Connect with us

CONSILIUL EUROPEAN

Finalul Consiliului European din 28-29 iunie. Președintele Klaus Iohannis subliniază importanța relației transatlantice

Published

on

Pe 28-29 iunie 2018 a avut loc Consiliul European lacare au participat șefii de stat și de guvern din toate statele membre, România fiind reprezentată de președintele Klaus Iohannis.

FOTO: Administrația Prezidențială

La finanul reuniunilor Administrația Prezidențială a punctat toate temele care s-au discutat, subliniind care este influența lor asupra țării noastre.

Vă redăm integral comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale după participarea președintelui Klaus Iohannis la reuniunea Consiliului European: 

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat, în perioada 28-29 iunie a.c., la reuniunea Consiliului European, desfășurată la Bruxelles, Regatul Belgiei.

Agenda reuniunii a cuprins: problematica migrației, securitatea și apărarea europeană, aspectele vizând creșterea, ocuparea și competitivitatea, inclusiv politica comercială și poziția Uniunii Europene referitoare la măsurile SUA privind instituirea unor taxe la importuri din state terțe, alte aspecte vizând relațiile externe ale Uniunii. Consiliul European a luat notă, totodată, de propunerile vizând Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 avansate de către Comisia Europeană și a andosat concluziile Consiliului UE privind procesul de extindere, stabilizare și asociere, precum și prelungirea sancțiunilor economice referitoare la Rusia.

În cadrul reuniunii Consiliului European în format UE27 (art. 50) a fost evaluat rezultatul de până în prezent al negocierilor cu Marea Britanie, inclusiv în raport cu perspectivele discuțiilor privind cadrul viitoarelor relații.

Vineri, 29 iunie a.c., Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Euro în format extins, dedicat în principal măsurilor de consolidare a Uniunii Economice și Monetare, respectiv finalizării Uniunii Bancare.

În cadrul discuțiilor privind migrația, liderii europeni au reiterat, prin concluziile adoptate, necesitatea unei abordări cuprinzătoare a provocărilor legate de migrație. S-a convenit o consolidare a acțiunilor privind dimensiunea externă, prin cooperarea cu statele terțe, alături de un control mai eficient al frontierelor externe și de măsuri interne, în concordanță cu principiile și valorile Uniunii Europene. De asemenea, a fost evidențiată nevoia menținerii unei atenții sporite asupra tuturor rutelor de migrație, precum și pentru evitarea creării de noi rute. În plus, a fost reiterată necesitatea unui sprijin consolidat pentru statele din Africa, state de origine sau de tranzit, inclusiv sub aspect financiar, precum și pentru regiunea Balcanii de Vest și Spania, în contextul intensificării mișcărilor migratorii pe rutele din estul și vestul Mediteranei. Totodată, s-a agreat implementarea celei de-a doua tranșe din Facilitatea Uniunii Europene pentru refugiații din Turcia.

Citiți și

Uniunea Europeană, unită în fața barierelor tarifare impuse de Washington. Reuniți la Bruxelles, liderii sprijină pe deplin măsurile de reechilibrare

Consiliul European. Uniunea Europeană avansează în asigurarea propriei securități

Președintele Klaus Iohannis în cea de-a doua zi a Consiliului European: Ambiția României este de a finaliza negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual în perioada deținerii președinției Consiliului UE

Liderii europeni au mandatat Consiliul și Comisia să examineze conceptul de creare a unor platforme regionale de debarcare, în cooperare cu statele terțe relevante și cu organizațiile internaționale în materie, în deplin respect cu legislația internațională în domeniu.

În privința dimensiunii interne a migrației, s-a agreat ca migranții salvați, în baza legislației internaționale, să fie transferați în centre constituite în statele membre, pe baze complet voluntare, în vederea procesării cererii lor de azil, fără ca aceste măsuri să prejudicieze procesul de reformă a sistemului Dublin.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea identificării unor soluții menite să îmbunătățească gestionarea migrației și să consolideze securitatea la granițele exterioare ale Uniunii, inclusiv prin intensificarea dialogului cu statele de origine și de tranzit, prin eficientizarea politicii de returnare a migranților ale căror cereri de azil sunt respinse.

