Connect with us

COMISIA EUROPEANA

“Extinderea UE este chemarea istoriei”: Comisia Europeană recomandă începerea negocierilor de aderare cu Ucraina, Moldova și Bosnia și acordarea statutului de candidat Georgiei

Published

on

© European Union 2023

Comisia Europeană a recomandat miercuri începerea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, Republica Moldova şi Bosnia-Herţegovina, precum şi acordarea statutului de ţară candidată Georgiei, într-o poziționare istorică cu privire la viitorul extinderii Uniunii Europene, o temă care a căpătat avânt pe agenda statelor și instituțiilor UE, președinta Comisiei Europene precizând că UE răspunde “la chemarea istoriei”. Mingea este acum în terenul politic al Consiliului – UE și cel European – , care trebuie acum să analizeze recomandările Comisiei și să ia decizii cu privire la etapele viitoare ale procesului de extindere, liderii europeni fiind așteptați să decidă deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova la summit-ul european din 14-15 decembrie 2023.

Comisia Europeană a adoptat miercuri Pachetul de extindere 2023, care oferă o evaluare detaliată a stadiului actual și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe drumul lor către aderarea la Uniunea Europeană.

În special, raportul se concentrează pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe oferirea de orientări clare cu privire la prioritățile viitoare în materie de reformă. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.

“Având în vedere rezultatele obținute de Ucraina și Moldova și eforturile de reformă în curs, Comisia a recomandat Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu ambele țări. În plus, Comisia recomandă Consiliului să adopte cadrele de negociere după ce Ucraina și Moldova au adoptat anumite măsuri-cheie. Comisia este pregătită să raporteze Consiliului până în martie 2024 cu privire la progresele legate de aceste măsuri”, arată executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cazul Georgiei, având în vedere rezultatele obținute, Comisia recomandă Consiliului să acorde Georgiei statutul de țară candidată, cu condiția să fie luate o serie de măsuri.

În cazul Bosniei și Herțegovinei, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, odată ce se va atinge gradul necesar de conformitate cu standardele de aderare ale statelor membre.

Țara trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a îndeplini prioritățile-cheie stabilite în avizul Comisiei privind cererea de aderare la UE. Comisia va monitoriza în permanență progresele înregistrate și conformitatea în toate domeniile legate de deschiderea negocierilor și va prezenta un raport Consiliului cel târziu în martie 2024.

Extinderea este o politică vitală pentru Uniunea Europeană. Completarea Uniunii noastre este chemarea istoriei, orizontul natural al Uniunii noastre. Finalizarea Uniunii noastre are, de asemenea, o puternică logică economică și geopolitică. Extinderile anterioare au demonstrat beneficiile enorme atât pentru țările candidate, cât și pentru UE. Cu toții avem de câștigat“, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-o conferință de presă.

În Ucraina, decizia de acordare a statutului de candidat la UE a creat o puternică dinamică de reformă, în ciuda războiului în desfășurare, cu un sprijin puternic din partea poporului ucrainean. Guvernul și parlamentul ucrainean au dat dovadă de hotărâre, înregistrând progrese substanțiale în ceea ce privește îndeplinirea celor 7 etape prevăzute în avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare a Ucrainei la UE. Ucraina a instituit un sistem transparent de preselecție pentru judecătorii Curții Constituționale și a reformat organismele de guvernanță judiciară. Ea și-a dezvoltat în continuare istoricul de anchete și condamnări pentru corupție la nivel înalt și și-a consolidat cadrul instituțional. Ucraina a luat măsuri pozitive în cadrul unui efort mai amplu și sistemic de combatere a influenței oligarhilor. De asemenea, țara și-a demonstrat capacitatea de a face progrese în alinierea la acquis-ul UE, chiar și pe timp de război.

