Connect with us

FONDURI EUROPENE

Exclusiv CaleaEuropeana.ro. În 2012, 6 din 7 programe operaționale prezintă risc de dezangajare

Published

on

Programul Operaţional Regional este singurul program din cele 7  care nu prezintă, până la acest punct, risc de dezangajare, potrivit unui document semnat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Europene Razvan Cotovelea, primit ca raspuns la o solicitare CaleaEuropeana.ro.

 1. Calea Europeana: Care este situaţia actuală a liniilor de finanțare (care sunt programele care funcţionează, când vor fi deschise linii noi de finanţare şi dacă sunt probleme cu plăţile la acest moment)?

R: Stadiul implementării la 31 iulie 2012 al celor 7 programe operaţionale, finanţate din fondurile structurale şi de coeziune în cadrul Obiectivului Convergenţă, evidenţiază că valoarea UE aferentă proiectelor aprobate spre finanţare reprezintă 84% din alocarea UE 2007-2013, în timp ce pentru 74% din această alocare au fost semnate contracte de finanţare cu beneficiarii. Cel mai mare procent de contractare se înregistrează în cazul Programului Operaţional Sectorial Mediu şi Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (89% din alocare UE 2007-2013), urmate de Programul Operaţional Regional (88% din alocare UE 2007-2013).

Din punctul de vedere al efectuării plăţilor către beneficiari, Programul Operaţional Regional înregistrează cea mai ridicată rată, respectiv 31% din alocare UE 2007-2013, urmat de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cazul căruia plăţile către beneficiari reprezintă 30% din alocarea UE 2007-2013.

Referitor la lansarea de noi cereri de proiecte, trebuie menţionat că fondurile alocate au fost epuizate pentru multe dintre domeniile majore de intervenţie/operaţiuni finanţate în perioada de programare 2007-2013. În aceste cazuri, vor mai putea fi relansate cereri de finanţare, numai în situaţia în care se disponibilizează fonduri fie prin realocarea acestora în cadrul unui Program Operaţional, fie prin realocare de fonduri între programele operaţionale.

În cazul domeniilor majore de intervenţie pentru care fondurile nu au fost consumate, Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) asigură informarea publicului larg şi publică lunar, pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, calendarul orientativ al lansărilor de cereri de proiecte în cadrul Programelor Operaţionale.

 1. Calea Europeana: Ce măsuri sunt avute în vedere pentru creșterea ratei de absorbție?

R: Ministerul Afacerilor Europene a întreprins de la înființare (septembrie 2011) un ansamblu de măsuri orizontale pentru accelerarea implementării programelor operaţionale şi, implicit, pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor. Astfel, MAEur a elaborat (singur, sau împreună cu MFP) mai multe acte normative cu impact asupra implementării programelor operaţionale, care au vizat:

–     Extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile din instrumente structurale prin includerea TVA nedeductibil aferent proiectelor finanţate din aceste fonduri, aprobate după 1 ianuarie 2012,

–     Stabilirea unor reguli mai clare şi mai flexibile privind acordarea şi recuperarea prefinanţării, retragerea finanţării, garanţiile prezentate de beneficiari,

–     Limitarea la 45 zile lucrătoare a duratei de procesare a cererilor de rambursare şi efectuării plăţilor către beneficiari;

–     standardizarea documentaţiei de atribuire şi contractelor aferente pentru domenii cheie, precum mediu, transport.

–     Adoptarea primului pachet de măsuri de simplificare a procedurilor de verificare a cererilor de rambursare şi de efectuare a plăţilor către beneficiari, care, corelate cu termenul legal de 45 zile pentru procesarea acestora, să conducă la o reducere efectivă a duratelor unor etape în implementarea proiectelor.

