LIVE, pe CaleaEuropeana.ro, miercuri, de la ora 10, sediul SNSPA: „Politici publice pentru romi în domeniul sănătății’

Miercuri, 5 octombrie, de la ora 10,  caleaeuropeana.ro a transmis LIVE  dezbaterea „Politici publice pentru romi în domeniul sănătății’.

Inregistrarea primei parti
Streaming Live by HDFX.ro

Video streaming by HDFX.ro

partea a doua

Video streaming by caleaeuropeana.ro, with the support of HDFX.ro
Programul dezbaterii cuprinde:

Cuvânt de deschidere – Politici publice pentru Romi în domeniul Sănătății.
– Prof. Mihăilescu Vintilă, SNSPA
– Ilie Dincă, Președinte Agenția Naționala pentru Romi
10.20-10.40 Factorii determinanți ai stării de sănătate a populației de etnie romă
– Dr. Eugenia Bratu – Catedra de sanătate publică-Univ. Carol Davila
10.40-11.00 Evaluarea accesului romilor la serviciile de sănătate publică
– Dr. George Rădulescu – sociolog Sastipen
– Marius Wamsiedel – sociolog Romani CRISS
11.00-11.30 Politici publice pentru romi în domeniul sănătății
– Drd. Daniel Rădulescu
11.30-12.00 Pauză de cafea
12.00-13.00 Discuţii. Participă:
– Dr. Luminița Marcu – programul de asistență medicală comunitară
– Mariana Buceanu, expert ANR – programul de mediere sanitară
– Drd. Daniel Rădulescu, Drd. Nicoleta Bitu, Drd. Crina Morteanu, Drd. Carmen
Gheorghe – SNSPA
– Invitaţi
13.00 – 13.30 Concluzii şi recomandări

Proiectul „Construcția și implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor” este co-finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Acest proiect este implementat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi, și are ca obiectiv general „creșterea motivației pentru participarea la programe doctorale de calitate a 30 de doctoranzi în cercetarea problematicii roma, dintre care 10 de etnie romă, în domeniile științe politice, științe administrative, științe ale comunicării și sociologie pe o perioadă de 3 ani.” Atingerea acestui obiectiv este vizată atât printr-o serie de activități destinate în mod direct grupului țintă (precum acordarea de burse, finanțarea de stagii de mobilitate, organizarea de cursuri specifica avansate cu privire la metode actuale de cercetare științifică, proiectarea cercetării, managementul cercetării, etc.), cât și prin crearea unei mase critice de cunoaștere și acțiune cu privire la problematicile populației roma, concretizată într-un centru de documentare, o rețea națională și una internațională interdisciplinare, cu dimensiuni de cercetare și elaborare de politici, care să fie pusă la dispoziția atât a grupului țintă cât și a instituțiilor publice, a ONG-urilor sau a altor actori interesați de această problemă.

Pe baza expertizei acumulate în cadrul proiectului, echipa de implementare va formula propuneri de soluționare a problemelor constatate și le va înainta autorităților publice.

Propunerile vor fi fundamentate atât pe cercetările și analizele desfășurate în cadrul proiectului cât și pe expertiza echipei de implementare. Însă, dată fiind complexitatea problemelor sociale, propunerile de politici cu cele mai mari șanse de reușită sunt cele care rezultă din consultarea cât mai multor puncte de vedere. Astfel, echipa de proiect va desfășura 5 workshopuri, pe care le va reitera în fiecare regiune de dezvoltare a României. Concluziile acestor workshopuri vor fi integrate în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice în domeniul excluziunii sociale a romilor, pe cele 5 dimensiuni în jurul cărora gravitează workshopurile: piața muncii; educație; acces la servicii de sănătate; interacțiune cu instituțiile publice; legislație, migrație și mobilitate.

Evenimentul la care vă invităm este primul din seria celor dedicate accesului la serviciile de sănătate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.