În ceea ce privește securitatea și apărarea europeană, membrii Consiliului European au salutat progresele înregistrate în implementarea Cooperării Permanente Structurate (PESCO). De asemenea, s-a stabilit ca la Consiliul Uniunii Europene să se decidă condițiile în care statele terțe vor putea participa la proiectele în cadrul PESCO. Au fost salutate progresele în domeniul mobilității militare, fiind totodată evidențiată complementaritatea măsurilor promovate de Uniune cu activitatea NATO, dovedită prin acțiunile comune derulate în ultima perioadă. De asemenea, a fost subliniată susținerea pentru identificarea de noi modalități și domenii de avansare a acestei cooperări, inclusiv în perspectiva Summitului NATO din luna iulie 2018.

Președintele României a pledat pentru consolidarea cooperării UE – NATO, menționând importanța contracarării percepției false cu privire la existența unei relații concurențiale între Uniunea Europeana și NATO. Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța relației transatlantice nu numai în domeniul securității și apărării, dar și pe multiple alte planuri.

Cu referire la aspectele care vizează creșterea, ocuparea și competitivitatea, Consiliul European a andosat Recomandările Specifice de Țară, marcând astfel încheierea exercițiului Semestrului European 2018. A fost evidențiată în discuții importanța promovării unui sistem echitabil de impozitare la nivel Uniunii Europene și a continuării acțiunilor de combatere a fraudei și evaziunii fiscale atât la nivel internațional, în cadrul OECD, cât și pe plan european. În ceea ce privește impozitarea economiei digitale, liderii europeni au subliniat necesitatea continuării discuțiilor pe acest subiect în baza propunerii Comisiei Europene.

În ceea ce privește evoluțiile în materie de politică comercială a Uniunii, șefii de stat și de guvern au reiterat importanța menținerii unui sistem comercial multilateral bazat pe reguli și consolidarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în ceea ce privește rolul său de instituție de supraveghere a funcționării pe baze corecte a relațiilor comerciale în plan internațional. A fost reiterat angajamentul Uniunii Europene de continuare a negocierilor în scopul încheierii de acorduri bilaterale ambițioase și cuprinzătoare cu partenerii terți.

De asemenea, liderii europeni au reafirmat susținerea pentru măsuri echivalente, luate prin demersuri legale la nivelul OMC, de răspuns la decizia SUA de impunere de tarife la importul de oțel și aluminiu, în scopul protejării propriilor piețe.

În domeniul digital și al cercetării – inovării, discuțiile au evidențiat rolul pe care cercetarea de excelență îl deține în consolidarea competitivității economiei europene, precum și nevoia unui sistem inovativ incluziv, care să furnizeze sprijinul necesar companiilor, inclusiv IMM-urilor, în scopului facilitării accesului lor pe piața globală. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii accesului companiilor la finanțare, inclusiv asigurarea unei mai bune coordonări la nivel național și european în ceea ce privește instrumentele și schemele de finanțare în domeniul cercetării – inovării. În context, a fost reafirmată necesitatea încurajării unei mai bune cooperări în domeniile cercetare-inovare și educație, inclusiv prin intermediul inițiativei de creare a unei Rețele Europene de Universități.

Președintele României a reafirmat sprijinul pentru implementarea obiectivelor legate de Piața Unică Digitală, arătând că definitivarea acesteia reprezintă o prioritate majoră la nivel european și a exprimat, totodată, susținerea pentru intensificarea eforturilor în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, în scopul întăririi capacităților Uniunii Europene de a produce și utiliza cunoștințe.

Cu privire la relațiile externe ale Uniunii, Consiliul European a salutat și a exprimat sprijinul pentru acordul încheiat între Grecia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei cu privire la chestiunea numelui constituțional – Republica Macedonia de Nord, andosând concluziile privind extinderea Uniunii Europene, adoptate de Consiliul Afaceri Generale la 26 iunie 2018.

În cadrul reuniunii Consiliului European art. 50, în format UE27, negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, a prezentat ultimele evoluții în negocierile UE-Marea Britanie. În ultimele luni, au fost agreate noi articole din proiectul Acordului de retragere a Marii Britanii din UE, dar rămân în continuare o serie de aspecte care trebuie soluționate, în principal problema frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord, pentru a permite retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană la 29 martie 2019.