Simplificarea se referă în principal la:

 1. Simplificarea şi transparentizarea solicitărilor de documente la depunerea cererilor de rambursare – în primul rând se propune ca autorităţile de management să întocmească o listă exhaustivă de documente care constituie documente justificative pentru cheltuielile declarate de beneficiarul finanţării nerambursabile pentru diferitele operaţiuni; apoi, se are în vedere renunţarea la solicitarea a mai mult de un exemplar al cererii de rambursare, utilizarea sporită a certificatelor emise de instituţii sau persoane autorizate şi a declaraţiilor pe proprie răspundere din partea beneficiarului;
 2. Eliminarea verificării administrative a elementelor de cost cu valoare mică – facturile, bonurile sau alte documente contabile cu valori sub 1000 lei nu vor mai fi verificate administrativ, ci doar prin eşantion, în cadrul vizitelor la faţa locului;
 3. Simplificarea procedurilor aplicabile verificării achiziţiilor beneficiarilor privaţi care nu sunt autorităţi contractante conform legii, atât în ceea ce priveşte documentele elaborate de beneficiari, cât şi în ceea ce priveşte elementele vizate de verificarea administrativă.

Alte măsuri de simplificare, cu aplicare pe termen lung şi mediu, vor viza, printre altele, simplificarea conţinutului şi documentării verificărilor, extinderea eşantionării în verificări, eliminarea evidenţelor paralele, redundante privind proiectele şi utilizarea SMIS (Sistemul Unic de Management al Informației) ca unică sursă de informaţii esenţiale.

Pentru atingerea ţintei de absorbţie asumate de Guvern pentru anul 2012, de a atrage de la Comisia Europeană 6 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde euro din instrumentele structurale şi 2,5 miliarde euro din fondurile destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, MAEur are în vedere, complementar acţiunilor deja iniţiate şi amintite mai sus, mai multe măsuri cu efecte pe termen scurt şi mediu.

După cum se cunoaşte, în 2011 a fost stabilit şi agreat cu Comisia Europeană un Plan de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune (PMP), aprobat de Guvern în aprilie 2011. La începutul acestui an, MAEur a revizuit şi ajustat aceste măsuri pentru a răspunde mai bine cerinţelor şi stadiului actual al implementării programelor operaţionale. În acest context, accentul în perioada imediat următoare se pune pe următoarele direcţii de acţiune:

–     Remedierea tuturor deficienţelor în procesul de verificare şi control al achiziţiilor publice constatate de auditorii Comisiei Europene, conform angajamentelor asumate în decembrie 2011, pentru evitarea suspendării plăţilor de către Comisia Europeană,

–     Extinderea procesului de standardizare a documentaţiei de atribuire şi contractelor și la alte domenii pe lângă mediu și transporturi,

–     Acordarea de sprijin direct beneficiarilor proiectelor, îndeosebi pentru proiectele prioritare (majore şi de importanţă strategică), a căror implementare în actuala perioadă de programare a fost asumată de Guvern (lista celor 150 de proiecte prioritare publicată pe site-ul MAEur),

–     Consolidarea capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul programelor operaţionale, prin ocuparea posturilor vacante şi a celor suplimentare aprobate la începutul anului şi prin identificarea altor soluţii, inclusiv cu expertiza oferită de Instituţii Financiare Internaţionale (Banca Mondială, BEI, BERD), în baza Memorandumurilor de Înţelegere semnate sau care urmează a fi semnate cu acestea.

–     Realocarea de fonduri în cadrul și între Programele Operaţionale, pentru finanţarea unor portofolii de proiecte mature, cu impact direct asupra creşterii ratei de absorbţiei.

 1. Calea Europeana: Care sunt programele care prezintă riscuri de pierdere de fonduri europene?

R: Fondurile alocate României prin Programele Operaţionale se supun regulii de dezangajare automată a fondurilor, cunoscută sub denumirea de regula n+3/n+2. Primul an în care România s-a supus acestei reguli a fost 2011. Până în prezent, România nu a pierdut nicio sumă din fondurile alocate în cadrul celor 7 Programe Operaţionale finanţate în cadrul obiectivului Convergenţă.

