Connect with us

ROMÂNIA

FMI sfătuiește România să introducă noi taxe și impozitarea progresivă în 2024, pentru a aduce mai mulți bani la buget

Published

on

© European Union, 2019/ Source: EC - Audiovisual Service

După încheierea consultărilor în temeiul articolului IV, Fondul Monetar Internațional (FMI) recomandă României reforme fiscale suplimentare pentru a strânge încă 2% din Produsului Intern Brut (PIB), precum simplificarea TVA și a impozitului pe venitul persoanelor fizice (prin eliminarea privilegiilor fiscale), pentru a plasa deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă pe termen mediu. Instituția susține că, după aceste măsuri se aplică, ar trebui să se ia în considerare reintroducerea impozitării progresive. Fondul mai transmite că impozitul pe cifra de afaceri trebuie reconsiderat.

România a rezistat relativ bine șocurilor economice provocate de pandemie, de războiul Rusiei în Ucraina și de creșterile prețurilor la energie și la alimente care au rezultat. Creșterea, de 4,7 %, a surprins pe plus în 2022, dar a încetinit în prima jumătate a anului 2023 la aproximativ 1,9 % de la an la an, deoarece consumul a slăbit din cauza faptului că veniturile reale au fost erodate de inflație, iar cererea externă a rămas subjugată. Pe de altă parte, investițiile publice și private s-au accelerat în continuare. Inflația IPC a atins un nivel maxim de 16,8 % de la an la an în noiembrie 2022 și, de atunci, a scăzut constant până la 8,8 % de la an la an în septembrie, ajutată de efectele de bază, de plafoanele prețurilor la energie și, mai recent, de scăderea prețurilor la energie și la alimente, de atenuarea blocajelor în aprovizionare și de înăsprirea politicii monetare. Sectorul financiar rămâne robust. Deficitele fiscale rămân ridicate. În timp ce presiunile asupra cheltuielilor cauzate de pandemie și de măsurile de sprijin pentru a atenua creșterile prețurilor la energie și alimente s-au diminuat, cheltuielile structurale au crescut începând cu 2019 fără a compensa creșterile veniturilor, iar consolidarea fiscală a stagnat în 2023. Deficitul de cont curent rămâne, de asemenea, mare, dar este în scădere și este determinat în mare măsură de fluxurile de investiții directe și de intrările în creștere de fonduri UE. Rezervele internaționale au crescut semnificativ.

În pofida încetinirii, se preconizează că creșterea va rămâne robustă. În 2023, se preconizează o creștere de 2,25%, înainte de a se redresa modest până la aproximativ 2,75% în 2024, pe măsură ce consumul mai puternic – determinat de creșterea salariilor reale – și cererea externă sunt parțial contracarate de consolidarea fiscală necesară. Pe termen mediu, se preconizează că traiectoria de creștere a României va reveni la rata sa potențială de aproximativ 3¾ la sută, pe măsură ce consumul și exporturile își vor reveni în continuare, iar investițiile, susținute de fondurile Mecanismului de Redresare și Reziliență, rămân puternice. Se preconizează că inflația IPC va reveni în interiorul marjei țintă a BNR la începutul anului 2025, ca urmare a unei creșteri economice mai slabe și a scăderii prețurilor la alimente și energie, care reprezintă aproape jumătate din coșul de consum. Un pachet fiscal adoptat de autorități în septembrie reprezintă un prim pas spre consolidarea fiscală, deși personalul estimează că deficitul în 2023 se va situa la 6 % din PIB. În 2024, în lipsa unor măsuri fiscale suplimentare, se preconizează că deficitul va scădea la puțin peste 5 la sută din PIB. Pe termen mediu, datorită ajustării fiscale și – aproape de sfârșitul orizontului de proiecție – diminuării subvențiilor de capital din partea UE, se preconizează că deficitul de cont curent se va reduce moderat, ajungând la aproximativ 6% din PIB.