Președintele Klaus Iohannis a apreciat progresele înregistrate pentru agrearea Acordului de retragere, reiterând necesitatea menținerii unității la nivelul UE27, precum și sprijinul pentru demersurile întreprinse de negociatorul-șef al Uniunii. Cu privire la cadrul viitoarelor relații, Președintele României a subliniat importanța respectării principiilor de negociere definite de Uniune, precum menținerea abordării unitare a condițiilor echitabile de concurență, integritatea pieței interne și indivizibilitatea celor patru libertăți. De asemenea, cu referire la drepturile cetățenilor, Președintele Klaus Iohannis a susținut implementarea corectă a acordului de retragere, inclusiv din perspectiva procedurilor administrative pentru obținerea „noului statut” pentru cetățenii UE care doresc să rămână în Marea Britanie după Brexit.

În ceea ce privește Summitul euro în format extins, au fost agreate elemente ale consolidării Uniunii Economice și Monetare. Acestea fac referire, în principal, la Uniunea Bancară și reforma Mecanismului european de stabilitate (ESM).

Liderii au agreat, în cadrul discuțiilor privind consolidarea Uniunii Bancare, continuarea procesului de reducere a riscurilor („pachetul bancar”) pentru a avansa în direcția asumării în comun a riscurilor. Față de acest ultim aspect, a fost evidențiat rolul utilizării Mecanismului european de stabilitate (ESM) ca stabilizator (furnizor de bani publici) pentru Fondul Unic de Rezoluție și Schema europeană de garantare a depozitelor (EDIS). S-a agreat reluarea acestor subiecte la Consiliul European din decembrie 2018. În contextul discuțiilor privind Uniunea Bancară, a fost subliniată importanța menținerii unui proces deschis și transparent de decizie la nivel european în raport cu statele care nu sunt membre ale Zonei Euro.”

CONSILIUL EUROPEAN

Președintele Consiliului European, Charles Michel, despre situația politică din Georgia: Fac apel la toate părțile să pună interesele cetățenilor pe primul loc

Published

on

© European Union

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis că a luat act de decizia Georgiei privind Acordul din 19 aprilie, acord care continuă să ofere o cale europeană către construirea unei democrații mai puternice și a unui stat de drept, în interesul poporului georgian, informează comunicatul oficial. 

„De asemenea, am luat act de faptul că Mișcarea Națională Unită nu a semnat în continuare acordul”, a adăugat acesta. 

Charles Michel a subliniat că acordul este cel mai bun mod de a avansa o agendă de reforme care să consolideze instituțiile democratice din Georgia și să contribuie la asigurarea prosperității, a locurilor de muncă și a creșterii economice – toate acestea fiind foarte necesare în beneficiul poporului georgian.

„Nu văd nicio alternativă pentru continuarea reformelor electorale și judiciare aprofundate și a alegerilor locale libere și corecte. Fac apel la toate părțile să pună interesele cetățenilor pe primul loc și să se angajeze să avanseze în discursul politic din Georgia în cadrul instituțiilor democratice ale țării”, a punctat președintele Consiliului European. 

În final, Charles Michel a amintit că miercuri, 28 iulie, s-a întâlnit cu președintele Zourabichvili pentru a discuta situația și relațiile dintre Uniunea Europeană și Georgia.

Săptămâna trecută, Charles Michel s-a aflat într-o vizită de lucru în Georgia și a participat la Conferința internațională de la Batumi, cât și la o reuniune cu liderii partenerilor asociați ai UE, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

În cadrul întrevederii cu președintele și premierul Georgiei, Charles Michel a discutat despre cele mai recente evoluții din Georgia și despre punerea în aplicare a Acordului din 19 aprilie. 

Partidul la putere în Georgia și opoziția au semnat pe 19 aprilie un acord mediat de Uniunea Europeană pentru a pune capăt crizei politice care a provocat îngrijorări cu privire la democrația din această fostă republică sovietică.

Această decizie a partidelor parlamentare din Georgia vine în contextul în care Uniunea Europeană și Statele Unite au făcut apel să aprobe un acord de compromis pentru a pune capăt crizei politice din Georgia.