Pentru anul 2012, singurul Program Operaţional care, la această dată, nu prezintă risc de dezangajare este Programul Operaţional Regional.

Având în vedere că dezangajarea fondurilor se calculează pe baza declaraţiilor de cheltuieli pe care România le transmite Comisiei Europene, MAEur monitorizează permanent respectarea de către Autorităţile de Management a calendarului şi volumului declaraţiilor cheltuieli transmise spre certificare la Autoritatea de Certificare şi Plată, aşa cum au fost asumate de acestea în semestrul I 2012. Cu cât valoarea UE aferentă declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene până la sfârşitul anului 2012 este mai mare, cu atât se reduce riscul de pierdere de fonduri în 2013.

 1. Calea Europeana: Având în vedere programarea bugetară 2014-2020, în ce măsură şi cum poate fi afectată România de statele mai dezvoltate care nu mai privesc drept prioritară politica de coeziune?

Până la acest moment, în negocierile privind cadrul financiar multianual, nu au fost avansate alte sume decât cele propuse de către Comisia Europeană, discuţiile pe cifre urmând a avea loc în toamna acestui an. În contextul în care statele net contributoare la bugetul UE obţin un acord privind diminuarea bugetului global, statele membre care fac parte din aşa numitul grup “Prietenii Coeziunii” (din care face parte şi România) vor continua să susţină ideea că politica de coeziune nu trebuie să fie singura vizată de aceste reduceri, aşa cum au facut-o şi până acum. Principalele argumente vizează faptul că această politică are cea mai mare contribuţie la generarea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă. Nu s-a decis încă dacă se va opera o reducere globală și nu au fost discutate mecanismele de reducere a alocărilor la nivel de stat membru, în condițiile în care se va decide în acest sens.

Foto: shutterstock.com

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

 1. Pingback: Stirile Online » In 2012, din 7 programe operationale, doar unul nu prezinta risc de dezangajare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

FONDURI EUROPENE

MIPE a lansat sistemul informatic MySMIS2021. Ministrul Marcel Boloș: Va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea și accelerarea procesului de implementare a proiectelor

Published

on

© Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea primelor module ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027.

Potrivit unui comunicat al MIPE, platforma este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene și cerințele de transparentizare și acces facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile, stabilite în cadrul Sistemului de management și control.

”România este acum într-un moment foarte important, având un buget de investiţii care este aproape dublu faţă de ceea ce înseamnă perioada de programare precedentă, dar şi faţă de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În acest sens, finalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fiecărui cent din banii europeni de care dispunem era vitală pentru viitorul investițiilor strategice naționale. Am promis că pe 16 mai lansăm platforma. Ei bine, astăzi găsiți pe site-ul ministerului noul sistem informatic, construit în conformitate cu regulile de transparentizare și acces facil la fonduri. Îmbunătățirea funcționalităților platformei față de cea veche, prin automatizarea anumitor acțiuni în diversele etape din ciclul de viață al programului/proiectelor, va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea și accelerarea procesului de implementare a proiectelor. Mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor implicați, în special Serviciului de Telecomunicații Speciale, fără de care viitorul banilor europeni ar fi fost în pericol”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Cum se utilizează platforma MySMIS2021/SMIS2021+

Aplicația MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viață al unui proiect – definirea apelului, elaborarea și depunerea proiectului (cererii de finanțare), evaluarea, contractarea, achizițiile, implementarea și monitorizarea, prin module dedicate. Între modulele aplicației există o interdependență, astfel încât informațiile pot fi, pe de o parte, asociate codului unic al proiectului, și pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operațional.

La acest moment, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează platforma pentru etapa de preînscriere, pentru ca beneficiarii să aibă posibilitatea să creeze contul unic și să introducă documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene.

De asemenea, beneficiarii au acces la un sistem de Helpdesk, pentru a putea răspunde în cel mai scurt timp celor interesați de finanțările europene.

Ulterior, în cursul lunii iunie se va lansa modulul „Cereri de finanțare”, care asigură introducerea de către beneficiari a informațiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare.

Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul aplicațiilor MySMIS2021 (interfețele Back Office și Front Office), s-a introdus declarația unică în vederea simplificării procesului de evaluare, prin asumarea solicitantului că a respectat toate cerinţele pentru depunerea cererii de finanţare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, urmând ca solicitantul să prezinte toate documentele justificative în situaţia în care proiectul este admis la contractare pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

Ce aduce nou sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie și simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale:

–  reducerea birocrației pentru beneficiari;

– reducerea duratei proceselor de evaluare, selecţie şi contractare, pentru respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;

– eficientizarea procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor  de către autoritățile responsabile.

În vederea creșterii calității serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorități, în baza principiului interoperabilității.

S-a pus accent pe corelarea informațiilor și preluarea automată a acestora în diverse secțiuni ale aplicației, pentru a reduce timpul necesar completării informațiilor de către utilizatori, precum și simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfețe care existau în vechiul sistem informatic MySMIS2014.

De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire și modificare a bugetului proiectului, iar informațiile introduse se corelează automat cu alte secțiuni, în funcție de tipul bugetului, după caz.

Reamintim că pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, cadrul instituțional a fost adoptat de Guvern prin OUG nr. 172/2022. Actul normativ prevede că Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura dezvoltarea aplicațiilor, administrarea tehnică a acestora și a sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, în timp ce MIPE va asigura administrarea operațională.

46 de miliarde de euro pentru investiții strategice

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocuparea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

MIPE a lansat un calendar consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanțare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR

Continue Reading

FONDURI EUROPENE

Ministrul Marcel Boloș, vești de la Bruxelles: Am agreat cu Comisia Europeană cadrul pentru continuarea proiectelor în programele cu finanțare din fonduri europene 2021-2027

Published

on

© Marcel Boloș/ Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a agreat cu executivul european, cadrul pentru continuarea proiectelor în programele cu finanțare din fonduri europene 2021-2027.

”Dragilor, zilele acestea sunt într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții despre investițiile strategice care se desfășoară în acest moment în România. Peste tot pe unde am fost prin țară am primit de la primari întrebarea <<ce facem cu proiectele pe care nu le putem termina?>> Ei bine, am agreat astăzi cu Comisia Europeană cadrul pentru continuarea proiectelor în programele cu finanțare din fonduri europene 2021-2027, iar în scurt timp va ajunge în Guvernul României un OUG în acest sens. Practic, ne asigurăm că nu se vor bloca proiectele de infrastructura de transport (cum ar fi Sibiu-Pitești), infrastructura de apă-canalizare, infrastructura locală și județeană de transport, proiectele de investiții în domeniul mobilității urbane, dar și proiectele din domeniul investițiilor în sănătate și infrastructura educațională”, a precizat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul a explicat că ”beneficiarii vor avea asigurat, prin grija noastră, cadrul de programare necesar, lucru care o să fie operaționalizat printr-o serie de modificări ale programelor 2021-2027”.

”Deci nu vom întrerupe fluxurile financiare și decontările aferente proiectelor acestora pe parcursul tranziției de la o perioadă de programare la alta. Nu vreau să închei fără să aduc mulțumiri speciale doamnei comisar Elisa Ferreira pentru grija pe care o acordă marilor proiecte de investiții ale României”, a conchis Marcel Boloș.

O delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, condusă de ministrul Marcel Boloș, efectuează în perioada 15-18 mai o vizită de lucru la Bruxelles și Luxemburg, în cadrul căreia au loc întrevederi cu înalți reprezentanți ai Comisiei Europene, conform unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Scopul deplasării este consultarea experților executivului european în vederea atingerii potențialului maxim pentru oportunitățile de investiții pe care România le are prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avansarea discuțiilor pentru modificarea PNRR și a discuțiilor necesare pentru închiderea Programelor aferente Politicii de Coeziune 2014-2020 fără să fie periclitate investițiile strategice naționale.

