Institutul European din România organizează cursuri acreditate CNFPA in perioada aprilie-mai 2013

Institutul European din Romania organizeaza diferite cursuri acreditate CNFPA, in perioada aprilie-mai 2013:

 

MANAGEMENTUL ETICII ŞI INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE

4-5 aprilie,

400 lei***

Cursul vine în întâmpinarea implementării eficiente a prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie 2012 –-2015 şi se adresează atât celor implicaţi direct în conducerea acestui proces, cât şi personalului instituţiilor publice şi al firmelor private. Schimbarea de abordare în promovarea integrităţii instituţionale mută accentul de pe latura juridică, sancţionatorie (dezvoltată anterior), pe acţiunile de prevenire şi de educare, de consolidare a integrităţii instituţionale. Scopul: formarea de organizaţii integre (morale).

 

Temele abordate:

 • crearea de „infrastructuri etice”;
 • principii şi norme etice;
 • codul etic;
 • sistemul de reclamaţii;
 • training etic;
 • materiale de training;
 • cultura organizaţională;
 • leadership etic;
 • consiliere morală;
 • Comitetele de etică, Comisiile de litigii şi Biroui de etică şi conformitate;
 • metode de decizie etică;
 • grilă de audit etic intern  etc.

Click aici pentru mai multe detalii

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE

8-10 aprilie, ANC (CNFPA)**

500 lei***

Cursul se adresează celor familiarizaţi cu managementul proiectelor.

Pe parcursul cursului, participanţii vor face exerciţii concrete de identificare, evaluare şi minimizare a riscurilor după modele cerute în licitaţii pe proiecte de asistenţă tehnică.

La finalul programului de formare participanţii vor cunoaşte:

 • metodologia managementului de risc în cadrul proiectelor;
 • metodele moderne de lucru în managementul proiectelor şi conexarea acestora cu metodologiile de management al riscurilor specifice proiectelor;
 • vor cunoaşte programe moderne de lucru şi metodologii de operare;

La finalul programului de formare participanţii vor putea efectua analize de risc, complementar cu analiza de senzitivitate şi managementul riscurilor în proiecte şi studii de fezabilitate.

Click aici pentru mai multe detalii

FORMATOR

15-19 aprilie, ANC (CNFPA)**

850 lei***

Destinatarii cursului: angajaţi cu responsabilităţi de pregătire a adulţilor; consultanţi; formatori interni sau externi; persoane care doresc să devină formatori sau să-şi certifice competenţele.

 

Competenţe dobândite la absolvirea cursului :

 • să identifice necesităţile de instruire la nivel individual sau organizaţional,
 • să înţeleagă factorii implicaţi în învăţarea adulţilor,
 • să stabilească obiectivele de formare,
 • să proiecteze şi să elaboreze programe de formare,
 • să aleagă şi să utilizeze metode optime de predare şi mijloace de instruire adecvate,
 • să comunice eficient şi să gestioneze optim situaţiile dificile,
 • să motiveze adulţii pentru învăţare,
 • să faciliteze învăţarea în grup,
 • să organizeze evaluarea cursanţilor,
 • să cunoască şi să aplice modalităţi de promovare, gestionare şi evaluare a programelor de formare.

 

 

 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ASISTATĂ DE CALCULATOR (Microsoft Project)

22-24 aprilie, ANC (CNFPA)**

500 lei***

Cursul intensiv de trei zile dedicat modului de utilizare a Microsoft Project oferă participanţilor într-un mod rapid cunoştinţele şi tehnicile necesare pentru: realizarea planului iniţial al proiectului; planificarea activităţilor; identificarea şi managementul costurilor; organizarea informaţiilor proiectului pentru realizarea raportărilor; monitorizarea şi controlul derulării proiectului.

 

La finalul cursului, participanţii vor dobândi :

 • o mai bună înţelegere a metodelor şi a instrumentelor specializate pentru managementul proiectelor,
 • capacitatea de a utiliza programul Microsoft Project.

 

Click aici pentru mai multe detalii

 

FORMAREA FORMATORILOR DE OPINIE

ÎN SPAŢIUL PUBLIC EUROPEAN

7 – 10 mai, ANC (CNFPA)**

500 lei***

Transmiterea către public a măsurilor de reformă şi restructurare, precum şi a limitărilor de buget a fost apreciată în statele membre UE ca neadaptată scopului.

Cursul vizează formatorii de opinie (vorbitori, negociatori, manageri de corporaţii şi lideri angajaţi în reforme) şi formează următoarele competenţe:

 • să identifice necesităţile la nivel individual sau organizaţional;
 • să stabilească obiectivele de formare a opiniilor;
 • să comunice eficient;
 • să faciliteze comunicarea în grup.

 

Click aici pentru mai multe detalii

MANAGER DE PROIECT

13 – 17 mai, ANC (CNFPA)**

850 lei***

Program de specializare cu aplicare la nivelul proiectelor finanţate din fonduri europene. Cursul ajută la înţelegerea mecanismelor de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, oferind tehnicile şi conceptele necesare.

 

Cursanţii vor dobândi:

 • competenţe cheie implicate în formularea, planificarea şi monitorizarea proiectelor;
 • cunoştinţe fundamentale necesare pentru conducerea unui proiect.

Cursanţii vor putea utiliza instrumentele şi metodele specifice, îşi vor dezvolta capacitatea de a realiza şi implementa un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile.

 

Click aici pentru mai multe detalii

MANAGER DE TOP

22 – 24 mai, Bucureşti*

500 lei***

Cursul se adresează celor cu responsabilităţi în gestionarea şi coordonarea de proiecte/echipe, propunând teme precum:

 • ·         context actual şi tendinţe în UE;
 • ·         manager şi lider;
 • ·         adoptarea deciziilor;
 • elaborarea şi implementarea unei strategii;
 • ·         organizarea activităţilor;
 • ·         magia proiectelor;
 • importanţa comunicării;
 • ·         reducerea diferenţei dintre sectorul public şi cel privat;
 • ·         managementul schimbării.

 

Click aici pentru mai multe detalii

* Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

 

** La absolvirea programelor care a au menţiunea autorizat de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), participanţii vor primi o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţie Naţionale.

 

*** Se acordă REDUCERI:

10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului);

10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune.

Reducerile NU se cumulează. Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

 

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Pentru informaţii suplimentare sau pentru înscriere, persoana de contact este  dl Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, mobil : 0763 686 899, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.