, cât și investiții în eficiența energetică la nivelul infrastructurii de gestionare a apei, respectiv amenajărilor de irigații prin automatizarea gestionării apei, utilizarea suprafeței luciului de apă, suprafață neproductivă din punct de vedere agricol, pentru producerea de energie și scăderea risipei de apă.

Investițiile și reformele propuse de România au fost apreciate, fiind încurajată continuarea discuțiilor la nivel tehnic pentru clarificarea tuturor aspectelor ce vizează adecvarea propunerilor de investiții la solicitările CE și regulamentele europene. Investițiile propuse au în vedere următoarele tipuri de investiții:  investiții în amenajări hidroenergetice; investiții în instalarea de panouri fotovoltaice (pe canalele de irigații, pe terenurile fără utilitate agricolă); investiții în producere de energie din surse eoliene și investiții în autonomia și independența energetică a comunităților rurale.

Pachetul de reforme propus va include crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive în scopul producției de energie verde, consolidarea capacităților de operare și mentenanță a sistemelor și infrastructurilor de energie verde, cât și formarea profesională a resurselor umane în domeniile producerii, stocării, transportului și distribuției de energie verde.

Discuțiile au fost completate la nivelul DG COMP cu aspecte ce vizau schemele de ajutor de stat aferente investițiilor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, discuții la care au participat și reprezentanții Ministerului Energiei, astfel încât să poată fi contractate în cel mai scurt timp proiectele de investiții în achiziționarea și instalarea capacităților de stocare a energiei (bateriilor), cât și investițiile în lanțul valoric industrial de producție, ambalare, reciclare al bateriilor, al celulelor și panourilor fotovoltaice în România.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

COMISIA EUROPEANA

UE prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina

Published

on

© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Suspendarea taxelor de import, a contingentelor și a măsurilor de protecție comercială pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană – cunoscute sub numele de măsuri comerciale autonome (ATM) – rămâne în vigoare pentru încă un an, a anunțat Comisia Europeană.

În vigoare din 4 iunie 2022, ATM-urile pentru liberalizarea comerțului cu Ucraina au avut un efect pozitiv asupra comerțului Ucrainei cu UE. Împreună cu culoarele de solidaritate, ATM-urile au asigurat menținerea fluxurilor comerciale dinspre Ucraina către UE în 2022, în pofida perturbărilor cauzate de război și în ciuda tendinței generale de scădere puternică a schimburilor comerciale ale Ucrainei în general.

Unilaterale și de natură temporară, ATM-urile extind în mod semnificativ domeniul de aplicare a liberalizării tarifare în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) UE-Ucraina prin suspendarea tuturor taxelor și contingentelor restante, precum și a taxelor pentru măsurile antidumping și de salvgardare asupra importurilor ucrainene în momentele de dificultate ale Ucrainei.

Măsurile se referă doar la patru produse agricole – grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea-soarelui – originare din Ucraina. Aceste măsuri excepționale sunt mai bine direcționate în ceea ce privește domeniul de aplicare și, de asemenea, nu se vor aplica semințelor pentru însămânțare. În această perioadă, aceste produse pot continua să fie puse în liberă circulație în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei. Produsele pot continua să circule sau să tranziteze aceste cinci state membre prin intermediul unui regim de tranzit vamal comun sau pot fi direcționate către o țară sau un teritoriu din afara UE.

De cealaltă parte, UE va elimina treptat, până la 15 septembrie 2023, măsurile preventive excepționale și temporare adoptate la 2 mai 2023 cu privire la importurile de grâu, porumb, semințe de rapiță și semințe de floarea-soarelui din Ucraina, în temeiul măsurilor de salvgardare excepționale din Regulamentul privind măsurile comerciale autonome. Domeniul de aplicare al acestor măsuri se reduce în continuare de la 17 la 6 linii tarifare pentru cele 4 produse vizate. Aceste măsuri temporare și specifice au fost adoptate din cauza blocajelor logistice privind aceste produse în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia și cu condiția ca statele membre să nu mențină nicio măsură restrictivă. Eliminarea treptată va permite realizarea unor îmbunătățiri semnificative ale culoarelor de solidaritate și abordarea provocărilor legate de scoaterea din țară a cerealelor ucrainene pentru această recoltă.

Aceste măsuri continuă să fie necesare pentru o perioadă limitată de timp, având în vedere circumstanțele excepționale ale blocajelor logistice grave și ale capacității limitate de depozitare a cerealelor înainte de sezonul de recoltă, înregistrate în cinci state membre. Așa cum s-a convenit, a fost creată o platformă comună de coordonare pentru a coordona eforturile Comisiei, Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei, precum și ale Ucrainei, în vederea îmbunătățirii fluxului comercial dintre Uniune și Ucraina, inclusiv a tranzitului de produse agricole de-a lungul coridoarelor.

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis conduce acest proces la nivel politic. La 2 iunie a avut loc o primă reuniune de lansare a acestei platforme de coordonare la nivel tehnic.

Îmbunătățirea culoarelor de solidaritate va fi, prin urmare, monitorizată de această platformă de facilitare a exporturilor.