Moldova a înregistrat progrese importante în ceea ce privește îndeplinirea celor 9 etape stabilite în Avizul Comisiei privind cererea de aderare a Moldovei la UE. Ea a lansat o reformă cuprinzătoare a justiției, în urma recomandărilor Comisiei de la Veneția, inclusiv prin evaluarea judecătorilor și procurorilor proeminenți. Țara și-a reformat organismele anticorupție și a crescut numărul de anchete și de condamnări în cazurile de corupție. Moldova a adoptat un plan de acțiune pentru dez-oligarhizare, pe care îl pune în aplicare conform unor termene stabilite. O nouă legislație privind instituirea unui mecanism de confiscare contribuie la combaterea criminalității organizate. Țara a adoptat o strategie privind administrația publică și urmează reforma la toate nivelurile. Aceasta a depus eforturi pentru a-și reforma gestionarea finanțelor publice și a adoptat o legislație pentru a reforma achizițiile publice. Moldova a sporit participarea societății civile la procesul decizional și a consolidat protecția drepturilor omului.

Georgia a luat măsuri pentru a consolida angajamentul cu UE și a accelerat ritmul reformelor în ultimele luni. Pentru a aborda cele douăsprezece priorități identificate în avizul Comisiei privind cererea sa de aderare, Georgia a adoptat acte legislative și acțiuni de politică privind egalitatea de gen, combaterea violenței împotriva femeilor și a criminalității organizate, precum și privind luarea în considerare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.  A fost înaintată o reformă judiciară, deși este încă necesară o reformă holistică a Înaltului Consiliu de Justiție. Georgia a transmis Comisiei de la Veneția legile, precum și planul său de acțiune pentru dez-oligarhizare, în vederea obținerii unui aviz. A fost adoptată o strategie privind protecția drepturilor omului și se elaborează în prezent un plan de acțiune. A fost încheiat un memorandum de cooperare cu reprezentanții societății civile. Construirea unui consens politic puternic între partide ar contribui la abordarea polarizării și la accelerarea parcursului său european.

 

Balcanii de Vest

Progresele în ceea ce privește reformele de aderare la UE au stagnat în mare măsură, deoarece Muntenegru a suferit o polarizare profundă și o instabilitate politică în perioada de raportare. UE salută constituirea noului parlament și formarea guvernului, de la care ne așteptăm să își demonstreze rapid capacitatea și angajamentul față de parcursul european al Muntenegrului și să pună în aplicare reformele legate de aderarea la UE. În general, progresele înregistrate în cadrul negocierilor de aderare vor depinde de reformele din domeniul statului de drept (și anume, de îndeplinirea obiectivelor de referință intermediare stabilite în capitolele 23 și 24). Muntenegru continuă să se alinieze pe deplin la politica externă și de securitate comună.

Serbia a continuat punerea în aplicare a reformelor legate de aderarea la UE, inclusiv în domeniul statului de drept. Serbia a început punerea în aplicare a celor 2022 de modificări constituționale pentru a consolida independența sistemului judiciar și a adoptat o nouă legislație privind mass-media. Punerea în aplicare a acesteia din urmă poate îmbunătăți semnificativ mediul de reglementare. Cu toate acestea, vor fi necesare modificări suplimentare pentru a fi pe deplin în conformitate cu acquis-ul UE și cu standardele europene. Serbia trebuie să își îmbunătățească, în mod prioritar, alinierea la politica externă și de securitate comună a UE, inclusiv la măsurile restrictive și la declarațiile privind Rusia. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare și angajament politic pentru a pune în aplicare reformele în domeniul statului de drept. În continuare, Comisia consideră că Serbia a îndeplinit din punct de vedere tehnic criteriile de referință pentru a deschide grupul 3 (competitivitate și creștere favorabilă incluziunii). Serbia trebuie să coopereze pe deplin și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura tragerea la răspundere pentru atacul violent asupra poliției din Kosovo din 24 septembrie și pentru atacul asupra KFOR din 29 mai. În ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Kosovo, deși s-a ajuns la un acord în cadrul dialogului facilitat de UE, atât Serbia, cât și Kosovo trebuie încă să înceapă punerea în aplicare a obligațiilor respective, care sunt obligatorii pentru părți și reprezintă o parte esențială a parcursului lor european.