Acordul dat publicității urmărește să consolideze independența sistemului judiciar, contribuind la îmbunătățirea proceselor electorale și la „un parlament capabil să reprezinte mai bine vocile tuturor georgienilor”.

Compromisul propus urmăreşte, de asemenea, să ajute Georgia să facă faţă provocărilor pandemiei de COVID-19 şi să îşi păstreze ”interesele în materie de securitate şi stabilitate” în regiune.

 

 

 

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Charles Michel salută numirea lui Mark Gitenstein drept viitor ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană

Published

on

© European Union 2021

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat miercuri numirea lui Mark Gitenstein în calitate de viitor ambasador al SUA la Uniunea Europeană, pe care a făcut-o marţi preşedintele american Joe Biden.

„Salut nominalizarea de către Joe Biden a lui Mark Gitenstein pentru a deveni Reprezentantul SUA pe lângă UE. Avem o agendă transatlantică și globală importantă pe care trebuie să o ducem mai departe. Avem nevoie de toată lumea pe punte și aștept cu nerăbdare să lucrez cu el atunci când va fi confirmat”, a scris Charles Michel pe contul de Twitter.

Citiți și: Joe Biden l-a nominalizat pe Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România, ca ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană

Preşedintele SUA Joe Biden l-a nominalizat marţi pe Mark Gitenstein, un colaborator de lungă durată, în funcţia de ambasador la Uniunea Europeană, în timp ce administraţia sa încearcă să consolideze legăturile cu aliații europeni.

Mark H. Gitenstein a fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România din 2009 până în data de 14 decembrie 2012. A fost nominalizat de președintele Barack Obama pe 11 iunie 2009 și a fost confirmat de Senatul SUA pe 8 iulie 2009. Și-a încheiat mandatul în decembrie 2012. În perioada mandatului său, Joe Biden a efectuat o vizită la București în calitate de vicepreședinte al SUA, în anul 2009.

Mark Gitenstein are origini românești. Bunicii săi au emigrat din Botoșani, România, în secolul al XIX-lea. În perioada mandatului său de ambasador, el și-a concentrat eforturile asupra consolidării relațiilor SUA cu România în mai multe domenii, îndeosebi în lupta împotriva corupției, creșterea transparenței și consolidarea statului de drept.

Anul trecut, după ce Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale în SUA, Mark Gitenstein a afirmat că noul președinte al SUA are o legătură strânsă cu România și că relațiile SUA-România se vor consolida în mandatul său la Casa Albă.

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Președintele Consiliului European face apel la ”egalitate de gen pentru o transformare economică și socială”: Omenirea nu-și mai poate permite luxul de a nu valorifica jumătate din talentele sale

Published

on

© Charles Michel/ Twitter

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a participat la forumul ONU pentru egalitatea de gen, unde a pledat pentru ”egalitate de șanse, demnitate”, elemente ce reprezintă centrul ”proiectului european, al valorilor europene”.

”Această transformare digitală, algoritmii, importanța domeniilor științifice, această transformare climatică, reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru acest moment de cotitură, nerepetând greșelile trecutului, mobilizând toate talentele, asigurându-ne că egalitatea de gen se află în centrul acestei acțiuni pentru a reuși transformarea socială și economică, pentru a ne asiugra că putem avansa fiind mai puternici, datorită acestor valori ale umanismului, ale umanității”, a precizat Michel în intervenția sa, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

Oficialul european a subliniat că un rol important în asigurarea egalității de șanse o joacă educația.

”Aceste lucruri se vor întâmpla în mintea noastră. Trebuie să ne mobilizăm pentru a ne asigura că egalitatea de șanse, drepturi egale, este în permanență în centrul angajamentului nostru”, a completat Charles Michel.

”Omenirea nu-și poate permite luxul de a se lipsi de jumătate din talentul umanității. Cred că dacă ne unim, ne suflecăm mânecile, putem avea tot ce este mai bun”, a conchis președintele Consiliului European.

