Monica Luisa MACOVEI

Monica Luisa MACOVEI este un nume cu “greutate” în Parlamentul European.

MONICA_MACOVEI

  • Protecția drepturilor omului la nivel internațional și european, Universitatea Abo/Turku (1995) și Universitatea Birmingham, Institutul de drept european (1994); Drept internațional public și instituții internaționale, Salzburg Seminar (1993); Master în drept constituțional comparat, Universitatea Central Europeană și Universitatea Statului New York (1993); Licență în drept, București (1982).
  • Ministru al Justiției, România (2004-2007).
  • Avocat, Baroul București, inclusiv reprezentare reclamanți la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (din 1997; activitate întreruptă în prezent).
  • Consultant/Expert, Foreign Office, Ambasada Regatului Unit la Scopje – consilier anticorupție al Prim-ministrului Macedoniei (2007-2009); Expert, reforma justiției și combaterea corupției în țările candidate la UE, Comisia Europeană, Taiex (2007-2009); Expert, reforma justiției în Bosnia și Herțegovina, Consiliul Europei (2002-2004); Expert, Unitatea de monitorizare a Consiliului Europei (2000-2002); Consultant, Fundația OSI Europa (2001-2003); Coordonator, Proiectul Balkan Advocacy, Federația Helsinki (2000-2001); Expert legal, Misiunea OSCE în Kosovo (1999-2000); Expert, Grupul de specialiști, legislația presei și drepturile omului, Consiliul Europei (1998-2000); Avocat, activitate în cadrul Comitetul Român Helsinki (1997-2004); Președinte, Comitetul Român Helsinki (1999-2004); Expert, Consiliul Europei, Directoratele juridic și pentru drepturile omului, training magistrați, avocați, jurnaliști, activiști organizații neguvernamentale în noile state membre ale Consiliului (1995-2002); Consultant juridic, Centrul European pentru Drepturile Romilor (1997-2001); Procuror (1983-1997); Profesor asociat, Școala Superioară de Jurnalism, București (1994-2002).
  • Afiliere profesională: Platforma Memoriei și Conștiinței Europene, membru în Consiliul Director; Consiliul european pentru relații externe, membru; Academia Europeană Yuste, membru; Universitatea Central Europeană, membru în Consiliul Director; Societatea Academică din România, membru în Consiliul Director; Transparency International – România, membru fondator; Eisenhower Exchange Fellowships, membru; Comitetul Român Helsinki, membru; Grupul pentru Dialog Social, membru; Asociația 21 Decembrie 1989, membru de onoare.
  • Premii: Premiul 2012 în domeniul justiției și libertăților civile acordat deputaților din PE (2012); 20th Anniversary CEU Alumni Hero (2011); Femeia Europeană a Anului, Parlamentul European (2008); Academia Europeană Yuste, Spania (2008); Comunicatorul Anului, Forum International Communications (2006); Societatea Timișoara, România (2006); Grupul pentru Dialog Social, România (2005).
  • Publicații: cărți, rapoarte și articole pe teme juridice și de drepturile omului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.