În cazul în care tranzitul de mărfuri ucrainene este împiedicat de cerințe excesiv de împovărătoare în unul sau mai multe dintre cele cinci state membre, Comisia va reevalua dacă mai există condițiile de fond pentru impunerea acestor măsuri preventive.

Aceste măsuri excepționale și temporare respectă pe deplin angajamentul ferm al UE de a sprijini Ucraina și de a păstra capacitatea acesteia de a-și exporta cerealele, care sunt esențiale pentru a hrăni lumea și a menține prețurile alimentelor la un nivel scăzut, în fața provocărilor reprezentate de agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei și a civililor săi.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19, primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale

Published

on

© European Union, 2021/Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au anunțat lansarea unui parteneriat digital de referință în domeniul sănătății.

În iunie 2023, OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19 pentru a institui un sistem global care va contribui la facilitarea mobilității globale și la protejarea cetățenilor din întreaga lume de amenințările actuale și viitoare la adresa sănătății.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, acesta este primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale (Global Digital Health Certification Network – GDHCN) a OMS, care va dezvolta o gamă largă de produse digitale pentru a asigura o sănătate mai bună pentru toți.

”Certificatul digital al UE privind COVID a fost un instrument esențial care a permis efectuarea călătoriilor în condiții de siguranță în timpul pandemiei de COVID-19. Acesta este emblematic pentru o Uniune Europeană a sănătății care poate aduce beneficii concrete cetățenilor. Prin acest parteneriat de referință cu OMS, intensificăm inovarea UE în domeniul sănătății digitale în scopul de a asigura o mobilitate sigură pentru toți cetățenii din întreaga lume. Nu există un partener mai adecvat decât OMS pentru a continua activitatea pe care am început-o la nivelul UE și pentru a dezvolta în continuare soluții digitale în materie de sănătate la nivel mondial”, a precizat Stella Kyriakides, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară.

Având la bază Strategia UE în domeniul sănătății la nivel mondial și Strategia globală a statelor membre ale OMS privind sănătatea digitală, inițiativa urmează acordului din 2 decembrie 2022 semnat de comisarul Kyriakides și de directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru a consolida cooperarea strategică în materie de sănătate la nivel mondial. Acest lucru întărește și mai mult un sistem multilateral solid, în centrul căruia se află OMS, sprijinit de o Uniune Europeană puternică.

Acest parteneriat va include o colaborare strânsă în ceea ce privește dezvoltarea, gestionarea și implementarea sistemului OMS, beneficiind de expertiza tehnică amplă a Comisiei Europene în domeniu. Un prim pas constă în asigurarea funcționării în continuare, în mod eficace, a actualelor certificate digitale ale UE.

Un sistem global al OMS bazat pe moștenirea UE

Unul dintre elementele-cheie ale activității Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 a fost certificatul digital privind COVID.

Pentru a facilita libera circulație în interiorul frontierelor sale, UE a instituit rapid certificate interoperabile privind COVID-19 (denumite „certificatul digital al UE privind COVID” sau „certificatul digital al UE privind COVID”). Având la bază tehnologii și standarde cu sursă deschisă, acest sistem a permis, de asemenea, conectarea țărilor din afara UE care eliberează certificate în conformitate cu specificațiile certificatului digital al UE privind COVID, aceasta devenind soluția cea mai utilizată la nivel mondial.

De la începutul pandemiei, OMS a colaborat cu toate regiunile OMS în scopul de a defini orientări generale pentru astfel de certificate. Pentru a contribui la consolidarea pregătirii globale în materie de sănătate în fața amenințărilor din ce în ce mai mari la adresa sănătății, OMS instituie o rețea globală de certificare digitală a sănătății, care utilizează bazele solide ale cadrului, principiilor și tehnologiilor deschise ale certificatului digital al UE privind COVID. Prin această colaborare, OMS va facilita acest proces la nivel mondial, în cadrul propriei sale structuri, pentru a permite întregii lumi să beneficieze de convergența certificatelor digitale. Această colaborare include stabilirea de standarde și validarea semnăturilor digitale pentru a preveni frauda. În acest fel, OMS nu va avea acces la niciun fel de date cu caracter personal subiacente, care vor rămâne în continuare în domeniul exclusiv al guvernelor.

Prima componentă a sistemului global al OMS devine operațională în iunie 2023 și își propune să se dezvolte treptat în lunile următoare.

Un parteneriat digital pe termen lung pentru a asigura o sănătate mai bună pentru toți

Pentru a facilita adoptarea certificatului digital al UE de către OMS și pentru a contribui la funcționarea și dezvoltarea ulterioară a acestuia, Comisia Europeană și OMS au convenit să colaboreze în domeniul sănătății digitale.

Acest parteneriat va contribui la dezvoltarea tehnică a sistemului OMS printr-o abordare etapizată pentru a acoperi cazurile de utilizare suplimentare, care pot include, de exemplu, digitalizarea certificatului internațional de vaccinare sau profilaxie. Extinderea unor astfel de soluții digitale va fi esențială pentru a asigura o sănătate mai bună pentru cetățenii din întreaga lume.