În Macedonia de Nord, autoritățile au declarat în mod constant că aderarea la UE rămâne obiectivul lor strategic. Macedonia de Nord a continuat să se alinieze pe deplin la politica externă și de securitate comună (PESC) a UE. De asemenea, țara a înregistrat unele progrese în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și gestionarea migrației. În calitate de țară participantă la negocieri, Macedonia de Nord trebuie să obțină rezultate în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor legate de UE, inclusiv în domeniul judiciar, al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, al reformei administrației publice, inclusiv al gestionării finanțelor publice și al achizițiilor publice. Macedonia de Nord s-a angajat să lanseze și să realizeze cu prioritate modificările constituționale relevante, în vederea includerii cetățenilor care fac parte din alte popoare. Procesul de examinare a acquis-ului UE a progresat fără probleme, iar autoritățile au dat dovadă de un nivel ridicat de angajament. În iulie, Comisia a prezentat Consiliului rapoartele de examinare privind “grupul de elemente fundamentale” pentru Macedonia de Nord și așteaptă cu interes o monitorizare rapidă, în vederea deschiderii negocierilor privind acest grup până la sfârșitul anului.

Albania a continuat să își demonstreze hotărârea de a pune în aplicare reformele UE și de a face progrese în ceea ce privește reformele din cadrul “grupului de elemente fundamentale”. Alinierea deplină și continuă la PESC a fost, de asemenea, un semnal puternic al alegerii strategice a țării de a adera la UE. Sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește libertatea de exprimare, problemele minorităților și drepturile de proprietate, precum și în domenii-cheie ale statului de drept, cum ar fi lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Procesul de examinare a acquis-ului UE a progresat fără probleme, iar autoritățile au dat dovadă de un nivel ridicat de angajament. În iulie, Comisia a prezentat Consiliului rapoartele de examinare privind “grupul de elemente fundamentale” pentru Albania și așteaptă cu interes o urmărire rapidă. Aceasta își propune să deschidă negocierile de aderare privind grupul 1 (elementele fundamentale) până la sfârșitul anului.

În Bosnia și Herțegovina, statutul de țară candidată de anul trecut a adus o dinamică pozitivă de care aveam mare nevoie. Un nou guvern a fost înființat rapid după alegeri și a început să pună în aplicare reformele, în special prin amendamentele care introduc controale de integritate în sistemul judiciar. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare. Printre acestea se numără adoptarea unor reforme importante în domeniul statului de drept și al sistemului judiciar, precum și continuarea reformelor constituționale și electorale, care sunt de maximă prioritate pentru a asigura drepturi egale pentru toți cetățenii. De asemenea, este important să se păstreze ordinea constituțională a țării. Măsurile secesioniste și autoritare introduse în entitatea Republika Srpska nu sunt în conformitate cu parcursul UE. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca Bosnia și Herțegovina să îndeplinească prioritățile-cheie stabilite în avizul Comisiei privind cererea sa de aderare. Prin urmare, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina, odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare.

Kosovo a rămas angajat pe calea sa europeană. Acesta a continuat să se alinieze în mod voluntar și deplin la PESC a UE, inclusiv în ceea ce privește condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și adoptarea de măsuri restrictive împotriva acesteia. În perioada de raportare au fost înregistrate realizări legislative, inclusiv o reformă electorală importantă. Cu toate acestea, mai sunt necesare eforturi suplimentare, inclusiv în ceea ce privește planul de acțiune privind reformele în domeniul justiției. La 1 ianuarie 2024, va intra în vigoare liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Situația din nordul Kosovo a fost afectată de mai multe crize, cea mai recentă fiind atacul violent împotriva poliției kosovare din 24 septembrie 2023. În ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Serbia, deși s-a ajuns la un acord în cadrul dialogului facilitat de UE, atât Kosovo, cât și Serbia nu au început încă punerea în aplicare a obligațiilor respective, care sunt obligatorii pentru părți și reprezintă o parte esențială a parcursului lor european.

Turcia rămâne un partener-cheie pentru Uniunea Europeană și o țară candidată, dar negocierile de aderare sunt în impas din 2018, în conformitate cu decizia Consiliului European. Țara nu a inversat tendința negativă de îndepărtare de Uniunea Europeană și a continuat reformele legate de aderare într-o măsură limitată. Cooperarea cu Turciei în domenii de interes comun a continuat în domenii esențiale, precum combaterea terorismului, economia, energia, securitatea alimentară, migrația și transporturile. Ca urmare a sarcinii încredințate de Consiliul European, Înaltul Reprezentant și Comisia vor prezenta în noiembrie un raport Consiliului privind situația actuală a relațiilor UE-Turcia, pe baza instrumentelor și opțiunilor identificate de Consiliul European și în vederea unei abordări strategice și orientate spre viitor.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

COMISIA EUROPEANA

Liderii instituțiilor UE fac un apel la “pornirea” apărării europene pentru a reflecta nivelul de ambiție al “Uniunii geopolitice”

Published

on

© European Union 2023

Președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au făcut joi un apel la “pornirea apărării europene și la “o apărare europeană” care să reflecte nivelul de ambiție al “Uniunii noastre geopolitice”.

