Dezbatere CSDE, Academia Romana:« Proiectul de Regulament european în materie de succesiuni internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român»

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 25 noiembrie 2010, ora 12.00, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu, dezbaterea

« Proiectul de Regulament european în materie de succesiuni internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român»

Dezbaterea va fi deschisă de către o prezentare susţinută de dl. Mircea Dan Bob, lector la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor autentice în materie de succesiuni, precum şi crearea unui certificat european de moştenitor (PR), adoptată în toamna anului 2009, este rezultatul unor eforturi concrete şi intense făcute în direcţia unificării juridice europene în materie.

Textul pus în dezbaterea celor interesaţi, ridică o serie de probleme generate de conflictul dintre necesitatea unui regim unitar şi diversele regimuri naţionale ce funcţionează în statele membre.

Prezentarea va încerca să puncteze următoarele aspecte:

– opţiunile legiuitorului european şi scopurile urmărite prin PR;

– principalele puncte de divergenţă între statele membre din conţinutul PR;

– consecinţele adoptării PR pentru dreptul român.

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta:

– referitor la contextul general al adoptării PR:

http://ec.europa.eu/romania/news/propunere_simplificare_a_regulamentului_privind_succesiunile_internationale_ro.htm

Comisia Europeană salută lansarea site-ului internet multilingv privind succesiunile

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/844&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=fr

Ministerul Justitiei

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=j5GFMxubJ60%3D&tabid=1481

– textul integral al PR:

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=ro&ihmlang=ro&lng1=ro,hu&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=502499:cs&page=

– despre cel ce susţine prezentarea:

http://law.ubbcluj.ro/cv3.php?ii=58&cat=2

De asemenea, cu aceeaşi ocazie urmează a se prezenta şi discuta o lucrare publicată recent de către Editura Oxford University Press

The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations[1]

Autor Andrew Dickinson[2]

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 20 noiembrie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Şandru(foto)

Parteneri media CSDE (în ordine alfabetică)

www.beck.ro

www.agerpres.ro

www.avocatnet.ro

www.caleaeuropeana.ro

www.curieruljudiciar.ro

www.competitivitate.ro

www.editurauniversitara.ro

www.euractiv.ro

www.infolegal.ro

www.juridice.ro

http://eubusinesslaw.wordpress.com/

Partener: Societatea de Ştiinţe Juridice.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepte taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor.


[1] http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199589791.do?keyword=Andrew+Dickinson&sortby=bestMatches

[2] http://www.oup.com/uk/booksites/content/romeii/author/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.