La încheierea consultării cu România în temeiul articolului IV din 2023, directorii executivi au aprobat evaluarea experților, după cum urmează:

Economia României a funcționat relativ bine în perioade dificile. Creșterea, deși încetinește, rămâne destul de robustă și mai mare decât în cazul majorității statelor similare. Inflația, după ce a atins un vârf la niveluri mai scăzute decât în cazul țărilor similare din CESEE, rămâne prea ridicată, dar se retrage treptat. Convergența impresionantă către nivelurile de venit din Europa de Vest continuă. În același timp, poziția externă a României în 2022 a fost substanțial mai slabă decât nivelul prevăzut de factorii fundamentali și de politicile dezirabile, deși evaluarea este supusă unei incertitudini considerabile.

Se preconizează o redresare modestă a creșterii economice în 2024 și o revenire la rata sa potențială pe termen mediu, dar există riscuri substanțiale. Escaladarea războiului din Ucraina, o posibilă slăbire suplimentară a activității în Europa sau o încetinire bruscă la nivel mondial ar putea submina creșterea și fluxurile de capital către piețele emergente. O creștere puternică și prelungită a salariilor în România ar putea întârzia scăderea preconizată a inflației de bază. În cele din urmă, calendarul electoral ar putea îngreuna realizarea consolidării fiscale și a reformelor structurale în 2024.

O poziție fiscală slabă face ca România să fie vulnerabilă. Marja de manevră pentru a reacționa la evoluțiile nefavorabile este limitată de un deficit bugetar structural care depășește cu mult nivelurile sustenabile. Abordarea acestui aspect reprezintă o prioritate-cheie. Eforturile continue de îmbunătățire a eficienței cheltuielilor și a colectării impozitelor sunt necesare și binevenite, dar presiunile ridicate asupra cheltuielilor pentru a combate sărăcia relativă și a crește productivitatea implică o creștere a veniturilor.

Pachetul fiscal adoptat recent oferă îmbunătățiri binevenite în domeniul politicii fiscale și ar trebui să contribuie la reducerea într-o oarecare măsură a deficitului bugetar în 2024; dar va fi nevoie de mai mult. În special, reducerea unor scutiri fiscale este un pas înainte. Cu toate acestea, unele măsuri – în special noile impozite pe cifra de afaceri – nu sunt în conformitate cu bunele practici și ar trebui reconsiderate. În plus, sunt necesare reforme fiscale suplimentare pentru a obține venituri suplimentare de cel puțin 2% din PIB, în plus față de câștigurile obținute prin recentul pachet de măsuri fiscale, pentru a plasa deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă pe termen mediu, asigurându-se în același timp că toți contribuabilii își plătesc partea lor echitabilă. Raționalizarea TVA și a impozitului pe venitul persoanelor fizice (inclusiv eliminarea lacunelor și a privilegiilor fiscale) ar trebui să fie elemente-cheie ale unei astfel de reforme. Odată ce acest lucru este realizat, ar trebui să se ia în considerare reintroducerea impozitării progresive a veniturilor.

Politicile fiscale și de cheltuieli vor trebui să devină mai previzibile. Anunțarea unor noi reforme fiscale cu mult timp înainte va ajuta companiile și gospodăriile să se adapteze la aceste schimbări. Cheltuielile cu pensiile și salariile din sectorul public ar trebui să fie stabilite pe o traiectorie sustenabilă bazată pe o formulă, astfel cum se prevede în PNRR. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la îmbunătățirea bugetării pe termen mediu și să susțină o traiectorie credibilă pentru consolidarea fiscală necesară. Noul proiect de lege privind pensiile ar contribui la reducerea cheltuielilor pe termen lung, dar ar genera costuri fiscale inițiale care ar putea pune în pericol eforturile de reducere a deficitului în următorii ani. Pentru a evita acest risc, este necesară o introducere treptată a acestor costuri și o punere în aplicare prudentă.

Politica monetară nu ar trebui să fie relaxată până când inflația de bază nu se află pe o traiectorie descendentă fermă, așa cum este necesar pentru a readuce inflația globală în intervalul de toleranță până la începutul anului 2025. Inflația scade în general în conformitate cu proiecțiile, dar există riscuri legate de creșterea puternică a salariilor. În plus, autoritățile monetare ar trebui să fie pregătite să înăsprească politica monetară în cazul în care se materializează riscurile de creștere a inflației de bază.