Cei doi lideri instituționali s-au adresat reuniunii anuale a Agenției Europene de Apărare.

“Liderii vor să le transmită clar cetățenilor lor că vom fi alături de ei pentru a le asigura siguranța și securitatea. Avem nevoie de o adevărată apărare europeană pentru mai multă securitate. Trebuie să construim un triunghi virtuos – de obiective comune și capacități operaționale îmbunătățite”, a spus Charles Michel, într-un discurs.

Șeful Consiliului European consideră că a sosit momentul să creăm o adevărată uniune a apărării, însoțită de o “veritabilă piață unică a apărării”.

Această piață unică a apărării ar trebui să se concentreze asupra a două obiective în viitor, și anume sprijinul militar pentru Ucraina și clădirea apărării europene.

În ceea ce o privește, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei, a indicat în discursul ei că pentru pregătirea industrială în domeniul apărării este necesar “un reflex european mai puternic”, de la planificare la achiziții.

“Strategia industrială europeană în domeniul apărării va sprijini acest reflex pe patru direcții”, a spus ea, enumerându-le: concentrare strategică, reguli mai bune, dublă utilizare și finanțare.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Guvernul britanic respinge ideea de a readera la UE după ce Ursula von der Leyen a sugerat că generația mai tânără va putea “repara” greșeala Brexit

Published

on

© Ursula von der Leyen/ Twitter

Downing Street a negat că Brexitul este în pericol, în pofida sugestiilor preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform cărora următoarea generaţie ar putea pune Regatul Unit pe calea readerării la Uniunea Europeană, relatează DPA, potrivit Agerpres.

În cadrul unui eveniment găzduit Politico Europe la Bruxelles, von der Leyen a spus că ”direcţia călătoriei” este clară şi a sugerat că generaţia mai tânără va putea ”repara” greşeala reprezentată de ieşirea Regatului Unit din UE.

Întrebată dacă premierul Rishi Sunak este de acord cu această afirmaţie, purtătoarea de cuvânt a Downing Street 10 a răspuns: ”Nu. Graţie libertăţilor noastre legate de Brexit luăm în calcul, chiar acum, cum să ne consolidăm sistemul privind migraţia”.

”Graţie libertăţilor noastre legate de Brexit le garantăm pacienţilor în Regatul Unit că pot avea acces la medicamente mai rapid, că există o mai mare bunăstare a animalelor. Ne concentrăm foarte mult pe asta”, a adăugat reprezentanta executivului de la Londra.

Întrebată dacă Brexitul este în pericol, ea a răspuns negativ.

Desemnarea fostului premier David Cameron în funcţia de ministru de externe al Regatului Unit şi apelul acestuia ca ţara sa să fie ”un prieten, un vecin şi cel mai bun partener posibil” al Uniunii Europene au cauzat îngrijorări în rândul susţinătorilor Brexitului.

Şeful diplomaţiei britanice a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere cu Maros Sefcovic, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, care se ocupă de chestiunile privind Brexitul la nivelul executivului european.

“Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la chestiunile care ne interesează pe amândoi, inclusiv sprijinul pentru Ucraina, Acordul de retragere și maximizarea oportunităților oferite de Acordul de comerț și cooperare”, a scris Cameron, pe platforma X (ex-Twitter).

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană propune crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea și consolidarea drepturilor călătorilor care achiziționează pachete de servicii

Published

on

© European Union, 2020/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să îmbunătățească experiența pasagerilor și a călătorilor prin consolidarea drepturilor acestora.

