Dublu standard de calitate a produselor alimentare: Comisia Europeană prezintă o nouă metodologie comună pentru compararea calității alimentelor pe teritoriul UE

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul pentru ştiinţă şi cunoaştere din cadrul Comisiei Europene, a dezvoltat o metodologie comună care le va permite autorităţilor naţionale pentru protecţia consumatorilor să efectueze teste cu scopul de a compara compoziţia şi caracteristicile produselor alimentare vândute în ambalaje similare în UE, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Această măsură vine în completarea acţiunilor deja întreprinse de Executivul europen în urma discursului privind starea Uniunii rostit de preşedintele Jean-Claude Juncker.
Centrul Comun de Cercetare a prezentat joi metodologia, în cadrul unei reuniuni a forumului la nivel înalt privind o mai bună funcţionare a lanţului de aprovizionare cu alimente.

Toţi consumatorii europeni au dreptul la un tratament echitabil în cadrul pieţei unice. Metodologia comună pe care am elaborat-o împreună cu statele membre, cu organizaţiile consumatorilor şi cu părţile interesate din cadrul lanţului alimentar ne va ajuta să colectăm dovezile necesare pentru a face lumină cu privire la compoziţiile diferite ale produselor alimentare comercializate sub aceeaşi marcă pe teritoriul UE. Mă bucur că forumul dedicat referitor la lanţul de aprovizionare cu alimente a ajutat părţile relevante să se facă auzite într-o dezbatere consistentă şi constructivă”, a declarat Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri.
La rândul său, Vera Jourova, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitatea de gen, a apreciat că piaţa unică nu poate fi o ”piaţă a dublului standard”.
Toţii cetăţenii UE trebuie să simtă că sunt trataţi în acelaşi mod şi că li se oferă informaţii corecte şi clare despre produsele pe care le cumpără. Ei nu pot fi induşi în eroare de ambalaje similare. Încurajez toate autorităţile naţionale să utilizeze această metodologie în lunile următoare ca să putem pune capăt acestei practici”, a adăugat aceasta.
Potrivit lui Tibor Navracsics, comisarul pentru educaţie, cultură, tineret şi sport şi responsabil cu Centrul Comun de Cercetare, consumatorii europeni au dreptul de a fi protejaţi împotriva practicilor înşelătoare de marketing cu privire la alimentele pe care le consumă şi la produsele pe care le folosesc şi trebuie să aibă încredere în informaţiile furnizate de producători.
”Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a elaborat o procedură armonizată pentru evaluarea obiectivă a diferenţelor percepute în materie de calitate a produselor. Acesta este un exemplu excelent al modului în care activitatea ştiinţifică de prim rang le aduce beneficii directe cetăţenilor”, a precizat acesta.
Forumul la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, desemnat de Comisie să abordeze problema dublei calități a produselor alimentare, i-a conferit Centrului Comun de Cercetare mandatul de a elabora metodologia în iunie 2017.
Metodologia vine în completarea acțiunilor anunțate în inițiativa Comisiei intitulată „Noi avantaje pentru consumatori”, care își propune:
– să clarifice și să consolideze drepturile consumatorilor, interzicând inclusiv practicile de aplicare a unor duble standarde în materie de calitate, care sunt înșelătoare pentru consumatori;
– să capaciteze entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor;
– să introducă competențe de sancționare mai puternice pentru autoritățile din statele membre responsabile cu protecția consumatorilor.
Un protocol comun de testare
Toate produsele alimentare comercializate în UE trebuie să respecte reglementări stricte în materie de securitate. Consumatorii trebuie să fie informați cu privire la caracteristicile esențiale prevăzute în special de legislația UE privind etichetarea produselor și nu trebuie să fie induși în eroare de ambalaj. Autoritățile naționale care se ocupă cu siguranța alimentară și protecția consumatorilor au obligația de a se asigura că alimentele introduse pe piața unică respectă legislația relevantă a UE.

Metodologia de testare va ajuta autoritățile să stabilească dacă produsele alimentare sunt comercializate în conformitate cu legislația europeană.
Metodologia se bazează pe principii-cheie, cum ar fi transparența, comparabilitatea, selecția de eșantioane similare și testarea produselor.
Sub coordonarea Centrului Comun de Cercetare, laboratoare din mai multe state membre ale UE vor aplica această metodologie într-o campanie de testare paneuropeană pentru a colecta date cu privire la amploarea problemei reprezentate de dublul standard de calitate a produselor. Primele rezultate ar urma să fie disponibile la sfârșitul lui 2018. Acest exercițiu ar trebui să ofere orientări practice pentru autoritățile care investighează practicile înșelătoare.
Ca răspuns la problema dublului standard de calitate a produselor, semnalată de câteva țări din UE, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri pentru a garanta că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, indiferent de locul în care trăiesc.
În afară de metodologie, au mai fost adoptate și alte măsuri, printre care:
– un set de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul alimentelor și protecției consumatorilor la produsele cu dublu standard de calitate 
– o propunere de modificare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, în baza inițiativei „Noi avantaje pentru consumatori”, adoptată de Comisie la 11 aprilie 2018, pentru a oferi claritate juridică în evaluarea potențialelor cazuri de standarde duble de calitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.