Episodul recent de volatilitate mai mare a cursului de schimb oferă o oportunitate de a crește treptat flexibilitatea cursului de schimb în ambele sensuri pe termen mediu. Acest lucru ar reduce oportunitățile de destabilizare a fluxurilor de capital, ar spori eficacitatea politicii monetare și ar spori rezistența la șocurile economice. În acest context, este important să se acționeze treptat pentru a păstra câștigurile de încredere realizate în ultimul deceniu. Îmbunătățirea datelor privind așteptările inflaționiste ar sprijini calibrarea politicii monetare.

Deși vulnerabilitățile sectorului financiar sunt limitate, trebuie monitorizate riscurile emergente. Fundamentele solide ale sectorului financiar stau la baza rezistenței acestuia, dar creșterea recentă a împrumuturilor în valută ale întreprinderilor justifică o examinare atentă. Impozitul pe cifra de afaceri a băncilor ar putea, dacă va fi menținut pentru o perioadă prelungită, să slăbească rezervele financiare ale băncilor și intermedierea financiară deja scăzută.

Există o marjă de manevră semnificativă pentru a susține creșterea veniturilor reale și continuarea convergenței cu Europa de Vest. Acest lucru necesită investiții în infrastructura fizică, precum și în oameni, și consolidarea eficienței statului.

– Este esențial să se profite la maximum de sprijinul UE disponibil – atât pentru a contribui la finanțarea investițiilor atât de necesare, cât și pentru a sprijini punerea în aplicare a agendei de reformă convenite.

– Reformele în materie de guvernanță sunt esențiale, inclusiv pentru a spori capacitatea administrativă și transparența, pentru a combate corupția și pentru a face mai eficiente întreprinderile de stat. Astfel de reforme ar consolida atractivitatea României pentru investiții și, de asemenea, ar contracara emigrarea netă continuă (deși în scădere).

– Creșterea participării forței de muncă este esențială pentru atenuarea efectelor scăderii populației. Este deosebit de importantă creșterea oportunităților pentru femei de a se alătura forței de muncă formale și îmbunătățirea rezultatelor educaționale pentru a spori oportunitățile pentru toți.

Promovarea tranziției ecologice a economiei României este vitală. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivele UE și cu obiectivele actualizate ale Planului național privind energia și clima reprezintă o provocare, chiar dacă producția de energie electrică a României este deja dominată de surse cu emisii reduse de dioxid de carbon. În special, emisiile generate de sectorul transporturilor și de cel al locuințelor sunt dificil de abordat. Acest lucru necesită nu numai investiții mari și bine coordonate, ci și un set complementar de politici pentru a atenua impactul social al tranziției. Astfel de politici ar trebui să descurajeze emisiile de carbon (inclusiv prin impozitare), protejând în același timp gospodăriile cu venituri mici prin compensații. Închiderea programată a minelor de cărbune va necesita eforturi speciale pentru a oferi compensații și noi oportunități pentru gospodăriile afectate. Potențialul mare de energie regenerabilă oferă României oportunități importante pentru a beneficia de decarbonizare și pentru a deveni mai competitivă în lanțurile valorice ecologice.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

ROMÂNIA

Proiectul-pilot DigiTEL Green: Stația electrică de la Mostiștea va fi digitalizată și modernizată cu 48 milioane de euro prin Fondul pentru Modernizare

Published

on

© Transelectrica/Facebook

Compania Națională de Transport al Energie Electrice Transelectrica SA a semnat marți, la sediul Ministerului Energiei, cel de-al zecelea contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv pentru implementarea „Proiectului-pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20kV Mostiștea”, cu o valoare nerambursabilă 48 milioane de euro. Contractul a fost semnat de către ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și președintele directoratului CNTEE Transelectrica SA, Ștefăniță Munteanu, informează un comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Proiectul de investiție propune o abordare tehnologică de actualitate și presupune transformarea stației în baza unui concept 100% digital și inovator cu impact redus asupra mediului. Valoarea totală a proiectului este de peste 57 de milioane de euro din care finanțarea nerambursabilă din fonduri europene este de 48 de milioane de euro, prin Fondul pentru Modernizare.