Conform unui comunicat al instituției, noile norme se vor baza pe lecțiile învățate, inclusiv pe experiențele recente ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 și ale falimentului grupului de voiaje Thomas Cook în 2019, care au avut un impact major atât asupra călătorilor, cât și asupra pieței călătoriilor. În special, acestea vor clarifica normele privind rambursarea atunci când zborurile sau călătoriile multimodale sunt rezervate printr-un intermediar, astfel încât pasagerii să fie mai bine protejați împotriva anulărilor.

Acestea vor asigura, de asemenea, călătorii mai ușoare, în special cele care implică diferite servicii de călătorie sau moduri de transport, asigurându-se că pasagerii au acces la sprijin direct și informații îmbunătățite în timp real, de exemplu cu privire la întârzieri și anulări.

Se acordă o atenție deosebită nevoilor pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă pentru a aborda și a facilita trecerea de la un mod de transport la altul și pentru a îmbunătăți asistența de calitate acolo unde este necesar.

”UE dispune de cele mai puternice cadre privind drepturile pasagerilor din lume, dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să facem și mai bine, învățând din mai mult de un deceniu de experiență în acest domeniu. Pe lângă îmbunătățirea modului în care normele existente sunt aplicate și respectate, intenționăm să eliminăm trei lacune principale în ceea ce privește aceste propuneri: În primul rând, să se asigure că pasagerii sunt la fel de bine protejați și îngrijiți atunci când își rezervă biletele la intermediari; în al doilea rând, extinderea protecției la pasagerii care combină diferite moduri de transport într-o singură călătorie; și, în al treilea rând, să intensifice asistența specială pentru pasagerii cu handicap și să se asigure că dreptul acestora de a călători cu demnitate este respectat”, a subliniat Adina Vălean, comisar pentru transporturi.

Propunerile adoptate se axează pe 3 aspecte:

1. Întărirea drepturilor consumatorilor

Pasagerii care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul sau cu autobuzul se bucură deja de o protecție recunoscută la nivel mondial prin drepturile pasagerilor din UE. Aceștia au, de exemplu, dreptul la redirecționare, rambursare, despăgubiri și/sau asistență (în funcție de circumstanțe) în cazul în care călătoria este perturbată. Cu toate acestea, persistă unele lacune în normele actuale, în timp ce deficiențele în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației împiedică pasagerii să beneficieze pe deplin de aceste drepturi.

Propunerea de revizuire a regulamentelor privinddrepturilepasagerilor abordează aceste probleme prin consolidarea mecanismelor de punere în aplicare și prin introducerea unor norme pentru pasagerii aerieni care și-au rezervat zborurile printr-un intermediar, inclusiv în ceea ce privește rambursarea. 

Propunerea privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale stabilește, de asemenea, pentru prima dată, noi norme de protecție a pasagerilor care utilizează diferite tipuri de transport, cum ar fi autobuzele, trenurile și avioanele, toate în cadrul unei singure călătorii. Pasagerii se vor bucura de drepturi de informare mai bune înainte și în timpul acestor călătorii, inclusiv în ceea ce privește duratele minime de legătură între diferitele servicii de transport. În plus, în cazul în care au cumpărat călătoria multimodală în cadrul unui contract de transport, aceștia vor avea dreptul la asistență din partea transportatorului în cazul pierderii legăturilor. 

Se acordă o atenție deosebită nevoilor pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Persoanele cu mobilitate redusă care trec de la un mod de transport la altul în timpul călătoriei vor fi asistate la punctele de legătură de către transportatori și operatorii terminalelor atunci când călătoresc în temeiul unui singur contract de transport sau când călătoresc prin noduri multimodale pentru călători. În cazul în care o companie aeriană obligă un pasager cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă să călătorească însoțit de o persoană, deoarece pasagerul are nevoie de asistență pentru a respecta cerințele de siguranță a aviației (de exemplu, pentru a fixa centura de siguranță), compania aeriană va fi obligată să transporte însoțitorul gratuit și, atunci când este practic, să așeze persoana respectivă lângă pasagerul pe care îl asistă. Acest drept există deja atunci când cetățenii europeni călătoresc cu trenul, vaporul sau autobuzul/autocarul.