Închiderea proiectelor perioadei 2014-2020

Reprezentanții MIPE și cei ai CE vor discuta despre modalitatea prin care se va asigura continuitatea și predictibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană în următoarea perioadă de programare și instituirea prevederilor care să asigure continuitatea finanțării.

Reamintim că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în consultare un proiect de Ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Proiectul reglementează și modalitățile prin care proiectele nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

Proiectul a venit la solicitarea autorităților publice locale, pentru asigurarea unui cadru de predictibilitate pentru acțiunile și proiectele aflate în implementare din fonduri europene, prin intermediul programelor operaționale 2014-2020.

Compensarea facturilor la energie

Se va discuta despre posibilitatea rambursării cheltuielilor plătite prin Ministerul Energiei, de la bugetul de stat, prin Fondul de tranziție energetică, către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în numele IMM-urilor, în baza schemei de plafonare a prețurilor stabilită de Guvern prin OUG 27/2022.

Astfel, prin rambursarea sumelor deja plătite de la bugetul de stat, din fonduri europene, ar crește capacitatea României de a asigura în continuare sumele necesare acoperirii costurilor suplimentare, realizate la nivelul întreprinderilor.

Modificarea PNRR

Guvernul a mandatat MIPE să efectueze propuneri către reprezentanții Comisiei Europene pentru a identifica cea mai bună opțiune. În acest sens, cele două părți sunt într-un dialog constructiv permanent, iar o propunere finală avansată de România ar urma să vină inclusiv în baza discuțiilor ce au loc la Bruxelles.

Modificarea Planului în conformitate cu circumstanțele și nevoile actuale urmează să cuprindă trei componente distincte:

 1. Diminuarea alocării în urma creșterii economice

Întrucât a reușit redresarea economiei și creștere în 2021 față de 2020, Guvernul este în situația de a propune diminuarea alocării cu 2,1 miliarde euro. Nu se pierde din suma pe care trebuie să o primim din PNRR pentru că nu s-au îndeplinit reforme sau nu s-au realizat investiții.

În acest sens, pentru 21 de state membre ale UE, din perspectiva creșterii economice reale, Comisia Europeană a redus alocările aferente statelor membre, rezultând scăderi de până la 23,4% din valoarea granturilor aferente PNRR-ului inițial, cum este cazul Belgiei. În iunie 2022, pe fondul creșterii economice reale mai ridicate, în raport cu cea estimată, valoarea actualizată în conformitate cu regulamentul european, publicată de către CE pentru România a fost diminuată cu 2,1 miliarde euro, respectiv o scădere de 14,87%. De la o valoarea inițială a componentei de grant de 14,2 miliarde de euro, s-a ajuns la o valoare actualizată de 12,1 miliarde de euro.

Așadar, este o măsură ce se aplică tuturor statelor membre, dat fiind că mecanismul de Redresare și Reziliență a fost conceput pentru a spriji pentru investiții și reforme esențiale pentru a trece cu bine peste toate tipurile de provocări generate de criza COVID-19. MIPE, în baza mandatului primit, urmează să definitiveze o listă cu propunerile.

 1. Introducerea capitolului REPowerEU

REPowerEU aduce României o finanțare nouă de 1.440.391.220 euro (din care 1.397.228.597 Euro alocare RePowerEU și 43.162.623 Euro rezerva de ajustare la BREXIT) pentru investiții strategice în domeniul cheie al siguranței energetice, care să permită crearea unor ecosisteme de producție și stocare a energiei curate (hidroenergie, fotovoltaice).

MIPE va propune un pachet de reforme și investiții pentru a consolida reziliența sistemului energetic național cu impact pozitiv în sprijinirea accelerării tranziției Europei la o energie curată.

 1. Modificări în baza circumstanțelor obiective

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a solicitat coordonatorilor de reforme și investiții (CRI) să identifice în cadrul componentelor gestionate măsurile, respectiv jaloane și ținte care nu mai pot fi îndeplinite ca urmare a unor circumstanțe obiective și să furnizeze, după caz, justificările necesare.