„Această finanțare susține proiectele de modernizare a sistemului energetic național promovate de Ministerul Energiei, una dintre prioritățile cheie pe care le-am enunțat încă de la preluare mandatului. Digitalizarea este o condiție esențială pentru o energie verde, care protejează mediul și promovează eficiența. Energia viitorului înseamnă tehnologii performante, pe care noi vom continua să le finanțăm în ritm accelerat. Fondul pentru Modernizare este garanția dezvoltării României și a trecerii într-o nouă paradigmă a tranziției energetice: decarbonizare, descentralizare, digitalizare. Vă reamintesc că obiectivele aderării României la «Declarația globală privind energia regenerabilă și eficiența energetică» sunt triplarea capacității mondiale de producție a energiei regenerabile și dublarea eficienței energetice până în 2030. Misiunea pe care mi-am asumat-o ca ministru al energiei nu este despre următoarele alegeri, ci despre următoarele generații”, a declarat ministrul Sebastian Burduja.

 „În contextul unei tranziții energetice accelerate, actualele mecanisme de finanțare europeană oferă un sprijin consistent în ceea ce privește investițiile care se vor realiza în următorii ani în energie, iar Transelectrica este pregătită să acceseze toate posibilitățile oferite. Odată cu semnarea contractului pentru Retehnologizarea Stației Mostiștea, avem 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de peste 470 de milioane de euro. Stația Mostiștea este al doilea proiect de retehnologizare a unei stații în concept digital, după Stația Alba Iulia, proiect care beneficiază de asemenea de finanțare din Fondul pentru Modernizare. Este evident angajamentul Companiei pentru investiții și pentru dezvoltarea durabilă a rețelei electrice de transport în sensul atingerii obiectivelor de economie curată. Odată cu semnarea acestui contract de finanțare, aliniat cu obiectivele strategice europene privind dezvoltarea durabilă, Transelectrica marchează un progres în ceea ce privește sustenabilitatea și inovația în sectorul energetic național. Este o dovadă clară că rămânem angajați în sprijinirea tuturor eforturilor de transformare a infrastructurii energetice pe întreg parcursul tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic”, a declarat Ștefăniță Munteanu, Președintele Directoratului Transelectrica.

Proiectul-pilot DigiTEL Green reprezintă un efort investițional în acord cu politicile și directivele europene din domeniul energiei, asumat de Transelectrica pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice prin adoptarea unor soluțiilor tehnologice și echipamente de ultimă generație care să contribuie la reducerea amprentei ecologice. Inclusă în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022-2031, investiția din portofoliul de proiecte al Transelectrica va contribui la reducerea impactului asupra mediului înconjurător și la tranziția către o infrastructură energetică sustenabilă și eficientă.

Prin adoptarea unor practici și tehnologii prietenoase cu mediul, retehnologizarea stației Mostiștea se va realiza prin integrarea unor tehnologii digitale avansate care vor optimiza operațiunile specifice și va asigura un consum propriu de energie în cadrul instalației din surse regenerabile, contribuind astfel la creșterea eficienței energetice prin implementarea conceptului nZEB (nearly Zero Energy Buildings). Proiectul investițional va avea un impact major asupra rețelei electrice de transport al energiei, beneficiile unei stații electrice de transformare care funcționează în concept 100% digital, așa cum va funcționa stația Mostiștea, contribuind la fiabilitatea și performanțele sistemului. Stația 220/110/20kV Mostiștea a fost pusă în funcțiune în anul 1974, iar până în prezent nu a trecut prin niciun proces de retehnologizare.

Continue Reading

ROMÂNIA

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, le mulțumește ”românilor din Spania pentru tot ce fac pentru țara lor, chiar și de la distanță”: România a ajuns mai cunoscută și mai apreciată în Spania datorită vouă

Published

on

© Senatul României/ Facebook

Țara noastră a ajuns mai cunoscută și mai apreciată în Spania datorită comunității de români din statul iberic, a subliniat președintele Senatului, Nicolae Ciucă, aflat în Spania într-o vizită la invitația omologului său, Pedro Rollan Ojeda.