Această cooperare se bazează pe valorile și principiile comune ale transparenței și deschiderii, incluziunii, responsabilității, protecției datelor și vieții private, securității, scalabilității la nivel mondial și echității. Comisia Europeană și OMS vor colabora pentru a încuraja adoptarea și participarea cât mai extinse la nivel mondial. Se va acorda o atenție deosebită oportunităților echitabile de participare a celor care au cea mai mare nevoie de sprijin, și anume a țărilor cu venituri reduse și medii.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană anunță că nu va prelungi măsurile de sprijin pentru prețurile la energie

Published

on

©European Union, 2020

Comisia Europeană a anunțat luni că a decis să nu prelungească măsurile de sprijin pentru energie, introduse anul trecut pentru a atenua impactul prețurilor crescute, după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a dus la o creștere fulminantă a prețurilor la petrol și gaze, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Comisia Europeană confirmă că nu va propune o prelungire a acestor măsuri de criză” – printre acestea aflându-se măsuri de reducere a cererii de energie electrică, plafoane de venituri pentru centralele electrice şi reguli de stabilire a preţurilor cu amănuntul, a precizat Bruxelles-ul.

În pachetul de primăvară al semestrului european pentru 2023, Comisia Europeană recomandă tuturor statelor membre să elimine treptat măsurile de sprijinire a energiei în vigoare până la sfârșitul anului 2023.

În cazul în care noi creșteri ale prețurilor la energie ar impune adoptarea unor măsuri de sprijin, acestea ar trebui să vizeze protejarea gospodăriilor și a întreprinderilor vulnerabile, să fie realizabile din punct de vedere financiar și să mențină stimulentele pentru economisirea energiei.

Citiți și: Eurostat: Energia regenerabilă a fost principala sursă de energie în UE. În România, aceasta a ocupat locul al doilea în clasamentul surselor de energie

Comisia Europeană încurajează licitațiile comune pentru achiziția gazelor, în cadrul unei acțiuni coordonate care poate asigura prețuri mai bune pentru energie din partea furnizorilor internaționali. 

Continue Reading

Facebook

PARLAMENTUL EUROPEAN7 mins ago

Eurobarometru: Peste 60% dintre români sunt interesați de alegerile europene de anul viitor și consideră că acțiunile UE au un impact asupra vieții lor zilnice

CONSILIUL UE25 mins ago

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord cu privire la instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive ce îi va permite UE să își apere mai bine propriile interesele pe scena mondială

COMISIA EUROPEANA49 mins ago

UE prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina

COMISIA EUROPEANA54 mins ago

OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19, primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale

U.E.1 hour ago

Olaf Scholz îl găzduiește pe Emmanuel Macron pentru un dineu la Potsdam

CONSILIUL EUROPEAN2 hours ago

Președintele Consiliului European se declară ”șocat” de distrugerea barajului Nova Kahovka: ”Se încadrează în categoria crimelor de război”

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană anunță că nu va prelungi măsurile de sprijin pentru prețurile la energie

INTERNAȚIONAL5 hours ago

Șeful Pentagonului afirmă că “Indo-Pacificul este zona de interes numărul 1 a armatei SUA”: China reprezintă cea mai mare provocare

ROMÂNIA5 hours ago

SUA și România găzduiesc la Washington o reuniune a “Rețelei de puncte de contact pentru femei, pace și securitate”, un forum transregional al Agenției ONU pentru emanciparea femeilor

MEDIU1 day ago

Ziua Mondială a Mediului. Klaus Iohannis: România a aderat recent la Coaliția de înaltă ambiție pentru a stopa poluarea cu plastic

MAREA BRITANIE4 days ago

La prima vizită externă după încoronare, Charles al III-lea l-a citat în limba română pe Eminescu: Am ajuns să iubesc România, “țară de glorii, țară de dor”

INTERNAȚIONAL4 days ago

Antony Blinken avertizează, într-un discurs la Helsinki, că o încetare a focului în Ucraina ar reprezenta o “pace Potemkin” favorabilă Rusiei. SUA vor discuții ample despre securitatea europeană

NATO5 days ago

Klaus Iohannis, despre garanții de securitate pentru R. Moldova și Ucraina: Dacă nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut

NATO5 days ago

Stoltenberg, la Olso: Avem nevoie de un cadru care să asigure garanții pentru securitatea Ucrainei și pentru a întrerupe ciclul de agresiune al Rusiei

REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Klaus Iohannis: Summitul Comunității Politice Europene, o dovadă relevantă pentru aderarea R. Moldova la UE. România și celelalte state europene îi sunt alături

ROMÂNIA5 days ago

“Nu sunteți singuri!”: Klaus Iohannis face apel ca sprijinul UE pentru R. Moldova să aibă mai multă mai multă vizibilitate în rândul cetățenilor

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă va continua discuțiile cu sindicaliștii pentru rezolvarea grevei din Educație. Guvernul va aproba pe 1 iunie creșterile salariale pentru profesori

ROMÂNIA6 days ago

Ministrul Sănătății anunță finalizarea noii forme a Planului Naţional de Combatere a Cancerului

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO2 weeks ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

Team2Share

Trending