Ombudsmanul European îi recomandă Consiliului UE să transparentizeze procesul legislativ

Ombudsmanul european a constatat că lipsa de transparență a Consiliului Uniunii Europene afectează procesul decizional al UE prin administrarea defectuoasă și “subminează dreptul cetățenilor de a îi face pe aleși să fie responsabili”.

“Este aproape imposibil ca cetățenii să urmeze discuțiile legislative din Consiliu între reprezentanții guvernelor naționale. Această abordare “în spatele ușilor închise” riscă să alieneze cetățenii și să hrănească sentimente negative “, a declarat Emily O’Reilly, persoana însărcinată cu funcția ombudsmanului european.

Acest raport prezintă concluziile unei anchete privind procesele de legiferare a Consiliului UE despre care Ombudsmanul european a spus că “inhibă controlul proiectelor privind legislația UE”.

“Ombudsmanul critică în mod special nerespectarea sistematică de către Consiliu a identității statelor membre care iau poziție în timpul discuțiilor privind proiectele de legislație și practicii pe scară largă de a marca în mod disproporționat documentele care nu sunt destinate circulației externe”, se arată în raport.

Astfel, această abordare este în neconcordanță cu ceea ce se așteaptă din partea Consiliului în cee ce privește transparența legislativă.

Ombudsmanul îi solicită Consiliului UE să înregistreze în mod sistematic pozițiile statelor membre în cadrul grupurilor de lucru ale Consuiliului și în cadrul reuniunilor ambasadorilor din Coreprer și, în principiu, să pună aceste documente la dispoziția cetățenilor în timp util.

Ombudsmanul european a publicat o listă de recomandări ce vizează adoptarea unor norme de punere le dispoziție a documentelor legislative în descurs de doi ani, îmbunătățirea accesibilității registrului public al documentelor și dezvoltarea unei pagini web actualizate pentru fiecare propunere legislativă în curs de desfășurare.

Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazuri de administrare defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprinderi cu sediul în UE. Acesta poate fi ales pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.