”Comunitatea de români din Spania este una dintre cele mai mari și mai frumoase comunități ale noastre din lume. Fie că lucrează în construcții, servicii sau că și-au deschis propria afacere, ne reprezintă țara cu mândrie și, prin ei, România a ajuns mai cunoscută și mai apreciată în Spania. Din acest an, românii stabiliți aici pot deține dublă cetățenie. Este un demers pe care l-am inițiat ca prim-ministru, conștient fiind că, în Europa, Spania mai are asemenea acorduri doar cu Portugalia și Franța”, a amintit oficialul român într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta le-a mulțumit ”românilor din Spania pentru tot ce fac pentru țara lor, chiar și de la distanță și i-am felicitat că, indiferent de locul unde au ales să trăiască, au rămas ROMÂNI”.

Citiți și: Nicolae Ciucă: Suntem mândri că Centrul Satelitar al Uniunii Europene din Spania este condus de un român, Sorin Ducaru

”Sunt unul dintre românii care a petrecut ceva timp în afara țării – la studii în SUA sau în misiuni militare pe alte continente. Știu foarte bine că dorul de țară nu dispare niciodată”, și-a exprimat compasiunea Nicolae Ciucă față de comunitatea de români din Spania.

Președintele Senatului este conștient că, ”pentru unii dintre românii din diaspora, decizia de a rămâne în afara țării este luată”, dar acest lucru nu înseamnă că factorii de decizie nu trebuie să facă tot ce e posibil ca, ”atunci când vin acasă, să găsească tot mai puțină birocrație, mai multe drumuri bune și o economie mai dezvoltată”.

”Îmi doresc ca, ori de câte ori se întorc în țară, să simtă că se întorc într-un loc care se schimbă în bine”, și-a arătat speranța Nicolae Ciucă.

Continue Reading

ROMÂNIA

Marcel Ciolacu subliniază importanța alegerilor europene din 9 iunie: Vreau să trăiesc într-o Românie și într-o Europă liberă. Aceste alegeri vor fi despre principii, pentru apărarea valorilor, a statului de drept

Published

on

© Guvernul României

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marți, în cadrul evenimentului “Living better with Europe”, de la Palatul Parlamentului, că dorește să trăiască într-o Românie și într-o Europă liberă.

„Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, vreau să trăiesc într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidaţii noştri să moară subit prin puşcării sau otrăviţi. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federaţiei Ruse”, a afirmat șeful Guvernului.

Subliniind importanța alegerilor din 9 iunie în întreaga Europă, el a arătat necesitatea dialogului între familiile europene importante pentru apărarea democrației. Ciolacu a menționat că guvernul său se străduiește să pună în aplicare valorile social-democrate în România și să reprezinte specificul țării în cadrul Uniunii Europene.

Premierul a menționat și provocările economice și sociale cu care se confruntă Europa, subliniind importanța găsirii celor mai bune soluții transpartinice pentru a apăra economia europeană și economiile naționale, dar și pentru a proteja societatea de extremism. El a evidențiat schimbările în filosofia politică europeană, subliniind că prioritățile s-au adaptat noilor cerințe.

„Am avut, aproape toată Europa am avut crize cu agricultori, cu transportatori, toate aceste lucruri sunt provocări, sunt consecințe ale acestor crize suprapuse. Prioritatea noastră este să discutăm și să găsim cele mai bune soluții, în primul și în primul rând de a apăra economia europeană și economiile noastre naționale. Sunt ferm convins că viitorul Parlament European, viitoarea Comisie Europeană, viitorul Consiliu European vor avea priorități adaptate noilor cerințe din statele pe care le reprezentăm. Toată filosofia de acum cinci ani de zile, când a fost construită actuala Comisie Europeană și actualul Parlament European, în mare majoritate, s-a modificat. Dacă ne uităm cu toții la piramida lui Maslow, vedem atât nevoile în ceea ce privește traiul, dar și nevoia de securitate. Acestea au devenit priorități și, culmea, amândouă au rădăcini social-democrate. Nu cred că în Europa în acest moment vreun partid va putea singur să facă 50%. Cred că dialogul va fi esențial după data de 9 iunie la nivel european. La noi în țară sunt discuții multe, fiindcă știți foarte bine că avem o coaliție făcută între cele două mari partide: Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Prioritatea noastră, indiferent din ce partid facem parte, este să apărăm România de extremism”, a subliniat Marcel Ciolacu.

