Proiectul „Femei pentru femei” a ajuns la final. Aproape 1.300 de femei au obţinut certificatul de calificare în ocupaţia de babysitter

Conferinta RAA 2Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului (MMFPSPV-DPC) anunță încheierea, într-un comunicat remis presei, pe 30 septembrie 2013, a implementării proiectului strategic “Femei pentru femei” – program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de babysitter, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Proiectul a început în octombrie 2010 şi şi-a propus să pună bazele unui sistem standardizat în domeniul îngrijirii copiilor pe timpul zilei, permiţându-le astfel femeilor participarea pe piaţa muncii sau continuarea studiilor. Obiectivul general al proiectului a fost construirea unui model standardizat de formare profesională în vederea constituirii reţelei publice de bone şi babysittere calificate şi acreditate să ofere servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, completată de o reţea de monitorizare, pentru asigurarea calităţii serviciilor.

Proiectul a pornit de la nevoi reale ale societăţii: numărul mare de femei șomere sau fără ocupație cu șanse scăzute de integrare pe piața muncii, numărul mare de copii care nu beneficiază de îngrijire de calitate la domiciliu, lipsa standardelor în acest domeniu şi a unei legislaţii care să reglementeze ocupaţia de bonă/babysitter în România.

Ca un prim pas spre rezolvarea acestor probleme, Fundaţia Romanian Angel Appeal a înfiinţat Şcoala Bonelor, în cadrul căreia au fost organizate cursurile gratuite de calificare în ocupaţia de bonă/babysitter în comune și orașe din 21 județe și în Municipiul București.

Acum, la finalul celor trei ani, iată rezultatele proiectului “Femei pentru femei”:

  • 1.276 de femei șomere sau inactive au absolvit Şcoala Bonelor  și au obţinut certificatul de calificare în ocupaţia de babysitter, recunoscut în toate țările membre UE;
  • A fost revizuit standardul ocupaţional pentru ocupaţia de babysitter;
  • A fost elaborat standardul de formare profesională;
  • A fost elaborat un program de instruire complex, acreditat de ANC;
  • Au fost organizate 23.040 de ore de curs de calificare susținute de peste 100 de formatori special instruiți;
  • 325.300 de femei şomere sau fără ocupaţie, au fost informate despre cursurile de calificare, alături de alte 2.000.000 de persoane care au aflat despre Şcoala Bonelor ca urmare a campaniilor de promovare organizate în cadrul proiectului;
  • 100 de specialiști din instituții ale administrației publice au fost formați ca supervizori, pentru a monitoriza activitatea bonelor calificate care vor lucra în sistemul public de îngrijire a copiilor la domiciliu;
  • A fost elaborat un proiect de lege privind reglementarea ocupațiilor de bonă și babysitter în România.

Ce se întâmplă după 30 septembrie 2013?

În cadrul proiectului, a fost înfiinţată Asociaţia Naţională a Bonelor şi Babysitters Profesioniste din România (ANBBPR), prima asociaţie la nivel naţional a bonelor calificate, ce-şi propune să contribuie la crearea unui sistem profesionalizat de îngrijire a copiilor la domiciliu pe timpul zilei. Asociaţia se doreşte a fi un for profesional pentru toate persoanele calificate în meseria de babysitter care doresc să devină mai mult decât un simplu angajat, care vor să fie parte a familiei în care lucrează, un model pentru copil şi o persoană de încredere pentru părinţi.

ANBBPR şi Fundaţia Romanian Angel Appeal vor continua demersurile de profesionalizare a domeniului îngrijirii copiilor la domiciliu. Deja a fost elaborat Codul de conduită profesională şi am început completarea unui Registru National al Bonelor şi Babysitters Calificate, care va fi public, gratuit şi ușor de accesat de oricine are nevoie de servicii profesioniste de babysitting.

Conferinta RAA 1„Acest proiect de pionierat a deschis drumul profesionalizării serviciilor de babysitting si a recunoaşterii domeniului îngrijirii copiilor la domiciliu pe timpul zilei pe ca un domeniu respectat, ce trebuie să devină, şi în România, parte integrantă a sistemului naţional de protecţie a copilului. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare, iar Fundaţia Romanian Angel Appeal, împreună cu partenerii săi, cu sprijinul ANBBR şi al specialiştilor din domeniul îngrijirii copiilor vor continua atât activităţile de advocacy pentru adoptarea unei legislaţii corespunzătoare, care să reglementeze ocupaţiile de bonă şi babysitter, precum şi pe cele de formare continuă şi suport pentru persoanele care doresc să îmbrăţişeze o carieră în acest domeniu”, a declarat Silvia Asandi, manager de proiect şi Director General al Fundaţiei Romanian Angel Appeal.

La eveniment au fost prezente și Fidelie Kalambayi (Manager Monitorizare-Evaluare), Iuliana Copil (Coordonator regional, Preşedinte Asociaţia Naţională a Bonelor şi Babysitters Profesioniste din România -ANBBPR).

Rezultate_proiect_2013

Testimoniale ale bonelor

 

Sursa: Comunicat de presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.