2. Protecția călătorilor care achiziționează pachete de servicii

Odată cu revizuirea Directivei din 2015 privind pachetele de servicii de călătorie, protecția călătorilor care achiziționează pachete de servicii va fi mai eficace în viitor, în special în situații de criză, învățând învățămintele desprinse din pandemia de COVID-19. Modificările propuse vor oferi călătorilor drepturi mai puternice și mai clare și vor clarifica obligațiile și responsabilitățile organizatorilor de pachete de servicii de călătorie.

Unele dintre noile norme se referă la:

  • În ceea ce privește rambursările, există un lanț de furnizori de servicii, organizatori de pachete de servicii și călători. Călătorii vor avea în continuare dreptul la rambursare în termen de 14 de zile. Acest lucru va fi facilitat deoarece organizatorii de pachete, dintre care majoritatea sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), vor avea dreptul la o rambursare din partea prestatorilor de servicii în termen de 7 de zile. Faptul că aceștia primesc rambursarea în termen de o săptămână le permite, la rândul lor, să își ramburseze clienții în termen de două săptămâni în total.
  • Aconturile efectuate de călători pentru pachete nu pot depăși 25 % din prețul pachetului, cu excepția cazului în care organizatorii se confruntă cu costuri care justifică un acont mai mare, de exemplu, deoarece aceștia trebuie să plătească în avans companiei aeriene prețul integral al biletului. Organizatorii nu pot solicita plata totală mai devreme de 28 de zile înainte de începerea derulării pachetului.
  • Călătorii cărora li se oferă un voucher vor primi informații clare cu privire la faptul că pot solicita rambursarea și vor fi informați cu privire la caracteristicile voucherului înainte de a-l accepta. Aceste vouchere vor fi rambursate automat dacă nu sunt utilizate înainte de sfârșitul perioadei lor de valabilitate. În plus, titlurile valorice și drepturile de rambursare vor fi acoperite de protecția în caz de insolvență.
  • Informații mai clare: Turiștii vor primi informații clare cu privire la măsura în care o combinație de servicii de călătorie constituie un pachet, cine este răspunzător în caz de probleme, precum și cu privire la drepturile lor în calitate de călători care achiziționează pachete de servicii.

3. Îmbunătățirea serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale și crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea

Multimodalitatea, sau combinația de moduri de transport, poate reduce emisiile globale generate de transport, permițând călătorilor să aleagă cel mai eficient și mai durabil mod de transport. Revizuirea Regulamentului delegat privind serviciul de informare cu privire la călătoriile multimodale (MMTIS) la nivelul UE va facilita găsirea de către pasageri, prin intermediul serviciilor de informare cu privire la călătorii, a informațiilor în timp real cu privire la diferite moduri de transport și accesul la actualizări în timp real în timpul călătoriei, de exemplu cu privire la întârzieri și anulări. De asemenea, vor fi disponibile noi tipuri de informații, cum ar fi dacă bicicletele pot fi transportate în tren și accesibilitatea, inclusiv pentru călătorii cu handicap sau cu mobilitate redusă.

În conformitate cu Strategia europeană privind datele și sprijinită de programul Europa digitală, inițiativa privind un spațiu european comun al datelor privind mobilitatea (EMDS), adoptată tot miercuri, va facilita accesul, punerea în comun și partajarea datelor din sursele existente și viitoare de date privind transporturile și mobilitatea.

Aceasta va permite accesul la date în timp real și partajarea acestora, permițând publicului călător să rămână la curent cu situația transportului și cu condițiile de trafic, permițându-i să își planifice mai bine călătoriile.

Aceasta va permite, de asemenea, actorilor publici și privați să dezvolte servicii de transport inovatoare și elaborarea de politici bazate pe date în domeniul transporturilor.  