Astfel, din analiza răspunsurilor primite, ajustarea planului din perspectiva circumstanțelor obiective va urmări următoarele direcții:

1)       Modificări de substanță a unor măsuri incluse în PNRR;

2)       Diminuarea indicatorilor cantitativi aferenți țintelor și jaloanelor cu menținerea alocării financiare pentru investiție, în urma creșterii prețurilor și/sau întreruperii lanțurilor de aprovizionare;

3)       Modificarea termenelor de realizare a țintelor și jaloanelor ca urmare a întârzierilor înregistrate în termenele de livrare sau în procesul desfășurării licitațiilor (ex: contestații).

Printre solicitările transmise s-au evidențiat o serie de modificări de substanță ale măsurilor incluse în plan cu impact direct asupra descrierii din CID, precum și asupra mecanismului de implementare, precum înlocuirea liniei de Metrou 4 cu linia de Metrou 6, înlocuirea descrierii din CID prin eliminarea procentului de 9,4% din PIB și înlocuirea cu includerea unei reguli de indexare care să fie în conformitate cu obiectivele de stabilitate financiară a cheltuielilor cu pensiile, ca procent din PIB și modificarea indicatorilor cantitativi aferenți țintelor, precum și posibilitatea solicitării de fonduri suplimentare pentru a acoperi necesarul de finanțare ca urmare a creșterii prețurilor.

Continue Reading

FONDURI EUROPENE

Misiune a PE în România: Șapte eurodeputați vor călători la Cluj și Alba în perioada 15-17 mai pentru a vizita investițiile de infrastructură și mediu finanțate de UE în regiune

Published

on

© Primăria Alba Iulia

Șapte membri ai Parlamentului European, patru dintre aceștia români,  vor călători la Cluj-Napoca și Alba, în România, pentru a vizita investițiile de infrastructură și mediu finanțate de UE în regiune.

Potrivit unui comunicat al instituției, în perioada 15-17 mai 2023, șapte deputați din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională a PE (Comisia REGI) vor vizita regiunile de nord-vest și centru ale României pentru a vizita proiectele de infrastructură și mediu sprijinite din resursele politicii de coeziune. Discuțiile vor include și problemele legate de programare și absorbția fondurilor.

”Această vizită a delegației este extrem de importantă pentru comisia noastră și pentru Parlamentul European pentru că ne va oferi o perspectivă asupra modului în care sunt puse în aplicare fondurile pe teren, dar și informații despre nevoilor cetățenilor și autorităților locale. Acest lucru va fi esențial pentru discuțiile noastre privind viitorul politicii de coeziune. Așteptăm cu nerăbdare să vizităm România”, a menționat Younous Omarjee (Grupul Stângii din Parlamentul European – GUE/NGL, FR), șeful delegației.

Președintele Omarjee va fi însoțit de alți șase deputați în Parlamentul European: Daniel Buda (PPE, România); Corina Crețu (S&D, România); Mircea-Gheorghe Hava (PPE, România); Krzysztof Hetman (PPE, Polonia); Dan Motreanu (PPE, România); Andrey Novakov (PPE, Bulgaria).

În contextul crizei combinate de energie și inflație, precum și al impactului considerabil pe care războiul din Ucraina îl are asupra regiunilor din România, deputații europeni vor analiza situația de pe teren și vor discuta provocările actuale și nevoile viitoare cu reprezentanții locali și regionali și beneficiarii fondurilor. Aceștia vor avea, de asemenea, oportunitatea de a face schimb de opinii pe această temă cu membri ai Parlamentului României. Concluziile vizitei vor fi folositoare în ce privește implementarea bugetului alocat politicii de coeziune în actualul exercițiu bugetar 2021 – 2027.

