Europarlamentari români: BEI trebuie să sprijine IMM-urile şi crearea locurilor de muncă

Parlamentul European a aprobat astăzi cu o  largă majoritate un raport privind activitatea Băncii Europene de Investiții (BEI) și prioritățile BEI pentru următoarea perioadă, realizat de deputatul european Marian-Jean Marinescu.

Marian-Jean MarinescuParlamentul European cere BEI să acorde o atenție mai mare investițiilor în creștere economică și în crearea de locuri de muncă pe termen lung, îndeosebi pentru tineri, și să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a absorbi resursele UE, inclusiv fondurile structurale, în contextul unor rate mici de absorbție în multe țări.î

„Tema cea mai dezbătută în ultimii ani a fost dezvoltare economică și locuri de muncă. Dezvoltare economică şi locuri de muncă nu se pot face decât prin investiții și prin capital de lucru. Statele membre, din cauza crizei economice, au scăzut investițiile publice. Băncile, din cauza problemelor pe care le-au avut, au scăzut creditele pentru IMM-uri şi au mărit costurile de finanțare. Fiind o bancă de investiții, BEI ar putea face exact aceste două lucruri: să dirijeze credite pentru investiții și să contribuie la mărirea capitalului de lucru pentru IMM-uri”, a precizat Marian-Jean Marinescu.

Deputații europeni mai cer BEI să se asigure că banca îşi îndeplinește obiectivul de a genera locuri de muncă pentru cel puțin jumătate de milion de europeni în 2014 prin împrumuturi pentru proiecte de infrastructură, eficiența resurselor, dezvoltarea cunoașterii și a competențelor, IMM-uri.

„BEI poate avea un rol hotărâtor în optimizarea investițiilor și, astfel, în generarea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru tineri. Acest lucru trebuie făcut cu prioritate, folosindu-se resursele existente şi instrumente suplimentare, respectiv prin dezvoltarea, în colaborare cu statele membre, a unor planuri de investiții ajustate nevoilor naționale. Aceasta trebuie să fie o prioritate nu doar în țări foarte sigure, dar și în țările care au probleme”, mai consemnează vicepreşedintele EPP, Marian-Jean Marinescu.

Europarlamentarul Sabin Cutaş: “BEI trebuie să investească în dezvoltarea IMM-urilor

sabin cutas“Activitatea Băncii Europene de Investiții capătă o importanță deosebită în contextul nevoii acute de creștere economicǎ și de reducere a șomajului și a sărăciei în Uniunea Europeanǎ. Doresc sǎ reamintesc cǎ anumite state membre se confruntă în prezent cu rate ale șomajului mai mari de 25%, cu datorii publice superioare produsului intern brut sau cu un nivel ridicat al sărăciei și necesită investiții masive. De aceea, salut recenta decizie de majorare a capitalului BEI, ce va permite punerea în mișcare a unui număr mai mare de proiecte benefice pentru cetățeni”, a subliniat Sabin Cutaş.

“În același timp, având în vedere dificultățile întâlnite de întreprinderile mici și mijlocii, motorul economiei europene, atunci când încearcă sǎ obțină finanțare, consider cǎ acțiunile Băncii trebuie sǎ se axeze în jurul promovării instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri. Este totodată nevoie de direcționarea investițiilor către crearea de noi locuri de muncă, în special pentru tineri și către proiecte de formare profesională și de deprindere a unor noi competente”, a conchis eurodeputatul român.

Raportul subliniază și problemele de transparență din activitatea BEI și necesitatea unei supravegheri prudențiale a BEI de către Banca Centrală Europeană. Raportul mai cere cuplarea instrumentelor de partajare a riscurilor între activitățile BEI și ale Fondului European de Investiții, astfel încât să fie atinse obiectivele Europa 2020 și să fie sprijinit Pactul de Stabilitate și Creștere.

BEI a beneficiat de o majorare de capital plătit de 10 miliarde de euro, ceea ce facilitează alocarea adițională, pentru perioada 2013-2015, a 60 de miliarde de euro pentru împrumuturi pe termen lung pentru proiecte europene.

 

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.