MAE salută adoptarea rezoluţiei Parlamentului European privind libera circulaţie

MAEMinisterul Afacerilor Externe salută adoptarea de către Parlamentul European, cu o largă majoritate, în cadrul sesiunii plenare de joi, a Rezoluţiei privind respectarea dreptului fundamental la liberă circulaţie, potrivit unui comunicat al MAE remis redacţiei.

“Parlamentul European invită statele membre să respecte dispoziţiile din Tratat privind normele UE care reglementează libertatea de circulaţie şi să se asigure că principiile egalităţii şi dreptul fundamental la libera circulaţie sunt respectate de către toate statele membre. Ministerul Afacerilor Externe subliniază importanţa pe care Parlamentul European o acordă respingerii oricăror poziţii şi încercări îndreptate în sensul restrângerii liberei circulaţii în spaţiul intracomunitar, precum şi invitaţia adresată statelor membre de a evita orice măsuri care ar putea afecta nejustificat sau ar putea crea obstacole în aplicarea acestui drept fundamental”, se afirmă în comunicatul diplomaţiei române.

Totodată, MAE salută “reiterarea de către Parlamentul European a ideii de valoare reală la creşterea competitivităţii economiei europene a mobilităţii forţei de muncă”.

În context, diplomaţia română salută apelul adresat de Parlamentul European Comisiei şi statelor membre în vederea asigurării aplicării stricte a legislaţiei europene, astfel încât să fie garantat tratamentul egal şi nediscriminatoriu pentru toţi lucrătorii din spaţiul comunitar.

Potrivit MAE, “Parlamentul European reafirmă că niciunul dintre statele membre care au reclamat presupuse abuzuri ale sistemelor de securitate socială nu au putut prezenta Comisiei dovezi în acest sens”.

“Ministerul Afacerilor Externe apreciază îndemnul adresat de Parlamentul European statelor membre în vederea utilizării depline şi transparente a resurselor disponibile în cadrul fondurilor europene în promovarea integrării, incluziunii sociale şi luptei împotriva sărăciei, astfel încât riscul excluziunii sociale să fie redus cât mai mult posibil”, se mai precizează în documentul MAE.

Parlamentul European a adoptat joi, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, o rezoluţie prin care solicită statelor membre să respecte dreptul fundamental la libertatea de circulaţie în UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.