Lansarea proiectului „My Place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România”

Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România în parteneriat cu Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare anunţă lansarea proiectului „My Place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România”.
PeopleProiectul este finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, prin Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/12.02-04.01) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.
Proiectul are o durată de 21 luni şi va fi implementat în doua etape. Etapa I a proiectului se derulează începând cu luna octombrie 2013 până în luna iunie 2014.
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea comunităţilor de strãini, a resortisanţilor ţãrilor terţe (RTT) prin crearea unui Centru Cultural Multifuncţional şi dezvoltarea în cadrul Centrului a unor activităţi sociale, recreative, educaţionale şi culturale care să faciliteze existenţa unui mediu adecvat pentru susţinerea activităţilor multi şi interculturale, cu sprijinul şi implicarea directă a străinilor.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cetăţenii din tări terţe cu şedere legală pe teritoriul României, incluzând RTT cu şedere permanentă sau cu viză pentru reîntregirea familiei, studenţi, elevi şi cei veniţi pentru angajare, membrii de familie ai cetăţenilor români etc.

Activităţile principale ale proiectului în etapa I constau în:
–       Crearea, amenajarea şi dotarea Centrului Cultural Multifuncţional potrivit obiectivelor urmărite prin proiect;
–       Realizarea şi derularea unei campanii de informare şi de promovare a activităţilor şi a Centrului Cultural Multifuncţional şi, respectiv, crearea unui Punct de Informare;
–       Identificarea şi informarea beneficiarilor precum si consultarea cu comunităţile RTT, pentru adaptarea activităţilor multiculturale şi interculturale la nevoile acestora;
–       Organizarea de activităţi socio-culturale specifice grupului ţintă precum: evenimente multiculturale, expoziţii, seri culinare, ceainărie şi bibliotecă;
–       Organizarea de activităţi socio-recreaţionale cum sunt: activităţi sportive, internet cafe, cinema cultural, activităţi pentru copii şi camera copilului;
–       Organizarea de activităţi socio-educaţionale precum: întâlniri tematice, ateliere de lucru pe aspecte sociale privind integrarea în societatea românească, ateliere de creaţie, creativitate şi socioterapie – educaţie prin artă şi evenimente la cererea RTT.

Pentru informaţii suplimentare ii puteţi contacta pe:

Cătălin Albu, Manager proiect JRS, tel. 0732 129 238, jrsromania@gmail.com

Iris Alexe, Responsabil proiect Asociaţia Novapolis, tel. 0725 259 919, asociatianovapolis@gmail.com

Mai multe detalii aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.