Aproximativ 13 miliarde de pasageri care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autocarul, cu autobuzul sau cu feribotul în fiecare an în UE beneficiază de drepturile pasagerilor din UE și mulți alții utilizează transportul local. Se preconizează că această cifră va ajunge la 15 miliarde până în 2030 și la aproape 20 miliarde până în 2050.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
ROMÂNIA1 hour ago

România ”este pregătită să joace un rol de lider în efortul global” de triplare a capacității de producție a energiei regenerabile până în 2030, anunță Sebastian Burduja

ROMÂNIA3 hours ago

Raport testare PISA: Elevii din România, cu mult sub nivelul european la cunoștințele de matematică, citit și științe

CONSILIUL UE3 hours ago

România sprijină extinderea competențelor Parchetului European, instituție cu rol important în combaterea criminalității organizate, a punctat Alina Gorghiu în cadrul reuniunii cu omologii din UE

CHINA3 hours ago

Înaintea summitului UE-China, ministrul de externe Wang Yi pledează în fața ambasadorilor țărilor UE pentru ”dialog și cooperare reciproc avantajoasă” pentru a evita ”o confruntare a blocurilor”

POLITICĂ4 hours ago

Lansarea Institutului de Studii Populare. Dan Motreanu: Istoria PNL a fost marcată de modernizarea României, alianța țării cu statele democratice, apartenența la Europa. Avem misiunea să apărăm aceste valori

ROMÂNIA5 hours ago

Marcel Ciolacu: Cooperarea cu SUA a transformat securitatea energetică într-unul din principalii piloni ai Parteneriatului nostru Strategic

U.E.5 hours ago

Actul privind infrastructura Gigabit: Statele membre adoptă o poziție pentru implementarea mai rapidă a rețelelor de mare viteză în UE

ENERGIE5 hours ago

George Agafiței, director pentru afaceri instituționale și sustenabilitate al PPC, a fost ales președinte al Asociației Române pentru Energie Eoliană

COMUNICATE DE PRESĂ6 hours ago

Reprezentanții ICI București au susținut un curs de Cyber Diplomacy în cadrul Interregional CyberDrill pentru Europa și Asia-Pacific, eveniment dedicat îmbunătății capacităților de răspuns la incidente de securitate informatică

COMUNICATE DE PRESĂ6 hours ago

eMAG aniversează 22 de ani. Oricine intră pe site sau în aplicație în perioada 5-7 decembrie și ”învârte” roata aniversară poate câștiga garantat, în fiecare zi, timp de trei zile

ROMÂNIA8 hours ago

Cătălin Predoiu, la reuniunea JAI: Astăzi nu se votează procesul de extindere a spațiului Schengen. Discutăm aspectele de progres sau de vulnerabilități în toate statele membre

ROMÂNIA1 day ago

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, subliniază că ”viitorul nostru este în UE şi în NATO” și îndeamnă la reflecție pentru că ”deciziile de azi vor deveni istoria de mâine a României”

ROMÂNIA4 days ago

Klaus Iohannis le mulțumește românilor pentru sprijinul acordat națiunii: O economie solidă, investiții și securitatea cetățenilor nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut o guvernare stabilă, fără blocaje toxice

ROMÂNIA4 days ago

Klaus Iohannis, discurs către români de Ziua Națională: Maratonul electoral din 2024 va fi decisiv pentru viitorul României, la 35 de ani de la Revoluție

NATO1 week ago

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe NATO, Stoltenberg reafirmă sprijinul aliaților pentru Ucraina: România a deschis un centru de pregătire F-16 pentru piloții ucraineni. Germania și Olanda au promis sprijin de 10 miliarde de euro

ROMÂNIA1 week ago

Ministrul Mediului îndeamnă „să începem hora reciclării”: Lansarea sistemului de garanție-returnare, „o investiție care folosește cele mai noi tehnologii”

ROMÂNIA1 week ago

Marcel Ciolacu: Lansarea sistemului de garanție-returnare va poziționa România pe o poziție de leadership european în protecția mediului și gestionarea ambalajelor, fiind al doilea cel mai mare astfel de sistem după cel din Germania

ROMÂNIA2 weeks ago

Rareș Burlacu, președintele ARICE, constată o schimbare a paradigmei economice în rândul investitorilor: Se observă o îngemănare între acțiunile unui guvern și forța economică degajată de sectorul privat

ROMÂNIA2 weeks ago

Klaus Iohannis, la finalul turneului politico-diplomatic în Africa: Am repus România pe radarul african. Neglijarea relației cu Africa, o eroare strategică în politica externă românească

PARLAMENTUL EUROPEAN2 weeks ago

Eurodeputata PPE Pernille Weiss evidențiază potențialul României de a atrage investiții în domeniul farmaceutic prin crearea unui mediu propice pentru inovatori și IMM-uri

Trending