De asemenea, Ciolacu a vorbit despre importanța apartenenței României la Uniunea Europeană și la NATO pentru siguranța și prosperitatea țării, menționând contribuția importantă a fondurilor europene la dezvoltarea României, dar și sprijinul din partea liderilor social-democrați din statele membre pentru aderarea la spațiul Schengen.

„România a beneficiat de 266 de miliarde de lei din fonduri europene. România nu se poate, nu s-ar fi putut dezvolta și nu s-ar putea dezvolta fără banii europeni. Românii, și am fost și în Spania, și în Italia, și în Germania, românii, mai ales că avem cea mai mare diasporă din Europa, nu pot să fie liberi și să se simtă siguranță decât în cadrul Uniunii Europene. Cu adevărat, chiar dacă noi știm lucrurile acestea, nu trebuie să avem nicio teamă sau nicio reținere să spunem foarte clar că locul României este în Uniunea Europeană și în NATO. Dacă în acest moment, România este una dintre cele mai sigure state din lume, este datorită apartenenţei la Uniunea Europeană şi la NATO. Acestea sunt adevărurile, acestea sunt lucrurile pe care cu greu le-am câştigat. Cu adevărat, de fiecare dată Partidul Social Democrat a reuşit să ducă România şi în Uniunea Europeană şi în NATO, mai nou, şi în spaţiul Schengen, chiar dacă numai cu piciorul drept, dar acest lucru se datorează şi prim-ministrului Pedro Sánchez şi cancelarului Olaf Scholz şi tuturor prietenilor europeni ai României. Şi sunt ferm convins că anul acesta vom reuşi să fim membri ai spaţiului Schengen cu drepturi depline, mai exact şi terestru”, a mai afirmat premierul României.

De asemenea, Marcel Ciolacu a evidențiat eforturile României în sprijinirea Republicii Moldova și a președintei Maia Sandu în cadrul drumului european al țării vecine. În plus, a subliniat importanța unui partid social-democrat puternic în Republica Moldova.

„Avem, noi ca români și nu numai noi, întreaga Europă mai avem o mare provocare. Este vorba de independența și sustenabilitatea Republicii Moldova. Sunt unul dintre susținătorii președintei Maia Sandu, chiar dacă nu face parte din familia noastră politică, este președintele care a reușit să țină drumul european în Republica Moldova. Acest lucru l-a reușit, în primul rând, cu ajutorul României. Sustenabilitatea economică a Republicii Moldova este datorită României, dar și a partenerilor europeni care au înțeles, în afară de Ucraina, care se află într-un conflict armat, și Republica Moldova se află într-un conflict, de această dată într-un război hibrid. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are nevoie de social-democrație, asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are nevoie de un partid de stânga puternic. De aceea mă bucur că îl văd pe colegul meu, președintele Partidului Social Democrat European din Republica Moldova, că este în acest moment în sală și cu certitudine, ținând cont de profilul Republicii Moldova, Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat de stânga puternic.”

În final, Marcel Ciolacu a subliniat că alegerile următoare vor fi despre principii, apărarea valorilor și a statului de drept, dar și despre economie, exprimându-și încrederea că Europa are nevoie în principal de social-democrație în acest moment.

„Prin ceea ce trece Europa acum, şi România este parte în această trecere, în acest moment, Europa are nevoie în principal de social-democrație. Toate provocările, toate urgențele cetățenilor pe care îi reprezentăm, toate au rădăcini social-democrate. De aceea, sunt ferm convins, cum și România are nevoie de un președinte social-democrat după 20 de ani, și Europa are nevoie de un președinte al Comisiei Europene social-democrat”, a încheiat șeful Guvernului.