Într-un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană, Uniunea Europeană are un angajament de lungă durată în ceea ce privește egalitatea de gen, dar cu toate acestea, au fost luate prea puține măsuri pentru a integra egalitatea de gen, pentru a promova în mod sistematic și activ egalitatea de gen în elaborarea politicilor și în cheltuirea bugetului UE, informează un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană

Comisia Europeană a acordat puțină atenție analizelor de gen ale politicilor și programelor UE și a utilizat foarte puțin datele și indicatorii defalcați pe sexe. De exemplu, auditorii au constatat că doar 4 din cele 58 de programe de cheltuieli pentru perioada 2014-2020 aveau obiective explicite legate de gen și doar 5 programe de cheltuieli aveau indicatori de gen.

Cu toate acestea, au constatat că, în domeniile în care cerințele legale au fost stabilite în detaliu, acest lucru a facilitat încorporarea egalității de gen în programe.

O sumă semnificativă din fondurile UE va fi cheltuită în cadrul instrumentului Next Generation EU (NGEU) și al noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, iar auditorii formulează o serie de recomandări specifice pentru a ajuta UE să își respecte angajamentul de a integra dimensiunea de gen.

De asemenea, aceștia au remarcat faptul că, deși noua Strategie privind egalitatea de gen 2020-2025 a intensificat angajamentul Comisiei în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, lipsesc în continuare condiții prealabile fundamentale și acțiuni specifice.

În cadrul fondului de redresare Next Generation EU, există un angajament de a lua în considerare egalitatea de gen în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență, cea mai mare parte a instrumentului. Planurile naționale de redresare și de reziliență vor trebui să explice modul în care se așteaptă ca măsurile propuse să contribuie la egalitatea de gen.

Cu toate acestea, auditorii subliniază faptul că lipsa unor indicatori comuni va îngreuna monitorizarea rezultatelor, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.

De altfel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că ”pandemia a scos la iveală fragilitatea societăților în ceea ce privește egalitatea și drepturile femeilor” și că misiunea UE este să promoveze o societate mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat la 5 martie 2020 Strategia UE privind egalitatea de gen care conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari.

Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații.

Ideea este ca toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Obiectivele-cheie ale acesteia sunt:

  • încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen;
  • eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă;
  • asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei;
  • eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile;
  • eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.

Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice. Intersecționalitatea este principiul orizontal pentru punerea sa în aplicare. Deși strategia se concentrează pe acțiunile de pe teritoriul UE, ea este coerentă și cu politica externă a UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
POLITICĂ12 mins ago

Klaus Iohannis a vizitat Parcul Natural Comana: Să conştientizăm importanţa extraordinară a acţiunilor care combat schimbările climatice și să protejăm mediul

POLITICĂ44 mins ago

Klaus Iohannis, despre eventuale restricții pentru persoanele nevaccinate: Nu putem să învingem pandemia prin discriminare, ci prin vaccinare

Corina Crețu1 hour ago

Corina Crețu atenționează: 50% din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare sunt încă necheltuite. Ele pot fi accesate până în 2023

U.E.1 hour ago

Jumătate din populația UE a fost imunizată complet împotriva COVID-19. România, printre țările membre cu cea mai scăzută rată de vaccinare

NATO1 hour ago

NATO a furnizat materiale medicale și echipamente pentru forțele afgane angajate în lupte împotriva talibanilor: Situația de securitate din Afganistan rămâne una extrem de dificilă

SUA2 hours ago

Joe Biden promite că SUA vor fi „arsenalul de vaccinuri” al lumii în lupta cu COVID-19

U.E.2 hours ago

Bogdan Aurescu, convorbire telefonică cu Josep Borrell: UE este solidară cu România după atacul asupra navei petroliere “Mercer Street”

U.E.2 hours ago

Ministrul german de finanțe, Olaf Scholz: După inundațiile majore, efortul total de reconstrucție al Germaniei va costa peste șase miliarde de euro

SUA2 hours ago

Ursula von der Leyen cere Statelor Unite să ridice cât mai curând posibil interdicția de intrare pe teritoriul lor a călătorilor europeni

Corina Crețu19 hours ago

Fonduri UE 2021-2027: Corina Crețu atenționează că România “a pierdut startul” și solicită Guvernului transparență privind negocierile pentru Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană

ROMÂNIA2 days ago

Primele 5000 de cărți electronice de identitate vor fi emise de MAI în cadrul unui proiect-pilot din Cluj-Napoca

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL2 weeks ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI2 weeks ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA2 weeks ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

Team2Share

Trending