În cadrul misiunii, eurodeputații vor vizita mai multe proiecte sprijinite din fonduri structurale și de investiții, cum ar fi sistemul integrat de gestionare a deșeurilor municipale din Galda de Jos finanțat din Fondul de Coeziune; Cetatea Alba Carolina; precum și proiectul de pe râul Someș care vizează modernizarea și extinderea infrastructurii pentru ciclism si trafic pietonal, ambele sprijinite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

De asemenea, aceștia vor afla mai multe despre capacitățile de producție ale cramei Jidvei, care au fost dezvoltate cu ajutorul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). În plus, deputații europeni vor vizita Parcul de Inovare Cluj, creat pentru a coordona și dezvolta Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) și Centrul de Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat și Microîntreprinderi (TEAM).

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA7 mins ago

Klaus Iohannis evidențiază urgența în lupta împotriva cancerului și lansează un apel la unitate: Este timpul să lucrăm împreună pentru a implementa politici eficiente pentru prevenirea și tratarea acestei boli

PARLAMENTUL EUROPEAN36 mins ago

Eurobarometru: Peste 60% dintre români sunt interesați de alegerile europene de anul viitor și consideră că acțiunile UE au un impact asupra vieții lor zilnice

CONSILIUL UE54 mins ago

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord cu privire la instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive ce îi va permite UE să își apere mai bine propriile interesele pe scena mondială

COMISIA EUROPEANA1 hour ago

UE prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina

COMISIA EUROPEANA1 hour ago

OMS va prelua sistemul UE de certificare digitală privind COVID-19, primul element constitutiv al Rețelei mondiale de certificare a sănătății digitale

U.E.2 hours ago

Olaf Scholz îl găzduiește pe Emmanuel Macron pentru un dineu la Potsdam

CONSILIUL EUROPEAN2 hours ago

Președintele Consiliului European se declară ”șocat” de distrugerea barajului Nova Kahovka: ”Se încadrează în categoria crimelor de război”

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană anunță că nu va prelungi măsurile de sprijin pentru prețurile la energie

INTERNAȚIONAL5 hours ago

Șeful Pentagonului afirmă că “Indo-Pacificul este zona de interes numărul 1 a armatei SUA”: China reprezintă cea mai mare provocare

ROMÂNIA6 hours ago

SUA și România găzduiesc la Washington o reuniune a “Rețelei de puncte de contact pentru femei, pace și securitate”, un forum transregional al Agenției ONU pentru emanciparea femeilor

MAREA BRITANIE4 days ago

La prima vizită externă după încoronare, Charles al III-lea l-a citat în limba română pe Eminescu: Am ajuns să iubesc România, “țară de glorii, țară de dor”

INTERNAȚIONAL4 days ago

Antony Blinken avertizează, într-un discurs la Helsinki, că o încetare a focului în Ucraina ar reprezenta o “pace Potemkin” favorabilă Rusiei. SUA vor discuții ample despre securitatea europeană

NATO5 days ago

Klaus Iohannis, despre garanții de securitate pentru R. Moldova și Ucraina: Dacă nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut

NATO5 days ago

Stoltenberg, la Olso: Avem nevoie de un cadru care să asigure garanții pentru securitatea Ucrainei și pentru a întrerupe ciclul de agresiune al Rusiei

REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Klaus Iohannis: Summitul Comunității Politice Europene, o dovadă relevantă pentru aderarea R. Moldova la UE. România și celelalte state europene îi sunt alături

ROMÂNIA5 days ago

“Nu sunteți singuri!”: Klaus Iohannis face apel ca sprijinul UE pentru R. Moldova să aibă mai multă mai multă vizibilitate în rândul cetățenilor

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă va continua discuțiile cu sindicaliștii pentru rezolvarea grevei din Educație. Guvernul va aproba pe 1 iunie creșterile salariale pentru profesori

ROMÂNIA6 days ago

Ministrul Sănătății anunță finalizarea noii forme a Planului Naţional de Combatere a Cancerului

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO2 weeks ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

Team2Share

Trending