Evenimentul ”Living Better with Europe”, desfășurat la Palatul Parlamentului,  sub egida PSD și a PES activists România, a găzduit figuri marcante din familia social-democrată europeană precum Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, sau vicepreședinta acestui grup, Gabriele Bischoff.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

NATO11 hours ago

Kaja Kallas anunță că Estonia a neutralizat o “operațiune hibridă a serviciilor de securitate ale Rusiei” pe teritoriul acestei țări NATO și UE

INTERNAȚIONAL11 hours ago

MAE: Ambasadorul României la Moscova a depus flori la memorialul dedicat lui Navalnîi, România fiind alături de toți oamenii din Rusia care tânjesc după democrație și libertate

INTERNAȚIONAL12 hours ago

Denys Shmyhal consideră că nu este loc de ”oboseală” într-un ”război existențial” și este convins că Occidentul va continua să sprijine Ucraina: Nu poți fi obosit atunci când lupți pentru viitorul tău

ROMÂNIA12 hours ago

Proiectul-pilot DigiTEL Green: Stația electrică de la Mostiștea va fi digitalizată și modernizată cu 48 milioane de euro prin Fondul pentru Modernizare

ROMÂNIA13 hours ago

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, le mulțumește ”românilor din Spania pentru tot ce fac pentru țara lor, chiar și de la distanță”: România a ajuns mai cunoscută și mai apreciată în Spania datorită vouă

U.E.13 hours ago

Nouă tranșă de ajutor umanitar al UE în valoare de 83 milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova

ENGLISH13 hours ago

Marcel Ciolacu underlines the importance of the European elections on 9 June: I want to live in a free Romania and a free Europe. These elections will be about principles, defending values, and the rule of law

COMISIA EUROPEANA13 hours ago

Grupul independent de experți privind viitorul politicii de coeziune propune zece recomandări pentru maximizarea eficacității și impactului politicii de coeziune astfel încât nimeni să nu rămână în urmă

U.E.14 hours ago

Noi norme adoptate la Bruxelles pentru a consolida drepturile consumatorilor în contextul tranziției ecologice

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI15 hours ago

”Living Better with Europe”. Chestorul PE Victor Negrescu: În cei 17 ani de apartenență la UE, România a înregistrat un sold pozitiv de 62 de miliarde de euro comparativ cu obligațiile financiare de țară membră

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI15 hours ago

”Living Better with Europe”. Chestorul PE Victor Negrescu: În cei 17 ani de apartenență la UE, România a înregistrat un sold pozitiv de 62 de miliarde de euro comparativ cu obligațiile financiare de țară membră

ROMÂNIA15 hours ago

Marcel Ciolacu subliniază importanța alegerilor europene din 9 iunie: Vreau să trăiesc într-o Românie și într-o Europă liberă. Aceste alegeri vor fi despre principii, pentru apărarea valorilor, a statului de drept

ROMÂNIA1 day ago

Interviu | Ambasadorul Italiei la București: Modelul nostru de cooperare economică de succes ar trebui să evolueze spre a treia fază, axată pe sectoarele inovatoare care servesc tranziția ecologică și digitală

ROMÂNIA5 days ago

Marcel Ciolacu: Componenta economică româno-italiană, extrem de solidă. Peste 20 miliarde de euro vor fi investite până în 2030 în infrastructura de transport

ROMÂNIA5 days ago

România și Italia trec într-o nouă etapă de dezvoltare a Parteneriatului Strategic Consolidat. Marcel Ciolacu și Giorgia Meloni au pus bazele unui plan de acțiune pentru întărirea relațiilor dintre cele două țări

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Marcel Ciolacu îi îndeamnă pe românii din Italia să se întoarcă acasă pentru a contribui la dezvoltarea României, punând în aplicare experiența dobândită în străinătate

ROMÂNIA2 weeks ago

Premierul Ciolacu vizitează Șantierul naval Constanța: Este nevoie de implicare și de mai multe fonduri direcționate pentru a susține în continuare industria românească

U.E.2 weeks ago

Charles Michel face apel la creșterea investițiilor în securitatea și apărarea europeană în cadrul Forumului Grupului BEI 2024

NATO2 weeks ago

Consilierii pentru securitate națională din țările NATO au demarat pregătirile pentru summitul aliat de la Washington: “O victorie a Rusiei ne-ar slăbi. Sprijinul pentru Ucraina nu este un act de caritate”

ROMÂNIA3 weeks ago

Klaus Iohannis, despre discuții cu cancelarul Austriei la Congresul PPE privind aderarea completă la Schengen: Este mult mai importantă soluţia decât discuţia într-un anumit moment

Trending